Strona główna  |  Wiadomości  |  Wstępne wyniki sprzedażowe Grupy UNIQA w 2010 roku

Wstępne wyniki sprzedażowe Grupy UNIQA w 2010 roku

Data publikacji: 2011-02-01
Zgodnie ze wstępnymi wynikami UNIQA TU S.A. osiągnęła w 2010 roku 891,6 mln zł składki przypisanej, co oznacza 15,7% wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Jednocześnie spółka zwiększyła tempo wzrostu w zestawieniu z 9 miesiącami 2010, kiedy wynosiło ono 12%.

UNIQA dynamicznie rozwijała portfel ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Odnotowała 18% wzrost w ubezpieczeniach nieruchomości, 11% wzrost w ubezpieczenia od ognia oraz 16% wzrost w ubezpieczeniach OC ogólnych. W produktach osobowych został 10% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych oraz podwojony przypis z ubezpieczeń zdrowotnych.

UNIQA - wyniki W ubezpieczeniach samochodowych UNIQA osiągnęła 10% wzrost w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 22% w ubezpieczeniu AC. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu został zmniejszony w porównaniu z 2009 rokiem z 60% do 59%.

UNIQA TU na Życie S.A. w 2010 roku uzyskała składkę przypisaną brutto w wysokości 941,3 mln zł wobec 960,8 mln zł w 2009 roku. Niewielki spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

Składka regularna wyniosła 64,7 mln zł i wzrosła o 36,9% w porównaniu ze składką uzyskaną w 2009 roku. Znaczny wpływ na ten wynik miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 62% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu, np. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 33%, a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 27%.

Łączna wartość składki jednorazowej w 2010 roku wyniosła 876,6 mln zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z 2009 rokiem o 4%, w związku z planowym zmniejszeniem sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Równocześnie UNIQA dynamicznie rozwijała sprzedaż ubezpieczeń strukturyzowanych oraz ubezpieczeń typu unit-linked.

"Niemal 16-procentowy wzrost przypisu składki w majątku i 37-procentowy dla składki regularnej to znak na to, że UNIQA kontynuuje pozytywny trend stabilnego rozwoju. Na tak dobre wyniki wpływ miały przede wszystkim strategicznie ważne z punktu widzenia Grupy ubezpieczenia majątkowe nie-komunikacyjne i osobowe. Jednocześnie UNIQA kontynuowała silny rozwój ubezpieczeń życiowych ze składką regularną, sprzedawanych zarówno w kanale wyłącznym jak i brokerskim – z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej współpracujących z nami brokerów sprzedaje grupowe ubezpieczenia na życie. Rok 2010 był czasem harmonijnego rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży UNIQA i budowania trwałych partnerskich relacji. Pozyskaliśmy wielu nowych partnerów również wśród dealerów samochodowych czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, aby zgodnie z filozofią Grupy, być jak najbliżej Klienta". - podsumował Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2011-02-22

Zysk w Liberty Mutual zwiększony o 64%

Liberty Mutual, amerykańska instytucja ubezpieczeniowa działająca w Polsce pod marką Liberty Direct, ogłosiła wyniki za 2010 rok. Grupa Liberty Mutual wypracowała zysk netto w wysokości 1,678...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2011-02-21

Zgoda KNF dla nowego Prezesa Zarządu UNIQA

Komisja Nadzoru Finansowego dnia 18 lutego 2011 wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Jarczyka na Prezesa Zarządu spółek Grupy UNIQA.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2010-09-30

Nowe ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” w UNIQA

UNIQA rozszerzyła zakres ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” o nowe ryzyka oraz usługę assistance. Ubezpieczenie skierowane jest do mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie...

Czytaj więcej
Komentarze