Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Odszkodowania będą wreszcie sprawiedliwe - dzięki KNF

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

KNF dyscyplinuje ubezpieczycieli. W odpowiedzi na liczne skargi, które dotyczyły likwidacji szkód komunikacyjnych, KNF opracował specjalne wytyczne. Te regulacje mają poprawić standard usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeniowe. Warto sprawdzić, jakie zmiany na ubezpieczycielach wymusi Komisja Nadzoru Finansowego.

Spis treści:

 1. Amortyzacja części - nowe zasady
 2. Pełna kalkulacja kosztów od ubezpieczyciela i tyle samo za "warsztat" i "kosztorys"
 3. Likwidator będzie niezależny i obiektywny
 4. Prezentacja najważniejszych wytycznych KNF-u, które dotyczą likwidacji szkód komunikacyjnych
 5. Ubezpieczyciele mają czas do 31 marca 2015 r.

Amortyzacja części - nowe zasady

Podczas swoich prac KNF uwzględnił te aspekty procedury likwidacyjnej, które wywołują najwięcej kontrowersji. Nowe wytyczne regulują m.in. kwestie związane ze sposobem ustalenia odszkodowania i rozliczaniem kosztów części zamiennych. W poniższej tabeli można znaleźć szczegółowe informacje na temat zmian, które chce wprowadzić nadzór finansowy.

Warsztat samochodowy Kierowców z pewnością zainteresuje całkowity zakaz uwzględniania amortyzacji części (patrz punkt 16.2 wytycznych KNF). Takie bezwarunkowe ograniczenie będzie dotyczyło wszystkich ubezpieczycieli. Trzeba jednak nadmienić, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na obniżenie odszkodowania jeśli po wymianie części wzrosła rynkowa wartość pojazdu. Opisywane rozwiązanie ma dotyczyć wypłat z ubezpieczenia OC kierowców.

Pełna kalkulacja kosztów od ubezpieczyciela i tyle samo za "warsztat" i "kosztorys"

W ramach nowych zaleceń nadzór finansowy kładzie duży nacisk na obowiązki informacyjne ubezpieczyciela. Zgodnie z wytycznymi KNF-u poszkodowany otrzyma pełną kalkulację kosztów, na podstawie których ustalono odszkodowanie. W przypadku szkody całkowitej zakład ubezpieczeniowy będzie musiał przedstawić dokładną analizę wartości samochodu (przed wypadkiem i po wypadku). Poszkodowana osoba otrzyma osobne uzasadnienie, jeżeli likwidator ustalił korektę wartości auta (patrz punkt 14.4 wytycznych KNF).

W praktyce duże znaczenie może mieć także regulacja, która dotyczy kosztorysowej likwidacji szkody. Według wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego ubezpieczyciel szczegółowo wyjaśni, na jakiej podstawie zostały przyjęte określone ceny części oraz robocizny. Co więcej, poszkodowany będzie mógł wnioskować o wskazanie warsztatu, który w jego miejscu zamieszkania wyremontuje pojazd za cenę wskazaną przez ubezpieczyciela (patrz poniższe zestawienie). Pod pojęciem „miejsca zamieszkania” trzeba rozumieć pewien obszar, ponieważ nie we wszystkich miejscowościach znajduje się odpowiedni warsztat samochodowy.

Likwidator będzie niezależny i obiektywny

Na uwagę zasługują również regulacje dotyczące wynagradzania likwidatorów. Zgodnie z wytycznymi KNF-u ubezpieczyciel nie będzie już mógł uzależniać wynagrodzenia osoby likwidującej szkody od wysokości wypłaconych odszkodowań. Takie rozwiązanie ma zwiększyć obiektywizm w zakresie wyceny szkód komunikacyjnych.

