Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyższe sumy gwarancyjne w OC od 11 czerwca 2012 roku

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-12

Od 11 czerwca br. wzrosły sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za szkody na osobie suma gwarancyjna wynosi obecnie 5 mln euro, a za szkody w mieniu - 1 mln euro.

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Podwyższenie sum gwarancyjnych jest efektem wcześniejszej implementacji do polskiego prawa regulacji unijnych. Parlament Europejski wprowadził obowiązek podniesienia sum gwarancyjnych do określonych poziomów, ale dopuścił możliwość wprowadzenia 5-letniego okresu przejściowego od dnia implementacji dyrektywy, czyli od 11.06.2007 r. na dostosowanie poziomu sum gwarancyjnych do określonych limitów.

Do dnia 10 czerwca sumy gwarancyjne w Polsce wynosiły odpowiednio:

  • 2,5 mln euro za szkody na osobach,
  • 500 tys. euro za szkody w mieniu.

Od dnia 11 czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaną ustawowo podwyższone i w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, będą wynosić:

  • 5 mln euro za szkody na osobach,
  • 1 mln euro za szkody w mieniu.

Dla klientów, poszkodowanych, ale i dla sprawców kolizji to oznacza pełniejszą ochronę. To niweluje prawie do zera prawdopodobieństwo, że sumy gwarancyjnej, nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów szkody – tłumaczy Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, w wypowiedzi dla portalu newseria.pl.

Pozostaje jednak pytanie, czy wyższe sumy gwarancyjne nie spowodują wzrostu cen OC? Analityk PIU, Marcin Tarczyński zapewnia, że nie:

Wypłaty odszkodowań nadal będą adekwatne do szkód, więc one drastycznie się nie zwiększą po 11 czerwca. Zwiększą się tylko limity odpowiedzialności, czyli ta górna granica, do której odpowiada ubezpieczyciel.

Tagi:

Komentarze