Strona główna  |  Wiadomości  |  Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

Data aktualizacji: 2013-11-22
W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Grupa Allianz Polska zebrała łącznie 2,68 mld zł składek, czyli o blisko 10% więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Wzrosła też łączna wartość aktywów zarządzanych przez grupę, która na koniec września wyniosła 12,5 mld zł, tj. o ponad jedną czwartą więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Łącznie wszystkie spółki grupy Allianz Polska wypracowały po trzech kwartałach ponad 31 mln zł zysku, wobec 80 mln straty w roku 2010.

Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2011 roku wyniosła 1 414 mln zł, osiągając poziom wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku o 120 mln zł.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych widać wyraźny wzrost składki i zwiększający się udział w portfelu polis zawartych na nowych warunkach cenowych. Wpływ na wynik w tym segmencie mają głównie ubezpieczenia OC, w których wciąż utrzymuje się szkodowość związana z wypłatami rent dla poszkodowanych. W ubezpieczeniach majątku dla przemysłu TUiR Allianz odnotowało 25% wzrost składki przypisanej przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego. Jest to efekt konsekwentnej polityki oceny ryzyka i współpracy z klientami przy minimalizowaniu zagrożeń.

Wartość odszkodowań wypłaconych w ubezpieczeniach majątkowych w ciągu trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 800,4 mln zł, tj. o 3,6% więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Dzięki optymalizacji procesów biznesowych i dobrym wynikom inwestycyjnym spółka poprawiła wynik finansowy, który na koniec września wyniósł -34,3 mln zł w porównaniu do -141,4 mln zł na koniec września 2010 r. (po konsolidacji z Allianz Bankiem).

Ubezpieczenia życiowe

Rodzina w górach W ubezpieczeniach na życie składka przypisana brutto na koniec września 2011 r. wyniosła 1 272 mln zł i była wyższa w stosunku do zeszłego roku o 117 mln zł. Wartość wypłaconych świadczeń i odszkodowań wzrosła o 23% z 934 w ciągu trzech kwartałów 2010 r. do 1150 mln zł w roku 2011.

Na wynik finansowy w ubezpieczeniach życiowych miały wpływ z jednej strony wysoka rentowność ubezpieczeń grupowych i zdrowotnych, z drugiej słabsze wyniki polis unit-linked spowodowane spadkami na rynku kapitałowym. Spółka życiowa poprawiła wynik finansowy za III kwartały – w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku wzrósł on o 11,8% i wyniósł 42,7 mln zł.

Fundusze inwestycyjne

Na koniec III kwartału 2011 roku TFI Allianz obsługiwało blisko 30 tysięcy klientów. Zysk netto towarzystwa na koniec września wyniósł 7,2 mln zł, a wartość zarządzanych aktywów 2,2 mld zł.

Na trudnym rynku, po dotkliwych spadkach na rynku akcji w sierpniu oraz kontynuacji przecen we wrześniu, zarządzający funduszami Allianz koncentrowali się na ochronie kapitału inwestorów. Wyniki funduszy akcyjnych Allianz: Allianz Akcji, Allianz Akcji Plus oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek były dużo lepsze od indeksu giełdowego i średnich stóp zwrotu w poszczególnych kategoriach. Bardzo dobre wyniki 12-miesięczne wypracował Allianz Selektywny, którego stopa zwrotu na 30.09.2011 wyniosła 4,38% oraz Allianz Pieniężny, który w tym samym okresie osiągnął wynik 4,18%.

Fundusz emerytalny

Allianz Polska OFE niezmiennie utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingów trzyletnich stóp zwrotu publikowanych dwa razy do roku przez KNF. W ostatnim opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego rankingu obejmującym okres od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. Allianz Polska OFE uplasował się na 2. miejscu, natomiast w poprzednim rankingu obejmującym okres od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2011 r. Allianz Polska OFE uzyskał najwyższą stopę zwrotu i zajął 1. miejsce.

Dzięki świetnym wynikom inwestycyjnym Allianz Polska OFE wziął udział w obu tegorocznych losowaniach dla osób, które samodzielnie nie dokonały wyboru OFE, pozyskując 35,3 tys. klientów w styczniowym losowaniu oraz 15,6 tys. w lipcu. Łącznie liczba klientów OFE na koniec września wyniosła 507,2 tys. Wartość aktywów funduszu emerytalnego Allianz na koniec III kwartału wyniosła 6,65 mld zł.

Wynik finansowy PTE Allianz Polska na koniec III kwartału 2011 r. wyniósł 17,1 mln zł, wobec 16,1 mln zł na koniec września 2010 r.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy Allianz

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-10-30

Ubezpieczyciele zyskują w I kwartale 2012 roku

Ubezpieczyciele rosną w siłę - tak wynika z raportów okresowych Grupy Generali, Ergo Hestii, Allianz i UNIQA. Na poprawę rentowności duży wpływ miała mniejsza szkodowość w I kwartale 2012 roku,...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-09-16

Wyniki Allianz Polska za I półrocze 2011 roku

Allianz Polska w I półroczu 2011 roku pozostał na ścieżce wzrostu. Wykazuje 8% wzrost składki z ubezpieczeń majątkowych, 22% wzrost indywidualnych polis na życie ze składką regularną oraz bardzo...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2011-05-16

Wyniki Allianz za I kwartał 2011 roku

I kwartał 2011 w Grupie Allianz Polska zaowocował wzrostem składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. W sumie Grupa Allianz zebrała 844 mln złotych.

Czytaj więcej
Komentarze