Strona główna  |  Wiadomości  |  Którzy ubezpieczyciele stawiają na komunikacyjne polisy OC i AC?

Którzy ubezpieczyciele stawiają na komunikacyjne polisy OC i AC?

Data publikacji: 2019-05-13
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC i autocasco) mają duże znaczenie dla krajowych ubezpieczycieli. Sprawdziliśmy, które firmy są najbardziej uzależnione od tych polis.

Polski rynek ubezpieczeń majątkowych na tle Unii Europejskiej cechuje się ponadprzeciętnym znaczeniem polis związanych z „komunikacją” (tzn. obowiązkowego OC i autocasco). Istnienie takiego ciekawego zjawiska potwierdzają między dane organizacji Insurance Europe, na które już wcześniej powoływali się eksperci Ubea.pl.

Analitycy wspomnianej porównywarki niedawno postanowili sprawdzić, dla których krajowych zakładów ubezpieczeń polisy komunikacyjne są najważniejsze pod względem wartości zebranej składki. Taka ciekawa analiza bazująca na danych Komisji Nadzoru Finansowego pokazuje, że polscy ubezpieczyciele bardzo różnią się pod względem zaangażowania w rynek OC i autocasco.

Ubezpieczenia komunikacyjne są w Polsce najpopularniejsze

Ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodu Możliwość sprawdzenia udziału polis komunikacyjnych w łącznej składce ubezpieczycieli wynika z faktu, że KNF niedawno opublikował ciekawe dane na ten temat. Wspomniane informacje dotyczą zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z działu II, którzy w 2018 r. oferowali ubezpieczenia komunikacyjne. Od stycznia do grudnia 2018 r. polisy komunikacyjne przeciętnie stanowiły 58,0% składki zebranej przez analizowane zakłady ubezpieczeń.

Warto odnotować, że obowiązkowe OC dla posiadaczy pojazdów lądowych wygenerowało aż 37,5% zebranej składki. Wynik dotyczący casco wszystkich pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych) był znacząco niższy (20,5%), mimo że polisy AC zwykle cechują się o wiele większą jednostkową ceną niż OC komunikacyjne - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, czy koszt ubezpieczenia OC w Polsce rósł szybciej niż w innych krajach

Polisy komunikacyjne generują ponad 90% składki w Link4

Informacje z 2018 r. zaprezentowane w poniższym zestawieniu wskazują, że poszczególni ubezpieczyciele bardzo różnią się pod względem zaangażowania w rynek OC komunikacyjnego i AC. Najwyższe wyniki dotyczące udziału obowiązkowego OC i łącznego udziału polis komunikacyjnych w zebranej składce osiągnął Link4 TU S.A. (odpowiednio: 76,0% i 91,7%).

Ten ubezpieczyciel, należący obecnie do grupy kapitałowej PZU, jest przykładem rynkowego gracza, który skupia się na sprzedaży polis komunikacyjnych. Inne ubezpieczenia (np. mieszkaniowe i turystyczne) stanowią tylko skromny dodatek, jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość składki zbieranej przez Link4 - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Samochodowe ubezpieczenia są ważne też dla Warty oraz PZU

Trzeba podkreślić, że TUiR Warta S.A. także wyróżnia się relatywnie wysokim udziałem polis komunikacyjnych w całej zebranej składce (69,4%). Wynik tego ubezpieczyciela był większy od analogicznej wartości osiągniętej w 2018 r. przez PZU SA (60,8%).

Dane KNF-u wskazują, że ponadprzeciętnym udziałem polis komunikacyjnych w składce cechowały się też następujące zakłady ubezpieczeń:

  • TUW TUW: 68,7%,
  • TUZ TUW: 66,7%,
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group: 64,9%,
  • AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.: 64,5%,
  • Generali T.U. S.A.: 62,9%,
  • Gothaer TU S.A.: 61,9%,
  • STU Ergo Hestia SA: 61,3%,
  • TUiR Allianz Polska S.A.: 60,8%

Zobacz, którzy ubezpieczyciele w kwietniu najbardziej obniżyli składki OC

Które towarzystwa są mniej zależne od ubezpieczeń komunikacyjnych?

Jeżeli natomiast chodzi o większe zakłady ubezpieczeń, dla których polisy komunikacyjne generowały niewielki przypis składki, to warto wskazać chociażby na Aviva TU Ogólnych S.A. (38,9%) oraz Concordia Polska TUW (31,7%).

Na samym końcu poniższego zestawienia znaleźli się ubezpieczyciele bardzo rzadko sprzedający polisy komunikacyjne. Mowa o Polski Gaz TUW, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i Partner TUiR S.A. - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W autocasco specjalizuje się Allianz i Compensa

Informacje zebrane przez analityków Ubea.pl w poniższej tabeli, pozwalają na wyciągnięcie również innych ciekawych wniosków. Interesujące wydaje się np. porównanie udziału ubezpieczeń casco pojazdów lądowych (głównie autocasco) w łącznej składce analizowanych zakładów ubezpieczeń z 2018 r.

Dane KNF-u wskazują, że dwóch ubezpieczycieli mocno angażujących się w rynek komunikacyjny sprzedaje relatywnie mało polis casco. Chodzi o TUW TUW oraz TUZ TUW. Wśród porównywanych zakładów ubezpieczeń znajdziemy również takie firmy, w przypadku których polisy casco mają udział składki znacznie wyższy od rynkowej średniej. Warto przypomnieć, że ta średnia w 2018 r. wyniosła 20,5%.

O wiele większe wyniki odnotowano dla firm Compensa TU VIG (29,1%) oraz TUiR Allianz Polska (35,8%). Można śmiało stwierdzić, że dwaj wspomniani ubezpieczyciele specjalizują się w polisach casco - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Znaczenie ubezpieczeń komunikacyjnych dla ubezpieczycieli oferujących takie polisy w 2018 r.

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Udział w składce: ubezpieczenia casco pojazdów lądowych Udział w składce: ubezpieczenia OC dla posiadaczy i użytkowników pojazdów lądowych Udział w składce: ubezpieczenia komunikacyjne ogółem

LINK4 TU S.A.

15,8%

76,0%

91,7%

TUiR WARTA S.A.

18,7%

50,7%

69,4%

TUW TUW

9,3%

59,4%

68,7%

TUZ TUW

6,9%

59,7%

66,7%

COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group

29,1%

35,8%

64,9%

AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.

12,6%

51,9%

64,5%

GENERALI T.U. S.A.

20,3%

42,6%

62,9%

GOTHAER TU S.A.

12,9%

49,0%

61,9%

STU ERGO HESTIA SA

22,5%

38,8%

61,3%

PZU SA

24,8%

35,9%

60,8%

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

35,8%

25,0%

60,8%

UNIQA TU S.A.

15,2%

35,5%

50,7%

INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group

20,3%

29,4%

49,6%

T.U.W. POCZTOWE

9,2%

36,0%

45,2%

AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.

12,2%

26,6%

38,9%

CONCORDIA POLSKA TUW

23,5%

8,2%

31,7%

POLSKI GAZ TUW

8,7%

2,4%

11,2%

TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

2,0%

1,2%

3,2%

PARTNER TUiR S.A.

0,2%

0,2%

0,3%

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-29

Spadek sprzedaży nowych aut = problem dla ubezpieczycieli?

Na skutek pandemii oraz kryzysu gospodarczego sprzedaż nowych aut w Polsce mocno spadła. Czy jednak ma to duże znaczenie z punktu widzenia ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-12-22

Rynek OC jest coraz mniej konkurencyjny?

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest dość mocno skoncentrowany wokół kilku liderów. Sprawdzamy, jak przez ostatnie lata zmieniała się konkurencja w tym sektorze.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-10-08

Ranking OC, AC, NNW - wrzesień 2019 r. / III kw. 2019 r.

We wrześniu 2019 r. polisy OC nieco podrożały. Warto sprawdzić, która firma po cenowych zmianach oferowała internautom najtańsze OC i pakiety (takie jak OC + AC).

Czytaj więcej
Komentarze