Strona główna  |  Wiadomości  |  Zwrot pieniędzy za ubezpieczenie OC - kiedy Ci się należy?

Zwrot pieniędzy za ubezpieczenie OC - kiedy Ci się należy?

Data aktualizacji: 2020-11-26
Kiedy przysługuje Ci zwrot niewykorzystanej składki OC? Czy po sprzedaży auta możesz się automatycznie ubiegać o zwrot OC?

Kierowca ma pełne prawo do zwrotu pieniędzy za ubezpieczenie OC, w momencie gdy ubezpieczyciel nie ponosi już ryzyka z tytułu zawartej umowy. Kiedy zatem zgodnie z ustawą można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki z OC?

Spis treści:

 1. Kiedy przysługuje Ci zwrot składki za ubezpieczenie OC?
 2. Kiedy otrzymasz zwrot składki po sprzedaży samochodu?
 3. Co powinien zawierać wniosek o zwrot składki?
 4. Jak złożyć wniosek o zwrot składki?
 5. Ile czasu ma ubezpieczyciel na zwrot składki?

Kiedy przysługuje Ci zwrot składki za ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

 1. wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (kiedy np. wyrejestrowujesz po wypadku zniszczone auto);
 2. odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3, czyli kiedy pojazd nie został jeszcze zarejestrowany
 3. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;
 4. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 5. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikającego z zasady automatyzmu – przysługuje zwrot składki, ale z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony

Kiedy otrzymasz zwrot składki po sprzedaży samochodu?

Co się zatem dzieje w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Na nabywcę pojazdu przechodzą automatycznie prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Prawo do zwrotu składki zyskasz jedynie, jeśli nowy właściciel zdecyduje się wypowiedzieć OC.

Zwrot pieniędzy Jeśli nabywca nie wypowie OC, umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

Pamiętaj, że nabywca ma prawo wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela w dowolnym momencie od dnia zakupu auta.

W tym artykule omawiamy dokładniej temat OC po sprzedaży samochodu.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot składki?

Aby otrzymać zwrot składki OC, należy poinformować ubezpieczyciela, że doszło do jednej z sytuacji uprawniającej Cię do takiego zwrotu.

Wniosek o zwrot składki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela samochodu,
 • adres właściciela samochodu,
 • numer PESEL właściciela samochodu,
 • numer ubezpieczenia,
 • numer rachunku bankowego do zwrotu składki,
 • dane właściciela rachunku bankowego,
 • powód dla którego powinien nastąpić zwrot składki.

Do wniosku o zwrot składki trzeba dołączyć kopię lub skan dokumentu udowadniającego zajście danej okoliczności. Zależnie od sytuacji będzie to:

 • zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub umowa sprzedaży pojazdu,
 • wypowiedzenie umowy OC,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu wydany przez stację demontażu (w przypadku oddania auta na złom),
 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu,
 • inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy.

Jak złożyć wniosek o zwrot składki?

Gdzie dostarczyć wypełniony wniosek o zwrot składki OC? Abyś nie musiał tracić czasu na szukanie tych informacji, poniżej prezentujemy dane kontaktowe do poszczególnych ubezpieczycieli.

Allianz zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Poczta

TUiR Allianz Polska S.A.
Departament Obsługi Klienta,
ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa

Osobiście

Dokument można złożyć w najbliższej jednostce TUiR Allianz Polska S.A.

Aviva zwrot składki

MailPoczta

Aviva TUO SA
ul. Inflacka 4b
00-189 Warszawa

Balcia zwrot składki

MailPoczta

RESO Europa Service Sp. z o.o.,
ul. Innowacyjna 1,
16-400 Suwałki

Benefia zwrot składki

MailCompensa zwrot składki

MailPoczta

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Concordia zwrot składki

MailPoczta

Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10,
61-129 Poznań

Osobiście

Wniosek o zwrot składki można złożyć u dowolnego pośrednika Concordii.

ERGO Hestia zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Osobiście

Wniosek o zwrot składki można złożyć u swojego agenta.

Euroins zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz kontaktowy.

W polu "Kontakt w sprawie" wybierz "Zwrot składki".

HDI zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Poczta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Łagiewnicka 33A,
30-417 Kraków

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Ul. Zabrska 10
40-083 Katowice

Faks

12 347 70 16

lub

32 784 90 14

InterRisk zwrot składki

MailPoczta

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa

Link4 zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

MTU zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

MTU24 zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Proama zwrot składki

MailPoczta

ul. Postępu 15B,
02-767 Warszawa

PZU zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Telefon

801 102 102

Poczta

PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa.

Osobiście

Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale PZU.

TUW TUZ zwrot składki

MailPoczta

TUZ TUW
Departament Obsługi Klienta
ul. Bokserska 66
02 – 690 Warszawa

UNIQA zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

MailPoczta

UNIQA TU S.A.,
ul. Gdańska 132,
90-520 Łódź

Osobiście

Wniosek o zwrot składki możesz przekazać do swojego agenta.

Warta zwrot składki

MailOsobiście

Wniosek można złożyć u agenta Warty.

Wiener zwrot składki

Formularz online

Tutaj jest dostępny formularz internetowy.

Ile wynosi zwrot składki?

Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilka lat temu kierowcy przysługiwał zwrot jedynie za pełne miesiące niewykorzystanego ubezpieczenia. Obecnie jednak składkę liczy się co do dnia. Łączna kwota zapłaconej składki dzielona jest więc przez 365 dni (lub 366 w roku przestępnym) i mnożona przez liczbę dni, kiedy ochrona nie była już świadczona.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na zwrot składki?

Ubezpieczyciel powinien dokonać takiego zwrotu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wypowiedzeniu umowy OC lub o zajściu innej sytuacji dającej prawo do zwrotu składki.

Najczęściej zadawane pytania
Kiedy przysługuje Ci zwrot składki za ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

 1. wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (kiedy np. wyrejestrowujesz po wypadku zniszczone auto);
 2. odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3, czyli kiedy pojazd nie został jeszcze zarejestrowany
 3. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;
 4. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 5. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikającego z zasady automatyzmu – przysługuje zwrot składki, ale z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony

Kiedy otrzymasz zwrot składki po sprzedaży samochodu?

Co się zatem dzieje w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Na nabywcę pojazdu przechodzą automatycznie prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Prawo do zwrotu składki zyskasz jedynie, jeśli nowy właściciel zdecyduje się wypowiedzieć OC.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na zwrot składki?

Ubezpieczyciel powinien dokonać takiego zwrotu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wypowiedzeniu umowy OC przez nabywcę.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2017-03-09

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Z dniem 11 lutego 2012 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dowiedz się w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC i jakie korzyści dla...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-11

Rozwiązanie umowy OC – kiedy jest możliwe?

Mimo że warunki ubezpieczenia OC są ściśle określone w ustawie, nadal wielu kierowców nie wie, kiedy rozwiązanie umowy OC jest możliwe. Rozwiewamy te wątpliwości.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-10

Amortyzacja części w OC – czy może być stosowana?

Przez długi czas potrącenia amortyzacyjne były często używanym sposobem na zmniejszenia odszkodowania z OC. Czy jednak obecnie amortyzacja części w przypadku ubezpieczenia OC jest dopuszczalna?...

