Strona główna  |  Wiadomości  |  Rzecznik Ubezpieczonych to już niedługo Rzecznik Finansowy

Rzecznik Ubezpieczonych to już niedługo Rzecznik Finansowy

Data publikacji: 2015-07-20
Obecnie klienci firm ubezpieczeniowych mogą przesłać swoje skargi i zawiadomienia do Rzecznika Ubezpieczonych. W ubiegłym roku na takie rozwiązanie zdecydowało się ponad 15 000 osób. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Rzecznik Ubezpieczonych nie będzie przyjmował wniosków o interwencję.

Rzecznika Ubezpieczonych zastąpi „ogólny” Rzecznik Finansowy

W trakcie 96 posiedzenia Sejmu, posłowie uchwalili ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wspomniany akt prawny ma wprowadzić zmiany odczuwalne nie tylko dla klientów firm ubezpieczeniowych.

rzecznik finansowy Posłowie uznali bowiem, że potrzebny jest podmiot, do którego mogą się zgłosić wszyscy klienci instytucji finansowych. Obecnie funkcjonują osobne rozwiązania dla osób korzystających z oferty banków (Arbiter Bankowy przy ZBP) oraz firm ubezpieczeniowych (Rzecznik Ubezpieczonych). Warto podkreślić, że Bankowy Arbitraż Konsumencki nie jest uregulowany w ramach ustawy i działa z inicjatywy Związku Banków Polskich. Nowy rzecznik ma pomagać osobom fizycznym, które korzystają ze wszystkich usług finansowych. Pomoc Rzecznika Finansowego będzie dostępna między innymi dla klienta:

 • krajowego zakładu ubezpieczeń
 • zagranicznego zakładu ubezpieczeń działającego w Polsce
 • banku
 • powszechnego towarzystwa emerytalnego
 • spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (SKOK-u)
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • krajowej instytucji płatniczej
 • krajowej instytucji pieniądza elektronicznego
 • biura maklerskiego
 • firmy pożyczkowej
 • biura usług płatniczych

Do Rzecznika Finansowego będą się mogły również zgłosić osoby fizyczne, które:

 • dochodzą roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych
 • mają status ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

W związku z powyższym, Rzecznik Finansowy w całości przejmie kompetencje obecnego Rzecznika Ubezpieczonych. Można nawet powiedzieć, że nowa instytucja będzie stanowiła odpowiednik Rzecznika Ubezpieczonych dla całego sektora finansowego. To oznacza pewne kłopoty organizacyjne i konieczność przeniesienia pracowników oraz majątku Rzecznika Ubezpieczonych do nowo utworzonej instytucji. Dlatego miesięczny termin na utworzenie całego urzędu Rzecznika Finansowego, budzi bardzo poważne wątpliwości. Możliwe, że Senat w ramach poprawek ustali bardziej realistyczny termin wprowadzenia zmian. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, Rzecznik Finansowy będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. Kadencja Rzecznika Finansowego ma trwać 4 lata. Jedna osoba nie więcej niż dwa razy z rzędu będzie mogła zostać powołana na stanowisko Rzecznika Finansowego. Przepisy uchwalone przez Sejm przewidują szczegółowe wymagania dla kandydata (np. fachową wiedzę, wykształcenie wyższe, polskie obywatelstwo, niekaralność). Co ważne, Rzecznik Finansowy w trakcie kadencji nie może należeć do partii politycznych i mieć powiązań z działalnością podmiotów rynku finansowego.
Za działalność nowej instytucji zapłacą m.in. ubezpieczyciele Nowe przepisy przewidują wiele obowiązków i kompetencji dla Rzecznika Finansowego. Osoba zajmująca to stanowisko, we współpracy z powołanym urzędem będzie musiała:

 • rozpatrywać skargi od klientów instytucji finansowych, którzy czują się pokrzywdzeni mimo zakończenia procedury reklamacyjnej lub twierdzą, że ich reklamacja została załatwiona nieterminowo
 • opiniować projekty ustaw dotyczących organizacji oraz funkcjonowania podmiotów rynku finansowego (np. zakładów ubezpieczeń i banków)
 • występować z wnioskiem o potrzebne uregulowanie działalności instytucji finansowych
 • informować organy nadzoru (np. KNF) o niewłaściwych praktykach instytucji finansowych
 • prowadzić działalność edukacyjną dla klientów sektora finansowego

Koszty działalności nowego urzędu będą pokrywane z wpłat instytucji finansowych. Przykładowo, krajowi ubezpieczyciele co roku zapłacą na ten cel równowartość 0,023% zebranej składki brutto. Stawka dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli będzie nieco wyższa (0,025%).

Zmiany prawne dotyczą także reklamacji w usługach finansowych

Warto wspomnieć, że niedawno przyjęta ustawa prócz utworzenia urzędu Rzecznika Finansowego, przewiduje również inne zmiany dotyczące ubezpieczonych. Nowe przepisy regulują m.in. sposób rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe (np. banki oraz firmy ubezpieczeniowe).

Posłowie uznali, że klient instytucji finansowej w swojej umowie powinien znaleźć dokładne informacje na temat zasad składania reklamacji. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek rozpatrywania reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw (np. dotyczących polis ubezpieczeniowych), wspomniany termin może zostać przedłużony do 60 dni. Jeżeli instytucja finansowa nie dotrzyma ustawowego terminu, to będzie zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z wnioskiem klienta. Takie rozwiązanie ma zmotywować banki, ubezpieczycieli oraz inne firmy z sektora finansowego, do lepszej obsługi klienta. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą musiały przestrzegać ustawowych terminów na załatwienie reklamacji (30 dni/60 dni) również w odniesieniu do skarg składanych przez osoby dochodzące roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC dla kierowców).

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-30

Auto wycofamy z ruchu na 4 lata i zapłacimy grosze za OC?

Kierowcy narzekają na brak możliwości łatwego wycofania z ruchu nieużywanego auta na 1 - 2 lata. Niebawem taka opcja może się pojawić.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-02-19

Odszkodowanie z ubezpieczenia a komornik

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej zawsze skutkuje wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych. Jak podczas takich postępowań traktowane są odszkodowania od ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-11-30

Jazda bez prawa jazdy przy sobie – od kiedy możliwa?

Już od dłuższego czasu kierowcy w Polsce mogą jeździć bez wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC. 5 grudnia wejdzie w życie kolejna zmiana: jazda bez prawa...

Czytaj więcej
Komentarze