Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie OC – zasada winy i ryzyka

Ubezpieczenie OC – zasada winy i ryzyka

Data aktualizacji: 2021-09-13
W polskim prawie cywilnym wskazanie osoby zobowiązanej do zadośćuczynienia wyrządzonej szkody odbywa się w oparciu o zasadę winy i zasadę ryzyka. Są to dwie kluczowe zasady odpowiedzialności cywilnej, dzięki którym możemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat z winy osoby trzeciej.

W polskim prawie istnieje coś takiego jak odpowiedzialność cywilna OC, czyli negatywne konsekwencje (najczęściej finansowe), które musi ponieść osoba winna rezultatu działań źle odbieranych przez prawo. Wskazanie osoby, która winna jest zadośćuczynienia szkód wyrządzonych innej osobie, odbywa się za pomocą dwóch niezwykle istotnych zasad: winy i ryzyka.

Spis treści:

  1. Zasada ryzyka
  2. Zasada winy

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea

Zasada ryzyka

W tym przypadku osoba sprawcy zostaje podniesiona do odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy za jego sprawą inna osoba poniosła szkodę. Zasada ryzyka stawia poszkodowanego w dogodnej pozycji, ponieważ nie musi on udowadniać winy sprawcy.

Stłuczka drogowa Zasada ryzyka dotyczy kierowców samochodów lub innych pojazdów mechanicznych, którzy są członkami ruchu drogowego.

Zasada winy

Zasada winy to przede wszystkim odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych. W art. 415 kodeksu cywilnego mamy napisane:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie z zasadą winy dany człowiek zobowiązany jest zadośćuczynić swoje czyny i naprawić wyrządzone szkody w sytuacji gdy:

  • podjęte działanie było niezgodne z prawem i naruszało powszechne normy ostrożności
  • podczas podejmowania działań byliśmy w pełni świadomi

Ten model odpowiedzialności cywilnej zmusza sprawcę czynu szkodliwego do poniesienia odpowiedzialności za swoje działania tylko i wyłącznie w momencie, gdy wina zostanie mu udowodniona. Do odpowiedzialności cywilnej opartej na zasadzie winy można pociągnąć na przykład lekarza, który popełnił błąd w sztuce.

Odpowiedzialność na zasadzie winy w pewnych sytuacjach ulega rozszerzeniu na działania innych osób, na przykład na:

  • dzieci i osoby będące pod nasza opieką,
  • zwierzęta domowe,
  • podwykonawców, którzy nie wywiązali się z umowy.
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-04-16

Barometr Ubea.pl: ceny OC w marcu 2022 r.

Wielu analityków spodziewa się rychłego wzrostu składek OC dla kierowców. Warto sprawdzić, czy taka zmiana miała miejsce już w marcu 2022 roku.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Jak działa kalkulator ubezpieczeń?

Kalkulatory ubezpieczeń są obecnie niesamowicie popularnym sposobem na sprawdzenie składki ubezpieczenie pojazdu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ są one dostępne o każdej porze.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-11-07

Barometr Ubea.pl: ceny OC w październiku 2021 r.

Wrześniowa podwyżka cen OC zaniepokoiła kierowców. W październiku koszty obowiązkowych polis nieco spadły. Nie oznacza to jednak, że następne podwyżki są wykluczone.

Czytaj więcej
Komentarze