Czytaj więcej
Komentarze
Arek
2022-01-26 19:32
IP: 89.64.x.x
Dzień dobry, Odkupiłem od rodziców samochód. W prezencie opłacili mi ostatnią składkę OC. Data opłacenia 20.12.2021, początek obowiązywania polisy 23.12, natomiast samochód został mi sprzedany dnia 22.12 i z tą datą został zgłoszony w urzędzie skarbowym. Podczas próby przepisania OC na siebie otrzymałem informację, że polisa została anulowana ze względu na zmianę właściciela pojazdu i, że będę musiał opłacić karę w wysokości 6000zł za brak OC, oraz, że koniecznie muszę wykupić nowe OC. Dodam, że rodzice opłacili tą składkę i mam potwierdzenie zapłaty, Ubezpieczyciel, Link4
odpowiedz
Kasia
2021-08-08 19:20
IP: 89.64.x.x
Witam. Kupiłam samochód 5.08.2021 r. Wszystko dogadane na fakturze. Jednak sprzedający później zarzadal dodatkowo zwrotu składki (wg Pana 800 zł) za wykupione przez niego OC. Jutro wypowiadam umowę u jego ubezpieczyciela czyli 9.08. Czy sprzedający ma prawo ode mnie rządać zwrotu skladki mimo, że nie będę korzystać z jego OC?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-08-09 08:21
IP: 78.8.x.x
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi tyle, że OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Jeśli nabywca wypowie OC, sprzedawca zyskuje prawo do zwrotu niewykorzystanej składki wykupionego przez siebie OC. Oprócz tego niekiedy w momencie sprzedaży auta ustala się, że do ceny samochodu zostanie doliczona składka OC. Takie ustalenia nie wynikają jednak z obowiązków narzuconych przez prawo, lecz są efektem indywidualnych ustaleń pomiędzy nabywcą a sprzedawcą auta. Jeśli w momencie transakcji nie było o tym mowy, to sprzedawca nie może teraz nagle żądać dodatkowej zapłaty w związku z OC. Skoro jednak postanowiła Pani wypowiedzieć to OC, to sprzedawca otrzyma zwrot niewykorzystanej składki od ubezpieczyciela. Najlepiej więc poinformować sprzedawcę o wypowiedzeniu OC i sprawa powinna się zakończyć. Proszę pamiętać, że po wypowiedzeniu OC musi Pani od razu tego samego dnia wykupić nową polisę, aby nie narazić się na karę. Jeśli jeszcze nie posiada Pani nowego ubezpieczenia, zapraszamy na kalkulator OC, gdzie znajdzie Pani dla siebie korzystną ofertę: https://kalkulator.ubea.pl
odpowiedz
Kasia
2021-08-09 08:25
IP: 89.64.x.x
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
odpowiedz
Anna
2021-04-09 21:44
IP: 79.186.x.x
Sprzedałam auto z wykupionym OC i AC . Kupujący złożył oświadczenie o zrzeczeniu się ubezpieczenia. W związku z tym złożyłam do ubezpieczyciela umowę sprzedaży i oświadczenie z zrzeczeniu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wystawił rozliczenie i przekazał na moje konto 700 zł niewykorzystanej składki. Po upływie półtora roku, wezwał mnie do zwrotu wpłaconego zwrotu informując, że kupujący natychmiast dokonał dalszej sprzedaży samochodu i nie zrzekł się ubezpieczenia. Nie rozumiem dlaczego ubezpieczyciel nie poinformował mnie wcześnie i po upływie takiego długiego okresu żąda zwrotu pieniędzy. Jak mam się zachować, czy naprawdę ubezpieczyciel jest bez winy i dlaczego mam wszelkie ponosić konsekwencje nieuczciwego kupującego .
odpowiedz
Ubea.pl
2021-04-12 07:46
IP: 83.3.x.x
Dzień dobry, z tego typu sprawą warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego i poprosić go o telefoniczną poradę lub interwencję bezpośrednio u ubezpieczyciela.
odpowiedz
Anna
2021-04-12 13:15
IP: 79.186.x.x
Dziękuję za pomoc
odpowiedz
Anna
2021-04-12 13:16
IP: 79.186.x.x
Dziękuję za pomoc
odpowiedz
Marcis
2021-03-24 19:12
IP: 79.186.x.x
Witam, miałam polisę OC ważną do 15.12.2021 składka 1200 zł. 10 marca 2021 sprzedałam auto a nowy właściciel 15marca wypowiedział umowę o tę polisę. Złożyłam wniosek o zwrot niewykorzystanych składek. Otrzymałam 310 zł. Proszę o wyjaśnienie jakim cudem z 1200 zł za wykorzystanie 3 miesięcy ubezpieczenia otrzymuję zwrot wartości 1/3 składki? Jak to możliwe że nie wykorzystana jest nawet połowa okresu ochrony a otrzymuję zwrot mniejszy od połowy całej kwoty?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-04-12 07:45
IP: 83.3.x.x
Dzień dobry, w takiej sytuacji należy napisać odwołanie do ubezpieczyciela. Zwrot niewykorzystanej składki powinien zostać naliczony proporcjonalnie, biorąc pod uwagę dokładną liczbę dni obowiązywania polisy, która pozostała.
odpowiedz
karol
2020-12-11 18:03
IP: 83.26.x.x
Jest to nie normalne... Kupując auto w komisie komis wystawia tymczasowe ubezpieczenie OC do 30 dni potem musisz wykupic swoje OC na cały rok... a jak właściciel sprzedaje auto to nie może otrzymać zwrotu za OC bo kupujący musi zgłosić że rezygnuje z OC poprzedniego właściciela chore!!! z automatu powinno pujść z firmy ubezpieczeniowej OC dzwoniąc do nowego posiadacza że ma 30 dni na zawarcie nowej umowy OC na siebie a nie jeździć na czyimś...
odpowiedz
Rafał
2020-08-02 08:41
IP: 94.40.x.x
Witam mam takie pytanie czy tydzień temu sprzedałem samochód jako że polisa miała jakieś 3 miesiące dogadałem się z kupującym że dam mu 2 dni na załatwienie sobie nowej polisy ale kupujący mimo podpisania mi zaświadczenia że zrzeka się ubezpieczenia nie zrobił tego ja po dwóch dniach zgłosiłem do ubezpieczalni że sprzedałem samochód oraz przesłałem zdjęcia zarówno umowy jak i tego zaświadczenia i zapytałem o ewentualny zwrot reszty z ubezpieczenia i usłyszałem że z mojej strony jest wszystko ok ale kupujący musi się zrzec ubezpieczenia mimo to w innym przypadku nie dostanę żadnego zwrotu więc moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość zgłoszenia tego człowieka abym mógł otrzymać pieniądze czy nie ma takiej możliwości ?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-08-10 10:32
IP: 83.3.x.x
OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela samochodu, więc ubezpieczyciel ma rację, domagając się otrzymania wypowiedzenia od nowego właściciela, zanim zwróci Panu pieniądze za niewykorzystaną składkę. Najlepiej byłoby skontaktować się z nowym właścicielem i spróbować się z nim dogadać.
odpowiedz
Dominika1311
2020-07-20 14:59
IP: 37.225.x.x
Witam, w grudniu 2019 roku sprzedałam auto, jednak zapomniałam anulować ubezpieczenia , nowy nabywca zakupił nowe ubezpieczenie odrazu po zakupie auta. Całkowicie zapomniałam o tym. I ściągnęło mi automatycznie z konta polowe pieniędzy za ubezpiecznie . Czy należy mi się zwrot pieniędzy ?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-08-10 10:30
IP: 83.3.x.x
Ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela i jedynie on ma prawo wypowiedzieć taką polisę (o ile oczywiście będzie chciał zrezygnować z polisy). Pani miała jedynie obowiązek zgłosić ubezpieczycielowi zmianę właściciela. Jeśli nie zostało to zgłoszone, to należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i powiadomić o tym.
odpowiedz
lewandowska
2020-07-11 14:42
IP: 83.20.x.x
witam, czy należy sie zwrot za ubezpieczenie w przypadku szkody całkowitej nie z mojej winy.
odpowiedz
Ubea.pl
2020-07-13 08:37
IP: 83.3.x.x
Sama szkoda całkowita nie jest podstawą do zwrotu składki. Dopiero jeśli Pani wyrejestruje ten samochód, uzyskuje Pani prawo do zwrotu składki. Tutaj opisujemy dokładniej ten temat: https://ubea.pl/Jak-i-kiedy-ubiegac-sie-o-zwrot-skladki-ubezpieczenia-OC%2Cartykul%2C717/
odpowiedz
Ola
2020-07-07 11:35
IP: 94.254.x.x
Witam, w dniu 02.07 przełam środki na wznowienie nowej polisy, która ma obowiązywać od 08.07. W dniu 03.07 samochód został sprzedany na starej polisie. Czy dostanę zwrot całej nadpłaty ?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-07-08 08:14
IP: 83.3.x.x
Nabywca, kupując auto, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z aktualnie obowiązującej polisy. Takie ubezpieczenie nie powinno się jednak przedłużyć automatycznie na kolejny rok (o ile ubezpieczyciel zostanie poinformowany o zmianie właściciela). Zacząć należałoby więc od zgłoszenia zbycia pojazdu do ubezpieczyciela (do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży, aby ubezpieczyciel wiedział, kiedy auto zostało sprzedane). Bezpośrednio u ubezpieczyciela należy także zapytać o kwestię wznowionej polisy.
odpowiedz
Ola
2020-07-10 08:50
IP: 5.173.x.x
Niestety polisa została wznowiona . W dniu sprzedaży poinformowaliśmy agenta o tym zdarzeniu. Proszę o pomoc. Czy mogę w jakiś sposób reklamować się ? Twierdzi ze jak wpłynęły 2 lipca pieniądze to z automatu została przedłużona polisa. Chociaż na umowie mamy datę od 08.07.
odpowiedz
Adam
2020-06-24 15:03
IP: 82.132.x.x
