Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Podwyżki OC stały się faktem

Data publikacji: 2015-10-28

Podwyżki składek w nowych polisach OC, są zapowiadane już od dawna. Zmiany cenowe mają być sposobem na zakończenie wyniszczającej wojny cenowej ubezpieczycieli i pokrycie kosztów bezpośredniej likwidacji szkód. Przez ostatnie sześć miesięcy kierowcy mogli już odczuć zmiany w cennikach ubezpieczycieli. Podwyżki są dobrze widoczne ...

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

... gdy weźmiemy pod uwagę średni koszt ubezpieczenia OC na terenie największych miast kraju.

Przez pół roku średnia składka nowego OC wzrosła o 12%

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl dysponuje systemem, który automatycznie oblicza średni koszt ubezpieczenia OC w poszczególnych miastach. Wyniki z ostatnich 30 dni bazują na indywidualnych kalkulacjach użytkowników. Dzięki dużej próbie statystycznej (około 150 000 wyliczeń miesięcznie) można wiarygodnie sprawdzić zmiany w koszcie polis OC oraz pakietów (OC + AC, OC + NNW, OC + AC + NNW). Poniższa tabela przedstawia dane Ubea.pl, które dotyczą składek ubezpieczenia OC dla kierowców w osiemnastu miastach wojewódzkich. Porównywane wyniki pochodzą z kwietnia 2015 r. i października 2015 r. (patrz dokładne informacje pod tabelą).

Zobacz aktualne porównanie kosztu polis OC w różnych miastach

Sprawdź, które polisy były najtańsze we wrześniu 2015 roku

Po obliczeniu średniej składki ubezpieczenia OC w analizowanych miastach okazuje się, że ta wartość wzrosła z 1319 zł (kwiecień 2015 r.) do 1447 zł (październik 2015 r.). Półroczna zmiana wynosi zatem +11,94% (+128 zł). Kierowcy zwykle wybierają polisy o najniższej, a nie średniej składce. Mimo tego wielu posiadaczy samochodów odczuło ostatnie zmiany w cennikach ubezpieczycieli. Na terenie kilku miast, spory wzrost składek dotyczył również firm oferujących najtańsze ubezpieczenia (zobacz np. wyniki z Katowic).

Zmiany średnich składek ubezpieczeń OC w miastach wojewódzkich (kwiecień 2015 r. - październik 2015 r.)*

