Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyższe sumy gwarancyjne w OC od 11 czerwca 2012 roku

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-15

Od 11 czerwca br. wzrosły sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za szkody na osobie suma gwarancyjna wynosi obecnie 5 mln euro, a za szkody w mieniu - 1 mln euro.

Podwyższenie sum gwarancyjnych jest efektem wcześniejszej implementacji do polskiego prawa regulacji unijnych. Parlament Europejski wprowadził obowiązek podniesienia sum gwarancyjnych do określonych poziomów, ale dopuścił możliwość wprowadzenia 5-letniego okresu przejściowego od dnia implementacji dyrektywy, czyli od 11.06.2007 r. na dostosowanie poziomu sum gwarancyjnych do określonych limitów.

Suma ubezpieczenia Do dnia 10 czerwca sumy gwarancyjne w Polsce wynosiły odpowiednio:

  • 2,5 mln euro za szkody na osobach,
  • 500 tys. euro za szkody w mieniu.

Od dnia 11 czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaną ustawowo podwyższone i w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, będą wynosić:

  • 5 mln euro za szkody na osobach,
  • 1 mln euro za szkody w mieniu.

Dla klientów, poszkodowanych, ale i dla sprawców kolizji to oznacza pełniejszą ochronę. To niweluje prawie do zera prawdopodobieństwo, że sumy gwarancyjnej, nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów szkody – tłumaczy Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, w wypowiedzi dla portalu newseria.pl.

Pozostaje jednak pytanie, czy wyższe sumy gwarancyjne nie spowodują wzrostu cen OC? Analityk PIU, Marcin Tarczyński zapewnia, że nie:

Wypłaty odszkodowań nadal będą adekwatne do szkód, więc one drastycznie się nie zwiększą po 11 czerwca. Zwiększą się tylko limity odpowiedzialności, czyli ta górna granica, do której odpowiada ubezpieczyciel.

1 stycznia 2019 r. ponownie podniesiono sumy gwarancyjne OC. Obecnie wynoszą one:

5,21 mln euro – w przypadku szkód osobowych (wcześniej 5 mln euro)
1,05 mln euro – w przypadku szkód majątkowych (wcześniej 1 mln euro)

Tagi:

Komentarze