Witam. Mam naprawdę ciężką sytuację. W sierpniu 2018 odziedziczyłem auto po zmarłym tacie. Nie zgłaszałem tego faktu w TU. Niedługo po tym TU wysłało informację o kontynuacji OC na kolejny rok oczywiście na zmarłego tatę. Ubezpieczenie opłaciłem i myślałem że wszystko jest wporządku. Kiedy chciałem zmienić TU i przepisać OC na siebie dowiedziałem się, że TU nie powinno było wystawiać tamtego OC na tatę tylko na mnie co skutkuje tym, że auto nie powinno być wogóle ubezpieczone za co grozi kara 5200zł. W zeszłym roku tuż przed końcem umowy OC zezłomowałem i wyrejestrowałem auto opłacając wcześniej ubezpieczenie na kolejny rok myśląc że kupie sobie trochę czasu na wymyślenie jak wybrnąć z tej sytuacji. Obecnie chciałbym powiadomić TU o wyrejestrowaniu auta, czy mogę obiawiać się grzywny, jeśli nie to czy mogę liczyć na zwrot zapłaconej przeze mnie składki OC (to będzie około 10 miesięcy)?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-06-24 16:10
IP: 81.190.x.x
Dzień dobry, powiadomienie TU o wyrejestrowaniu samochodu nie wpłynie na zwiększenie ryzyka otrzymania kary za brak OC. To, czy taką karę Pan otrzyma, zależy od tego, czy system wirtualnego policjanta wykryje, że ubezpieczenie zostało zawarte na nieprawidłowe dane. Radzimy więc zgłosić do ubezpieczyciela fakt wyrejestrowania samochodu. W takim przypadku jak najbardziej należy się Panu zwrot niewykorzystanej części składki.
odpowiedz
Adam
2020-06-25 20:56
IP: 82.132.x.x
Dziękuję za odpowiedź.
odpowiedz
Paulina
2020-06-24 11:22
IP: 37.47.x.x
Witam. 1.06 sprzedałam samochód z wykupionym OC na ok pół roku. Po ok. 2-3tyg dostałam wiadomość email o rezygnacji OC przez nowego nabywcę z OC i, że chcą mi zwrócić koszta (powinno to być ok 350zl). Na konto dostałam przelew w wysokości 12zl. Okazało się, że osoba, która kupiła mój samochód z OC wykupionym przeze mnie sprzedała go dalej, a nowy nabywca zrezygnował. Ubezpieczalnia poinformowała mnie, że pieniądze, które powinnam dostać, dostanie osoba która kupiła samochód ode mnie i sprzedała dalej... Czy tak może być? Jaki to ma sens, skoro ja opłaciłam OC, a ta osoba po prostu kupiła go na handel? Czy nie powinien mimo wszystko przysługiwać mi zwrot za OC? I skąd ta kwota 12 zł...?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-06-24 16:06
IP: 81.190.x.x
Dzień dobry, art. 41 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje jasno, że w przypadku rozwiązania się umowy OC w związku z jej wypowiedzeniem przez nowego właściciela pojazdu zwrot składki przysługuje osobie, która zawarła umowę ubezpieczenia. Zwrot składki należy się więc Pani. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem, a jeśli towarzystwo będzie obstawało przy swoim, poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Paulina
2020-06-24 19:10
IP: 37.47.x.x
Ubezpieczyczalnia stwierdziła, że mi się nic nie należy tylko osobie, która po mnie sprzedała samochód z OC wykupionym przeze mnie... Spróbuję jutro jeszcze raz zadzwonić do ubezpieczalni, jak nie to będę prosić o pomoc rzecznika finansowego. Dziękuję bardzo za pomoc.
odpowiedz
Seli
2020-08-20 20:35
IP: 89.64.x.x
Art. 41 ust. 3 ustawy - w przypadku rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który PRZENIÓSŁ PRAWO WŁASNOŚCI. Więc - osoba zawierająca umowę (1) sprzedaje pojazd osobie nr 2. Nr 2 sprzedaje numerowi 3 który złożył wypowiedzenie w myśl art.31 ust. 1, to zwrot należny jest numerowi 2, pomimo tego, że nie on zawierał ubezpieczenie.
odpowiedz
Mpi
2020-10-18 10:24
IP: 5.173.x.x
Bubel prawny. Kto płacił ten powinien dostać zwrot należnej częsci składki. Kolejny raz posłowie glosują bez analizy sensu ustaw. Jak można!
odpowiedz
Mietek
2020-06-21 14:46
IP: 193.239.x.x
Witam. Mam pytanie. Opłacałem oc. Wnuczka była współwłaścicielem auta. W czasie trwania ubezpieczenia przepisałem darowiznę na wnuczek. Dalej opłacałem oc, które było na mnie. Teraz auto zostało zezłomowane. Dokument złomowania był na wnuczkę. Jest problem z odzyskaniem zwrotu z OC. Faktu darowizny nie zgłaszałem w ubezpieczalni. Czy jest szansa odzyskać zwrot?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-06-22 08:39
IP: 83.3.x.x
Tak, szansa istnieje. Należy zacząć od okazania ubezpieczycielowi umowy darowizny, aby uporządkować sytuację w danych ubezpieczyciela dotyczących tego, kto jest właścicielem auta.
odpowiedz
KieAg
2019-12-06 10:46
IP: 31.172.x.x
Witam, sprzedałam auto po szkodzie, nowy nabywca zrzekł się oc. Za polisę całoroczną zapłaciłam 1200zł, wykorzystałam 3 miesiące tej polisy. Od towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymałam 59 zł zwrotu. Proszę o podstawę wyliczenia takiego zwrotu.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-12-06 15:50
IP: 81.190.x.x
Rozumiem, że nowy nabywca zrzekł się od razu OC? Zwrot składki OC powinien zostać rozliczony z uwzględnieniem każdego dnia niewykorzystanej ochrony. W Pani przypadku powinno więc być to oczywiście zdecydowanie więcej niż 59 zł. Radzę napisać odwołanie do ubezpieczyciela, a jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgodzi się na wypłatę większej kwoty, można zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Agnieszka
2019-09-13 18:03
IP: 85.202.x.x
Witam, miałam zakupione OC w jednej z firm na okres od 18.09.2018 r. do 17.09.2018 r. Jednakże zdecydowałam, że kolejne OC wykupię w innej firmie. Wysłałam do firmy nr 1 wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, a następnie zawarłam nowe z firmą nr 2 od 29.08.2019r. Dodam jeszcze, iż w pełno opłaciłam ubezpieczenie w firmie nr 1. Czy za niewykorzystany okres ubezpieczania w firmie nr 1 tj. od 30.08 do 17.09 przysługuje mi zwrot części składki?
odpowiedz
Agnieszka
2019-09-13 18:05
IP: 85.202.x.x
*przepraszam za pomyłkę - ubezpieczenie z firmą nr 1 zawarłam od 18.09.2018 do 17.09.2019 r.
odpowiedz
Grzegorz
2019-08-06 23:55
IP: 178.37.x.x
Można otrzymać zwrot opłaconej polisy, jeśli kupiliśmy auto razem z OC, ale rekalkulacja będzie niekorzystna? Czy zawsze zwrot będzie dla poprzedniego właściciela?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-08-07 09:13
IP: 81.190.x.x
Jeśli nabywca auta rezygnuje z umowy ubezpieczenia OC zawartego jeszcze przez sprzedawcę, to zwrot za niewykorzystaną część składki otrzymuje poprzedni właściciel. Nieco inaczej wygląda to jedynie w sytuacji, kiedy nabywca zdecyduje się oddać auto na złom i z tego powodu rezygnuje z OC.
odpowiedz
Aleksandra
2019-08-01 13:47
IP: 37.248.x.x
Witam :) Dzisiaj sprzedałam samochód i zgłosiłam ten fakt do towarzystwa gdzie miałam ubezpieczony. Czy przysługuje mi zwrot czy mimo wypowiedzenie umowy po sprzedaży nabywca będzie jeździł na moim ubezpieczeniu?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-08-01 15:37
IP: 81.190.x.x
OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela samochodu. Zyskuje Pani prawo do zwrotu tylko jeśli nowy właściciel wypowie OC. Dopóki on tego nie zrobi, nie ma Pani prawa do zwrotu.
odpowiedz
Jan
2019-06-30 10:21
IP: 88.156.x.x
Sprzedałem samochód za który miałem opłaconą składkę OC i NW na kwotę 531 zł.Za to że zapłaciłem kartą wysłano mi bony do TESKO na kwotę 80 zł.Po sprzedaży dostałem SMSa czy chcę,żeby zwrócono mi na tą kartę pieniądze za składkę na tę kartę,ja wysłałem nr. konta.Składka była zapłacona od 28-04-2019.Wysłano mi 57 zł telefonicznie zapytałem czemu tak mało,odpowiedziano mi,że nabywca nie wypowiedział.Po kontakcie z nabywcą dowiedziałem się,że on wypowiedział umowę i ubezpieczył auto gdzie indziej,zwrócił mi też certyfikat,ale pieniędzy na koncie nie ma.Do ubezpieczyciela wysłałem też skan umowy.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-07-01 08:29
IP: 81.190.x.x
Czy nabywca otrzymał od ubezpieczyciela potwierdzenie wypowiedzenia OC? Jeśli tak, to warto poprosić nabywcę auta o przekazanie Panu kopii takiego potwierdzenia. Jeśli nie ma potwierdzenia, to można poprosić nabywcę o kopię wypowiedzenia OC. Kopię potwierdzenia wypowiedzenia / wypowiedzenie OC trzeba by przesłać do ubezpieczyciela i poprosić jeszcze raz o zwrot niewykorzystanej części składki. Jeśli ubezpieczyciel nadal nie zwróci pieniędzy, można poprosić o darmową interwencję Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Gosia Mozejko
2019-07-10 16:42
IP: 83.28.x.x
Witam i dostała pani zwrot
odpowiedz
Magda
2019-06-04 21:22
IP: 5.173.x.x
Witam, sprzedalismy auto a kolejny wlasciciel je złomował kilka dni później. Czy zwrot oc za niewykorzystany okres przysługuje temu kto pierwotnie wykupił polisę czy temu kto złomowal pojazd. Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2019-06-05 08:37
