Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Allianz za I kwartał 2011 roku

Wyniki Allianz za I kwartał 2011 roku

Data publikacji: 2011-05-16
I kwartał 2011 w Grupie Allianz Polska zaowocował wzrostem składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. W sumie Grupa Allianz zebrała 844 mln złotych.

Ubezpieczenia majątkowe

W I kwartale 2011 roku składki w ubezpieczeniach majątkowych wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku o 6% do poziomu 440,6 mln zł.

Rozwój i sukces firmy Ubezpieczenia komunikacyjne zanotowały wzrost o 13% do 246 mln zł, a ubezpieczenia turystyczne i NNW o 59% do 20,5 mln zł. Można zauważyć zdecydowany, bo aż 20% wzrost w ubezpieczeniach mieszkań i budynków do 24,5 mln zł. Przypis składki z ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrósł o 9% i wyniósł 21,2 mln zł. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku wzrosła także składka w ubezpieczeniach przemysłowych (o 6%) i technicznych (o 21%). O 55% spadły jednak przychody z ubezpieczeń finansowych. TUiR Allianz Polska w I kwartale wypłaciło łącznie 274 mln zł odszkodowań.

Wynik techniczny z ubezpieczeń dla spółki majątkowej za I kwartał wyniósł 5,86 mln. Firma powzięła działania mające na celu ograniczenie wskaźnika szkodowego w tym obszarze poprzez przyspieszenie weryfikacji kosztorysów naprawczych oraz efektywną wymianą informacji z UFG. Wynik netto, z uwzględnieniem konsolidacji z Allianz Bankiem, którego właścicielem jest TUiR Allianz Polska, wyniósł - 40 mln zł.

Ubezpieczenia na życie

W I kwartale 2011 roku spółka życiowa zmniejszyła przypis składki do 403 mln zł, co oznacza spadek o 30% wobec tego samego okresu w 2010 roku. Głównym powodem tego spadku była mniejsza sprzedaż ubezpieczeń na życie sprzedawanych za pośrednictwem banków oraz mniejsza o 35% wartość polisolokat, których udział w portfelu jest systematycznie redukowany. Warto natomiast zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w polisach indywidualnych ze składką regularną – kwartalne przychody w tym segmencie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17%.

TU Allianz Życie wypłaciło w I kwartale 442,2 mln zł odszkodowań i świadczeń, o ponad 21% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Zysk netto wyniósł 8,98 mln zł.

TFI Allianz

Liczba klientów TFI Allianz Polska na koniec I kwartału 2011 roku wzrosła do 27,2 tysięcy. Firma zarządza już aktywami o wartości ponad 2,2 mld zł, a zysk netto towarzystwa na koniec marca 2011 roku wyniósł 2,6 mln zł.

Dobre wyniki od początku roku do 31.03.2011 notują subfundusze Allianz FIO, zwłaszcza subfundusze akcyjne: Allianz Budownictwo 2012, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Allianz Akcji Plus, które na koniec I kwartału wypracowały stopy zwrotu w wysokości odpowiednio: 2,72%, 2,33% i 1,99%. Allianz Pieniężny podsumował I kwartał wynikiem 1,23%. Sukcesem zwieńczona została czwarta subskrypcja certyfikatów Allianz Platinium FIZ, przeprowadzona od 1 do 25 marca 2011. Klienci towarzystwa powierzyli funduszowi kwotę 240,8 mln zł, tj. o ponad połowę większą niż w trzeciej emisji certyfikatów, przeprowadzonej jesienią 2010. W rezultacie łączna wartość aktywów tego funduszu wzrosła do ponad 540 mln zł. W marcu zarządzający z ramienia TFI Allianz Polska funduszem Allianz Akcji Plus Jerzy Kasprzak został wyróżniony przez Gazetę Giełdy Parkiet nagrodą „Złoty Portfel” za najlepsze wyniki inwestycyjne w swojej grupie funduszy w 2010 roku.

PTE Allianz

OFE Allianz przyniósł oszczędzającym wysokie zyski, zajmując pierwsze miejsce spośród wszystkich OFE w rankingu 3-letnich i 5 letnich stóp wzrostu (od marca do marca). Potwierdził to opublikowany przez KNF ranking trzyletnich stóp zwrotu za okres od 31.03.2008 r. do 31.03.2011 r., w którym Allianz Polska OFE zajął pierwsze miejsce, oraz kwietniowy ranking OFE dziennika „Rzeczpospolita”. Skuteczna polityka inwestycyjna i niskie opłaty od składki pozwoliły klientom OFE Allianz osiągnąć najwyższy stan hipotetycznego konta emerytalnego we wskazanym okresie.

Liczba klientów Funduszu w I kwartale zwiększyła się do 490,3 tys. członków. Aktywa OFE Allianz w ciągu I kwartału wzrosły o 6% do 6,84 mld zł. Kwartalny zysk netto zarządzającego funduszem PTE wyniósł natomiast 4,4 mln zł.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-10-30

Ubezpieczyciele zyskują w I kwartale 2012 roku

Ubezpieczyciele rosną w siłę - tak wynika z raportów okresowych Grupy Generali, Ergo Hestii, Allianz i UNIQA. Na poprawę rentowności duży wpływ miała mniejsza szkodowość w I kwartale 2012 roku,...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-11-22

Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Grupa Allianz Polska zebrała łącznie 2,68 mld zł składek, czyli o blisko 10% więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Wzrosła też łączna wartość aktywów zarządzanych...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-09-16

Wyniki Allianz Polska za I półrocze 2011 roku

Allianz Polska w I półroczu 2011 roku pozostał na ścieżce wzrostu. Wykazuje 8% wzrost składki z ubezpieczeń majątkowych, 22% wzrost indywidualnych polis na życie ze składką regularną oraz bardzo...

Czytaj więcej
Komentarze