Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Franszyza

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Uzgodniona i zapisana w polisie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) kwota do wysokości której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie. Ubezpieczyciele stosują dwa rodzaje franszyz: