Strona główna  |  Wiadomości  |  Przez uchwałę Sądu Najwyższego znów wzrosną składki za OC?

Przez uchwałę Sądu Najwyższego znów wzrosną składki za OC?

Data publikacji: 2019-05-17
Rzecznik Finansowy złożył niedawno wniosek o kolejną uchwałę Sądu Najwyższego. Wyjaśniamy, dlaczego ta uchwała może wpłynąć na koszty polis OC.

Osoby regularnie śledzące aktywność Rzecznika Finansowego (dawniej Rzecznika Ubezpieczonych) wiedzą, że ta instytucja dość często występuje z wnioskiem do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie jakiejś kwestii prawnej. Taki wniosek do SN jest zasadny, jeżeli w orzecznictwie sądów cywilnych dotyczącym produktów finansowych (np. ubezpieczeń) pojawiają się spore rozbieżności.

Niedawno Rzecznik Finansowy uznał, że należy zapytać Sąd Najwyższy o kolejną kwestię związaną z tematyką odszkodowań z ubezpieczeń. Chodzi o to, czy zakłady ubezpieczeń powinny wypłacać osobom bliskim zajmującym się ofiarami wypadków drogowych odszkodowania będące ekwiwalentem pracy takich opiekunów.

Jeżeli Sąd Najwyższy zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób ciężko poszkodowanych w wypadkach drogowych, to ubezpieczycieli będzie czekał kolejny wzrost kosztów związanych z OC.

Sprawdź aktualny barometr cen ubezpieczenia OC

Dlaczego bliskim poszkodowanych osób należy się odszkodowanie?

Wzrost ceny ubezpieczenia OC Warto zwrócić uwagę, że rozbieżność w orzecznictwie sądów uzasadniająca wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego pojawiła się stosunkowo niedawno. Interwencja instytucji pomagającej między innymi rodzinom ofiar wypadków drogowych stanowi odpowiedź na skargi takich osób. Rzecznik Finansowy zauważył bowiem, że od pewnego czasu zakłady ubezpieczeń zaczęły częściej odmawiać bliskim osób poszkodowanych wypłaty świadczenia rekompensującego ich pracę jako opiekunów.

Nierzadko mówimy o osobach, które ze względu na stan zdrowia poszkodowanego i brak perspektyw jego poprawy przez długie lata pełnią rolę całodobowego opiekuna. W tym kontekście warto nadmienić, że długoletnie opuszczenie rynku pracy negatywnie wpływa na perspektywy zawodowe i zarobki osoby, która po jakimś czasie znów będzie chciała podjąć zatrudnienie (np. ze względu na poprawę zdrowia krewnego albo jego śmierć). Nawet jeśli obrażenia ofiary wypadku drogowego nie wymagają od opiekuna całkowitej lub częściowej rezygnacji z pracy, to taka osoba musi poświęcić swój czas wolny - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, na których ubezpieczycieli skarżymy się najczęściej u Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy staje po stronie poszkodowanych

Rzecznik Finansowy wskazuje, że obowiązek zrekompensowania pracy członka rodziny lub innej osoby bliskiej (w formie opieki nad ofiarą wypadku drogowego) wynika z artykułu 444 paragraf 1 kodeksu cywilnego. Wspomniany przepis mówi, że:

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Rozumowanie Rzecznika Finansowego popierające roszczenia rodzin ofiar wypadków drogowych bazuje między innymi na argumencie, że brak opieki sprawowanej przez osoby bliskie skutkuje koniecznością odpłatnego zatrudnienia opiekuna. Taki wariant niekoniecznie byłby preferowany przez wielu poszkodowanych. Przykład stanowią chociażby małe dzieci.

Warto nadmienić, że spory opiekunów osób poszkodowanych z zakładami ubezpieczeń dotyczą nie tylko samego uprawnienia do rekompensaty za wykonywaną pracę, ale również jej wysokości.

