Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki Concordii za I półrocze 2011 roku

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-23

Po pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku wyniki finansowe Concordii wskazują na konsekwentnie realizowaną strategię w zakresie budowania nowych specjalizacji i nowych technologii.

Składka przypisana Concordia Ubezpieczenia w I półroczu 2011 roku wyniosła 137, 28 mln zł brutto, co oznacza wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku, kiedy kształtowała się na poziomie 128,17 mln zł brutto.

Sukces finansowy Concordia Polska TUW odnotowała zwiększenie wartości wypłaconych odszkodowań brutto z 45,09 mln zł w I półroczu 2010 r. do 119,27 mln zł w I półroczu 2011 roku głównie ze względu na dużą ilość szkód w ubezpieczeniach upraw. Statystyki Rzecznika Ubezpieczonych pokazują, że Concordia ma jeden z najniższych wskaźników składanych na nią skarg do Rzecznika Ubezpieczonych - za I półrocze było to: 11 skarg na Concordia Polska TUW oraz 5 skarg na CC S.A.

Concordia Polska TUW zebrała w I półroczu 2011 roku 117,91 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 o ponad 5,2%. Duży wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnych w autocasco (z 7,87 mln zł do 16,01 mln zł) oraz w OC (z 8,93 mln zł do 34,01 mln zł) zapewniło Concordii skierowanie oferty do MSP oraz klienta indywidualnego spoza dużych aglomeracji miejskich.

Składka przypisana w spółce życiowej w I półroczu 2011 roku wyniosła 19,37 mln zł brutto, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 21%. Wzrósł zysk netto, który wyniósł 2,55 mln zł wobec 1,40 mln zł w I półroczu roku ubiegłego. Znaczne ożywienie widać w zainteresowaniu ofertą nowych produktów ubezpieczeń na życie, w których Concordia upatruje duży potencjał do wzrostu przy zachowaniu odpowiednich wskaźników rentowności.

"Rozwijamy się poprzez nowe specjalizacje" – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu Concordia Ubezpieczenia. "Można w nich osiągnąć lepszy wynik i wykazać przewagę konkurencyjną. Przykładem może być wprowadzenie przez Concordię w minionym czasie pierwszej tego typu oferty na rynku w zakresie OC szkód w środowisku. Nowe wyzwania to również technologia IT, która odrywa się od wielkości oferenta. Najlepsze warunki IT (nowoczesnej współpracy) może mieć np. CONCORDIA i w tym zakresie chcemy być liderem rynku dla Pośredników i Klientów" – dodaje prezes Piotr Narloch.

Źródło: Concordia

Tagi:

Komentarze