Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyższa suma gwarancyjna OC w 2019 – czy spowoduje wzrost OC?

Wyższa suma gwarancyjna OC w 2019 – czy spowoduje wzrost OC?

Data publikacji: 2018-12-18
To już pewne: w przyszłym roku wzrosną sumy gwarancyjne OC. Co to oznacza dla kierowców? Czy powinniśmy przygotować się na podwyżkę składki OC?

Kierowcy często nie śledzą na bieżąco zmian w prawie. Dopiero kiedy muszą zapłacić ubezpieczenie OC, zaczynają się zastanawiać, dlaczego składka wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem. Warto więc już wcześniej zainteresować się najważniejszymi zmianami w prawie i przygotować się na ewentualne podwyżki. Sprawdzamy, czy wzrost sumy gwarancyjnej oznacza, że w 2019 zapłacimy więcej za OC.

Sprawdź, jak kształtowała się cena OC w 2018 r.

Czym jest suma gwarancyjna ubezpieczenia OC?

Wypadek drogowy na autostradzie Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkodę. Dzięki temu towarzystwa wiedzą, na jakie wydatki powinni być gotowi finansowo. W przypadku OC komunikacyjnego sumy gwarancyjne są bardzo wysokie.

Kierowca, który spowoduje wypadek, bardzo rzadko musi się więc obawiać, że wysokość wypłaconych odszkodowań przekroczy limit odpowiedzialności ubezpieczycieli. W praktyce do takich sytuacji może dojść jedynie w razie katastrofy lądowej (czyli zdarzenia powodującego znaczne szkody w mieniu, które spowodowało także ofiary lub zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób).

Sprawdź, co się dzieje, jeśli suma gwarancyjna ulegnie wyczerpaniu

Suma gwarancyjna OC a suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest pojęciem bardzo podobnym do sumy gwarancyjnej. Wiele osób używa wręcz tych określeń zamiennie. Jest to do pewnego stopnia uzasadnione, ponieważ oba te słowa oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel za szkody objęte ochroną. Istnieją jednak pewna ważna różnica.

Suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (samochodowego, w życiu prywatnym czy działalności gospodarczej). Suma ubezpieczenia dotyczy natomiast wszystkich innych polis.

Wysokość sumy gwarancyjnej lub ubezpieczenia – kto o niej decyduje?

W przypadku dobrowolnych polis (np. AC, ubezpieczenie domu czy OC w życiu prywatnym) suma ubezpieczenia / gwarancyjna jest określana przez strony umowy. Niekiedy ubezpieczyciel określa ją samodzielnie na podstawie wartości ubezpieczanej rzeczy (tak zazwyczaj jest np. w przypadku autocasco), niekiedy osoba ubezpieczająca się może wybrać sumę spośród kilku wariantów proponowanych przez towarzystwo (tak jest zwykle w przypadku NNW czy ubezpieczenia kosztów leczenia będącym podstawą polisy turystycznej).

Sprawdź, jaką sumę ubezpieczenia kosztów leczenia wybrać, by czuć się bezpiecznym

Inaczej jest z sumą gwarancyjną w ubezpieczeniach obowiązkowych (takich jak np. OC samochodu). W tym przypadku minimalna wartość sumy jest określona w prawie. Ubezpieczyciel może ewentualnie zaproponować wyższą kwotę, ale nie może dać niższej sumy niż jest zapisana w ustawie.

Ile wyniesie suma gwarancyjna w 2019?

Od 1 stycznia 2019 suma gwarancyjna najpopularniejszego ubezpieczenia w Polsce, czyli OC, będzie wyższa. Podwyżka wynika z dostosowania polskich przepisów do dyrektywy europejskiej. Unia zadecydowała natomiast o wzroście sumy ze względu na inflację na terenie Starego Kontynentu. Taka podwyżka wykonywana jest regularnie co 5 lat.

Od przyszłego roku maksymalny pułap, do którego ubezpieczyciel odpowiada finansowo za zdarzenie, będzie wynosił:

  • 5,21 mln euro – w przypadku szkód osobowych (wcześniej 5 mln euro)
  • 1,05 mln euro – w przypadku szkód majątkowych (wcześniej 1 mln euro)

Suma gwarancyjna zostanie więc podniesiona jedynie o 4,2%.

Dlaczego suma gwarancyjna w przypadku szkód osobowych jest wyższa? Wynika to z faktu, że takie szkody mają zwykle poważniejsze skutki społeczne niż szkody na majątku. Odszkodowanie jest więc wypłacane tylko raz (np. za zniszczony samochód, laptop przewożony w samochodzie w chwili zdarzenia, ubranie), a zadośćuczynienie może być wypłacane przez wiele lat, niekiedy nawet do końca życia poszkodowanej osoby (np. jeśli w wyniku wypadku straci ona zdolność do pracy i otrzyma dożywotnią rentę).

Czy wyższa suma gwarancyjna oznacza podwyżki OC?

Dobrą wiadomością dla kierowców jest fakt, że podwyżka sum gwarancyjnych zaledwie o 4,2% nie spowoduje raczej wzrostu OC.

Zła wiadomość jest jednak taka, że składki OC mogą wzrosnąć z innego powodu. Z roku na rok rośnie bowiem średnia wartość likwidowanej szkody komunikacyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec III kwartału wyniosła ona 7 428 zł (o niecałe 3% więcej niż rok temu).

Wzrasta także ogólna kwota odszkodowań i świadczeń wypłacanych z OC. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili 6,6 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku wartość likwidowanych szkód nadal będzie rosła. Jeżeli ubezpieczyciele chcą być w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań dotyczących wypłaty odszkodowań i jednocześnie wychodzić na plus na obowiązkowych polisach, będą zapewne musieli podwyższyć nieco składki ubezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że każde towarzystwo prowadzi indywidualnie swoją politykę finansową i w różnych momentach może zadecydować o rozpoczęciu podwyżek. Kupując polisę, zawsze porównujmy więc oferty w kalkulatorze OC, by przekonać się, w którym towarzystwie znajdziemy jeszcze tanią polisę.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-06-29

Przeciętna kolizja kosztuje ubezpieczyciela już prawie 8000 zł

W minionym roku na drogach miało miejsce stosunkowo niewiele kolizji. Znacząco wzrósł natomiast średni koszt wypadku lub stłuczki dla ubezpieczycieli.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-08-23

Czy będzie nowy powód do podwyżki składek ubezpieczenia OC?

Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące wyczerpywalności sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC. Sprawdzamy, czy wpłynie to na wysokość składek obowiązkowych polis.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-03-28

Ubezpieczyciele zarabiają na OC więcej i dużo płacą za wypadki

Wiemy już, jakie były wyniki finansowe ze sprzedaży OC dla kierowców w 2018 r. Czy wyniki zapowiadają obniżki składek?

Czytaj więcej
Komentarze