Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Franszyza integralna

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Jest to kwota do wysokości, której Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za zaistniałą szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokona wypłaty odszkodowania, gdy wartość szkody przekroczy franszyzę integralną. Ubezpieczyciele wprowadzają franszyzę integralną w celu uniknięcia dużej liczby postępowań likwidacyjnych dotyczących drobnych kwot.

Przykład franszyzy integralnej

Klient ma polisę z franszyzą integralną o wartości 500 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na niższą kwotę szkody od franszyzy integralnej (500 zł).

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 650 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 650 zł.

Tagi: