Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Allianz Polska za I półrocze 2011 roku

Wyniki Allianz Polska za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-16
Allianz Polska w I półroczu 2011 roku pozostał na ścieżce wzrostu. Wykazuje 8% wzrost składki z ubezpieczeń majątkowych, 22% wzrost indywidualnych polis na życie ze składką regularną oraz bardzo dobre wyniki spółek inwestycyjnych.

Łączna wartość zebranej w I półroczu składki wyniosła 1.798 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (1.734 mln zł), oznacza wzrost o 4%. Niższa rentowność w ubezpieczeniach majątkowych została zrównoważona dobrym wynikiem w ubezpieczeniach życiowych oraz spółkach inwestycyjnych.

Sukces finansowy firmy "Nasze wyniki w połowie roku pokazują, że mimo trudnych warunków rynkowych, wciąż jesteśmy na ścieżce wzrostu" – komentuje Paweł Dangel, prezes zarządu Allianz Polska. "W drugim półroczu chcemy skupić się na działaniach poprawiających rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych, zwiększaniu przewagi konkurencyjnej w ubezpieczeniach dla firm oraz dalszym rozwoju wielokanałowego modelu sprzedaży. Będziemy też pracować nad pomysłami dotyczącymi nowych produktów, które zabezpieczą przyszłą emeryturę naszym klientom, ale także dostarczą im kompleksowych ubezpieczeń zdrowotnych".

Ubezpieczenia majątkowe

W tym segmencie wyzwaniem była poprawa rentowności w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. W ostatnich miesiącach minionego półrocza widoczne były już pozytywne efekty korekty stawek, dokonanej na początku roku. Zmiana wysokości składek nie spowodowała odpływu klientów, a łączna składka zebrana z ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz w I półroczu 2011 r. była o niemal 12% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2010 i wyniosła 524 mln zł.

Świetne rezultaty Allianz odnotowuje w pozostałych segmentach ubezpieczeń majątkowych: ubezpieczeniach mieszkaniowych oraz ubezpieczeniach dla małych i średnich firm i ubezpieczeniach korporacyjnych. Dynamika wzrostu składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach dla dużych przedsiębiorstw wyniosła 20%, co zaowocowało składką na poziomie 100 mln zł. Jest to m.in. efektem pozyskania nowych klientów i zmiany stawek odnowieniowych. Jednocześnie - dzięki wyraźnie mniejszej liczbie i skali szkód - zmniejszyła się kwota wypłaconych odszkodowań i rezerw, co pozytywnie wpłynęło na wynik techniczny. W ubezpieczeniach technicznych przypis składki wyniósł 32 mln zł. Również w tym przypadku restrykcyjne podejście underwritingowe i kwotacyjne przełożyło się na poprawę rentowności. Spadek składki odnotowano natomiast w ubezpieczeniach kredytów oferowanych za pośrednictwem banków.

W sumie składka z ubezpieczeń majątkowych Allianz wyniosła w I półroczu 2011 r. 932,5 mln zł, o 8% więcej niż w roku ubiegłym. Kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 549,2 mln zł. Majątkowa spółka Allianz w wyniku reorganizacji struktury aktywów finansowych poprawiła też przychody z lokat. Wynik techniczny TUiR Allianz Polska S.A. wyniósł -45,4 mln zł, a wynik finansowy netto za półrocze został poprawiony z -78 mln zł w roku ubiegłym do -61,4 mln zł obecnie.

Ubezpieczenia życiowe

W ubezpieczeniach życiowych zanotowano znaczący wzrost składki zebranej za pośrednictwem sieci własnej. Dzięki kontynuowanej strategii odchodzenia od składki jednorazowej w kierunku regularnej, widoczny jest trend wzrostowy w segmencie polis indywidualnych ze składką regularną – w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku składka wzrosła tu o 22%. Allianz rozwinął swoją ofertę w tym segmencie m.in. przez wprowadzenie dożywotniego ubezpieczenia ze składką jednorazową lub regularną, którego celem jest zapewnienie dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zgonu. Świadczenie będzie przeznaczone na uregulowanie kosztów pochówku własnego lub swoich bliskich. Wprowadzenie tego produktu jest konsekwencja obniżenia zasiłku pogrzebowego. Widoczny spadek, o 68% odnotowano w polisach grupowych ze składką jednorazową.

