Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyczerpana suma gwarancyjna OC: co z pieniędzmi dla poszkodowanych?

Wyczerpana suma gwarancyjna OC: co z pieniędzmi dla poszkodowanych?

Data aktualizacji: 2019-01-15
Ofiarom wypadków przysługuje odszkodowanie z OC. Co się jednak dzieje, jeśli skutki wypadku są tak duże, że suma gwarancyjna ulegnie wyczerpaniu? W sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji, która ma uregulować taką sytuację.

Suma gwarancyjna OC jest maksymalną kwotą, która może zostać wypłacona z ubezpieczenia. W latach 90 - tych była ona o wiele niższa niż obecnie. W efekcie w przypadku niektórych osób ciężko poszkodowanych w wypadkach w tamtym okresie skończyły się już pieniądze na comiesięczne renty, które w teorii mieli otrzymywać do końca życia.

Czy UFG będzie wypłacał odszkodowania?

W sejmowej Komisji Finansów Publicznych 21 czerwca odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Projekt zakłada, że w razie wyczerpania się sumy gwarancyjnej OC, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmowałby odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń poszkodowanych. Co ważne, dotyczyłoby to jedynie roszczeń za szkody osobowe.

Czy problem wyczerpywania sum gwarancyjnych jest na tyle duży, że potrzebna jest zmiana prawa? Dotychczas powyższe sumy wyczerpały się mniej więcej 25-30 osobom, ale wkrótce ta grupa powiększy się nawet o 100 poszkodowanych. Problem dotyczy przede wszystkim osób, które uległy wypadkom w latach 90 - tych, kiedy sumy ubezpieczeń OC były jeszcze bardzo niskie. Podstawowym celem projektu jest więc zapewnienie, by poszkodowani w tamtym okresie nadal mogli otrzymywać przyznane im renty.

Nowelizacja od samego początku wzbudza jednak wiele kontrowersji.

Sprawdź nasz poradnik pokazujący, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC

Jakie koszty zostaną pokryte przez UFG?

Odszkodowanie z OC ma pokryć wszystkie koszty leczenia Wiceprezes UFG, Zdzisława Cwalińska-Weychert, w czasie dyskusji nad nowelizacją w senacie stwierdziła, że może ona zagrozić ładowi panującemu obecnie na rynku ubezpieczeń:

  • po pierwsze, nowelizacja nie podaje sposobu ustalania wysokości rent po osiągnięciu sumy gwarancyjnej,
  • po drugie nie precyzuje, jakie dokładnie świadczenia miałyby być wypłacane.

Nowelizacja spowodowałaby zapewne konieczność podniesienia składek opłacanych przez wszystkie towarzystwa na rzecz UFG. Ubezpieczyciele prawdopodobnie odbiliby sobie te koszty, zwiększając ponownie stawki polis OC. Zwolennicy projektu twierdzą jednak, że przypadki osób, których odszkodowania przewyższają sumy gwarancyjne, są na tyle rzadkie, że ubezpieczyciele nie odczują w ogóle dodatkowych kosztów.

Przypadki poszkodowanych rozpatrywane indywidualnie

Zasadność wprowadzania nowelizacji dodatkowo podważa fakt, że obecnie w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej OC, poszkodowany może zażądać dalszej wypłaty renty od sprawcy wypadku. O zasadności takiego roszczenia zazwyczaj decyduje sąd. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń taka indywidualna ocena każdego przypadku przez wymiar sprawiedliwości jest dobrym rozwiązaniem. Rzecznik Finansowy chciałby jednak systemowego rozwiązania kwestii wyczerpywania się sum gwarancyjnych, tak aby nie narażać poszkodowanych w wypadkach na długie batalie sądowe.

Przeciwnicy zmiany prawa zwracali dodatkowo uwagę, że nowelizacja w obecnym kształcie, znosi de facto sumy gwarancyjne, co podważa sens ich ustalania w pierwszej kolejności.

Ostatecznie, po burzliwej dyskusji w senacie projekt przekazano do sejmowej Komisji do dalszego procedowania.

Wątpliwości rządu

W zeszłym tygodniu, 21 czerwca 2017, projekt nowelizacji przeczytano pierwszy raz w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ponieważ posłowie oraz przedstawiciele instytucji państwowych nadal zgłaszali wiele uwag do kształtu ustawy, skierowano ją do rozpatrzenia przez podkomisję stałą do spraw instytucji finansowych.

W pełni pozytywnie do ustawy nie jest także nastawiona Rada Ministrów. Mimo że rząd popiera zmianę co do idei, to uważa, że należałoby uściślić, jakie dokładnie świadczenia byłyby wypłacane przez UFG po wyczerpaniu sum gwarancyjnych.

Suma gwarancyjna OC zwiększona

Niezależnie od tego, czy nowelizacja prawa wejdzie ostatecznie w życie, dobra wiadomość jest taka, że ofiary wypadków, które zdarzały się od 2006 r. nie będą się musiały raczej nigdy zmierzyć z problemem wyczerpania sumy gwarancyjnej. W 2006 r. podniesiono bowiem sumy gwarancyjne w przypadku szkody osobowej do 1 500 000 euro (bez względu na liczbę poszkodowanych). Od tego czasu jeszcze kilkakrotnie podnoszono sumy gwarancyjne, aby dostosować je do zmieniającej się sytuacji prawnej oraz z uwzględnieniem inflacji.

Obecne sumy gwarancyjne (po podwyżce sum 1 stycznia 2019 roku) wynoszą:

5,21 mln euro – w przypadku szkód osobowych (wcześniej 5 mln euro)
1,05 mln euro – w przypadku szkód majątkowych (wcześniej 1 mln euro)

Przy takich sumach poszkodowani w wypadkach mogą być spokojni o wypłatę przyznanych im odszkodowań.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-06-29

Przeciętna kolizja kosztuje ubezpieczyciela już prawie 8000 zł

W minionym roku na drogach miało miejsce stosunkowo niewiele kolizji. Znacząco wzrósł natomiast średni koszt wypadku lub stłuczki dla ubezpieczycieli.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-08-23

Czy będzie nowy powód do podwyżki składek ubezpieczenia OC?

Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące wyczerpywalności sum gwarancyjnych z ubezpieczenia OC. Sprawdzamy, czy wpłynie to na wysokość składek obowiązkowych polis.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-03-28

Ubezpieczyciele zarabiają na OC więcej i dużo płacą za wypadki

Wiemy już, jakie były wyniki finansowe ze sprzedaży OC dla kierowców w 2018 r. Czy wyniki zapowiadają obniżki składek?

Czytaj więcej
Komentarze