Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Franszyza redukcyjna

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Jest to określona kwota potrącana każdorazowo z wypłaconego odszkodowania, nazywana jest często tzw. udziałem własnym. Franszyza redukcyjna może być określona w stałej kwocie złotowej lub w procentach wartości szkody. W przypadku, gdy wartość szkody nie przekroczy wysokości franszyzy integralnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania.

Przykład franszyzy redukcyjnej kwotowej

Klient ma polisę z franszyzą redukcyjną o wartości 2000 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 1350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na niższą kwotę szkody od franszyzy redukcyjnej, tj. 2000 zł.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 2650 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 650 zł zredukowaną o kwotę franszyzy redukcyjnej, tj 2000 zł

Przykład franszyzy redukcyjnej procentowej

Klient ma polisę z franszyzą redukcyjną 10%.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 1000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 900 zł ze względu na potrącenie przez ubezpieczyciela z tytułu franszyzy redukcyjnej 10% ze 1000 zł, tj. 100 zł.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 20 000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 18 000 zł zredukowaną o kwotę franszyzy redukcyjnej 10% z 20 000 zł , tj 2000 zł