Strona główna  |  Wiadomości  |  111 mln za brak OC

111 mln za brak OC

Data aktualizacji: 2019-10-11
Nakładanie kar na osoby, które nie wykupiły obowiązkowych polis to jedno z licznych zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Opłaty karne na rzecz UFG dotyczą głównie kierowców.

W ostatnich latach bardzo szybko rośnie liczba ukaranych posiadaczy pojazdów. Ta zmiana wskazuje, że system kontroli stał się bardziej skuteczny.

W minionym roku UFG nałożył kary o wartości 111 mln zł

Kara za brak OC - opłata

Na podstawie raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można sprawdzić wysokość kar dla kierowców, które od 2005 r. do 2014 r. nałożyła wspomniana instytucja (patrz poniższe zestawienie). Warto zwrócić uwagę, że konsekwencje związane z brakiem obowiązkowych polis ponoszą również rolnicy. Suma kar nałożonych na takie osoby jest jednak bardzo niska w porównaniu z kwotami, które co roku płacą kierowcy.

Informacje podane przez UFG wskazują, że w minionym roku łączna wysokość kar nałożonych za brak polisy wyniosła 111 185 533 zł (roczny wzrost o 28,60%). Opłaty karne dla kierowców stanowiły aż 99,99% tej kwoty. Nietrudno zauważyć, że suma kar związanych z brakiem ubezpieczenia bardzo wyraźnie zwiększyła się w 2013 r. Po części jest to efekt zmiany w zasadach rachunkowości UFG. Przed 2013 rokiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po stronie przychodów księgował tylko faktycznie otrzymane kwoty. Obecnie UFG traktuje karę jako przychód już w momencie jej nałożenia.

Na uwagę zasługują również informacje dotyczące liczby kierowców nieposiadających aktualnego ubezpieczenia OC. W 2014 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zebrał informacje o 74 457 takich osobach. To oznacza roczny spadek o 4,52%. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ubiegłoroczny wynik jest o 163% wyższy od wartości sprzed dziewięciu lat.

Bardzo duży wzrost liczby zgłoszeń dotyczących braku ubezpieczenia wynika z wprowadzonych zmian systemowych i nowych zasad pracy policji. Od kilku lat funkcjonariusze „drogówki” coraz częściej kontrolują ważność OC. Pomaga im w tym elektroniczny system e-Zawiadomienia. Prócz tego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje automatycznych kontroli na podstawie informacji zgromadzonych w swojej bazie danych. Dzięki temu można wykryć przerwę w obowiązkowym ubezpieczeniu bez działań policji lub innych uprawnionych organów (np. Straży Granicznej lub Inspekcji Transportu Drogowego).

Warto nadmienić, że w ubiegłym roku UFG sam wykrył 26 775 przypadków związanych z brakiem polisy OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponad połowę kierowców bez polisy (13 910), UFG zidentyfikował przy pomocy systemu monitorującego daty ważności ubezpieczeń (zwanego potocznie wirtualnym policjantem). Prócz wprowadzenia funkcji wirtualnego policjanta (pod koniec 2011 r.), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ostatnich latach znacznie usprawnił też procedury windykacyjne.

Wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia, które nakładał i otrzymywał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (lata 2005 – 2014)

Rok Wysokość kar nałożonych na kierowców Wysokość kar nałożonych na rolników Łączna wysokość kar UFG Liczba spraw dotyczących braku OC kierowców
2014r. 111 170 312,74 zł* 15 220,00 zł* 111 185 532,74 zł* 74 457
2013r. 86 380 394,45 zł* 80 868,12 zł* 86 461 262,57 zł* 77 982
2012r. 15 032 522,53 zł 77 082,83 zł 15 109 605,36 zł 66 200
2011r. 13 759 383,43 zł 116 477,96 zł 13 875 861,39 zł 43 934
2010r. 12 356 016,18 zł 135 433,04 zł 12 491 449,22 zł 55 060
2009r. 10 720 685,75 zł 149 572,38 zł 10 870 258,13 zł 23 503
2008r. 12 221 724,09 zł 158 821,75 zł 12 380 545,84 zł 24 404
2007r. 15 831 083,91 zł 108 307,29 zł 15 939 391,20 zł 28 822
2006r. 18 512 691,49 zł 119 935,87 zł 18 632 627,36 zł 23 371
2005r. 22 314 988,72 zł 129 904,11 zł 22 444 892,83 zł 28 263