IP: 81.190.x.x
Zazwyczaj zwrot składki za niewykorzystany okres OC przysługuje sprzedawcy auta. Jednakże w przypadku kiedy nabywca samochodu oddaje pojazd na złom, to jemu przysługuje zwrot składki.
odpowiedz
wicuś
2020-03-04 18:49
IP: 78.11.x.x
Wielkie dzięki za info tego szukałem.
odpowiedz
SJ
2019-06-03 14:48
IP: 94.254.x.x
7.05.2019 sprzedałem samochód z pełnym Oc/AC/i inne. Zgłosiłem w ERGOHESTIA sprzedaż, poprosiłem o zwrot AC i innych nieobowiązkowych składników ubezpieczenia. 21 czy 21.05.2019 otrzymałem info na maila, że polisa już jest rozliczona. Zadałem pytania w mailach, vo znaczy rozliczenie, jaka będzie forma zwrotu, przelew czy przekaz, jaka kwota i jakie składniki. Po typowym pingpongu mailowym otrzymałem info 31.05.2019 listem pocztowym z tabelką co i jak oraz wieczorem odpowiedź na maila, że rozliczone. Po tym mailu ponowny pingpong mailowy, zażądałem pełnej informacji, kiedy będzie przekaz pocztowy. Wcześniej w każdym mailu podawałem konto bankowe, ale ich procedury są z epoki utrudniania życia i pani w infolinii poinformowała mnie, że jak chciałem na konto, to od razu na ich stronie powinienem w okienku kontakt wpisać też numer konta. Nie pamiętam, może i od razu wpisałem. Odnośnie okienka kontakt, to strona się zawieszała, gdy chciałem przesłać załącznik. Dzię jest 3.06.2019, forsy jeszcze nie ma. Pozostał kwas. Moje wrażenie, to może nawet celowr niedoinformowywanie klientów i zwykłe przeciąganie terminów, zblazowane odpowiedzi. No bo co znaczy rozliczona polisa? Równie dobrze można napisać, proszę wykazać się cierpliwością, wkrótce, może przekazem pocztowym nastąpi zwrot rozliczenia rozliczonej polisy.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-06-03 15:42
IP: 81.190.x.x
Radzimy odczekać nieco czasu. Możliwe że pieniądze przyjdą i nie będzie trzeba podejmować żadnych działań. Jeśli jednak w przeciągu kilku tygodni nadal nie otrzyma Pan pieniędzy, warto napisać reklamację do Ergo Hestii, a jeśli i to nie pomoże, zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Agnieszka
2019-04-11 16:33
IP: 94.254.x.x
Witam, mam zapytanie odnośnie zwrotu składki a współwłasności. Czy w przypadku wypowiedzenia nowego nabywcy zwrot składki należy się ubezpieczającemu czy współwłaścicielom pojazdu w równych częściach. Czy wymagane jest zrzeczenie się współwłasności.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-04-12 08:43
IP: 81.190.x.x
Ubezpieczyciel wyśle zwrot składki na numer rachunku bankowego podany w prośbie o zwrot przesłanej do towarzystwa. Współwłaściciele już między sobą powinni ustalić, komu tak naprawdę ten zwrot się należy. I tak jeszcze dla upewnienia: rozumiem, że na umowie kupna - sprzedaży samochodu jako sprzedawców samochodu podano obu współwłaścicieli?
odpowiedz
Asa
2019-04-11 11:40
IP: 46.112.x.x
Witam. Mam problem ze zwrotem nadpłaconej składki OC w ergo hestii. Dopełniłam wszelkich formalności w związku ze zgłoszeniem sprzedaży auta u ubezpieczyciela (nabywca również rozwiązał umowę i zgłosił do ubezp.)do dnia dzisiejszego nie mogę uzyskać zwrotu nadpłaty z polisy. Piszecie tu że ubezp ma 14 dni na zwrot ja czekam od 27 lutego i dzwoniąc na infolinię dowiaduję się, że sprawa została zamknięta ale nadpłata wisi na moim koncie. Nikt nie chce mi udzielić informacji kiedy wyślą przelew . Co mam zrobić? Na jaki art się powołać?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-04-11 15:52
IP: 81.190.x.x
Radzimy napisać reklamację do Ergo Hestii, powołując się na art. 41 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który brzmi następująco: "Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie." Jeśli reklamacja nie pomoże i nadal nie otrzyma Pani zwrotu, można poprosić o bezpłatną interwencję Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Anitkaaa
2019-04-09 13:47
IP: 31.0.x.x
Witam. Mąż wyrejestrował auto ponieważ nie nadawał się już do użytku, został zezłowowany. Wszystko zistało zgłoszone do ubezpieczyciela. I teraz ile ubezpieczyciel ma czasu na zwrot części z ubezpieczenia? Tj w naszym przypadku za 3 miesiące. Właśnie minęło 10 dni i cisza, zwrotu na konto nie ma.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-04-09 15:38
IP: 81.190.x.x
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel ma 14 dni na zwrot pieniędzy od dnia wypowiedzenia ubezpieczenia OC. Jeśli więc po tym czasie zwrot jeszcze nie dotrze, można się skontaktować z ubezpieczycielem.
odpowiedz
jadwiga kozubek
2019-03-24 20:34
IP: 51.179.x.x
kupilam auto od znajomego z oc i placilam na jego nazwisko jak moge wyegzekwowac moje pieniadze ktore szly na jego oc
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-25 08:33
IP: 81.190.x.x
W momencie zakupu auta przejęła Pani automatycznie samochód oraz trwające ubezpieczenie OC. Jeśli więc nawet opłacała Pani kolejne raty za to OC zawarte na jego nazwisko, to tak naprawdę spełniała Pani swój obowiązek, bowiem od dnia zakupu auta to nabywca jest odpowiedzialny za OC samochodu i zapłatę kolejnych rat.
odpowiedz
Renata
2019-03-23 19:10
IP: 81.6.x.x
Witam sprzedaż auta 7.03.2019 zgłosiłam u ubezpieczyciela 19.03.2019...jak długo czeka sie na zwrot części ubezpieczenia. Druga sprawa, to czy muszę zgłosić w wydziale komunikacji o sprzedaży auta. Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-25 08:31
IP: 81.190.x.x
Tak, sprzedaż auta należy zgłosić także we właściwym Wydziale Komunikacji. Natomiast w kwestii zwrotu części ubezpieczenia: czy nabywca auta wypowiedział ubezpieczenie OC zawarte przez Panią? Jeśli tego nie zrobi, nie będzie miała Pani prawa do zwrotu niewykorzystanej składki OC. Od razu natomiast ma Pani prawo do zwrotu niewykorzystanej składki za dobrowolne polisy (np. AC). Jeśli miała Pani takie polisy, to zwrot powinien dotrzeć w najbliższym czasie.
odpowiedz
Renata
2019-03-25 15:42
IP: 81.6.x.x
Tak nabywca wypowiedział ubezpieczenie.. proszę mi jeszcze powiedziec czy muszę złosić do wydziału komunikacji w mejscu zamieszkania, czy w miejscu zameldowania, czy mogę to zrobić elektronicznie i co do tego jest potrzebne Pozdrawiam Renata
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-26 08:40
IP: 81.190.x.x
Sprzedaż auta zgłasza się w tym Wydziale Komunikacji, w którym jest zarejestrowany Pani pojazd. Potrzebne będą następujące dokumenty: zawiadomienie o zbyciu pojazdu (najlepiej skorzystać ze wzoru udostępnionego na stronie internetowej danego Wydziału Komunikacji), dowód osobisty, umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jeśli osobiste zgłoszenie jest z jakiś względów kłopotliwe, można przesłać dokumenty pocztą (listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście pocztą przesyła się jedynie kopię dowodu i umowy kupna-sprzedaży). Przez Internet może Pani zgłosić sprzedaż pojazdu, jeśli posiada Pani zaufany profil ePUAP. Wtedy sprzedaż pojazdu można zgłosić na portalu ePUAP. Natomiast w kwestii czasu oczekiwania na zwrot niewykorzystanej części składki. Art. 41 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi następująco: "Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia". Ubezpieczyciel ma zatem 14 dni od momentu wypowiedzenia OC przez nabywcę.
odpowiedz
podchul
2019-02-26 17:33
IP: 188.147.x.x
Wprowadź treś...sprzedałem. Auto co dalej
odpowiedz
Ubea.pl
2019-02-27 08:18
IP: 81.190.x.x
Sprzedaż auta należy zgłosić swojemu ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni (tutaj znajdzie Pan wzór takiego zawiadomienia: https://ubea.pl/dokumenty/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu.pdf ) oraz do Wydziału Komunikacji w ciągu 30 dni. Od razu przysługuje Panu prawo do zwrotu niewykorzystanej składki za dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne (np. AC). Zwrot za niewykorzystaną składkę OC przysługuje Panu jedynie wtedy, kiedy nabywca auta zdecyduje się wypowiedzieć zawartą przez Pana umowę OC.
odpowiedz
Mariusz
2019-02-13 11:32
IP: 89.64.x.x
