Strona główna  |  Wiadomości  |  Czy ubezpieczenie gospodarstw rolnych jest obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie gospodarstw rolnych jest obowiązkowe?

Data aktualizacji: 2021-09-24
OC kierowców nie jest jedyną obowiązkową polisą w Polsce. Także właściciele domów nie mają niekiedy wyboru i muszą kupić ubezpieczenie dla swojej nieruchomości. Kto ma obowiązek posiadać polisę chroniącą budynek mieszkalny oraz inne elementy gospodarstwa rolnego?

Po przejściu nawałnicach, podobnych do tych z sierpnia 2017 roku, zawsze okazuje się, że część poszkodowanych osób nie ubezpieczyła swojego dobytku. Wspomniana sytuacja zwykle dotyczy właścicieli domów, którzy nie prowadzą działalności rolnej.

Budynki gospodarstwa rolnego Warto wiedzieć, że rolnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Co więcej brak ubezpieczenia rolnego grozi karami finansowymi. To jednak nie groźba kary powinna przede wszystkim motywować do ubezpieczania się. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, chroniące też dom mieszkalny, może okazać się zbawienne w obliczu klęsk żywiołowych, takich jak wichury, powodzie oraz lokalne podtopienia.

Spis treści:

 1. Kiedy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?
 2. Zakres ubezpieczenia gospodarstw rolnych określony przez przepisy
 3. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych?
 4. Kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych wynosi 500 zł

Kiedy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych, podobnie jak inne ubezpieczenia obowiązkowe (w tym OC dla kierowców), zostało dokładnie uregulowane przez przepisy. Regulacje dotyczące tej polisy znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wspomniany akt prawny określa między innymi przesłanki do powstania obowiązku ubezpieczeniowego i zakres obowiązkowej ochrony oraz jej wyłączenia.

Takie dokładne uregulowanie zasad ubezpieczenia rolnego sprawia, że ubezpieczyciele nie mogą dowolnie kształtować warunków oferowanych polis. Bardzo podobna sytuacja dotyczy OC dla kierowców, czyli innej polisy, której zasady zostały określone przez ustawę z 22 maja 2003 r. - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zgodnie z przepisami polisa chroniąca budynki rolnika musi być wykupiona, jeżeli obszar gospodarstwa rolnego (po uwzględnieniu użytków rolnych, gruntów pod stawami i gruntów rolnych pod zabudowaniami) przekracza 1 hektar oraz podlega (w całości lub części) obciążeniu podatkiem rolnym. Warto zwrócić uwagę, że opisywane ubezpieczenie rolne muszą kupić też wszyscy rolnicy prowadzący produkcję w ramach tzw. działów specjalnych (np. uprawiający warzywa w ogrzewanych szklarniach o powierzchni powyżej 25 mkw.), niezależnie od tego czy powierzchnia ich gruntów przekracza 1 hektar.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje również, że obowiązek ubezpieczenia budynku przez rolnika powstaje w momencie pokrycia dachem. Obowiązkowa polisa obejmuje wszystkie obiekty budowlane z danego gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 mkw.

Ochrona w ramach opisywanego ubezpieczenia uwzględnia zatem wszystkie większe budynki rolne (w tym również mieszkalne). Ustawowe wyłączenia dotyczą jedynie zupełnie zniszczonych budynków, budynków co do których wydano ostateczną zgodę na rozbiórkę oraz namiotów i tuneli foliowych - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zakres ubezpieczenia gospodarstw rolnych określony przez przepisy

Z uwagi na ważną rolę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych, zakres ochrony tej polisy został dokładnie uregulowany przez przepisy. Ubezpieczenie budynków rolnych chroni przed skutkami:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • dużych opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Zobacz, jak ubezpieczyć dom i samochód od skutków żywiołów

Szczegółowe przepisy z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych precyzują niektóre warunki ochrony. Przykładem jest ochrona przed skutkami huraganu, która aktywuje się, gdy prędkość wiatru na danym obszarze przekroczyła 24 m/s. Takie ustawowe ograniczenia na szczęście nie dotyczą m.in. szkód związanych z działaniem ognia, powodzią czy uderzeniem pioruna.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych?

