Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie turystyczne a covid

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Data publikacji: 2021-05-18
Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę, jeśli w trakcie wakacji złapiesz wirusa COVID-19? Czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje zachorowanie na koronawirusa?

W czasach przed koronawirusem epidemia była jednym ze standardowych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniach turystycznych. Jeżeli jechałeś do kraju, w którym szalała właśnie jakaś choroba i w trakcie pobytu zachorowałeś na nią, to nie mogłeś liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia czy transportu do kraju. Koronawirus jednak wiele zmienił. Obecnie coraz więcej ubezpieczycieli deklaruje, że ich polisa turystyczna obejmuje ryzyko związane z COVID-19. Sprawdzamy, jakie dokładnie warunki proponują poszczególne firmy w związku z koronawirusem.

Przekonaj się, ile w 2021 kosztuje leczenie za granicą.

Spis treści:

 1. Ubezpieczenie turystyczne z COVID – kto proponuje?
 2. Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne na COVID?
 3. Lepiej zapobiegać niż leczyć – jak nie zarazić się koronawirusem?

Ubezpieczenie turystyczne z COVID – kto proponuje?

Latem 2020 r. ubezpieczyciele zapewniający pomoc w razie zachorowania na koronawirusa należeli do wyjątków. W 2021 r. taka usługa staje się powoli standardem. Większość dużych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia turystyczne deklaruje już, że pokryje koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19.

Oczywiście, takie zapisy nie oznaczają, że można robić, co się chce. Żaden ubezpieczyciel nie wypłaci choćby odszkodowania, jeśli koszty leczenia wynikają z działań wbrew miejscowemu prawu. Przed wyjazdem upewnij się więc, jakie nakazy i zakazy obowiązują aktualnie w danym kraju w związku z koronawirusem i staraj się ich jak najdokładniej przestrzegać.

Zazwyczaj też ubezpieczyciele nie pokrywają kosztów pobytu na kwarantannie profilaktycznej (np. po przybyciu do danego kraju czy po kontakcie z chorą osobą).

Jakie zasady w związku z COVID-19 wprowadzili ubezpieczyciele? W tabelce zamieściliśmy krótkie podsumowanie zasad stosowanych przez firmy, a niżej opisujemy dokładniej, jak działa ubezpieczenie turystyczne w przypadku koronawirusa.


Ubezpieczyciel Ubezpieczenie kosztów leczenia a koronawirus
Aviva Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku podróży zagranicznej do europejskiego kraju, a także państwa leżącego w basenie Morza Śródziemnego.
Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na dłużej niż 21 dni.
AXA Assistance Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, o ile dla kraju, do którego jedziesz, MSZ nie wydał ostrzeżenia 4 stopnia.
ERGO Hestia Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu można rozszerzyć o ryzyko koronawirusa.
Europa Ubezpieczenia Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
Generali Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
Nationale Nederlanden Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, o ile ubezpieczony stosował się do miejscowego prawa.
Proama Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
PZU Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, o ile umowa trwa krócej niż 30 dni.
Signal Iduna Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UNIQA Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
Warta Chroni do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU ubezpieczycieli aktualnych na dzień 17.05.2021 r.

Ubezpieczenie turystyczne COVID Aviva

Jeżeli jedziesz na wakacje za granicę do jednego z europejskich krajów lub państwa leżącego w basenie Morza Śródziemnego, Aviva pokryje koszty leczenia związane z COVID-19, o ile umowę zawarto na czas do 21 dni.

Ubezpieczenie Aviva nie obejmuje jednak:

 • leczenie będącego skutkiem epidemii w przypadku podróży krajowej,
 • kosztów pobytu na kwarantannie,
 • kosztów rezygnacji z wyjazdu,
 • kosztów skrócenia pobytu.

Pamiętaj, że ubezpieczenie za granicą zadziała w przypadku zachorowania na COVID, jeśli polisa nie została rozszerzona o koszty leczenia świadczone w następstwie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej.

Ubezpieczenie turystyczne COVID AXA Assistance

Ubezpieczenie turystyczne a koronawirus AXA Assistance zapewnia ochronę, jeśli zachorujesz za granicą na koronawirusa. Ubezpieczyciel nie pomoże Ci jednak, jeśli pojedziesz do kraju, dla którego MSZ wydało 4 stopień ostrzeżenia (taki stopień zagrożenia oznacza, że Ministerstwo odradza wszelkie podróże do danego państwa).