W sumie życiowa spółka Allianz zanotowała przypis w wysokości 865,4 mln zł, w porównaniu z 872,4 mln zł w I półroczu poprzedniego roku. W postaci świadczeń wypłacono natomiast 750,4 mln zł. Wynik techniczny TU Allianz Życie Polska S.A. za pół roku wyniósł 33,6 mln zł a wynik finansowy netto to 27,2 mln zł, o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Fundusz emerytalny

Wartość jednostki rozrachunkowej OFE Allianz wzrosła w ciągu I półrocza o 2,80%, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich funduszy. W ostatnim opublikowanym przez KNF rankingu, obejmującym okres od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2011 r., Allianz Polska OFE uzyskał najwyższą stopę zwrotu i zajął pierwsze miejsce. W kwietniu 2011 roku zajął też pierwsze miejsce w rankingu funduszy przeprowadzonym przez redakcję „Rzeczpospolitej", według którego fundusz Allianz w okresie zarówno trzech jak i pięciu lat najefektywniej i najbezpieczniej lokował środki klientów.

Dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym Allianz Polska OFE wziął udział w obu tegorocznych losowaniach funduszu dla osób, które nie wybrały go w przewidzianym terminie samodzielnie. W wyniku tych losowań fundusz emerytalny Allianz pozyskał w styczniu 35 297 klientów, a w lipcu 15 610 klientów. Wartość aktywów funduszu wzrosła w ciągu pierwszego półrocza o 8,8% osiągając na koniec czerwca 2011 r. 7,088 mld zł. Wynik finansowy PTE Allianz Polska za I półrocze wyniósł 10,6 mln zł.

Fundusze inwestycyjne

Liczba klientów TFI Allianz na koniec I półrocza 2011 roku wzrosła do 28,3 tysięcy. Zysk netto spółki za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku wyniósł blisko 5 mln zł. Wartość zarządzanych aktywów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca czerwca 2010 r. o blisko 52%.

Dobrymi wynikami od początku roku mogą pochwalić się subfundusze Allianz FIO: Allianz Selektywny, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz Allianz Stabilnego Wzrostu, które na koniec czerwca wypracowały półroczne stopy zwrotu w wysokości odpowiednio 13,74%, 2,8% i 2,52%. Allianz Pieniężny zakończył pierwsze półrocze wynikiem 2,27%.

W pierwszym półroczu 2011 roku TFI Allianz dokonało też zmian w polityce inwestycyjnej i nazwach funduszy: Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (d. Allianz Walutowego), Allianz Obligacji Plus (d. Allianz Obligacji) oraz Allianz Selektywny (d. Allianz Budownictwo 2012).

Obie spółki inwestycyjne grupy Allianz, dzięki swoim dobrym wynikom, znalazły się w czołówce czerwcowego rankingu najlepszych firm finansowych „Rzeczpospolitej”. Wśród powszechnych towarzystw emerytalnych PTE Allianz zajęło drugą pozycję, natomiast TFI Allianz zajęło w swojej kategorii miejsce trzecie.

Źródło: Grupa Allianz

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-10-30

Ubezpieczyciele zyskują w I kwartale 2012 roku

Ubezpieczyciele rosną w siłę - tak wynika z raportów okresowych Grupy Generali, Ergo Hestii, Allianz i UNIQA. Na poprawę rentowności duży wpływ miała mniejsza szkodowość w I kwartale 2012 roku,...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-11-22

Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Grupa Allianz Polska zebrała łącznie 2,68 mld zł składek, czyli o blisko 10% więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Wzrosła też łączna wartość aktywów zarządzanych...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2011-05-16

Wyniki Allianz za I kwartał 2011 roku

I kwartał 2011 w Grupie Allianz Polska zaowocował wzrostem składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. W sumie Grupa Allianz zebrała 844 mln złotych.

Czytaj więcej
Komentarze