Strona główna  |  Wiadomości  |  Opłata OC po terminie - konsekwencje

Opłata OC po terminie - konsekwencje

Data aktualizacji: 2022-08-25
Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego samochodu. Zdarza się jednak, że auto stoi przez parę miesięcy nieużywane i kierowca dochodzi do wniosku, że skoro nie jeździ pojazdem, to może nie płacić za OC. Jakie są konsekwencje opłaty OC po terminie? Co zrobić jeśli nie jeździsz samochodem i nie chcesz wydatków za niepotrzebną na dany moment ochronę ubezpieczeniową?

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych jest kategoryczna w zakresie posiadania ubezpieczenia OC. Każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz skuteczniej wyłapuje przerwę w ubezpieczeniu i nawet jeśli kierowca nie jeździ autem, to do jego domu może przybyć zawiadomienie o konieczności zapłacenia kary. Dzieje się tak dlatego że od połowy 2012 roku UFG wprowadził tzw. „wirtualnego policjanta” tj. narzędzie służące do wykrywania przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stałego monitorowania bazy ubezpieczeń OC (więcej o działaniach UFG przeczytasz w artykule: Jaka jest rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?)

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea

Jakie są konsekwencje opłacenia składki OC po terminie?

Stare, zepsute auto a OC Twoje ubezpieczenie OC jest ważne do 20 marca. W ostatni dzień wypowiadasz umowę OC, ale nie chcesz kupować nowej, bo twój samochód stoi w warsztacie i będzie do odebrania za kilka tygodni. Postanawiasz dopiero wtedy kupić OC. Za takie postępowanie grozi Ci jednak kara za brak OC.

Od 1 stycznia 2022 roku kary za brak OC samochodu osobowego wynoszą:

 • 6020 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
 • 3010 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
 • 1200 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.

Jeżeli zatem kupisz polisę OC komunikacyjną dopiero po paru tygodniach od zakończenia ważności wcześniejszej polisy, przyjdzie ci zapłacić 5200 zł kary plus kwotę nowej składki OC. Nie warto. Co zatem może zrobić kierowca, który w danym momencie nie korzysta z auta, a nie chce opłacać OC po terminie?

Stawki kar dla kierowców, którzy nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w 2022 r.

Rodzaj nieubezpieczonego pojazdu→
Przerwa w ciągłości ubezpieczenia ↓
samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)

powyżej 14 dni
(ukarany kierowca płaci 100% stawki)

6020 zł
+420 zł względem 2021 r.

9030 zł
+630 zł

1000 zł
+70 zł

od 4 do 14 dni
(ukarany kierowca płaci 50% stawki)

3010 zł
+210 zł

4520 zł
+320 zł

500 zł
+30 zł

do 3 dni
(ukarany kierowca płaci 20% stawki)

1200 zł
+80 zł

1810 zł
+130 zł

200 zł
+10 zł


Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Jak działa czasowe wycofanie pojazdu?

Jeżeli planujesz przez kilka miesięcy nie korzystać z samochodu, dobrym rozwiązaniem będzie czasowe wycofanie pojazdu. W takich przypadku art. 78 ustawy o ruchu drogowym dopuszcza możliwość złożenia przez kierowcę wniosku do zakładu ubezpieczeń z prośbą o proporcjonalne obniżenie składki OC na okres czasowego wycofania pojazdu. Skoro pojazd nie będzie używany to znacząco zmniejsza się prawdopodobieństwo wypadku w danym okresie ubezpieczenia. Czasowe wycofanie z ruchu jest jednak możliwe tylko przy kilku rodzajach pojazdów.

W ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych znajdują się zapisy dotyczące kwestii obniżenia składki OC na okres czasowego wycofania pojazdu. A mianowicie:

 • Składka ubezpieczeniowa po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95 proc.

 • Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

 • W przypadku niedopełnienia przez właściciela pojazdu obowiązku zgłoszenia zakładowi ubezpieczeń ustania czasowego wycofania pojazdu, ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

W przypadku jakich pojazdów jest możliwe ich czasowe wycofanie z ruchu? Możesz skorzystać z tej opcji tylko wtedy, kiedy posiadasz:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Jeżeli nie planujesz już korzystać z samochodu, a nie nadaje się on na sprzedaż, dobrym wyjściem jest kasacja i wyrejestrowanie pojazdu. Auto przekazujesz do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, a następnie udajesz się do urzędu, w którym wcześniej rejestrowałeś samochód. Do wyrejestrowania pojazdu będzie potrzebował następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu udajesz się do ubezpieczyciela, który rozwiązuje umowę ubezpieczenia OC. Od tej pory żadne kary za nieopłacenie składki OC w terminie już Ci nie grożą.