Pamiętaj, że AXA Assistance nie pokryje kosztów kwarantanny profilaktycznej. Ta firma nie sprzedaje też obecnie żadnych ubezpieczeń kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie turystyczne COVID ERGO Hestia

ERGO Hestia proponuje obecnie następujące warunki:


 • w ramach podstawowej składki ERGO Hestia zwraca koszty rezygnacji z podróży, jeśli wyjazd nie może się odbyć zgodnie z planem na skutek:
  1. nagłego zachorowania na COVID-19 ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia ochrony;
  2. nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży;
  3. śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.
 • można także zapłacić dodatkową składkę, aby rozszerzyć zakres działania innych polis:
  1. Rozszerzone ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu obejmuje ochroną zachorowanie w trakcie podróży na COVID-19 (do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia) oraz zapewnia świadczenie na wypadek kwarantanny do 1000 euro na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu.
  2. Rozszerzone ubezpieczenie kosztów przerwania podróży obejmuje ochroną wcześniejszy powrót do Polski spowodowany zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego (o ile zachorowanie wywołało konieczność natychmiastowej hospitalizacji).

Ubezpieczenie turystyczne COVID Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia zapewnia ochronę w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. W ramach polisy możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia i transportu oraz udzielenie pomocy w ramach assistance.

Istnieje też możliwość wykupienia rozszerzenia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, aby zadziałało w przypadku anulowania wyjazdu z powodu koronawirusa.

Ubezpieczenie turystyczne COVID Generali

Generali pokrywa koszty leczenia oraz usług assistance w przypadku zachorowania za granicą na COVID-19. Granicę odpowiedzialności wyznacza suma ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie turystyczne COVID Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden pokrywa koszty zachorowania na koronawirusa za granicą do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, a także oferuje praktyczną pomoc w czasie choroby.

Pamiętaj jednak, że koszty leczenia zostaną pokryte przez ubezpieczyciela jedynie pod warunkiem, że stosowałeś się do miejscowego prawa oraz nakazów władz.

Zdarzenia związane z koronawirusem obejmuje też ubezpieczenie kosztów rezygnacji od Nationale Nederlanden. Ubezpieczyciel nie pokryje natomiast kosztów związanych z pobytem na kwarantannie profilaktycznej (choćby ceny hotelu).

Ubezpieczenie turystyczne COVID Proama

W razie zachorowania na koronawirusa za granicą Proama pokryje koszty leczenia do sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zaoferuje też usługi assistance.

Ubezpieczenie turystyczne COVID PZU

PZU pokryje koszty zachorowania na koronawirusa za granicą w przypadku wyjazdu trwającego krócej niż 30 dni. Ubezpieczyciel zaoferuje pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Pamiętaj, że PZU nie odpowiada za koszty kwarantanny profilaktycznej.

W przypadku epidemii nie zadziała ubezpieczenie rezygnacji PZU.

Jeśli przed wyjazdem rozszerzysz polisę o klauzulę ubezpieczenia kontynuacji leczenia po podróży i w trakcie wyjazdu PZU zorganizuje dla Ciebie pomoc medyczną w związku z koronawirusem, także po powrocie do kraju możesz liczyć na pomoc ubezpieczyciela. PZU zorganizuje i pokryje koszty wizyt lekarskich, zabiegów oraz badań, biorąc pod uwagę limity wskazane w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne COVID Signal Iduna

Ubezpieczenie kosztów leczenia Signal Iduna obejmuje zachorowanie na koronawirusa.

Możesz również rozszerzyć ochronę, aby otrzymać zwrot kosztów rezygnacji z wyjazdu w razie zachorowania na COVID ubezpieczonego lub towarzysza podróży. W takim przypadku Signal Iduna zwróci koszty także wtedy, kiedy któraś z osób nie zostanie wpuszczona na pokład samolotu z powodu wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem.

Ubezpieczenie turystyczne COVID UNIQA

Ubezpieczenie kosztów leczenia UNIQA chroni w razie zarażenia się wirusem w trakcie pobytu za granicą.

Jeśli natomiast zachorujesz na koronawirusa w Polsce i musisz zrezygnować z podróży, możesz liczyć na świadczenie z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie turystyczne COVID Warta

Jeśli za granicą zachorujesz na COVID-19, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia.

Co ważne, Warta pokryje też koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju. Jeśli natomiast po przebyciu koronawirusa lekarz prowadzący (w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty) zaleci rekonwalescencję, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zakwaterowania we wskazanym przez siebie miejscu do 5 dni.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne na COVID?

