Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zmiany w Zarządzie AXA Polska

Data publikacji: 2011-07-01

Z początkiem lipca 2011 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie AXA Polska S.A. Obowiązki Dyrektora Obszaru Dystrybucji Andrzeja Cichockiego przejęła Marie-Helene Massard, Członek Zarządu AXA Polska S.A., dotychczas Dyrektor Obszaru Klienta Indywidualnego.

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Istotną zmianą jest również przejęcie odpowiedzialności za Obszar Klienta Indywidualnego przez Jarosława Bartkiewicza, dotychczasowego Dyrektora Obszaru Finansów. Z kolei stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów przejął, powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu AXA Polska S.A., James Goad, który przeszedł do zespołu z amerykańskiej spółki AXA Equiltable.

Obecny skład Zarządu spółki AXA Polska S.A. kształtuje się następująco:

 • Maciej Szwarc – Prezes Zarządu
 • Janusz Arczewski – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Bartkiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • James Goad – Członek Zarządu
 • Radosław Gołaszewski – Członek Zarządu
 • Jarosław Hermann – Członek Zarządu
 • Marie-Helene Massard – Członek Zarządu
 • Barbara Rajmańska – Członek Zarządu

Noty biograficzne:

Marie-Helene Massard - z wykształcenia inżynier statystyk. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie systemów informatycznych oraz kontroli zarządczej. Z Grupą AXA związana jest od 1996 r. W okresie tym zawodowo związana była z marketingiem, jak również z obsługą klienta oraz budową i zarządzaniem systemem CRM. W 2008 r. dołączyła do Zarządu AXA Polska S.A. jako Dyrektor Departamentu Marketingu. W 2010 r. objęła stanowisko nowo powstałego Obszaru Szefa Klienta Indywidualnego i MSP.

Jarosław Bartkiewicz - absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letniego Studium Ekonomii Uniwersytetu Columbia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego droga zawodowa jest w całości związana z ubezpieczeniami. Rozpoczynał ją jako aktuariusz w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie PBK i kontynuował, jako główny aktuariusz - a później także Członek Zarządu - w Zurich Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie. W 2001 r. związał się z Grupą ING. W latach 2001-2006 był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse w ING Nationale-Nederlanden w Polsce. Później pełnił istotne funkcje w strukturach międzynarodowych ING: w latach 2006-2009 jako Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amsterdamie, zaś od roku 2009 jako Członek Zarządu ING Nationale-Nederlanden w Hiszpanii, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Do zespołu AXA w Polsce dołączył w 2010 r. i objął stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów oraz Prezesa spółki AXA Życie S.A.

James Goad - absolwent Uniwersytetu w Wolverhampton w Anglii. Dołączył do grupy AXA w 2001 roku obejmując stanowisko Analityka Finansowego w strukturach AXA Insurance PLC w Londynie, gdzie osiągnął funkcję Dyrektora ds. Strategii i Planowania. W 2007 r. rozpoczął karierę w centrali grupy AXA, gdzie do 2009 r. pełnił rolę Managera ds. Wsparcia i Rozwoju. Na tym stanowisku odpowiadał za wsparcie rozwoju firm AXA z Regionu CEE oraz był członkiem Rad Nadzorczych spółek należących do Grupy AXA w Polsce.
W latach 2009-2010 pracował w AXA Equitable w Nowym Jorku.

Źródło: Grupa AXA

Tagi:

Komentarze