Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie Assistance coraz popularniejsze

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-25

Z badania assistance przeprowadzonego przez Europ Assistance Polska wynika, że coraz więcej polskich kierowców uznaje to ubezpieczenie za przydatne i oczekiwane. 82% respondentów uważa, że assistance jest przydatny na drodze, 69% z nich ceni usługę pomocy medycznej, a 64% pomoc udzieloną podczas podróży zagranicznej.

Badanie assistance Europ Assistance Polska zostało przeprowadzone w marcu 2011 roku na reprezentatywnej grupie ponad 2000 Polaków. Głównym celem badania było określenie jak zmienia się świadomość assistance, a także sposób i częstotliwość korzystania z tego ubezpieczenia przez polskich kierowców. Wyniki pokazują, że 28% respondentów deklaruje posiadanie assistance (27% w roku 2010). Większość z nich to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, powyżej 36 roku życia, zamieszkujące duże aglomeracje. Wśród tych osób, aż 30% deklaruje, że skorzystało z przysługujących im świadczeń assistance.

Analogicznie jak w poprzednich latach najwięcej ankietowanych posiada assistance związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym (89%). Wzrost o 2 punkty procentowe w odniesieniu do roku 2010 odnotowano w liczbie ankietowanych posiadających assistance w ramach ubezpieczenia mieszkania (25%), o 1 punkt w ubezpieczeniach medycznych (17%), a o 4 punkty procentowe wzrosła liczba osób posiadających assistance do produktu bankowego (16%). W ciągu 2010 roku dwukrotnie wzrosła liczba osób posiadających ubezpieczenie assistance w ramach gwarancji producenckiej dla auta (12%).

Jak Polacy korzystają z assistance?

28% respondentów zadeklarowało, że w tym roku skorzysta z usług assistance, jest to o 3% więcej niż w roku 2010. Wykorzystanie jest zależne od posiadanych pakietów assistance. 86% ankietowanych posiadających ubezpieczenie assistance skorzystało z usługi holowania samochodu i pomocy drogowej, 12% z pomocy medycznej, 10% z domowej pomocy, np. ślusarza, hydraulika, itp., natomiast 5% korzystało z pomocy w czasie podróży zagranicznej.

Podobnie jak w poprzednim roku, aż 65% respondentów stwierdziło, że ubezpieczenie asssitance dołączane do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt. Połowa ankietowanych podkreśla, że bogaty pakiet assistance skłoniłby ich do częstszego korzystania z innych usług banku.

W badaniu Europ Assistance Polska wyraźnie zarysowują się różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do ubezpieczenia assistance. Mężczyźni zdecydowanie częściej deklarują posiadanie assistance (35% mężczyzn, 21% kobiet). Mężczyźni także częściej korzystają z assistance związanego z ubezpieczeniem samochodowym, kobiety natomiast chętniej wykorzystują assistance dodawany do ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia medycznego. W badaniu widać znaczny wzrost odestka Polek, które posiadają assistance związany z produktem bankowym - w 2010 roku było to niecałe 16%, a w tegorocznej ankiecie już 19%. Co istotne 7% więcej kobiet niż mężczyzn postrzega assistance jako element uatrakcyjniający produkt bankowy.

Assistance coraz bardziej przydatny

W porównaniu do ubiegłych lat znacznie wzrosła liczba badanych, którzy traktują ubezpieczenie assistance jako niezbędne. 82% respondentów uważa za przydatną usługę holowania auta i pomocy drogowej (73% w roku 2010), 69% pomoc medyczną (56% w roku 2010), a 64% pomoc udzieloną w czasie podróży zagranicznej (50% w roku 2010).

"Badanie assistance po raz kolejny pokazało, że zainteresowanie Polaków usługami i ubezpieczeniami assistance systematycznie rośnie, podobnie jak ich świadomość w tym zakresie. Ponieważ rosną ich aspiracje i oczekiwania dotyczące komfortu życia codziennego, chcą mieć szybki dostęp do profesjonalnych usług gwarantujących wygodę i bezpieczeństwo w życiu codziennym. Dlatego tak wielu Polaków uważa dzisiaj usługi i ubezpieczenia assistance za wręcz niezbędne. Cieszymy się z tej tendencji i dynamicznego rozwoju assistance w Polsce, jak również z tego, że dzięki innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniom oferowanym przez naszą firmę mamy w tym swój udział" - mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

52% ankietowanych skłonnych jest wykupić za dodatkową opłatą assistance medyczny. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła także liczba osób zainteresowanym wykupieniem za dodatkową opłatą assistance samochodowego - 49% (47% w roku 2010) i turystycznego - 31% (29% w 2010 roku). Niemal 1/3 ankietowanych deklaruje zainteresowanie wykupieniem assistance przez internet - najbardziej zainteresowani są mężczyźni do 35 roku życia mieszkający w większych miastach.

Z czym kojarzy się assistance Polakom?

Osoby nie posiadające ubezpieczenia assistance kojarzą je głównie z pomocą na drodze - 74% respondentów, z innymi formami pomocy - 41% oraz pomocą podczas podróży zagranicznej - 28% odpowiedzi.

W tegorocznym badaniu Europ Assistance Polska widać także jak zmieniają się preferencje klientów w zakresie sposobu informowania o usługach assistance dodawanych do innych produktów ubezpieczeniowych. Znacznie mniej osób niż w poprzednich latach wskazało, że preferowane są informacje udzielane przez przedstawiciela firmy (43% w porównaniu do 58% w roku 2010). Informacje przesyłane drogą mailową popiera 41% badanych (39% w roku 2010), 39% wskazuje na ulotki informacyjne (34% w roku 2010), 36% telefon (29% w roku 2010), 22% informacje dołączane do wyciągów bankowych (21% w roku 2010).

Trzecie ogólnokrajowe badanie dotyczące ubezpieczenia assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska.

Artykuły powiązane:

Tagi:

Komentarze