Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Wsparcie dziecka w Proama

Ubezpieczenie Wsparcie dziecka w Proama

Data publikacji: 2018-03-13
Ubezpieczenie OC czy AC jest znane wszystkim polskim kierowcom. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się jednak przyciągnąć klientów nowymi dodatkowymi polisami. Takim produktem w Proamie jest ubezpieczenie Wsparcie dziecka.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu w Proamie

Ubezpieczenie Wsparcie dziecka jest w Proamie dodatkową umową. Oznacza to, że aby je wykupić, musisz mieć także polisę OC w tym towarzystwie. Składkę OC w Proamie możesz wyliczyć za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela lub kalkulatora Ubea.pl.

Zakres ubezpieczenia Wsparcie dziecka Proama

Dziecko z tatą Jaką ochronę zapewnia polisa „Wsparcie dziecka”? W razie śmierci ubezpieczonego (lub jego małżonka / partnera jeśli rozszerzy się ochronę w ten sposób) wskutek wypadku drogowego w Polsce lub innym kraju europejskim Proama wypłaci świadczenie wskazanej osobie. Wbrew nazwie polisy nie musi być to koniecznie dziecko właściciela samochodu. Ubezpieczenie może też zapewnić pomoc dla więcej niż jednej osoby.

Z umowy tego dodatkowego ubezpieczenia można zrezygnować w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Uwaga! Ubezpieczenie Wsparcie dziecka jest dostępne tylko dla osób mających OC w Proamie.

Świadczenia z ubezpieczenia Wsparcie dziecka w Proamie

Proama wypłaca miesięczne świadczenie wskazanej osobie przez rok od dnia śmierci ubezpieczonego. Jego dokładną wysokość ustala osoba kupująca ubezpieczenie. Oczywiście większe świadczenie oznacza konieczność zapłaty większej składki za polisę.

Zobacz, jaką pomoc zapewni ubezpieczenie NNW w Proamie

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Wsparcie dziecka Proama

Należy pamiętać, że polisa Wsparcie dziecka zapewni pomoc tylko wtedy, kiedy ubezpieczony zginie w wypadku drogowym. Jeżeli przyczyną zgonu będzie jakikolwiek inny nieszczęśliwy wypadek, Proama nie wypłaci świadczenia.

Ochrona nie obejmuje też następstw wypadków komunikacyjnych powstałych:

  • z winy umyślnej ubezpieczonego; świadczenie nie należy się także w przypadku rażącego niedbalstwa, chyba że jego zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
  • wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu lub sabotażu, blokadach dróg, jak też stanowiących następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
  • na skutek zaburzeń psychicznych ubezpieczonego lub napadów epileptycznych;
  • w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przez ubezpieczonego przestępstwa, samookaleczenia lub samobójstwa;
  • w związku ze stanem nietrzeźwości ubezpieczonego lub po użyciu alkoholu albo w związku z zażyciem przez niego narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków;
  • jako następstwo leczenia lub zabiegów leczniczych, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
  • wskutek zawodowego lub wyczynowego uprawiania sportów, a także uprawiania sportów o ryzykownym charakterze, jak też w trakcie uczestnictwa w zawodach lub treningach;
  • w czasie przebywania ubezpieczonego w miejscach, w których obowiązywał go zakaz przebywania.

Czy warto kupić ubezpieczenie Wsparcie dziecka w Proamie?

Polisa Wsparcie dziecka zapewnia pomoc tylko w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli jednak masz małe dziecko i ze względu na pracę jeździsz sporo samochodem, zastanów się nad dokupieniem takiego ubezpieczenia.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń samochodowych w Proamie

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak zachować się po stłuczce za granicą?

Stłuczki oraz kolizje coraz częściej stają się udziałem Polaków podróżujących za granicą. Wyjaśniamy, jak zachować się po takim wypadku.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie NNW w Proama

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w razie wypadku drogowego. W Proama tę polisę można rozszerzyć o NNW poza Pojazdem.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-03-02

Ubezpieczenie Assistance w Proama

Polacy coraz chętniej korzystają z samochodowego ubezpieczenia assistance. Polisa proponowana przez Proamę może okazać się szczególnie przydatna w czasie wyjazdu autem za granicą.

Czytaj więcej
Komentarze