Witam, w listopadzie sprzedałem samochód ubezpieczony 2 miesiące wcześniej. Dogadaliśmy się z kupującym, że zwróci mi pieniądze za pozostałe 10 miesięcy ubezpieczenia. Podczas podpisywania umowy kupujący poprosił mnie, bym na pieniądze za ubezpieczenie poczekał do 10-tego grudnia, kiedy otrzyma wypłatę. Zgodziłem się, ale nie podpisaliśmy w tej kwestii żadnego zobowiązania. Po ustalonym terminie, gdy pieniędzy nie otrzymałem, napisałem do niego sms z pytaniem kiedy mogę liczyć na zwrot ustalonej kwoty. Odpisał, że ma jakiś problem, ale słowa dotrzyma. Jest luty, pieniędzy nie otrzymałem, pan nie odbiera telefonu i nie odpisuje na sms. Co mogę zrobić? Czy informacje zawarte w sms między nami mogą być potraktowane, jak pisemne zobowiązanie, ponieważ jest w nich mowa o zwrocie pieniędzy za ubezpieczenie i zgoda na zwrot ze strony kupującego? Chodzi o kwotę 450 zł.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-02-13 15:35
IP: 81.190.x.x
Rozumiem, że na umowie kupna-sprzedaży samochodu zawarto jakikolwiek zapis na temat zwrotu pieniędzy za pozostałe 10 miesięcy? SMS-y są jakimś potwierdzeniem, ale nie tak silnym jak zapis na umowie, na której jest podpis kupującego. Oczywiście mimo to może złożyć Pan roszczenie przeciwko kupującemu z żądaniem zwrotu pieniędzy.
odpowiedz
Mariusz
2019-02-13 17:01
IP: 89.64.x.x
Dziękuję za odpowiedź. Niestety na umowie nie zawarliśmy żadnego zapisu odnośnie tej kwestii, po prostu zaufałem temu człowiekowi. Gdzie można złożyć ewentualne roszczenie przeciwko kupującemu?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-02-14 08:22
IP: 81.190.x.x
Należałoby napisać pozew do sądu rejonowego (zgodny z miejscem zamieszkania pozywanej osoby) do wydziału cywilnego. Na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów sąd może wydać nakaz zapłaty. W sytuacji takiej jak Pana bardziej prawdopodobne jest jednak to, że sąd skieruje pozew na rozprawę, aby ustalić, czy faktycznie osoba pozwana jest Panu dłużna pieniądze.
odpowiedz
Mariusz
2019-02-14 10:41
IP: 89.64.x.x
Dziękuję bardzo
odpowiedz
Arek Zabrze
2018-11-23 01:28
IP: 5.173.x.x
Witam. Moja sprawa wyglada nastepujaco. Sprzedalem pojazd handlarzowi w czerwcu 2018r. W Maju oplacalem skladke w Axa za oc. Z racji, iz wiedzialem ze auto bede sprzedawac, wykupilem oc na raty co 6 msc. Nabywca sie znalazl, kupil pojazd. Dzien po transakcji zawiadomilem urzad oraz ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. W agencji ubezpieczeniowej dostalem informacje, ze jesli nabywca po miesiacu zrezygnuje z mojego ubezpieczenia, to nalezy mi sie zwrot z polisy za niewykozystanie oc. Minal miesiac od zakupu, zadzwonilem do ubezpieczyciela z pytaniem, czy moje ubezpieczenie zostalo kontynuowane czy nabywca zrezygnowal z oc. Oczywiscie konsultant potwierdzil rezygnacje z mojego oc. Wypisalem wniosek o zwrot reszty skladki. Pieniadze otrzymalem po ok 30 dniach. Na dzien dzisiejszy dzwoni do mnie przedstawiciel axy, abym ten zwrot zwrocil, poniewaz nabywca (handlarz) sprzedal pojazd a powinien go sprzedac z waznym oc. Niby system tak zweryfikowal ze to ja mam zwrocic "zwrot" z mojej polisy. Moje pytanie brzmi dlaczego? Przeciez dostalem informacje o rezygnacji przez nabywce z mojego OC. gdyby takiej decyzji nie bylo, to przeciez nie zwrociliby mi mojej skladki. To na nabywcy powinna byc teraz odpowiedzialnosc, ze nie przedluzyl mojego ubezpieczenia. Prosze o szybki odpis. Pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedz.
odpowiedz
Ubea.pl
2018-11-23 08:34
IP: 81.190.x.x
Rozumiem, że z handlarzem podpisał Pan umowę kupna-sprzedaży samochodu? Jeżeli tylko handlarz faktycznie wypowiedział Pana OC, to Pan ma prawo zwrotu składki. Proszę napisać odwołanie do AXA, powołując się na art. 41 ust. 1 punkt 3: "Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku: rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;" Tu znajdzie Pan pełen tekst ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: https://ubea.pl/dokumenty/ustawa-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych.pdf
odpowiedz
Arek Zabrze
2019-01-14 12:19
IP: 188.147.x.x
Dzwonilem ostatnio do AXY, aby wyjasnili mi, dlaczego taka sytyacja ma miejsce i kto zawinil. Okazalo się, ze nabywca (handlarz, ktoremu sprzedalem pojazd) po 2 tygodniach sprzedal dalej samochod. Po stronie pracownika tej Ubezpieczalni byla wina, ponieważ z tlumaczenia wynika, ze pracownik axy nie zarejestrowal sprzedazy pojazdu dalej, zarejestrowal rezygnacje z OC. W pazdzierniku, nabywca, ktory ode mnie kupil pojazd wyslal ponownie umowe sprzedazy pojazdu. Niestety z czyjejs winy dalej chca ode mnie ten zwrot. Obiecali wyslac pismo, jednak do dzis go nie posiadam. Zastanawiam sie czy moge cos z tym zrobic. Czy jest sens podejścia do rzecznika finansowego, badz innej organizacji by wyjasnic czy moga tak zrobic? To w pracowniku tkwi odpowiedzialnosc za rejestrowanie takich rzeczy. Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2019-01-14 15:38
IP: 81.190.x.x
Czyli ostatecznie wychodzi na to, że handlarz nie wypowiedział tego OC? W takiej sytuacji nie należy się Panu zwrot składki. Oczywiście, błąd popełnił pracownik AXA, ale nie zmienia to faktu, że otrzymany zwrot składki niestety się Panu nie należał. Jasne, może Pan poprosić Rzecznika Finansowego, ale szanse na rozstrzygnięcie tej sprawy na Pana korzyść oceniamy niestety na bardzo małe.
odpowiedz
AREK ZABRZE
2019-01-16 13:40
IP: 188.147.x.x
Z tlumaczenia konsultanta AXY wynika, że nabywca rzekomo wysłał potwierdzenie zbycia pojazdu oraz rezygnacji z mojego OC. Pracownik zarejestrowal tylko rezygnacje z ubezpieczenia. Według mnie trochę to dziwnie wygląda, ponieważ pod koniec roku nabywca jeszcze raz wysłał kopie umowy sprzedaży pojazdu. Tak jakby wcześniej wysłał samą rezygnacje z OC. Nie mi jest oceniać, ale z mojej perspektywy wyglada to tak, jakby firma ukrywala fakt, że nabywca nie wyslal im jednak w terminie umowy kupna sprzedazy pojazdu. Ale skoro szanse są małe z tym rzecznikiem to na tym poprzestanę i poczekam na ten kwit do zaplaty.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-01-16 15:06
IP: 81.190.x.x
Za interwencję Rzecznika Finansowego nie trzeba nic płacić, więc zawsze może Pan spróbować uzyskać tam pomoc.
odpowiedz
Arek Zabrze
2019-05-21 16:55
IP: 188.147.x.x
Witam. Wlasnie mija pol roku jak czekam na ten rachunek aby zawrócić pieniądze za ten zwrot. Sprawa wyglada w taki sposób, iż zadzwonilem do AXY z pytaniem czy ta sprawa ruszyła, bo do dzisiaj nie wysłali mi listu, abym ową zaległość, która mi była zwrócona, mógł przelać im spowrotem na konto. Pani konsultantka poprosiła ode mnie adres email pod pretekstem, że wyśle mi ową regulacje do zaplaty na maila. Sprawa wyglada dość dziwnie, bo pani zamiast wysłać mi rachunku na email, wysłała mi SMS, ile mam zapłacić oraz numer konta. Specjalnie czekam na pismo od nich, aby uregulować należność, podaje specjalnie maila, aby szybciej zalatwic sprawe skoro tyle czasu nie umieja mi poczta wyslac, to mi jeszcze SMSem wysylaja. A ydzie jakieś potwierdzenie? Skoro mam jakieś zobowiazanie do zaplaty, to przewaznie ma się na to jakikolwiek rachunek tak? Skąd mam wiedzieć czy to nie jest jakieś oszustwo.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-05-22 09:37
IP: 81.190.x.x
Radzilibyśmy mimo wszystko zwrócić się po darmową telefoniczną poradę do Rzecznika Finansowego. Sprawa wygląda coraz dziwniej i na pewno nie powinien Pan wysyłać przelewu jedynie na podstawie informacji przesłanej SMS-em. Tak jak Pan pisze: nie jest Pan w stanie stwierdzić, czy nie jest to jakieś oszustwo.
odpowiedz
Radek
2018-11-12 19:36
IP: 188.146.x.x
Witam, sprzedałem auto 09.02.2018 z aktualną polisą OC. Około 25.09.2018 dostałem zwrot za niewykorzystany okres polisy która była opłacona do 26.11.2018, a teraz ubezpieczyciel MTU żąda ode mnie zwrotu wypłaconego zwrotu składki strasząc mnie wszczęciem procesu windykacji. Nie mam kontaktu z nowym właścicielem pojazdu ale twierdził że polisę wypowie i zawrze w nowym towarzystwie. Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2018-11-13 08:19
IP: 81.190.x.x
Jeżeli MTU wypłaciło zwrot niewykorzystanej składki, to nowy właściciel prawie na pewno wypowiedział OC. W innym przypadku MTU nie wypłaciłoby niewykorzystanej składki. Chyba że doszło do pomyłki po stronie MTU. Należałoby więc skontaktować się bezpośrednio z MTU i ustalić, dlaczego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconej składki.
odpowiedz
Radek
2018-11-13 15:52
IP: 188.146.x.x
Kontaktowałem sie z MTU i nowy właściciel nie wypowiedział umowy a oni zdążyli przelać mi zwrot. Wina jest po ich stronie. Zwróciłem ten zwrot dla świętego spokoju. Pozdrawiam
odpowiedz
Eldra
2018-10-30 10:42
IP: 193.8.x.x
