Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Amortyzacja części w OC – czy może być stosowana?

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-10

Przez długi czas potrącenia amortyzacyjne były często używanym sposobem na zmniejszenia odszkodowania z OC. Czy jednak obecnie amortyzacja części w przypadku ubezpieczenia OC jest dopuszczalna? Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel ją zastosuje?

Amortyzacja polega na pomniejszeniu odszkodowania o koszty odpowiadające zużyciu części jeszcze przed kolizją czy wypadkiem. Potrącenia amortyzacyjne są powszechnie stosowane w przypadku ubezpieczenia AC.

Czy jednak używanie ich w przypadku OC jest również dopuszczalne? Uchwała Sądu Najwyższego oraz wytyczne KNF wskazują, że takie działanie jest niedozwolone. Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel mimo wszystko zastosuje amortyzację części w OC?

Spis treści:

  1. Potrącenia amortyzacyjne w OC
  2. Wytyczne KNF i amortyzacja w OC
  3. Ubezpieczyciel zastosował amortyzację w OC – co robić?

Potrącenia amortyzacyjne w OC

Szkoda w OC a amortyzacja części Przez długi czas potrącenia amortyzacyjne w przypadku ubezpieczenia OC były przedmiotem sporu między poszkodowanymi a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ubezpieczyciele dokonywali najczęściej potrąceń amortyzacyjnych, kiedy stwierdzali, że zastosowanie nowych części do naprawy danego pojazdu spowodowałoby wzbogacenie się poszkodowanego.

W wyniku licznych skarg kierowców sprawą zajął się Rzecznik Finansowy (wtedy jeszcze Rzecznik Ubezpieczonych). Uznał on, że w większości sytuacji pomniejszanie kwoty odszkodowania z OC o współczynnik amortyzacji jest nieuprawnione i nie znajduje podstaw w normach prawnych ani w orzecznictwie. Rzecznik poprosił Sąd Najwyższy o wypowiedzenie się w tej kwestii.

W efekcie w 2012 r. Sąd Najwyższy wydał następującą uchwałę dotyczącą tego tematu:

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Zgodnie z tą uchwałą poszkodowany ma pełne prawo żądać, aby odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części zamiennych.

Wytyczne KNF i amortyzacja w OC

Stanowisko Sądu Najwyższego potwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego w wydanych w 2015 r. wytycznych dotyczących likwidacji szkód. KNF wskazało w nich, że ubezpieczyciel powinien ustalić odszkodowanie z OC w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części oraz materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Amortyzacja w przypadku odszkodowania z OC może zostać zastosowana jedynie wtedy, kiedy ubezpieczyciel wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości całego samochodu w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia.

Należy jednak pamiętać, że to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek udowodnienia wzrostu wartości pojazdu. Jako że najczęściej auta powypadkowe mają gorszą wartość rynkową przez sam fakt uczestniczenia w kolizji, sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeń udowodniłoby wzrost wartości jest ekstremalnie rzadka.

Ubezpieczyciel zastosował amortyzację w OC – co robić?

Co zrobić, jeśli mimo wszystko odszkodowanie z OC zostanie obniżone w wyniku zastosowania amortyzacji? W takiej sytuacji bez wahania składaj odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

W reklamacji zażądaj zwrotu uzasadnionych kosztów nowych części i materiałów. Warto powołać się na podawane powyżej uchwałę Sądu Najwyższego oraz wytyczne KNF.

Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona przez ubezpieczyciela, poproś o interwencję Rzecznika Finansowego.

Uchwała Sądu Najwyższego oraz wytyczne KNF sprawiły, że amortyzacja w OC jest coraz rzadziej stosowana przez ubezpieczycieli. Warto jednak znać swoje prawa, aby wiedzieć, co robić, jeśli mimo wszystko odszkodowanie zostanie pomniejszone o potrącenia amortyzacyjne.

Tagi:

Komentarze

2013-03-14 09:52

Zbigniew

Mam szkodę która powinna być likwidowana z OC sprawcy. TU przygotował kosztorys naprawy z wykorzystaniem części zamiennych nieznanych producentów (do samochodu klasy premium). Czy można domagać się zastosowania części oryginalnych producenta pojazdu. Taką opcję mam zagwarantowaną w mojej polisie AC. Czy można tą szkodę zakwalifikować do mojej polisy AC z regresem od sprawcy. Obie strony OC sprawcy i moje AC są z tego samego TU.

2013-03-08 23:32

jaro77

wyceniono mi szkode z amortyzacją zużycia części tzn mam dołożyc do naprawy?

2012-11-28 10:28

Grzegorz

w jakim czasie od wyceny szkody i przyznania mi kwoty na naprawę auta po kolizji kwota zostanie przelana na moje konto?Proszę o szybką odp.

2012-11-24 08:11

stasko

wypożyczalnie aut kasują do kilkuset złotych na dobę z limitem kilometrów. Czy w związku z tym , że nie stać mnie na takie rozwiązanie mogę wynająć auto np. od sąsiada , który ma ich kilka i zrobi to taniej?

2012-10-22 21:50

Anna

Wtedy osoba poszkodowana zwraca się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który pokrywa szkodę, a potem nakłada karę na sprawcę za brak OC.

2012-02-09 22:04

Kasia

A co w przypadku jeżeli sprawca kolizji nie jest posiadaczem ubezpieczenia oc w naszym Towarzystwie Ubezpieczeniowym???????

2011-06-09 11:33

manfred

Wtedy prawdopodobnie kończy się w sądzie.

2010-08-19 09:28

stan

A co, jak ubezpieczyciel wycenił za mało i poszkodowany domaga się wyrównania od sprawcy?