Jak widać, zakres ochrony budynków w ramach ubezpieczenia rolnego jest szeroki. Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział również pewne wyłączenia ochrony. Ubezpieczyciele nie będą odpowiadać za szkody, które

 • zostały wyrządzone umyślnie przez rolnika, członka jego gospodarstwa domowego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność,
 • są efektem rażącego niedbalstwa osób wymienionych w poprzednim punkcie,
 • mają charakter szkód górniczych,
 • powstały na wskutek trzęsienia ziemi.

Powyższe wyłączenia ochrony zostały określone ustawowo. To znaczy, że ubezpieczyciele nie mogą uchylać się od wypłaty odszkodowania w innych sytuacjach - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych wynosi 500 zł

Ze względu na obowiązkowy charakter ubezpieczenia gospodarstw rolnych ustawa z 22 maja 2003 r. przewiduje pewne sankcje dla rolników, którzy nie zapewnili ochrony swoich budynków. Liczbę ukaranych osób ogranicza jednak specyficzna konstrukcja obowiązujących przepisów.

Podobnie jak w przypadku OC dla kierowców obowiązkowa polisa dotycząca budynków ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli rolnik nie dostarczył wypowiedzenia przynajmniej dzień przed końcem ochrony. Dodatkowo do przedłużenia polisy nie dojdzie, jeśli rolnik:

 • nie wywiązał się z obowiązku zapłacenia całej składki za poprzednią polisę,
 • przejął ubezpieczenie rolne razem z kupionym lub odziedziczonym gospodarstwem.

Warto również wiedzieć, że właścicielowi gospodarstwa rolnego przysługuje prawo do rezygnacji z automatycznie przedłużonej polisy, gdy później kupi drugie takie ubezpieczenie rolne (np. z niższą składką). Bardzo podobne rozwiązanie obowiązuje obecnie w przypadku ubezpieczeń OC dla kierowców.

Znaczącą różnicą między ubezpieczeniem gospodarstw rolnych a polisą OC dla kierowców jest natomiast wysokość kary za brak obowiązkowej polisy. W przypadku ubezpieczenia rolnego budynków taka kara wynosi obecnie 500 zł (stawka na 2017 r.) i corocznie jest ustalana jako 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wskazują, że liczba rolników karanych za brak obowiązkowej ochrony budynków oscyluje na poziomie około tysiąca rocznie. Takie osoby, oprócz stosunkowo niewielkiej kary narażają się na bardzo poważne straty w razie pożaru budynków albo klęski żywiołowej - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Sprawdź, ile wynosi kara za brak OC kierowcy

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-28

Kto oferuje ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk (all risk)?

Ubezpieczenie mieszkania w wariancie all risk to dobre rozwiązanie dla osób szukających kompletnej i droższej ochrony. Sprawdzamy, kto może zaoferować taką polisę.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

Ubezpieczenie mieszkania „Mój dom” MTU

Własne mieszkanie to dla wielu osób najważniejszy element majątku. Warto więc zadbać o jego ochronę. Pierwszym krokiem w tym celu może być wykupienie dobrego ubezpieczenia mieszkania. Sprawdzamy,...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-22

„W domu” - ubezpieczenie mieszkania i domu Aviva

Ubezpieczenie mieszkania proponowane przez Avivę jest jedną z najbardziej elastycznych opcji dostępnych na rynku. Właściciele nieruchomości mogą rozbudować ochronę lokalu aż o 9 dodatkowych polis.

Czytaj więcej
Komentarze
Adam
2022-02-23 18:29
IP: 77.255.x.x
Nie rozumiem tego wyjaśnienia: "Szczegółowe przepisy z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych precyzują niektóre warunki ochrony. Przykładem jest ochrona przed skutkami huraganu, która aktywuje się, gdy prędkość wiatru na danym obszarze przekroczyła 24 m/s. Takie ustawowe ograniczenia na szczęście nie dotyczą m.in. szkód związanych z działaniem ognia, powodzią czy uderzeniem pioruna,,
odpowiedz