Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Nowe ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” w UNIQA

Data publikacji: 2010-09-30

UNIQA rozszerzyła zakres ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” o nowe ryzyka oraz usługę assistance. Ubezpieczenie skierowane jest do mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i innych zarządców nieruchomości.

Produkt ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” obejmuje ochroną nie tylko sam lokal mieszkalny, ale także zabezpiecza mienie ubezpieczonego znajdujące się w mieszkaniu, piwnicy komórce, garażu czy na strychu przed kradzieżą z włamaniem czy rabunkiem. Ubezpieczenie UNIQA zabezpiecza również przed różnymi zdarzeniami losowymi, m.in. ogniem, wybuchem, zalaniem, huraganem, powodzią, trzęsieniem ziemi, katastrofą budowlaną, pękaniem mrozowym czy wandalizmem, który nie musi być konsekwencją włamania.

Ponadto do ubezpieczenia UNIQA dodaje nową usługę assistance, która w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, gwarantuje pomoc specjalistów, takich jak: ślusarz, elektryk, szklarz, hydraulik i pomoc interwencyjną specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzęt komputerowy, RTV czy AGD.

Dodatkowo UNIQA umożliwia swoim klientom korzystanie z innowacyjnego na polskim rynku smsowego Serwisu Pogodowego. W ramach tej usługi ubezpieczyciel ostrzega klientów przed gwałtownymi zmianami pogodowymi (nawałnice, burze, itp.) wysyłając sms z informacją o czasie i sile zbliżającego się żagrożenia.

"Wprowadzone modyfikacje są odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania naszych klientów, którzy potrzebują ubezpieczenia kompleksowego, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa we wszystkich aspektach związanych z użytkowaniem mieszkania" - mówi Adam Łoziak, Wiceprezes Zarządu UNIQA ds. Współpracy z Mieszkalnictwem. "Są one również elementem realizacji naszej strategii dalszego rozwoju współpracy z sektorem mieszkalnictwa" – dodaje.

Tagi:

Komentarze

2013-08-26 18:43

naiwna z W-wy

Ja jestem tak ubezpieczona 8 lat /2005/. W ty roku miałam pierwszą szkodę, która zgłosiłam 10 sierpnia i już 3 tygodnie jak uniqua milczy. Miał przyjść ktoś do oceny szkody w ciągu siedmiu dni i dojść nie może. A siedzieć w zalanym mieszkaniu 3 tygodnie bez górnego światła to wątpliwa przyjemność. W zeszłym tygodniu wysłałam do Uniquy maila; też cisza. Proszę nie wierzyć w szybką likwidację szkód, proszę się dobrze zastanowić, czy warto pchać pieniądze nierzetelnej firmie.