Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wstępne wyniki sprzedażowe Grupy UNIQA w 2010 roku

Data publikacji: 2011-02-01

Zgodnie ze wstępnymi wynikami UNIQA TU S.A. osiągnęła w 2010 roku 891,6 mln zł składki przypisanej, co oznacza 15,7% wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Jednocześnie spółka zwiększyła tempo wzrostu w zestawieniu z 9 miesiącami 2010, kiedy wynosiło ono 12%.

UNIQA dynamicznie rozwijała portfel ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Odnotowała 18% wzrost w ubezpieczeniach nieruchomości, 11% wzrost w ubezpieczenia od ognia oraz 16% wzrost w ubezpieczeniach OC ogólnych. W produktach osobowych został 10% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych oraz podwojony przypis z ubezpieczeń zdrowotnych.

UNIQA - wyniki W ubezpieczeniach samochodowych UNIQA osiągnęła 10% wzrost w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 22% w ubezpieczeniu AC. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu został zmniejszony w porównaniu z 2009 rokiem z 60% do 59%.

UNIQA TU na Życie S.A. w 2010 roku uzyskała składkę przypisaną brutto w wysokości 941,3 mln zł wobec 960,8 mln zł w 2009 roku. Niewielki spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

Składka regularna wyniosła 64,7 mln zł i wzrosła o 36,9% w porównaniu ze składką uzyskaną w 2009 roku. Znaczny wpływ na ten wynik miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 62% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu, np. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 33%, a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 27%.

Łączna wartość składki jednorazowej w 2010 roku wyniosła 876,6 mln zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z 2009 rokiem o 4%, w związku z planowym zmniejszeniem sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Równocześnie UNIQA dynamicznie rozwijała sprzedaż ubezpieczeń strukturyzowanych oraz ubezpieczeń typu unit-linked.

"Niemal 16-procentowy wzrost przypisu składki w majątku i 37-procentowy dla składki regularnej to znak na to, że UNIQA kontynuuje pozytywny trend stabilnego rozwoju. Na tak dobre wyniki wpływ miały przede wszystkim strategicznie ważne z punktu widzenia Grupy ubezpieczenia majątkowe nie-komunikacyjne i osobowe. Jednocześnie UNIQA kontynuowała silny rozwój ubezpieczeń życiowych ze składką regularną, sprzedawanych zarówno w kanale wyłącznym jak i brokerskim – z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej współpracujących z nami brokerów sprzedaje grupowe ubezpieczenia na życie. Rok 2010 był czasem harmonijnego rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży UNIQA i budowania trwałych partnerskich relacji. Pozyskaliśmy wielu nowych partnerów również wśród dealerów samochodowych czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, aby zgodnie z filozofią Grupy, być jak najbliżej Klienta". - podsumował Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce.

Tagi:

Komentarze