Witam, sprzedałam samochód z opłaconą składką za cały rok po 4 miesiącach od daty ubezpieczenia. Wiem, że nabywca będzie ubezpieczał w tym samym TU. Czy niewykorzystaną składkę zwróci mi TU czy nowy właściciel?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-10-30 15:49
IP: 81.190.x.x
Jeżeli nabywca wypowie obecną umowę ubezpieczenia OC, Pani zyskuje prawo do otrzymania od ubezpieczyciela zwrotu składki za niewykorzystany okres. Najlepiej poprosić więc nabywcę, by poinformował Panią, kiedy złoży wypowiedzenie obecnego OC. Wtedy wystarczy, że napisze Pani prośbę do ubezpieczyciela o przysługujący zwrot części składki (najlepiej zawrzeć w niej numer konta, na który ubezpieczyciel ma przesłać pieniądze).
odpowiedz
Eldra
2018-10-31 07:17
IP: 81.15.x.x
Dziekuję
odpowiedz
ALEX
2018-08-26 20:31
IP: 90.4.x.x
Po sprzedaniu samochodu mam problemy żeby odzyskać pieniądze od firmy AXA,mimo tego że spełniłem wszystkie żądane warunki... Dla mnie to jest czyste okradanie ludzi.Podejrzewam że dużo ludzi dzisiaj ma z tym problemy... ALEX.
odpowiedz
Ubea.pl
2018-08-27 08:32
IP: 81.190.x.x
Rozumiem, że nabywca samochodu wypowiedział ubezpieczenie OC zawarte przez Pana? W takiej sytuacji radzimy złożyć reklamację do AXA, a jeśli nie otrzyma Pan na nią odpowiedzi, będzie można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Oczywiście można też składać roszczenie do sądu, ale pomoc Rzecznika jest bezpłatna i mniej skomplikowana, więc warto najpierw spróbować tej opcji.
odpowiedz
ALEX
2018-09-02 21:23
IP: 90.4.x.x
Dziekuje za poradę. To co firmy ubezpieczeniowe dzisiaj wyprawiają jest nie skandaliczne.
odpowiedz
tadek
2018-05-11 21:01
IP: 83.26.x.x
Ubezpieczyłem auto na rok od 19 03 -2018 do 20 03 2019 Axa sprzedalem auto 23.03 2018 Firmie Handlowej, firma nabywca auta zrzeka się OC wypowiadajac na druku że zrzeka się oc z dniem 26.03 2018 na specjalnym druku . dokumenty wysyłam z Firmy Ubezpieczyciela . Czekam 1 m-c na odpowiedz nie otrzymuje żadnej . Dzwoniąc do Axa odpowiedz ze mnie pieniądze się nie należą Piszę reklamacje dostaje odpowiedz z pisma dowiaduje się ze OC zabrano mi za cały miesiąc tj do 26.04 2018 a resztę pieniędzy nie otrzymam bo nie zapłacilem składki OC .Dzwonie do ubezpieczyciela i mówie mu stwierdza ze jest zaplacone kartą. Nie rozumiem co jest grane a jest to kwota ok 600zł do zwrotu .
odpowiedz
Ubea.pl
2018-05-14 08:17
IP: 81.190.x.x
Jeśli faktycznie nabywca wypowiedział OC, a Pan opłacił składkę za OC za cały rok (czy choćby jedną ratę za 3 czy 6 miesięcy), to jak najbardziej należy się Panu zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres. Jeśli mimo reklamacji AXA nie wypłaci Panu pieniędzy, to radzimy złożyć skargę do Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Adam
2018-05-09 14:13
IP: 31.0.x.x
Czy moge cos z tym zrobic gdy zbywca przekazujac polise oc zapewnial ze jest oplacona a w rzeczywistosci przyszlo rozliczenie z polisy do nabywcy gdyz wogole nie byla oplacona ??
odpowiedz
Ubea.pl
2018-05-09 15:38
IP: 81.190.x.x
Jako właściciel pojazdu jest Pan odpowiedzialny za jego OC od dnia zakupu samochodu. Jeśli OC jest na raty, nabywca jest odpowiedzialny za zapłatę tych rat, których termin mija najwcześniej w dniu zakupu auta. Jeśli sprzedawca miał zapłacić za OC w całości, to on jest odpowiedzialny za tę polisę. Jeśli OC jest w ogóle nieopłacone, to najlepiej złożyć wypowiedzenie takiej umowy (jako nabywca może Pan to zrobić w dowolnym momencie) i zawrzeć nowe OC w innej firmie (tu https://kalkulator.ubea.pl można sprawdzić, gdzie będzie najtaniej). Wtedy towarzystwo będzie mogło żądać od Pana jedynie zapłaty ewentualnych rat, których termin płatności minął między dniem zakupu auta a wypowiedzeniem OC oraz dopłaty wynikającej z rekalkulacji składki także jedynie za okres, kiedy ochrona była Panu udzielana.
odpowiedz
Adam
2018-05-08 21:18
IP: 37.47.x.x
Witam . czy zbywca pojazdu moze wypowiedziec ubiezpieczenie oc po sprzedazy auta ? To znaczy ubezpieczenie bylo wazne jeszcze 4 miesiace a firma ubezpieczeniowa przyslala mi pismo do zaplaty praktycznie na juz za te 4 miesiace . ze zbywca umowilem sie ze bede kozystal do konca z tego ubezpieczenia i nie zgadzalem sie na wypowiedzenie. Zbywca moze bez zgody nabywcy tak zrobic?
odpowiedz
Adam
2018-05-08 21:49
IP: 37.47.x.x
Dodatkowo dzisiaj przyszla ta polisa do zaplaty czyli 08.05 a wystawiona byla 30.04 . doplate polisy trzeba zaplacic do 20.04 wiec jak to mam rozumiec ?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-05-09 08:18
IP: 81.190.x.x
Zbywca pojazdu nie może wypowiedzieć umowy ubezpieczenia OC sprzedanego auta. Tylko nabywca pojazdu ma takie prawo. Ubezpieczyciel ma jednak prawo dokonać rekalkulacji składki po zmianie właściciela i to się najprawdopodobniej stało w Pana przypadku. Towarzystwo wyliczyło dla Pana wyższą składkę i teraz żąda dopłaty za okres, kiedy polisa będzie jeszcze ważna. Może więc Pan albo wypowiedzieć tę umowę i zawrzeć nową umowę (wtedy będzie Pan musiał dopłacić składkę tylko za ten okres od dnia kupna auta do dnia wypowiedzenia OC), albo korzystać z tego OC jeszcze przez te 4 miesiące (wtedy musi Pan dopłacić składkę za cały pozostały okres). Jeśli pismo od ubezpieczyciela jest niejasne, to najlepiej skontaktować się już bezpośrednio z towarzystwem.
odpowiedz
Misio
2018-04-27 07:58
IP: 94.254.x.x
Witam, z racji braku zniżek płacę wysokie ubezpieczenie, przy zakupie samochodu musiałem dopłacić pewną kwotę do Polisy, która była na ten samochód wykupiona i stąd moje pytanie, czy w przypadku sprzedaży auta działa to w drugą stronę, czyli jeżeli kupujący będzie miał tą polisę skalkulowaną na znacznie niższa kwotę dostanę zwrot tej różnicy za pozostały czas umowy?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-04-27 08:12
IP: 81.190.x.x
Nie, w przypadku rekalkulacji składki korzystnej dla klienta, to nowy właściciel dostanie zwrot tej różnicy.
odpowiedz
adsf
2018-05-04 11:25
IP: 192.198.x.x
a czemu ty miał bys dostac ta rozice wtf ?
odpowiedz
Marcinn
2018-04-19 23:33
IP: 89.65.x.x
Witam, mam pytanie. Ubezpieczyłem pojazd w TU, po 2 miesiącach znalazłem kupca i auto sprzedałem. Nowy właściciel wypowiedział polisę zawartą przeze mnie. Zgłosiłem sprzedaż auta do TU po około 45 dniach (gdzieś czytałem, że powinno się to zgłosić w terminie 15 dni, niestety nigdzie nie widziałem konsekwencji nie dochowania terminu). Moje pytanie brzmi. Skoro pojazd był ubezpieczony 2 miesiące (60 dni) i moje 45 dni zwłoki. To za jaki okres przysługuje mi zwrot składki z tytułu niewykorzystanego ubezpieczenia OC?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-04-20 07:26
IP: 81.190.x.x
Przepisy określają, że sprzedaż auta powinno się zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Faktyczny termin zgłoszenia sprzedaży nie ma jednak znaczenia w kwestii zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Tutaj liczy się jedynie termin złożenia wypowiedzenia OC przez nowego właściciela. Przysługuje Panu zwrot składki za czas od daty rezygnacji z OC przez nabywcę do końca okresu polisy. Jeśli ubezpieczyciel sam nie zwróci Panu pieniędzy, proszę napisać do niego pismo z prośbą o zwrot pieniędzy (najlepiej podać w nim od razu numer konta bankowego, na które ubezpieczyciel będzie mógł przelać pieniądze).
odpowiedz
Marcin
2018-04-20 11:11
IP: 176.124.x.x
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A co jeśli nowy właściciel auta nie wypowie polisy OC, ale jedno cześnie ubezpieczy auto w innym TU? Czy jest jakiś określony termin na złożenie wypowiedzenia polisy OC?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-04-20 15:34
IP: 81.190.x.x
Jeśli nowy właściciel nie wypowie tego OC, to ubezpieczyciel będzie mógł od niego żądać dopłaty do składki (o ile oczywiście ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki i wyjdzie mu, że nowy właściciel powinien zapłacić więcej). Jeśli więc nowy właściciel ubezpieczy auto w innym TU, to dla własnego dobra powinien od razu złożyć wypowiedzenie w towarzystwie, w którym Pan kupił OC. Nowy właściciel auta może wypowiedzieć OC zawarte przez poprzedniego właściciela w dowolnym momencie. Poprzedni właściciel ma prawo do zwrotu składki za okres od dnia wypowiedzenia OC przez nabywcę.
odpowiedz
Norton
2018-04-30 10:21
IP: 217.67.x.x
Jeśli pozostały okres do końca umowy opłacił nabywca to zbywca otrzyma zwrot opłaconej składki od dnia wypowiedzenia OC?
odpowiedz
Rafał
2018-04-04 20:47
IP: 81.161.x.x
