Strona główna  |  Wiadomości  |  Polisa i blankiet dowodami zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Polisa i blankiet dowodami zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Data aktualizacji: 2021-09-09
O zawarciu ubezpieczenia OC świadczy dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub polisa ubezpieczeniowa uzupełniona o dodatkowe informacje - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia ws. rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń lodowych oraz OC obowiązkowego innych podmiotów (np. radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, itp.).

Spis treści:

  1. Co jest potwierdzeniem zawarcia umowy OC?
  2. Polisa ubezpieczenia OC
  3. Dowód potwierdzający uiszczenie składki

Co jest potwierdzeniem zawarcia umowy OC?

Potwierdzenie Tak jak do tej pory, potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC jest dokument wydany przez ubezpieczyciela. Może nim być zarówno polisa ubezpieczeniowa, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej, jak i inny dokument potwierdzający zawarcie polisy, zawierający określone informacje.

Polisa ubezpieczenia OC

Dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń OC polisa ubezpieczeniowa musi zawierać rodzaj ubezpieczenia, przedmiot umowy ubezpieczenia, oznaczenie serii oraz numer dokumentu ubezpieczenia, okres trwania ochrony, suma gwarancyjna oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ponadto na polisach OC komunikacyjnych winny znaleźć się:

  • informacje nt. stron umowy ubezpieczenia (nazwa i adres ubezpieczyciela oraz imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu),
  • numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa dotyczy. Pod warunkiem, że został nadany, gdyż niektóre pojazdy nie podlegają rejestracji, a niektóre są ubezpieczane przed rejestracją,
  • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu mechanicznego, którego dotyczy umowa,
  • marka i model pojazdu, którego dotyczy umowa.

Dowód potwierdzający uiszczenie składki

W uzasadnieniu do aktu została również podniesiona kwestia dotycząca zasadności uzupełnienia go o wyrazy "dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej". Brak wyraźnego wskazania w przepisie, że blankiet od ubezpieczyciela jest dowodem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC prowadziłby do zwiększenia kosztów zakładów ubezpieczeniowych, przez wysyłanie do klientów odrębnych dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia oraz mogłyby wpłynąć na zmianę dotychczasowej praktyki organów uprawnionych do kontroli dokumentów.

Rzecznik Ubezpieczonych potwierdził, że nie otrzymuje obecnie żadnych sygnałów wskazujących na utrudnienia po stronie ubezpieczonych, związane z posługiwaniem się blankietem, jako dowodem zawarcia ubezpieczenia OC.

Dowód potwierdzający zapłatę składki, zawierający wszystkie niezbędne informacje nt. rodzaju ubezpieczenia, informacji o pojeździe, danych właściciela pojazdu i zakładu ubezpieczeń pozostaje zatem tak, jak do tej pory, dowodem potwierdzającym zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Akt zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 roku ws. rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 211, poz. 2064) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-09-04

Polscy kierowcy jeżdżą bez OC

Liczba kierowców, którzy w I półroczu 2012 roku musieli zwrócić odszkodowanie za spowodowany wypadek z własnej kieszeni w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wzrosła o 50%. Liczba postępowań...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2014-06-02

Nie masz ważnego OC? Znajdzie Cię UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje nową platformą, która pozwala na wykrywanie przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. W tym roku UFG zidentyfikował już prawie 1,8 tys. nieubezpieczonych...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-01-15

Wyższe sumy gwarancyjne w OC od 11 czerwca 2012 roku

Od 11 czerwca br. wzrosły sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za szkody na osobie suma gwarancyjna wynosi obecnie 5 mln euro, a za szkody w...

Czytaj więcej
Komentarze
marko
2012-06-28 16:09
Coś mi się obiło o uszy, że tych dokumentów niedługo nie trzeba będzie w ogóle wozić w samochodzie. Policja przy kontroli będzie sprawdzać nasze uprawnienia i ubezpieczenie elektronicznie. Ale nie wiem czy to była tylko idea, czy postanowienie.
odpowiedz
Angry man
2012-06-22 15:00
Papierkologia. Jakby nie można było zrobić elektronicznych kart, na których to będzie zapisane. Ale nasi biurokraci straciliby stołki, a życie Polaków byłoby zbyt proste.
odpowiedz