Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zasada winy i ryzyka w OC

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24

Zasada winy i ryzyka w polskim prawie cywilnym to dwie kluczowe zasady, dzięki którym możemy domagać się rekompensaty za poniesione straty w wyniku szkodliwego działania osób trzecich.

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Odpowiedzialność cywilna OC to nic innego tylko konsekwencje, które zobowiązany jest ponieść sprawca szkody rozumianej jako pomniejszenie majątku osoby poszkodowanej. Zasady wina i ryzyka wskazują osobę odpowiedzialną do naprawy wyrządzonych szkód.

Zasada winy

Przepisem regulującym odpowiedzialność wyrażoną zasadą winy jest artykuł 415 kodeksu cywilnego, którego treść brzmi:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie z powyższą zasadą osoba poszkodowana zobowiązana jest udowodnić winę sprawcy, a dopiero po udowodnieniu winy osoba odpowiedzialna za wywołanie szkody zobowiązana jest do naprawy powstałych strat.

Zasada winy obowiązuje w sytuacji gdy:

 • działaliśmy z pełną świadomością,
 • podjęte działanie było niezgodne z literą prawa,
 • czyny naruszały wszelkie normy ostrożności.

Odpowiedzialność na zasadzie winy w pewnych sytuacjach ulega rozszerzeniu na działania innych osób, na przykład na:

 • dzieci i osoby będące pod nasza opieką,
 • zwierzęta domowe,
 • podwykonawców, którzy nie wywiązali się z umowy.

Zasada ryzyka

Istotną cechą zasady ryzyka jest przypisywanie z góry sprawcy odpowiedzialności za doznane przez poszkodowanego szkody. Zasada ryzyka stawia poszkodowanego w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ nie musi on udowadniać winy sprawcy. Powyższa zasada dotyczy przede wszystkim kierowców pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym.

Tagi:

Komentarze