Witam, otrzymałem samochód po zmarłym ojcu, a dokładnie na mocy testamentu przeszedł na mamę a ona na mocy darowizny podarowała go mi. Samochód posiadał ubezpieczenie OC i AC z 20 grudnia 2017, a ja zrezygnowałem z kontynuacji i wykupiłem ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela. Złożyłem wniosek przez agenta w Centrum Ubezpieczeń w dniu 21 marca 2018 wraz ze wszystkimi dokumentami (akt zgonu, poświadczenie dziedziczenia na mamę i umowa darowizny na mnie), o zwrot niewykorzystanej składki na moje konto. Czy poprzedni ubezpieczyciel może zwrócić mi niewykorzystane pieniądze z OC i AC?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-04-05 10:01
IP: 81.190.x.x
Po śmierci właściciela samochodu jego spadkobiercy przejmują także prawo do zwrotu niewykorzystanej składki.
odpowiedz
Iwona
2018-02-28 13:24
IP: 185.46.x.x
Witam, a co w przypadku kiedy na umowie sprzedaży pojazdu wpisze się zapis, że samochód zostaje sprzedany bez ubezpieczenia OC, czy ubezpieczyciel zwróci pieniądze z polisy sprzedawcy bez konieczności wypowiadania umowy przez kupującego?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-02-28 15:41
IP: 81.190.x.x
Aby ubezpieczyciel zwrócił niewykorzystaną składkę OC, nowy właściciel samochodu musi wypowiedzieć polisę. Można zobowiązać nabywcę do wypowiedzenia polisy i zawrzeć taki zapis w umowie (o ile oczywiście wyrazi on na to zgodę). Taka umowa nie jest jednak podstawą do zwrotu składki. Dopiero wypowiedzenie ubezpieczenia przez nowego właściciela jest podstawą do tego.
odpowiedz
Iwona
2018-03-01 11:19
IP: 185.46.x.x
Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
odpowiedz
Sylwia
2018-01-21 09:57
IP: 79.175.x.x
Dzień dobry, 12.08.2017 na podstawie umowy Darowizny otrzymałam auto od narzeczonego.Auto zostało przerejestrowane na mnie, wykupiłam nowe OC (2,400zł). Obecnie auto chcę sprzedać do skupu aut z powodu nie opłacalnej już naprawy, która jest wymagana. Skup oferuje przyzwoitą kwotę za auto jednak nie mineło jeszcze 6 miesięcy od spisania umowy darowizny. Minie 12.02.18r czy jeśli sprzedam auto do skupu przed 12 lutego to będę musiała wpisać to w zeznanie podatkowe? czy lepiej poczekać do lutego? Również chciałabym zapytać jak to jest ze sprzedażą do skupu jeśli chodzi o OC. Moje jest ważne do września 2018, zapłaciłam dosyć dużo za nie i jeśli będzie szansa na zwrot to z chęcią chciałabym to wykorzystać. Jeśli w lutym sprzedam auto do skupu to skup tak jak osoba prywatna musi wypowiedzieć moje OC? Czy działa to jakoś inaczej?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-01-22 09:21
IP: 81.190.x.x
Tak, jeżeli sprzeda Pani auto przed upływem 6 miesięcy, będzie musiała Pani zgłosić to w zeznaniu podatkowym. Tutaj https://ubea.pl/Sprzedaz-auta-o-czym-trzeba-pamietac,artykul,1093/ opisujemy dokładnie taką sytuację. Aby mogła Pani otrzymać zwrot składki za niwykorzystane OC, to skup będzie musiał najpierw złożyć wypowiedzenie Pani OC. Warto porozmawiać na ten temat przed sprzedażą auta.
odpowiedz
Sylwia
2018-01-22 13:18
IP: 212.14.x.x
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
odpowiedz
Sylwia
2018-01-22 18:54
IP: 79.175.x.x
A jeśli zdecyduję się sprzedać auto szybciej niż 6-mc to jaki procent kwoty auta jest rozliczany w zeznaniu podatkowym? Chodzi mi o to ile z zyskanej kwoty za auto będę musiała rozliczyć się z fiskusem?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-01-23 09:41
IP: 81.190.x.x
Sprzedaż samochodu rozlicza się przy pomocy PIT-36. Podatek dochodowy wynosi 18% lub 32% (stawka zależna od wysokości zarobków)
odpowiedz
Sylwia
2018-01-23 10:01
IP: 212.14.x.x
W ogóle mi się to nie opłaca, dziękuję za informację. Poczekam aż minie 6 mc.
odpowiedz
Radek
2018-01-14 12:57
IP: 83.26.x.x
Witam. Sprzedałem pojazd 8 grudnia, 11 grudnia poinformowałem w wydziale komunikacji o zbyciu pojazdu. W ten sam dzień poszedłem do ubezpieczalni aby i z oc załatwić sprawę gdyż polisa ważna była do 4 Stycznia. Pani poprosiła o mój nr identyfikacji oc oraz umowę. Wpisała w komputer wszystko co trzeba i dała pieczątkę na umowie. A dziś dostaje wiadomość że z racji braku informacji o sprzedaży pojazdu umowa zostaje wznowiona i proszą o opłatę... Da się to wyjaśnić?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-01-15 08:38
IP: 81.190.x.x
Czy dostał Pan potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży? Jeśli tak, to proszę okazać je ubezpieczycielowi. Nawet jednak jeśli nie ma Pan żadnego potwierdzenia, to warto pokazać ubezpieczycielowi umowę kupna-sprzedaży auta, tak by firma ubezpieczeniowa mogła sprawdzić datę sprzedaży. Nie powinien Pan płacić za OC samochodu, którego już Pan nie posiada, więc może dać się to odkręcić w ten sposób. Zacząć jednak należy od spróbowania znalezienia jakiegoś potwierdzenia zgłoszenia sprzedaży (jakie choćby informacje są na tej pieczątce, którą przedstawicielka ubezpieczyciela przybiła na umowie?).
odpowiedz
Małgorzata
2017-11-23 19:36
IP: 83.23.x.x
Dzień dobry. Zbyłam stacji demontażu na fakturę pozostałość powypadkową pojazdu (szkoda całkowita). Firma następnego dnia wyrejestrowała pojazd, powiadomiła o tym ubezpieczyciela i wystąpiła o zwrot niewykorzystanej składki OC, którą otrzymała. Mi odmówiono wypłaty tej składki. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy decyzja ta jest zgodna z prawem.
odpowiedz
Ubea.pl
2017-11-24 09:08
IP: 81.190.x.x
Jeżeli to Pani wykupiła to ubezpieczenie OC, to Pani należy się zwrot niewykorzystanej składki. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem, okazując potwierdzenie zawarcia polisy, by wyjaśnić tę sprawę. Jeśli to nie pomoże, można poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
Mariusz
2017-11-13 12:51
IP: 78.88.x.x
Witam zakupiłem samochód z ważną polisą OC. Samochód sprzedałem po kilku dnach. Sprzedawca samochodu po dwóch tygodniach zadzwonił, że mam mu oddać zapłaconą składkę OC - jak się okazało sprzedawca zapłacił pomyłkowo kolejną ratę ubezpieczenia . Pokierowałem sprzedawcę że ma udać się do ubezpieczyciela w tej sprawie gdyż ja samochód sprzedałem. Po miesiącu od sprzedaży przeze mnie samochodu, otrzymałem na konto zwrot składki OC jako nadwyżka. Kto był uprawnionym do otrzymania nadwyżki ? Dlaczego ubezpieczyciel nie zwrócił składki sprzedawcy ?Czy mam obowiązek zwrotu tej nadwyżki poprzedniemu właścicielowi?
odpowiedz
Ubea.pl
2017-11-13 13:04
IP: 81.190.x.x
Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem, by ustalić co to dokładnie za pieniądze. Jeśli to zwrot składki za niewykorzystany okres czy zwrot wynikający z omyłkowo zapłaconej kolejnej raty, to powinien ją dostać sprzedawca samochodu, który kupił tę polisę OC. Zapewne doszło do pomyłki po stronie ubezpieczyciela, więc lepiej byłoby ją wyjaśnić ;)
odpowiedz
Mariusz
2017-11-13 13:33
IP: 78.88.x.x
Kontaktowałem się z ubezpieczycielem w tej sprawie, który twierdzi, że prawnie otrzymałem zwrot nadwyżki składki ( osoba która kupiła ode mnie samochód zawarła nowe ubezpieczenie ) mam teraz z tego tytułu nieprzyjemności ze sprzedającym od którego ja nabyłem samochód gdyż oskarża mnie od przywłaszczenie a ubezpieczyciel twierdzi, że zwrot nadwyżki mi przysługuje bez względu kto ją opłacił. Jestem skłonny oddać otrzymaną kwotę tylko chcę dowiedzieć się na jakiej podstawie ja otrzymałem zwrot a poprzedni właściciel interweniował w tej sprawie u ubezpieczyciela i nie otrzymał zwrotu. Jak pisałem wyżej nie wiedziałem nic w momencie zakupu, że tam opłacona jest kolejna składka, polisa z którą kupiłem samochód miała wygasnąć za 3 tyg.
odpowiedz
Ubea.pl
2017-11-13 15:31
IP: 81.190.x.x
Zwrot niewykorzystanej składki za ubezpieczenie powinien otrzymać sprzedawca, który kupił daną polisę. Na podstawie posiadanych informacji trudno nam powiedzieć, dlaczego ubezpieczyciel wypłacił tę kwotę Panu. Mogą Państwo próbować jeszcze wyjaśniać tę kwestię z towarzystwem albo po prostu może Pan oddać otrzymaną kwotę sprzedawcy samochodu i zapomnieć o tej sprawie.
odpowiedz
Wiesław
2017-11-05 19:08
IP: 31.0.x.x
mam pytanie sprzedałem auto 30,12,2016 r z opłaconą składką do marca zgłoszenie sprzedaży pojazdu dononałem w zeszłym tygodniu, firwa ubezpieczeniowa wyliczyła mi że mam dopłacić składą ponieważ liczą od początku okresu ubezpieczenia do dnia zgłoszenia sprzedaży pojazdu a nie daty sprzedaży na umowie czy faktycznie mam zapłacić za swoje niedbalstwo czy chca wykorzystać niewiedzę i naciągnąć
odpowiedz
Ubea.pl
2017-11-06 08:52
IP: 81.190.x.x
