Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenia dla firm

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-25

Ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenie działalności gospodarczej i ubezpieczenie auta w firmie. Kalkulator ofert 17 ubezpieczycieli.

Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Wykupując ubezpieczenie majątkowe zyskujesz ochronę budynku/lokalu wraz z wyposażeniem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Dodatkowo można, wykupując odpowiednią klauzulę, zabezpieczyć również środki obrotowe, mienie osób trzecich i rzeczy prywatne pracowników. Polisa zapewni bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu od nagłych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują szereg dodatkowych rozszerzeń. Zgłoś się do nas mówiąc, czego potrzebujesz, a my pomożemy wybrać najbardziej adekwatne opcje.

Ubezpieczenia komunikacyjne/transportowe dla firm

Zazwyczaj w każdej firmie jest kilka pojazdów będących narzędziami pracy przedstawicieli handlowych oraz pozostałych pracowników. Pojazdy te można ubezpieczyć w ramach wynegocjowanej umowy z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym (tzw. Flota) bądź też w sposób indywidualny. Sposób wyboru ubezpieczenia zależy od wybranego zakresu; wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe (OC), czy pakiet z ubezpieczeniem casco. Przy ubezpieczeniu komunikacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe ryzyka powodujące podwyższenie składki takie jak np. zwiększone ryzyko z tytułu prowadzenia pojazdu przez osoby poniżej 25 lat czy też specyficzny użytek zawodowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pełną ofertę ochrony ubezpieczeniowej ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego (morski, samochodowy, lotniczy, kolejowy oraz żegluga śródlądowa). Aby nie utknąć w gamie ofert i wybrać tę najbardziej optymalną, zadzwoń do Agenta, który na pewno pomoże w wyborze odpowiedniego zakresu. Coraz częściej firmy logistyczne i transportowe wykupują ubezpieczenie, aby mieć pewność, że towar dostarczany do odbiorcy jest w pełni chroniony zarówno w trasie jak i podczas załadunku i rozładunku.

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim zarówno w mieniu, jak i na osobie. Zgodnie z analizą potrzeb Klienta przez Agenta (poprzez dokładne rozeznanie się w zakresie prowadzonej działalności oraz związanymi z nim możliwymi zagrożeniami) zakres odpowiedzialności można rozszerzyć m. in. o odpowiedzialność cywilną za produkt lub za wykonane prace i usługi. Przy wyborze oferty warto zawsze zapoznać się z tzw. OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) a przede wszystkim z listą wyłączeń (sytuacji, w których towarzystwo odmówi likwidacji szkody) oraz z definicjami pojęć jakimi posługuje się towarzystwo przy definiowaniu zakresu odpowiedzialności. Pozwala to uniknąć potencjalnych problemów podczas likwidacji szkody.

Tagi:

Komentarze