Strona główna  |  Wiadomości  |  Odszkodowanie z ubezpieczenia a komornik

Odszkodowanie z ubezpieczenia a komornik

Data publikacji: 2021-02-19
Pogorszenie się sytuacji gospodarczej zawsze skutkuje wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych. Jak podczas takich postępowań traktowane są odszkodowania od ubezpieczycieli?

W ostatnim czasie, ze względu na kryzys gospodarczy, komornicy z pewnością nie narzekają na brak pracy. Ze względu na wsparcie państwa dla firm wzrost wartości przeterminowanego zadłużenia naszych rodaków został co prawda nieco spowolniony, ale obawy wzbudza sytuacja na rynku pracy. W związku z powyższym eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili wyjaśnić, czy komornik może łatwo zająć pieniądze pochodzące z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli.

Spis treści:

  1. Ubezpieczenia dłużnika - co może komornik?
  2. Komornik a rozwiązanie umowy ubezpieczenia
  3. Egzekucja administracyjna - jakie obowiązują zasady?

Ubezpieczenia dłużnika - co może komornik?

Komornik a ubezpieczenie Warto wiedzieć, że tematyka związana z ubezpieczeniami i działalnością komorników doczekała się specjalnego rozporządzenia, do którego odwołuje się kodeks postępowania cywilnego. Mowa o nadal obowiązującym rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128).

To rozporządzenie dotyczy jedynie egzekucji świadczeń prowadzonej w ramach KPC - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wspomniane rozporządzenie wskazuje, że świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania powiązane z polisami majątkowymi nie podlegają egzekucji w trzech czwartych. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki związane z egzekucją sądową.

Po pierwsze, specjalna ochrona przed zajęciem dotyczy tylko niewypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Po drugie, limit ochrony odszkodowań oraz świadczeń ubezpieczeniowych na poziomie 75% ich wartości nie obejmuje egzekucji alimentów oraz zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń z tytułu niezapłaconej składki.

Po trzecie, środki wypłacane przez ubezpieczyciela na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają tylko egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu wspomnianych kosztów.

W przypadku rent z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego stosuje się natomiast zasady zajęć takie same, jak dla rent wypłacanych przez ZUS - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Komornik a rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Dłużnik powinien wiedzieć o dwóch mniej pozytywnych dla niego aspektach obowiązujących przepisów. Co ważne, nie chronią one w sposób szczególny środków, które posiadacz ubezpieczenia wypłacił na własne życzenie (np. rozwiązując umowę polisy inwestycyjnej).

Dodatkowo komornik ma prawo w razie potrzeby przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych (patrz artykuł 909 kodeksu postępowania cywilnego oraz następne). Taka sytuacja oznacza, że wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków.

Na szczęście dla dłużników opisywane działania wierzycieli nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Egzekucja administracyjna - jakie obowiązują zasady?

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przypominają też, że inne zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązują podczas egzekucji świadczeń prowadzonej przez organy administracji publicznej. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151) mówi, że egzekucji administracyjnej nie podlegają kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych (np. OC dla kierowców).

Egzekucja administracyjna może obejmować natomiast prawa wynikające z ubezpieczeń. Uwagę zwraca fakt, że przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. nie przewidują ograniczeń egzekucyjnych dotyczących polis osobowych (np. ubezpieczeń na życie).

Stanowi to różnicę względem zasad określonych przez rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. Można zatem uznać, że postępowanie egzekucyjne w administracji jest bardziej uciążliwe dla dłużników posiadających jakieś ubezpieczenie - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-30

Auto wycofamy z ruchu na 4 lata i zapłacimy grosze za OC?

Kierowcy narzekają na brak możliwości łatwego wycofania z ruchu nieużywanego auta na 1 - 2 lata. Niebawem taka opcja może się pojawić.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-02-28

Gdzie w 2022 r. było najłatwiej o wypadek drogowy?

Wiemy już dokładnie, ile było w 2022 r. wypadków drogowych - również z podziałem na powiaty. Warto sprawdzić, które części Polski okazały się najbardziej niebezpieczne dla kierowców.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-07-31

Sprawdzanie OC po kolizji - jak to zrobić?

Sprawdzanie OC po kolizji jest niezbędne. Musimy bowiem ustalić, czy sprawca ma ubezpieczenie. Wyjaśniamy, jak można szybko sprawdzić OC sprawcy wypadku.

Czytaj więcej
Komentarze