*- Uwaga: od 1 stycznia 2013 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uwzględnia również kary, które zostały nałożone w danym roku i niezapłacone. Do 2013 roku UFG jako przychód kwalifikował tylko kary faktycznie zapłacone.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów UFG

Obowiązujące stawki karne wzrastają co 12 miesięcy

W kontekście opłat karnych dla kierowców warto wspomnieć, że na początku bieżącego roku znów wzrosła ich wysokość (patrz poniższa tabela). Ta zmiana wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, wysokość kary za brak OC jest ustalana jako odpowiednia część najniższego wynagrodzenia za pracę (w danym roku). Karna opłata dla kierowcy samochodu osobowego, który dłużej niż 14 dni nie posiadał ważnego OC, wynosi 200% minimalnej płacy brutto na etacie (200% x 1750 zł w 2015 r.). Wysokość kary wymierzanej przez UFG będzie znacznie niższa, jeżeli długość przerwy w ubezpieczeniu nie przekroczyła 14 dni (patrz poniższe zestawienie). Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy nieubezpieczony pojazd należy do innej kategorii niż samochody osobowe.

Wysokość kar za brak OC od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj nieubezpieczonego pojazdu → Przerwa w ciągłości ubezpieczenia ↓ samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np.,motocykl lub motorower)
powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 3 500 zł 5 250 zł 583 zł
od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 1 750 zł 2 625 zł 292 zł
do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 700 zł 1 050 zł 117 zł

Kierowcy, którzy nie posiadają aktualnego ubezpieczenia OC, powinni zdawać sobie sprawę, że kara od UFG nie będzie jedyną konsekwencją ich wykroczenia. Jeżeli spowoduje się kolizję nieubezpieczonym samochodem, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokryje koszty związane z naprawą auta poszkodowanej osoby. W dalszej kolejności UFG wystąpi jednak do nieubezpieczonego sprawcy wypadku z tzw. roszczeniem regresowym. To oznacza, że osoba nieposiadająca polisy OC będzie musiała zwrócić koszt likwidacji szkód wraz z ewentualnymi odsetkami.

Artykuły powiązane:

  • Kara za brak OC w 2021 i 2020 roku - kontrole coraz skuteczniej wychwytują kierowców niemających OC. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania o karę za brak ubezpieczenia OC
  • Czy można zmniejszyć karę za brak OC? - w obliczu coraz bardziej nieuchronnych kar za nieposiadanie ubezpieczenia wielu kierowców zastanawia się, czy jest możliwe zmniejszenie otrzymanej kary. Sprawdź, co mówią przepisy
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-30

Jeździsz bez OC? - sprawdź, o ile wzrosną kary z UFG

Mimo wzrastającej skuteczności wykrywania kierowców bez OC wciąż wiele osób nie wykupuje ubezpieczenia. W przyszłym roku słono zapłaci się za taką niefrasobliwość, bo kary z UFG ponownie wzrosną.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Jak zapłacić mandat i karę za brak OC w 2020 i 2021 roku?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda płatność kary za brak ubezpieczenia OC. Eksperci Ubea.pl tłumaczą tę kwestię, a także wyjaśniają, czy istnieje szansa na umorzenie kary po jej otrzymaniu.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-12-22

W 2021 r. kara za brak OC będzie wyjątkowo bolesna

Kolejna podwyżka kar za brak OC jest przesądzona. O ile dokładnie wzrośnie stawka?

Czytaj więcej
Komentarze
Ekspert link4
2015-05-19 12:31
IP: 81.190.x.x
Ponad 111 mln zł kar w 2014 r. za brak ważnej polisy OC to zatrważające dane, w dobie kiedy mnóstwo ważnych spraw zaprząta nam głowę, na tyle, że brakuje czasu aby wybrać się do ubezpieczyciela rozwiązaniem jest kupno polisy przez internet, jest to bezpieczny sposób coraz chętniej wykorzystywany. Samodzielne wyliczenie składki przy pomocy kalkulatora trwa mniej niż minutę, a dodatkowo otrzymujemy za to 7 % rabat. Szybko i oszczędnie możemy zaopatrzyć się w polisę bez narażania się na kilkutysięczne kary za jej brak i bez wychodzenia z domu.
odpowiedz