Dobre ubezpieczenie turystyczne w czasach koronawirusa powinno zawierać podobne elementy jak w czasach przedcovidowych. Podstawę takiej polisy stanowi ubezpieczenie kosztów leczenia. Pamiętaj, żeby wybrać odpowiednio dużą sumę polisy. Zwiększenie tej sumy zazwyczaj nie kosztuje zbyt dużo, a koszty leczenia oraz transportu medycznego bywają bardzo wysokie. Jadąc do jednego z europejskich krajów, wybierz więc sumę ubezpieczenia kosztów leczenia wynoszącą co najmniej 200 000 zł.

Do ubezpieczenia kosztów leczenia dobierz assistance zapewniające takie usługi, które mogą się faktycznie przydać w razie kłopotów w podróży. Jeśli zachorujesz na COVID-19 przydatne mogą być choćby:

 • organizacja transportu powrotnego,
 • organizacja zakwaterowania i podróży powrotnej dla współuczestników wyjazdu,
 • przekazanie pilnych informacji bliskim osobom.

Ubezpieczyciele oferują zwykle kilka wariantów assistance różniących się zakresem ochrony. Zazwyczaj jednak nie trzeba wybierać tego najdroższego, aby zapewnić sobie najważniejsze usługi.

W czasach koronawirusa bardzo przydatne może być również ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Dzięki niemu możesz liczyć na zwrot kosztów poniesionych z tytułu anulowania wycieczki czy noclegu. Oczywiście, ubezpieczyciele bardzo precyzyjnie określają, w przypadku jakich przyczyn rezygnacji z wyjazdu można liczyć na zwrot kosztów. Sprawdź więc koniecznie, czy dane towarzystwo wymienia zachorowanie na COVID-19 wśród możliwych powodów rezygnacji.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – jak nie zarazić się koronawirusem?

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmujące COVID-19 zapewni Ci spokój ducha na wyjeździe. Najlepiej jednak, jeśli z takiej polisy w ogóle nie będziesz musieć korzystać. Na koniec zatem kilka porad, jak nie zakazić się koronawirusem w trakcie podróży:


 • jak najczęściej myj ręce;
 • miej ze sobą preparat odkażający i często go używaj;
 • utrzymuj dystans od obcych osób;
 • unikaj zatłoczonych miejsc – wykorzystaj czas pandemii, by odkrywać mniej popularne miejsca i kraje;
 • zasłaniaj usta i nos w sklepach, środkach transportu publicznego, urzędach itp.;
 • w miarę możliwości wybieraj raczej podróż własnym autem;
 • unikaj kontaktu z obcymi zwierzętami;
 • jedz mięso tylko z pewnych źródeł.

Jeśli natomiast zauważysz u siebie objawy koronawirusa (kaszel, gorączka, duszności, bóle mięśni, utrata węchu lub smaku), jak najszybciej zadzwoń do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela i zgłoś się do wskazanego lekarza.

Przed wyjazdem sprawdź też, jakie zasady w związku z koronawirusem obowiązują w danym kraju. Przeczytaj, czy potrzebujesz negatywnego wyniku testu lub potwierdzenia szczepienia, aby przekroczyć granicę. Zobacz, czy po wjeździe do danego państwa będzie Cię obowiązywała kwarantanna. Przestrzegaj ściśle zakazów i nakazy władzy, aby nie narazić się na kłopoty z wypłatą odszkodowania.

Podróże w czasach koronawirusa nie są tak łatwe jak wcześniej. Mimo to coraz więcej osób decyduje się na spędzenie urlopu za granicą. Jeśli Ty również podejmujesz to wyzwanie, zaopatrz się wcześniej w ubezpieczenie turystyczne obejmujące koronawirusa. Dzięki temu w razie zachorowania nie zostaniesz bez pomocy finansowej.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-21

Ubezpieczenie od przepięć – jak chroni dom i mieszkanie?

Trudno sobie obecnie wyobrazić dom bez choćby jednego urządzenia elektrycznego. Tymczasem nawet małe przepięcie może spowodować ich nieodwracalne uszkodzenia. Na szczęście proste i tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-19

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – jak wybrać?

Złodzieje w Polsce nie zwalniają niestety tempa. Dobra ochrona Twojego domu i mieszkania jest więc niezbędna. Jeśli mimo zamontowanych zabezpieczeń twoje cztery kąty zostaną okradzione, pomoże...

Czytaj więcej
Komentarze