Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Zysk z BLS dla klienta

Data publikacji: 2015-07-08

Pod koniec marca b.r. ośmiu krajowych ubezpieczycieli podpisało umowę o wprowadzeniu systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) w polisach OC dla kierowców. Wspomniany system docelowo ma obejmować ponad 80% wszystkich wypadków drogowych.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

W związku z tym, warto przedstawić kluczowe informacje na temat bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to konieczne, ponieważ część artykułów i opracowań dostępnych w Internecie, pomija ważne kwestie.

W niektórych krajach system BLS działa już od lat 70-tych

System BLS upraszcza sytuację kierowcy poszkodowanego w wypadku drogowym. Taka osoba może zgłosić się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. Firma, która wcześniej sprzedała polisę poszkodowanemu klientowi, zajmie się formalnościami i wypłatą odszkodowania. Posiadacz uszkodzonego pojazdu nie będzie zaangażowany w późniejsze rozliczenia między swoim ubezpieczycielem i towarzystwem chroniącym sprawcę wypadku. Bezpośrednia likwidacja szkód z pewnością nie jest nowym rozwiązaniem (patrz poniższa tabela). System BLS już od wielu lat działa na terenie Francji (wprowadzenie: 1968 r.), Belgii (od 1972 r.), Włoch (od 1978 r.) i Hiszpanii (od 1982 r.). Greccy i rosyjscy ubezpieczyciele wprowadzili opisywane rozwiązanie w minionej dekadzie. Warto zwrócić uwagę, że zasady systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie są jednolite nawet w krajach Unii Europejskiej (patrz poniższa tabela). Najszerszym zakresem działania BLS cechuje się Francja i Grecja. W tych krajach bezpośrednia likwidacja dotyczy również szkód osobowych. Zasady BLS, które obowiązują w Polsce są najbardziej podobne do hiszpańskich rozwiązań. W Hiszpanii aż 90% szkód komunikacyjnych likwiduje się bezpośrednio (patrz poniższe zestawienie).

Porównanie zasad działania systemu BLS w wybranych krajach Europy

Nazwa kraju → Polska Belgia Francja Grecja Hiszpania Rosja
Rok wprowadzenia systemu BLS 2015 r. 1972 r. 1968 r. (zmiana zasad w 2003 r.) 2000 r. 1982 r. 2009 r.
Czy system BLS jest obowiązkowy? nie nie brak informacji nie nie tak
Udział szkód likwidowanych w systemie BLS Docelowo 83% 70% 80% 80% 90% 30%
Zasięg systemu BLS Pojazdy zarejestrowane w Polsce Pojazdy zarejestrowane w Belgii Wypadki na terenie Francji i Monako Pojazdy zarejestrowane w Grecji brak informacji brak informacji
Limit kwotowy w systemie BLS 30 000 zł 8500 euro/25 000 euro Zależy od wysokości szkód w minionym roku Zależy od wysokości średniej szkody brak informacji 25 000 rubli
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące kolizji Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami brak informacji Brak ograniczeń dot. liczby pojazdów Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące szkód osobowych Wyłączone wszystkie szkody osobowe brak informacji System obejmuje również szkody osobowe System obejmuje również szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji PIU

Wszyscy ubezpieczyciele mają wdrożyć nowe rozwiązanie

Po planowanym włączeniu wszystkich krajowych ubezpieczycieli, system BLS ma obejmować około 83% wypadków komunikacyjnych. Pod koniec marca b.r. osiem firm podpisało umowę wprowadzającą jednolite zasady w bezpośredniej likwidacji szkód. Do tej grupy należą następujące towarzystwa:

 • Concordia Ubezpieczenia
 • Ergo Hestia
 • PZU
 • UNIQA
 • Warta
 • Aviva
 • Liberty Ubezpieczenia
 • Gothaer (BLS od 15 października 2015 r.)

Zasady ustalone przez członków Polskiej Izby Ubezpieczeń nie przewidują obowiązkowego udziału wszystkich ubezpieczycieli w systemie BLS (patrz powyższa tabela). Firmy, które nie oferują bezpośredniej likwidacji szkód, będą jednak zobowiązane do pośredniczenia w relacjach między poszkodowanym klientem i ubezpieczycielem sprawcy. Towarzystwa wdrażające system BLS w Polsce przyjęły, że nie będzie on obowiązkowy również dla poszkodowanego. Taka osoba może wybrać tradycyjny sposób likwidacji szkody. Prawo do skorzystania z BLS mają nie tylko kierowcy, którzy wykupili nową polisę w ośmiu współpracujących firmach. Po przystąpieniu ubezpieczyciela do nowego systemu likwidacji szkód, bezpośrednia procedura staje się dostępna dla wszystkich jego klientów. Dzięki podpisaniu umowy przez osiem firm współpracujących w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, zasady stosowania systemu BLS są jednolite. Na bezpośrednią likwidację szkód nie można liczyć, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • podczas kolizji/wypadku jakiś człowiek odniósł obrażenia
 • łączna wartość szkody przekracza 30 000 zł
 • pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą
 • wypadek miał miejsce poza granicami kraju
 • sprawca posiada polisę OC wykupioną u jednego z zagranicznych ubezpieczycieli
 • w kolizji/wypadku uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy
 • poszkodowany lub sprawca zakupił ubezpieczenie od firmy, która jeszcze nie uczestniczy w krajowym systemie BLS
Tagi:

Komentarze