Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zmiany w Zarządzie AXA Polska

Data publikacji: 2011-07-01

Z początkiem lipca 2011 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie AXA Polska S.A. Obowiązki Dyrektora Obszaru Dystrybucji Andrzeja Cichockiego przejęła Marie-Helene Massard, Członek Zarządu AXA Polska S.A., dotychczas Dyrektor Obszaru Klienta Indywidualnego.

Istotną zmianą jest również przejęcie odpowiedzialności za Obszar Klienta Indywidualnego przez Jarosława Bartkiewicza, dotychczasowego Dyrektora Obszaru Finansów. Z kolei stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów przejął, powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu AXA Polska S.A., James Goad, który przeszedł do zespołu z amerykańskiej spółki AXA Equiltable.

Czas na zmianę Obecny skład Zarządu spółki AXA Polska S.A. kształtuje się następująco:

 • Maciej Szwarc – Prezes Zarządu
 • Janusz Arczewski – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Bartkiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • James Goad – Członek Zarządu
 • Radosław Gołaszewski – Członek Zarządu
 • Jarosław Hermann – Członek Zarządu
 • Marie-Helene Massard – Członek Zarządu
 • Barbara Rajmańska – Członek Zarządu

Noty biograficzne:

Marie-Helene Massard - z wykształcenia inżynier statystyk. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie systemów informatycznych oraz kontroli zarządczej. Z Grupą AXA związana jest od 1996 r. W okresie tym zawodowo związana była z marketingiem, jak również z obsługą klienta oraz budową i zarządzaniem systemem CRM. W 2008 r. dołączyła do Zarządu AXA Polska S.A. jako Dyrektor Departamentu Marketingu. W 2010 r. objęła stanowisko nowo powstałego Obszaru Szefa Klienta Indywidualnego i MSP.

Jarosław Bartkiewicz - absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letniego Studium Ekonomii Uniwersytetu Columbia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego droga zawodowa jest w całości związana z ubezpieczeniami. Rozpoczynał ją jako aktuariusz w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie PBK i kontynuował, jako główny aktuariusz - a później także Członek Zarządu - w Zurich Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie. W 2001 r. związał się z Grupą ING. W latach 2001-2006 był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse w ING Nationale-Nederlanden w Polsce. Później pełnił istotne funkcje w strukturach międzynarodowych ING: w latach 2006-2009 jako Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amsterdamie, zaś od roku 2009 jako Członek Zarządu ING Nationale-Nederlanden w Hiszpanii, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Do zespołu AXA w Polsce dołączył w 2010 r. i objął stanowisko Dyrektora Obszaru Finansów oraz Prezesa spółki AXA Życie S.A.

James Goad - absolwent Uniwersytetu w Wolverhampton w Anglii. Dołączył do grupy AXA w 2001 roku obejmując stanowisko Analityka Finansowego w strukturach AXA Insurance PLC w Londynie, gdzie osiągnął funkcję Dyrektora ds. Strategii i Planowania. W 2007 r. rozpoczął karierę w centrali grupy AXA, gdzie do 2009 r. pełnił rolę Managera ds. Wsparcia i Rozwoju. Na tym stanowisku odpowiadał za wsparcie rozwoju firm AXA z Regionu CEE oraz był członkiem Rad Nadzorczych spółek należących do Grupy AXA w Polsce.
W latach 2009-2010 pracował w AXA Equitable w Nowym Jorku.

Źródło: Grupa AXA

Tagi:

Komentarze