Artykuł powiązany:

Na czym polega wyrejestrowanie auta na czas naprawy?

W 2020 r. zostały uchwalone przepisy pozwalające na wycofanie auta z ruchu na czas naprawy. Takie rozwiązanie wzbudza spore zainteresowanie kierowców, ponieważ pozwala ono zaoszczędzić co najmniej 95% składki OC należnej za czas naprawy. Identyczna obniżka obowiązuje w przypadku opisywanego wcześniej wycofania z ruchu dużych pojazdów (samochodów ciężarowych i przyczep, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów). Ich właściciele nie muszą jednak dokonywać naprawy w celu zaoszczędzenia składki OC. To najważniejsza różnica względem przepisów, które dotyczą samochodów osobowych.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1517) dokładnie opisała wymogi, jakie musi spełnić właściciel auta częściowo wycofanego z ruchu na czas naprawy. Warto zwrócić uwagę, że możliwości zaoszczędzenia minimum 95% składki OC przez czas naprawy nie mają właściciele motocykli. Taką zasadę można uznać za niedopatrzenie autorów nowych przepisów.

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym wskazują, że wycofane czasowo z ruchu auto musi podlegać poważnej naprawie. Chodzi o naprawę, która ma związek z:

 • uszkodzeniami głównych elementów nośnych konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy auta po wypadku drogowym
 • śladami wyżej wspomnianych uszkodzeń na zasadniczych elementach konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy
 • naruszeniem na skutek wypadku elementów nośnych konstrukcji pojazdu w zakresie stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
 • stwierdzeniem podczas badania technicznego niebezpiecznego naruszenia elementów nośnych konstrukcji auta (w zakresie zagrażającym bezpieczeństwu ruchu)
 • wystąpieniem szkody istotnej w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, a więc szkody dotyczącej elementów układu nośnego, układu hamulcowego lub układu kierowniczego pojazdu, o ile ma ona wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz kwalifikuje pojazd do dodatkowego badania technicznego i ponadto została stwierdzona przez zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Do czasowego wycofania auta z ruchu wystarczy oczywiście tylko jedna z powyższych sytuacji. Na wniosku o czasowe wycofanie samochodu z ruchu (na czas naprawy), kierowca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna za udzielenie fałszywych informacji.

W czasie opisywanego wycofania auta z ruchu, bez przerwy obowiązuje ochrona z tytułu OC (pomimo składki zmniejszonej o co najmniej 95%). Kierowca nie musi się więc obawiać, że problemem będzie opłata za OC po terminie. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której nie dojdzie do odnowienia obowiązkowej polisy ze względu na wcześniejszy zakup auta od innej osoby.  

Warto pamiętać, że ustawodawca wprowadził ograniczenia dotyczące wycofania auta z ruchu na czas naprawy. Z takiej możliwości skorzystamy nie częściej niż jeden raz na trzy lata. Co więcej, naprawiane auto podlega wycofaniu z ruchu tylko na okres wynoszący od 3 miesięcy do 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia). Po okresie wycofania z ruchu, ponowne dopuszczenie do eksploatacji na drogach publicznych będzie możliwe po przejściu dokładnego badania technicznego.  

Naprawa auta

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są konsekwencje opłacenia składki OC po terminie?

Twoje ubezpieczenie OC jest ważne do 20 marca. W ostatni dzień wypowiadasz umowę OC, ale nie chcesz kupować nowej, bo twój samochód stoi w warsztacie i będzie do odebrania za kilka tygodni. Postanawiasz dopiero wtedy kupić OC. Za takie postępowanie grozi Ci jednak kara za brak OC.

Jak działa czasowe wycofanie ciężkiego pojazdu firmowego?

Jeżeli planujesz przez kilka miesięcy nie korzystać z samochodu, dobrym rozwiązaniem będzie czasowe wycofanie pojazdu. W takich przypadku art. 78 ustawy o ruchu drogowym dopuszcza możliwość złożenia przez kierowcę wniosku do zakładu ubezpieczeń z prośbą o proporcjonalne obniżenie składki OC na okres czasowego wycofania pojazdu. Skoro pojazd nie będzie używany to znacząco zmniejsza się prawdopodobieństwo wypadku w danym okresie ubezpieczenia. Czasowe wycofanie z ruchu jest jednak możliwe tylko przy kilku rodzajach pojazdów.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Jeżeli nie planujesz już korzystać z samochodu, a nie nadaje się on na sprzedaż, dobrym wyjściem jest kasacja i wyrejestrowanie pojazdu. Auto przekazujesz do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, a następnie udajesz się do urzędu, w którym wcześniej rejestrowałeś samochód. Do wyrejestrowania pojazdu będzie potrzebował następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Kiedy można wycofać z ruchu naprawiane auto osobowe?

Taka opcja skutkująca obniżką składki OC wynoszącą co najmniej 95% jest możliwa nie częściej niż raz na trzy lata. Okres czasowego wycofania auta z ruchu trwa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Naprawa nie skutkuje zmianą terminu zakończenia ochrony z posiadanego OC. Ubezpieczyciel zwróci nadpłatę składki wynikającą z jej czasowej obniżki o co najmniej 95%. Warto pamiętać, że wycofanie z ruchu jest możliwe tylko na czas poważnej naprawy samochodu osobowego, a za podawanie fałszywych informacji o uszkodzeniach pojazdu grozi odpowiedzialność karna. Czasowe wycofanie auta z ruchu na okres naprawy nie zwalnia z konieczności zakupu kolejnego OC jeśli ochrona wygasa przed ponownym wprowadzeniem samochodu do ruchu. Prace naprawcze muszą być staranne, bo auto przejdzie dokładne badanie techniczne przed ponownym dopuszczeniem go do ruchu.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-16

Brak ubezpieczenia OC samochodu nieużywanego

Uszkodzone auto stoi od roku w garażu? A może właściciel wyjechał za granicę i samochód tymczasowo nie jest używany? Kusi Cię więc, by zrezygnować z ubezpieczenia OC? Uważaj! Jeśli nieużywany...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-02

Auto zastępcze z OC sprawcy – dla kogo? Na jak długo? Na co uważać?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony z winny innego kierowcy, możesz skorzystać z opcji wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Czy jednak taki pojazd zastępczy przysługuje każdemu? Jak długo...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-09

10 mitów o ubezpieczeniu samochodu

Ubezpieczenie OC chroni mój samochód, najtańsza polisa to ta kupiona w ramach kontynuacji, nie używam samochodu, więc nie potrzebuję OC – to tylko niektóre z mitów, którymi posługują się polscy...

Czytaj więcej
Komentarze
Magda
2022-02-11 11:53
IP: 91.231.x.x
Czy UFG przypadkiem nie naciąga z tymi datami przeprowadzonej kontroli? Chodzi mi o to, że w lutym otrzymałam wezwanie do zapłaty 5600 zł za brak OC, a faktycznie miałam przerwę 3-miesięczną, tylko, moje wątpliwości wynikają z tego, że OC zapłaciłam na początku grudnia a kontrola przeprowadzona przez UFG dnia 31.12.2021 r. Czy ta kwestia w ogóle podlega podważeniu?
odpowiedz
Daniel
2021-10-19 17:54
IP: 31.61.x.x
Cześć, jak może uniknąć kary właściciel. Dokładnie kupiłem skuter dzień przed końcem polisy, skuter posiadał wady ukryte, więc postanowiłem go zwrócić (Tak zwane prawo konsumenta). otrzymałem kare w wysokości 1000zł, za 14 dni zwłoki . Co powinienem zrobić by nie spłacać tej kary albo spłacić ją o połowe?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-10-20 09:06
IP: 81.219.x.x
Dzień dobry, przez ile dni posiadał Pan ten skuter bez ubezpieczenia OC? W 2021 r. kara za brak OC pojazdu innego niż samochód osobowy lub ciężarowy wynosi 470 zł (w przypadku braku OC od 4 do 14 dni) lub 930 zł (jeśli OC nie było powyżej 14 dni).
odpowiedz
Gienek
2021-09-13 20:10
IP: 185.153.x.x
Co oznacza zarejestrowany pojazd? Mój tata zmarł. Postanowienie z sądu o stwierdzeniu nabycia spadku otrzymałem 8 września, a ok. 10 września sąsiad ojca wyjął ze skrzynki list od towarzystwa ubezpieczeniowego z terminem opłaty 13 września za odnowienie polisy (poprzednia wygasała 18 sierpnia. Samochód jest w drugim końcu Polski i stoi ok. rok nieużywany. Opłaciłem to przez internet, samochód nie jest jeszcze przerejestrowany. