Strona główna  |  Wiadomości  |  Polacy kupują głównie ubezpieczenie OC i AC

Polacy kupują głównie ubezpieczenie OC i AC

Data publikacji: 2018-11-16
W Polsce ubezpieczyciele wciąż mocno opierają się na polisach komunikacyjnych. To nie jedyna różnica między rynkiem ubezpieczeń z Polski i Europy Zachodniej.

Wszystkie osoby znające realia krajowego rynku ubezpieczeń dobrze wiedzą, jak dużą rolę odgrywa na nim sprzedaż polis komunikacyjnych (przede wszystkim OC i AC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych). Dzięki nowym danym organizacji Insurance Europe możemy sprawdzić, czy w Polsce ubezpieczenia dla kierowców skupiają większą część rynku niż przeciętnie na terenie krajów Starego Kontynentu.

Statystyki udostępnione niedawno przez Insurance Europe w ciekawy sposób informują także o różnicach pomiędzy skalą działania polskich oraz zagranicznych ubezpieczycieli.

Dynamiczny wzrost polskiego rynku ubezpieczeń

Ubezpieczenie samochodu i domu Informacje niedawno opublikowane przez Insurance Europe wydają się szczególnie cenne, gdyż są pierwszym takim pakietem danych dotyczącym 2017 r. W ciągu tego roku polski rynek ubezpieczeń znów odnotował znaczący wzrost swojego rozmiaru (mierzonego wartością składki przypisanej brutto). Taki przypis składki brutto w 2017 r. wzrósł o 11,6% (między innymi dzięki podwyżkom składek OC komunikacyjnego).

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że pomimo dynamicznego rozwoju rynku polis w ostatnich latach Polska nadal nie jest jednym z kluczowych rynków ubezpieczeniowych Starego Kontynentu. Potwierdzają to dane Insurance Europe prezentowane w poniższej tabeli.

Polski sektor ubezpieczeń jest znacznie mniejszy od szwedzkiego

Wspomniane informacje z 2017 r. wskazują, że pod względem przypisu składki ubezpieczeniowej brutto (14,4 mld euro) Polska znacząco wyprzedzała na przykład Czechy (5,6 mld euro), Węgry (3,1 mld euro), Rumunię (2,1 mld euro) oraz Słowację (2,1 mld euro). Nasz kraj ustępował jednak wyraźnie państwom Europy Zachodniej, także tym o znacząco mniejszej ludności.

Mowa o Austrii (17,1 mld euro przypisu składki w 2017 r.), Belgii (25,8 mld euro), Danii (31,2 mld euro), Finlandii (22,8 mld euro), Holandii (70,0 mld euro), Norwegii (15,2 mld euro), Szwajcarii (48,9 mld euro) oraz Szwecji (33,5 mld euro). Hiszpania, dość zbliżona do Polski pod względem wielkości populacji, w 2017 r. miała rynek ubezpieczeniowy o wartości około 62 mld euro - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak prezentuje się poziom bezpieczeństwa na polskich drogach na tle europejskich

Wielka Brytania, Francja i Niemcy to liderzy rynku ubezpieczeniowego

Krajom wymienionym we wcześniejszym akapicie daleko jednak do gigantów rynku ubezpieczeniowego. Mowa o państwach cechujących się rocznym przypisem składki ubezpieczeń na poziomie ponad 100 mld euro. Do tej grupy można zaliczyć Włochy (130,9 mld euro w 2017 r.), Niemcy (198,0 mld euro), Francję (211,6 mld euro) oraz Wielką Brytanię (283,6 mld euro). Rozmiar rynku ubezpieczeniowego w wymienionych krajach jest nie tylko wynikiem ich dużej liczby ludności.

Znaczenie ma również ogromny przypis składki dobrowolnych ubezpieczeń, które w Polsce dopiero zaczynają zyskiwać popularność. Mowa o polisach inwestycyjnych, emerytalnych oraz medycznych - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przekonaj się, w którym europejskim kraju jest najwięcej samochodów na 1000 mieszkańców

Porównanie wartości rynków ubezpieczeniowych w wybranych krajach Europy (2017 r.)

Nazwa kraju ↓ Wartość składki przypisanej brutto dla wszystkich ubezpieczeń (2017 r.)
Austria 17,1 mld euro
Belgia 25,8 mld euro
Bułgaria 1,1 mld euro
Chorwacja 1,2 mld euro
Cypr 0,9 mld euro
Czechy 5,6 mld euro
Dania 31,2 mld euro
Estonia 0,3 mld euro
Finlandia 22,8 mld euro
Francja 211,6 mld euro
Grecja 3,7 mld euro
Hiszpania 62,2 mld euro
Holandia 70,0 mld euro
Luksemburg 2,5 mld euro
Łotwa 0,2 mld euro
Malta 0,5 mld euro
Niemcy 198,0 mld euro
Norwegia 15,2 mld euro
Polska 14,4 mld euro
Portugalia 10,7 mld euro
Rumunia 2,1 mld euro
Słowacja 2,1 mld euro
Słowenia 2,1 mld euro
Szwajcaria 48,9 mld euro
Szwecja 33,5 mld euro
Węgry 3,1 mld euro
Wielka Brytania 283,6 mld euro
Włochy 130,9 mld euro

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych Insurance Europe

Polisy na życie stanowią 60% europejskiego oraz 40% polskiego rynku

Organizacja Insurance Europe w ramach swojego niedawnego raportu podała również podział przypisanej składki dla różnych typów polis kupowanych w 2017 r. Taki ogólny podział uwzględnia wszystkie kraje prezentowane w powyższej tabeli. Po uśrednieniu informacji pochodzących ze wspomnianych państw okazało się, że podział nowych składek był następujący:

Ubezpieczenia na życie - 59% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia zdrowotne - 11% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia komunikacyjne - 11% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia nieruchomości - 8% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - 3% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia wypadkowe - 3% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Pozostałe ubezpieczenia - 5% składki przypisanej brutto w 2017 r.

Eksperci porównywarki Ubea.pl pokusili się o samodzielne przeanalizowanie podobnego podziału składek ubezpieczeniowych zebranych w Polsce (od stycznia do grudnia 2017 r.). Wyniki bazujące na danych Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiają się następująco:

Ubezpieczenia na życie - 39% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia zdrowotne - 1% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia komunikacyjne - 36% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia nieruchomości - 5% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - 3% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Ubezpieczenia wypadkowe - 2% składki przypisanej brutto w 2017 r.
Pozostałe ubezpieczenia - 12% składki przypisanej brutto w 2017 r.

Porównanie udziałów dotyczących Polski oraz wszystkich krajów zrzeszonych w ramach Insurance Europe wskazuje, że na rodzimym rynku ubezpieczeniowym polisy komunikacyjne wciąż odgrywają ponadprzeciętnie dużą rolę. Udział ubezpieczeń na życie w sumie przypisu polskiej składki jest z kolei o jedną trzecią mniejszy od europejskiej średniej (obliczonej dla krajów analizowanych przez Insurance Europe).

W tym kontekście warto pamiętać, że na średni europejski wynik wpływają głównie wartości notowane na terenie Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec oraz Francji. Mowa o krajach z mocno rozwiniętym rynkiem polis na życie.

Mimo takiego zastrzeżenia dane Insurance Europe dobrze pokazują, że polski rynek ubezpieczeniowy nie jest jeszcze w pełni dojrzały. Przez kolejne lata będzie on prawdopodobnie powoli zmierzał w kierunku większego udziału ubezpieczeń dobrowolnych (głównie polis na życie, polis wypadkowych i polis medycznych) - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki Ubea.pl.

Sprawdź nasz ranking polis na życie

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-29

Spadek sprzedaży nowych aut = problem dla ubezpieczycieli?

Na skutek pandemii oraz kryzysu gospodarczego sprzedaż nowych aut w Polsce mocno spadła. Czy jednak ma to duże znaczenie z punktu widzenia ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-10-08

Ranking OC, AC, NNW - wrzesień 2019 r. / III kw. 2019 r.

We wrześniu 2019 r. polisy OC nieco podrożały. Warto sprawdzić, która firma po cenowych zmianach oferowała internautom najtańsze OC i pakiety (takie jak OC + AC).

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-07-16

Czy ubezpieczeniowi giganci tracą rynek OC?

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest dość mocno skoncentrowany wokół kilku liderów. Sprawdzamy, jak zmienił się rynkowy udział tych firm przez ostatnie lata.

Czytaj więcej
Komentarze