Prezentacja najważniejszych wytycznych KNF-u, które dotyczą likwidacji szkód komunikacyjnych

Zakres regulacji Zasady, które będą obowiązywać od 31 marca 2015 r.
Wynagrodzenie dla likwidatora Wynagrodzenie likwidatora nie powinno być uzależnione od wysokości świadczeń, które wypłaci taka osoba (patrz punkt 8.2 wytycznych KNF).
Kontakt poszkodowanego z likwidatorem Osoba poszkodowana powinna niezwłocznie otrzymać dane kontaktowe likwidatora (patrz punkt 12.1 wytycznych KNF).
Przekazywanie informacji o sposobie ustalenia odszkodowania Osoba poszkodowana zawsze powinna otrzymać kalkulację kosztów naprawy, na podstawie której została ustalona wartość świadczenia (patrz punkt 14.1 wytycznych KNF). Ubezpieczyciel, który zaproponował rozliczenie szkody jako całkowitej, powinien przedstawić pełną wycenę wartości pojazdu (przed wypadkiem oraz po wypadku). Korekty wartości pojazdu, które określa likwidator powinny być wyjaśnione (patrz punkt 14.3 oraz 14.4 wytycznych KNF).
Sposób ustalenia odszkodowania Zakład ubezpieczeń nie powinien inaczej traktować tych osób, które wybrały serwisowy lub kosztorysowy wariant likwidacji szkody (patrz punkt 15.1 wytycznych KNF). Ubezpieczyciel na wniosek poszkodowanego musi szczegółowo wyjaśnić, jak ustalił cenę naprawy w ramach metody kosztorysowej. Zakład ubezpieczeń powinien wskazać warsztat w miejscu zamieszkania poszkodowanego, który za skalkulowaną cenę dokona naprawy (patrz punkt 15.3 wytycznych KNF).
Zasady rozliczania kosztów części Ubezpieczyciel nie powinien uwzględniać amortyzacji uszkodzonych części pojazdu (patrz punkt 16.2 wytycznych KNF). Jeżeli na wskutek użycia nowych części wartość pojazdu wzrosła, ubezpieczyciel może dokonać korekty odszkodowania wypłaconego w ramach OC (patrz punkt 16.3 wytycznych KNF). Ubezpieczyciel musi uzasadnić swoją decyzję, jeżeli w ramach metody kosztorysowej uwzględnił część niższej jakości od wymienianego komponentu (patrz punkt 17.5 wytycznych KNF).

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze strony KNF-u

Ubezpieczyciele mają czas do 31 marca 2015 r.

Wytyczne KNF-u dla zakładów ubezpieczeniowych zostały przyjęte 16 grudnia 2014 r. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że przed rozpoczęciem drugiego kwartału 2015 r. ubezpieczyciele będą musieli wdrożyć nowe zasady.

Można spodziewać się, że dość restrykcyjne wytyczne KNF-u będą kolejnym czynnikiem, który w 2015 r. spowoduje wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Podobnie jak w przypadku bezpośredniej likwidacji szkód podwyżka kosztów polis będzie jednak związana z poprawą standardu usług. Nie martwmy się jednak na zapas bo najlepsze ceny OC znajdziecie w naszym kalkulatorze OC.

Tagi:

Komentarze

2018-05-18 10:59

Szymek82.160.x.x

KNF sobie TU sobie, a ustawa sobie. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe łamią prawo nie wypłacając pełnych odszkodowań, zgodnie z ustawą oraz decyzjami SN. Proponuje wszystkim ofiarom firm ubezpieczeniowcy z OC sprawcy, zgłosić sprawę do prokuratury z Art. 286. KK. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

2016-11-19 18:04

Poszkodowany77.255.x.x

Nowe zasady, tylko stare metody ... jak tu cię w jajo załadować ... Ja szarpię się właśnie z Wartą ...

2015-10-05 14:52

hyperion156.17.x.x

No ja się własnie użeram z AXA, która nie uznaje oryginalnych części z kosztorysu sporządzonego przez serwis autoryzowany w bezgotówkowym wariencie likwidacji szkody.

2015-03-17 13:19

Ekspert Link 479.187.x.x

Regulacje KNF mogą mieć wpływ na wysokość składki więc przypominamy, że w Link 4 średnio 70% kierowców może zaoszczędzić na wysokości składki, nawet 500 zł.

2015-03-07 12:00

emil79.250.x.x

Proama juz zwija manatki