Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Franszyza integralna

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Jest to kwota do wysokości, której Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za zaistniałą szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokona wypłaty odszkodowania, gdy wartość szkody przekroczy franszyzę integralną. Ubezpieczyciele wprowadzają franszyzę integralną w celu uniknięcia dużej liczby postępowań likwidacyjnych dotyczących drobnych kwot.

Przykład franszyzy integralnej

Klient ma polisę z franszyzą integralną o wartości 500 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na niższą kwotę szkody od franszyzy integralnej (500 zł).

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 650 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 650 zł.