Dobrym przykładem jest sytuacja, w której zakład ubezpieczeń wycenił pracę członka rodziny dwa razy niżej od stawki godzinowej pobieranej w danej okolicy przez komercyjnych opiekunów. Takie zaniżone wyceny są czasem korygowane przez sądy powszechne. Nie można wykluczyć, że w ramach swojej uchwały Sąd Najwyższy poda również pewne wskazówki odnośnie tego, jak należy wyceniać pracę osób bliskich, które po wypadku drogowym pełnią rolę opiekunów - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przekonaj się, którzy ubezpieczyciele są najbardziej zależni od sprzedaży ubezpieczeń OC i AC

Wkrótce mogą pojawić się roszczenia sprzed kilku lat

Trudno oczywiście z całą pewnością przewidzieć, jakie będzie stanowisko Sądu Najwyższego w opisywanej powyżej sprawie. Dotychczasowe orzecznictwo tej instytucji wskazuje jednak, że istnieją duże szanse na uchwałę korzystną dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach.

Aktualna kwestia rekompensat dla opiekunów w dużej mierze przypomina sprawę ocenianą przez Sąd Najwyższy w marcu 2018 r.

Wtedy SN zajął stanowisko korzystne dla rodzin ofiar wypadków i uznał, że przysługuje im zadośćuczynienie za krzywdę związaną z brakiem normalnego kontaktu (zobacz uchwały Sądu Najwyższego o sygnaturach III CZP 36/17, III CZP 69/17 i III CZP 60/17). Mowa o sytuacjach, które mają miejsce wtedy, gdy osoba poszkodowana w wypadku drogowym znajduje się w stanie terminalnym lub wegetatywnym, a jej bliscy nie mogą z nią utrzymywać normalnej więzi rodzinnej - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak otrzymać wysokie zadośćuczynienie z OC za szkody osobowe

Czy decyzja Sądu Najwyższego wpłynie na cenę OC?

Jeżeli Sąd Najwyższy zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, to taka decyzja prawdopodobnie zostanie przyjęta pozytywnie przez opinię publiczną. W tym kontekście warto powołać się na wysokie poparcie społeczne, jakim cieszył się niedawny strajk niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie będzie oznaczał kolejne obciążenie finansowe dla ubezpieczycieli.

Będzie ono dotyczyło nie tylko konsekwencji niedawnych wypadków. Mogą się pojawić również znacznie starsze roszczenia.

W nawiązaniu do tematu warto przypomnieć, że termin przedawnienia roszczeń związanych z przestępstwem (w tym również popełnionym na drodze) wynosi aktualnie aż dwadzieścia lat. Typowy dla większości szkód likwidowanych przy pomocy OC trzyletni termin przedawnienia również stwarza dla ubezpieczycieli ryzyko napływu dodatkowych roszczeń związanych z opieką nad bliskimi - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Niektórzy ubezpieczyciele mogą uznać, że najlepszym sposobem na zrekompensowanie konieczności wyższych odszkodowań jest podniesienie składek ubezpieczenia OC. Jeżeli tak się faktycznie stanie, warto skorzystać przed zakupem obowiązkowej polisy z kalkulatora OC / AC. Dzięki temu będzie można znaleźć tego ubezpieczyciela, który decyzję o podwyżkach OC odłoży na później.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-08-11

Ile kosztuje OC w lipcu 2020 r.? - barometr Ubea.pl

Od marca do czerwca 2020 r. średnia cena OC ciągle spadała. Warto sprawdzić, czy lipiec przyniósł kontynuację tego trendu.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-10

Barometr Ubea.pl: ceny OC w maju 2020 r.

Kierowcy czekają na kolejne obniżki cen obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdzamy, czy nastąpiły one w maju 2020 r.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-19

Gdzie kierowcy lubią diesla i auta na gaz?

Dzięki danym GUS można sprawdzić, gdzie kierowcy najczęściej używają samochodów z silnikiem diesla oraz aut na gaz. Prezentujemy popularność takich pojazdów w każdym powiecie.

Czytaj więcej
Komentarze