Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Ubezpieczenie Concordii dla firm transportowych

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-18

Concordia oferuje ubezpieczenie dające możliwość ochrony przed poważnymi stratami finansowymi w przypadku spowodowania szkód w środowisku przy transporcie substancji szkodliwych.

W 2006 roku transportem drogowym przewieziono łącznie ok. 84,8 mln ton ładunków niebezpiecznych, takich jak paliwa, chemikalia, rozpuszczalniki i gazy. Każdy pojazd, który przewozi substancje szkodliwe powinien być szczególnie zabezpieczony.

Ciężarówki transport drogowy "Przewoźnicy nie ubezpieczają się na okoliczność wypadku pojazdu transportującego szkodliwe środki, myśląc, że chroni przewóz obowiązkowe OC" – mówi Edyta Woźniak, Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń OC Concordia Ubezpieczenia. "Ustawa o obowiązkowym OC kierowcy zakłada jednak wyłączenie szkód w środowisku. Koniecznie jest więc doubezpieczenie, by nie obawiać się dodatkowych kosztów. Concordia zapewnia taką możliwość w ramach ubezpieczenia Concordia Auto, które może zapewnić ochronę ubezpieczeniową OC sprawcy zdarzenia do kwoty 2 mln złotych i pokryć koszty działań zapobiegawczych i naprawczych do wysokości 1 mln złotych" – dodaje E. Woźniak.

Roczna składka za pojazd osobowy w pierwszym wariancie, obejmującym koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, to 29 zł rocznie. Wariant drugi obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, a składka wynosi 21 zł rocznie. Pojazdy ciężarowe - oba warianty łącznie 234 zł i pojazdy ciężarowe przewożące substancje niebezpieczne - oba warianty 1764 zł. Zakres ochrony jest dopasowany do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie i obejmuje terytorium Polski.

Tagi:

Komentarze