Nazwa miasta (kolejność według liczby mieszkańców) Średnia roczna składka polisy OC (bez produktów pakietowych) w kwietniu 2015 r. Średnia roczna składka polisy OC (bez produktów pakietowych) w październiku 2015 r. Zmiana średniej składki od kwietnia 2015 r. do października 2015 r.
Warszawa od 965 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2111 zł (InterRisk), średnia: 1541 zł od 972 zł (AXA Direct) do 2308 zł (InterRisk), średnia: 1534 zł -0,45%
Kraków od 883 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1849 zł (Compensa), średnia: 1265 zł od 928 zł (AXA Direct) do 2073 zł (Compensa), średnia: 1382 zł +9,25%
Łódź od 845 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1936 zł (Compensa), średnia: 1329 zł od 1153 zł (Aviva) do 2358 zł (Compensa), średnia: 1546 zł +16,33%
Wrocław od 1234 zł (TUW TUZ) do 2220 zł (Compensa),średnia: 1695 zł od 863 zł (TUW TUZ) do 2096 zł (InterRisk), średnia: 1524 zł -10,09%
Poznań od 985 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2396 zł (Compensa), średnia: 1565 zł od 1051 zł (TUW TUZ) do 2837 zł (Compensa), średnia: 1688 zł +7,86%
Gdańsk od 1123 zł (AXA Direct) do 2464 zł (InterRisk), średnia: 1709 zł od 987 zł (TUW TUZ) do 2650 zł (Compensa), średnia: 1717 zł +0,47%
Szczecin od 963 zł (TUW TUZ) do 2008 zł (Compensa), średnia: 1443 zł od 924 zł (AXA Direct) do 2250 zł (Ergo Hestia), średnia: 1553 zł +7,62%
Bydgoszcz od 1030 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1728 zł (InterRisk), średnia: 1314 zł od 1190 zł (Aviva) do 2343 zł (InterRisk), średnia: 1688 zł +28,46%
Lublin od 667 zł (TUW TUZ) do 1469 zł (Compensa), średnia: 1051 zł od 933 zł (Aviva) do 2001 zł (Compensa) średnia: 1279 zł +21,69%
Katowice od 608 zł (PZU) do 1644 zł (You Can Drive), średnia: 1177 zł od 1043 zł (Aviva) do 2429 zł (InterRisk), średnia: 1537 zł +30,59%
Białystok od 766 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1633 zł (InterRisk), średnia: 1152 zł od 839 zł (Aviva) do 1811 zł (InterRisk), średnia: 1200 zł +4,17%
Toruń od 701 zł (Link 4) do 1365 zł (InterRisk), średnia: 962 zł od 1008 zł (Aviva) do 2029 zł (Compensa), średnia: 1387 zł +44,18%
Kielce od 685 zł (TUW TUZ) do 1493 zł (Compensa), średnia: 1075 zł od 661 zł (AXA Direct) do 1582 zł (Compensa), średnia: 1007 zł -6,33%
Rzeszów od 607 zł (Aviva) do 1158 zł (Compensa), średnia: 874 zł od 785 zł (TUW TUZ) do 1948 zł (Compensa), średnia: 1241 zł +41,99%
Olsztyn od 784 zł (TUW TUZ) do 1656 zł (InterRisk), średnia: 1284 zł od 1002 zł (AXA Direct) do 2503 zł (Ergo Hestia), średnia: 1689 zł +31,54%
Gorzów Wielkopolski od 1015 zł (Aviva) do 2411 zł (Compensa), średnia: 1562 zł od 890 zł (TUW TUZ) do 1591 zł (InterRisk), średnia: 1206 zł -22,79%
Opole od 909 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 1751 zł (Compensa), średnia: 1318 zł od 904 zł (Liberty Ubezpieczenia) do 2770 zł (Compensa), średnia: 1596 zł +21,09%
Zielona Góra od 817 zł (TUW TUZ) do 2024 zł (Compensa), średnia: 1425 zł od 791 zł (TUW TUZ) do 1876 zł (Compensa), średnia: 1272 zł -10,74%
Średni wynik dla 18 miast 1 319 zł 1 447 zł +11,94%

*- Podane składki są wynikiem kalkulacji wykonanych przez użytkowników serwisu Ubea.pl (pierwsza analiza: od 26 marca do 24 kwietnia 2015 roku, druga analiza: od 28 września do 26 października 2015 roku)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl

W Toruniu i Rzeszowie zmiany są najbardziej widoczne

Po dokładniejszym przeanalizowaniu danych z powyższego zestawienia, można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Uwagę zwracają przede wszystkim bardzo duże zmiany, które miały miejsce w miastach liczących sobie 175 000 - 360 000 mieszkańców. Do tej grupy należą następujące ośrodki miejskie:

 • Toruń (wzrost średniej składki o 44,18%)
 • Rzeszów (+41,99%)
 • Olsztyn (+31,54%)
 • Katowice (+30,59%)
 • Bydgoszcz (+28,46%)

Wszystkie wymienione miasta wcześniej wyróżniały się relatywnie niskim kosztem ubezpieczeń OC (zobacz dane z kwietnia 2015 r.). Nie można wykluczyć, że ten czynnik miał duży wpływ na decyzje związane z podwyżkami składek.

Trzeba również odnotować, że na terenie największych miast, zmiany cenowe były mniej widoczne. Tylko w Łodzi półroczny wzrost średniej składki przekroczył 10%. We Wrocławiu przeciętny koszt OC nawet spadł o 10,09%. Po sześciu miesiącach od pierwszej analizy, Gdańsk wciąż wyróżniał się najwyższym poziomem średniej składki ubezpieczenia OC. Za taką polisę gdańszczanie przeciętnie płacili 1717 zł (patrz powyższe zestawienie). W porównaniu z kwietniem, zmniejszył się dystans pomiędzy „najdroższym” i „najtańszym” miastem wojewódzkim. Dane z października 2015 roku, wskazują, że za obowiązkowe ubezpieczenie najmniej płacili kierowcy w Kielcach (średnio: 1007 zł).

Tagi:

Komentarze