Strona główna  |  Wiadomości  |  OC i autocasco - czy firmy to ważny klient dla ubezpieczycieli?

OC i autocasco - czy firmy to ważny klient dla ubezpieczycieli?

Data publikacji: 2021-09-02
Nie tylko gospodarstwa domowe kupują ubezpieczenia komunikacyjne. Czy polisy dotyczące pojazdów firmowych są ważne dla ubezpieczycieli?

Polisy komunikacyjne takie jak OC dla kierowców i autocasco bywają kojarzone wyłącznie z ofertą skierowaną do osób prywatnych. Wynika to z faktu, że bardzo wiele medialnej uwagi poświęca się właśnie propozycjom ubezpieczycieli dla konsumentów (tj. osób kupujących polisy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową). Tymczasem przedsiębiorcy oraz spółki stanowią ważną grupę klientów rodzimych towarzystw ubezpieczeniowych.

Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili zgłębić temat na ogół pomijany przez branżowe media i sprawdzić, jak dużą część składek komunikacyjnych polska branża ubezpieczeniowa zbiera od firm.

Spis treści:

  1. KNF podaje potrzebne informacje o OC i AC
  2. OC dla konsumentów odgrywa największą rolę
  3. Firmy są ważniejszym klientem w przypadku AC
  4. Ubezpieczenie OC i AC samochodu firmowego przez Internet
  5. Znaczenie różnych klientów kupujących polisy komunikacyjne - 2020 r.

KNF podaje potrzebne informacje o OC i AC

Samochody firmowe Wartościowe statystyki na temat podziału zebranej składki polis komunikacyjnych można znaleźć w opracowaniach, które przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Wspomniana instytucja nie podaje, ile polis komunikacyjnych kupili klienci należący do poszczególnych sektorów (np. sektora gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw niefinansowych).

Wydaje się jednak, że udział w zebranej składce OC i AC dotyczący chociażby spółek jest ważniejszą kwestią niż liczba umów polis komunikacyjnych, które zakłady ubezpieczeń podpisały z klientami firmowymi - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeczytaj, o czym trzeba pamiętać, kupując ubezpieczenie samochodu firmowego.

OC dla konsumentów odgrywa największą rolę

Na podstawie informacji z 2020 r. opublikowanych przez nadzór finansowy można stwierdzić, że w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych najważniejszymi grupami produktowymi były:


  • ubezpieczenia OC dla kierowców nieprowadzących działalności gospodarczej - wartość przypisanej składki brutto w 2020 r. na poziomie 9,838 mld zł
  • ubezpieczenia autocasco dla kierowców nieprowadzących działalności gospodarczej - wartość przypisanej składki brutto z 2020 r. wynosząca 3,705 mld zł
  • ubezpieczenia casco / autocasco dotyczące pojazdów należących do przedsiębiorstw niefinansowych - wartość przypisanej składki brutto w 2020 r. na poziomie 3,094 mld zł
  • ubezpieczenia OC dla przedsiębiorstw niefinansowych dotyczące pojazdów lądowych - wartość przypisanej składki brutto z 2020 r. wynosząca 2,861 mld zł

Wymienione powyżej polisy komunikacyjne w 2020 r. wygenerowały aż 83% całkowitego przypisu składki brutto dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Firmy są ważniejszym klientem w przypadku AC

Eksperci porównywarki Ubea.pl na podstawie danych KNF obliczyli również, jaka część składki przypisanej brutto polis komunikacyjnych z 2020 r. dotyczyła poszczególnych kategorii klientów. Innymi słowy, chodzi o to, jaki był udział różnych grup klientów w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC).

Poniższe zestawienie w celach porównawczych prezentuje też analogiczne dane dotyczące całego działu II ubezpieczeń, czyli polis innych niż ubezpieczenia na życie - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wyniki analizy Ubea.pl wskazują, że w minionym roku firmy były ważniejszym klientem dla ubezpieczycieli w związku z zakupem polis autocasco i casco. Po zsumowaniu wyników spółek, jednoosobowych przedsiębiorców i branży finansowej okazało się, że klienci firmowi zapłacili aż 56% składki ubezpieczeń casco dla pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych). W przypadku obowiązkowych polis OC dla posiadaczy pojazdów, porównywalny udział klientów firmowych wyniósł tylko 32%.

Na wynik dotyczący autocasco wpłynęła m.in. popularność polis AC chroniących leasingowane auta oraz względnie nowe pojazdy flotowe należące do firm - analizuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubezpieczenie OC i AC samochodu firmowego przez Internet

W ramach podsumowania eksperci Ubea.pl zwracają uwagę, że nie cała oferta komunikacyjna dla klientów firmowych pozostaje poza zasięgiem działalności internetowych porównywarek. Przedsiębiorcy dość często mogą kupić ubezpieczenie pojedynczego samochodu firmowego poprzez kalkulator OC/AC, z którego korzystają również konsumenci.

W tym celu trzeba wybrać inny niż prywatny sposób wykorzystywania pojazdu (np. w ramach pracy taksówkarza lub szkoły nauki jazdy) - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie OC dla taksówki.

Znaczenie różnych klientów kupujących polisy komunikacyjne - 2020 r.

W tabeli podano udział poszczególnych rodzajów klientów w składce przypisanej brutto.


Rodzaj klientów ↓ Ubezpieczenia działu II ogółem Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych) Ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym

Sektor przedsiębiorstw niefinansowych

33,8%

35,2%

19,6%

Sektor instytucji finansowych

4,1%

5,5%

2,5%

Sektor instytucji rządowych oraz samorządowych

2,4%

1,9%

0,9%

Pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek

9,5%

15,1%

9,5%

Pozostałe gospodarstwa domowe (konsumenci)

49,2%

42,1%

67,2%

Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz konsumentów

0,6%

0,2%

0,1%

Klienci zagraniczni

0,4%

0,0%

0,2%

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-29

Spadek sprzedaży nowych aut = problem dla ubezpieczycieli?

Na skutek pandemii oraz kryzysu gospodarczego sprzedaż nowych aut w Polsce mocno spadła. Czy jednak ma to duże znaczenie z punktu widzenia ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-12-22

Rynek OC jest coraz mniej konkurencyjny?

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest dość mocno skoncentrowany wokół kilku liderów. Sprawdzamy, jak przez ostatnie lata zmieniała się konkurencja w tym sektorze.

Czytaj więcej
Komentarze