Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Zasada winy i ryzyka w OC

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24

Zasada winy i ryzyka w polskim prawie cywilnym to dwie kluczowe zasady, dzięki którym możemy domagać się rekompensaty za poniesione straty w wyniku szkodliwego działania osób trzecich.

Odpowiedzialność cywilna OC to nic innego tylko konsekwencje, które zobowiązany jest ponieść sprawca szkody rozumianej jako pomniejszenie majątku osoby poszkodowanej. Zasady wina i ryzyka wskazują osobę odpowiedzialną do naprawy wyrządzonych szkód.

Zasada winy

Przepisem regulującym odpowiedzialność wyrażoną zasadą winy jest artykuł 415 kodeksu cywilnego, którego treść brzmi:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie z powyższą zasadą osoba poszkodowana zobowiązana jest udowodnić winę sprawcy, a dopiero po udowodnieniu winy osoba odpowiedzialna za wywołanie szkody zobowiązana jest do naprawy powstałych strat.

Zasada winy obowiązuje w sytuacji gdy:

 • działaliśmy z pełną świadomością,
 • podjęte działanie było niezgodne z literą prawa,
 • czyny naruszały wszelkie normy ostrożności.

Odpowiedzialność na zasadzie winy w pewnych sytuacjach ulega rozszerzeniu na działania innych osób, na przykład na:

 • dzieci i osoby będące pod nasza opieką,
 • zwierzęta domowe,
 • podwykonawców, którzy nie wywiązali się z umowy.

Zasada ryzyka

Istotną cechą zasady ryzyka jest przypisywanie z góry sprawcy odpowiedzialności za doznane przez poszkodowanego szkody. Zasada ryzyka stawia poszkodowanego w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ nie musi on udowadniać winy sprawcy. Powyższa zasada dotyczy przede wszystkim kierowców pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym.

Tagi:

Komentarze