Według prawa sprzedawca powinien poinformować ubezpieczyciela w ciągu 14 dni o zmianie właściciela auta. Jednak w Pana sytuacji kluczowe jest pytanie: czy w marcu kończyła się całoroczna polisa OC czy też upływał jedynie termin zapłaty kolejnej raty? Sprzedawca auta ponosi bowiem solidarną odpowiedzialność razem z nabywcą samochodu za opłatę rat, których termin mija między dniem sprzedaży pojazdu a dniem poinformowania o tym ubezpieczyciela. Jeżeli zatem w marcu upływał termin zapłaty raty, ubezpieczyciel może się domagać jej od Pana. Jeśli jednak w marcu kończyła się całoroczna polisa, to ubezpieczyciel, po otrzymaniu informacji (nawet spóźnionej), że już w grudniu sprzedał Pan auto, nie powinien się domagać zapłaty składki za kolejny rok ubezpieczenia.
odpowiedz
lukas
2017-10-30 17:44
IP: 80.51.x.x
Witam jak dlugo sie czeka na zwrot od ubezpieczenia auta?
odpowiedz
Ubea.pl
2017-10-31 08:24
IP: 81.190.x.x
Przede wszystkim najpierw nowy właściciel musi wypowiedzieć umowę OC, by przysługiwał Panu zwrot niewykorzystanej składki. Kiedy już wypowiedzenie zostanie złożone, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa następujący termin: "Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia".
odpowiedz
TOM
2017-10-26 02:07
IP: 78.88.x.x
Witam prosze o pomoc sprawa wyglada tak ze kupilem samochód po tygodniu zakupu mialem nim kolizje z mojej winy a jeszcze nie byla zrobiona rekalkucaja ubezpieczenia.czy moge teraz sprzedac ten samochod i wtedy zaplacic różniec ubezpieczenia? Jak tak to za jaki okres mam zapłacic? Od dnia nabycia do nia sprzedaży czy za pół roku? Dodam ze nowy właściciel chce wykupic nowe ubezpieczenie nie chce mojego.
odpowiedz
Ubea.pl
2017-10-26 09:06
IP: 81.190.x.x
Oczywiście może Pan sprzedać samochód (tylko proszę pamiętać, że jeśli sprzedaje się samochód przed upływem pół roku od jego kupna, trzeba uwzględnić tę transakcję w rozliczeniu podatkowym). Ubezpieczycielowi będzie Pan musiał dopłacić wtedy kwotę wynikającą z rekalkulacji polisy za okres od dnia zakupu do dnia sprzedaży.
odpowiedz
Ewelina
2017-10-18 14:20
IP: 31.0.x.x
Dzień dobry, bardzo proszę upewnić mnie bądź uświadomić, czy moje myślenie jest poprawne. Kilka dni temu zakupiłam auto, Sprzedawca nie przekazał mi polisy mówiąc, iż gdzieś się mu zawieruszyła. Z doświadczenia wiem, że TU wydają duplikaty polis i stwierdziłam, że akceptuję sytuację, załatwię to sama. Przy zakupie jedynym dokumentem jaki podpisałam była umowa kupna sprzedaży. Nie podpisałam wypowiedzenia OC. Dziś Sprzedawca poinformował mnie, że "nie odda mi ubezpieczenia, gdyż dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres i idzie wypowiedzieć umowę" Z tego co zrozumiałam, to polisa nie należy już do Sprzedawcy, z dniem sprzedaży auta została "przepisana" na mnie więc nie może jej wypowiedzieć. Ja postanowiłam korzystać z tej polisy do końca jej trwania, tj do lipca. W TU zostałam poinformowana, że póki Zbywca nie zgłosi zbycia pojazdu to nie mogą przepisać i wydrukować mi tej polisy. A co jak Zbywca nie zgłosi sprzedaży od razu czy nawet w terminie 14 dni? Czy do końca okresu ubezpieczenia mam zostać bez polisy w ręku?
odpowiedz
Ubea.pl
2017-10-18 15:59
IP: 81.190.x.x
W momencie sprzedaży auta polisa przeszła na Panią i sprzedawca nie ma prawa wypowiedzieć tej polisy (proszę tylko pamiętać, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki, więc warto się upewnić, czy nie trzeba będzie czegoś dopłacać). Zbywca ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu w towarzystwie ubezpieczeniowym w ciągu 14 dni, ale TU nie powinno uzależniać przekazania Pani potwierdzenia polisy od tego, czy sprzedawca już to zrobił. Radzimy udać się do towarzystwa i okazując umowę kupna-sprzedaży, poprosić o otrzymanie potwierdzenia polisy (może Pani ewentualnie poczekać z tym aż minie te 14 dni od sprzedaży auta).
odpowiedz
Fofk
2017-10-11 12:21
IP: 37.47.x.x
Ile powinnam dostać z link 4 zwrotu oc za pół roku
odpowiedz
Ubea.pl
2017-10-11 15:38
IP: 81.190.x.x
Wysokość zwrotu jest ustalana proporcjonalnie do wysokości składki. Za pół roku ubezpieczyciel powinien więc zwrócić połowę opłaconej składki. Proszę jednak pamiętać, że prawo do zwrotu z ubezpieczenia OC uzyskuje się dopiero wtedy, kiedy nowy właściciel wypowie polisę.
odpowiedz
Bartek
2017-10-05 13:19
IP: 213.77.x.x
Witam. Jeśli sprzedałem samochód 2 miesiące temu i nabywca dopiero teraz ubiezieczyl samochód na siebie w innej firmie to mam prawo do zwrotu pieniędzy? Dodam, iż ubiezpieczylem kilka dni przed sprzedażą. Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2017-10-05 15:32
IP: 81.190.x.x
Ma Pan prawo do zwrotu niewykorzystanej składki za okres od dnia wypowiedzenia polisy OC przez nabywcę do dnia końca ubezpieczenia. Proszę zwrócić sie do ubezpieczyciela z prośbą o zwrot pieniędzy.
odpowiedz
Maciej
2017-09-18 10:19
IP: 94.254.x.x
Dzień dobry jestem młodym kierowcą za oc w axa zapłaciłem za cały rok 2500zl po 3 miesiącach tir mnie skasował wymusił mi pierwszeństwo wrak sprzedałem i wypowiedzenie oc dostałem. Wszystko wysłałem do axa umowę sprzedaży wypowiedzenie oc auto wyrejestrowalem i czekam na zwrot już 2 miesiące a jest to około 1700zl co robić? Ponaglenia już wysłałem i 0 odzewu.
odpowiedz
Ubea.pl
2017-09-18 13:02
IP: 81.190.x.x
Jeżeli AXA nie reaguje na ponaglenia, zgłoś sprawę do Rzecznika Finansowego. Może jego interwencja sprawi, że AXA zajmie się Twoim przypadkiem.
odpowiedz
biku
2017-09-11 17:32
IP: 195.136.x.x
samochód sprzedałem 29 lipca umowa oc wygasała 30 lipca wczesniej zakupiłem oc ale umowe sprzedazy przedstawilem i zglosilem chęc zwrotu oc 7 sierpnia teraz ubezpieczyciel odmaiwa mi zwrotu OC czy mam szansę wygrać spór?
odpowiedz
Ubea.pl
2017-09-12 09:18
IP: 81.190.x.x
Ubezpieczenie OC przechodzi razem z autem na nowego właściciela. Dlatego najprawdopodobniej ubezpieczyciel odmawia zwrotu OC, mimo że nowe ubezpieczenie rozpoczęło się już po sprzedaży. Najlepiej byłoby gdyby nowy właściciel złożył do ubezpieczyciela wypowiedzenie OC (musi pamiętać, by tego samego dnia zawrzeć nową polisę w innym towarzystwie). Wtedy ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić Panu zwrotu niewykorzystanej składki.
odpowiedz
biku
2017-09-15 22:30
IP: 195.136.x.x
sam ubezpieczyciel przysłał mi list że jest mi winny cała kwotę po czym przesłał tylko zwrot z ubezpieczenia nww. Czyli jakbym nie wykupił polisy bym miał pieniądze, a zgłaszając wszystko zgodnie z przepisami nie dostane zwrotu? Gdy składałem papiery powiedziano mi że wszystko dobrze a wtedy obowiązywał mnie jeszcze 30 dni na zerwanie umowy gdyż polisę opłacałem przez internet czy z tego tytułu mogę odzyskać pieniądze. Że sprawa zgłoszona 7 sierpnia teraz w dziale reklamacji czy ten okres jakoś się wydłuża.
odpowiedz
Ubea.pl
2017-09-18 08:56
IP: 81.190.x.x
Jeżeli ubezpieczyciel przysłał pismo mówiące, że należy się Panu cała kwota, to najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i z nim wyjaśnić tę kwestię (okazując też przysłany przez nich dokument). Radzimy tylko najpierw upewnić się, czy w przysłanym dokumencie jest rzeczywiście mowa o zwrocie całej składki za OC i NNW (NNW jest dobrowolną polisą, która nie przechodzi na nowego właściciela, więc tu było oczywiste, że należy się Panu zwrot. Pytanie, czy na pewno OC też zostało uwzględnione).
odpowiedz
LINK4
2017-08-31 15:14
IP: 83.20.x.x
witam, oplacilam Oc dnia 06.08.2017 (643,56-pol roku) a sprzedalam samochod z Oc dnia 9.08.2017, za nie wykorzystany czas ubezpieczenia , wyplacili mi 15,67 zl czy nie jest to zbyt malo???
odpowiedz
Ubea.pl
2017-08-31 16:02
IP: 81.190.x.x
Rozumiem, że nabywca zrezygnował z tego ubezpieczenia i dlatego ubiega się Pani o zwrot niewykorzystanej składki? Jeśli tak, to radzimy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, by wyjaśnić, dlaczego otrzymała Pani tylko taką kwotę.
odpowiedz
Magda
2017-09-12 22:49
IP: 79.191.x.x
Mam dokładnie taką samą sytuacje. Jestem zażenowana !!! Sprzedałam auto po 2 tyg od opłacenia ponad 600 zł drugiej raty. Rownież Link 4
odpowiedz
Ubea.pl
2017-09-13 08:53
IP: 81.190.x.x
Pani Magdo, czy nabywca auta wypowiedział umowę OC? Jeśli tak, to oczywiście przysługuje Pani zwrot niewykorzystanej składki (przy czym dla wyliczenia, jaka dokładnie kwota Pani przysługuje ważny jest dzień wypowiedzenia umowy OC przez nowego właściciela, a nie dzień sprzedaży samochodu). Jeśli jednak nowy właściciel nie zrezygnował z umowy OC, to niestety nie przysługuje Pani zwrot składki. Ubezpieczenie OC przechodzi bowiem razem z autem na nabywcę.
odpowiedz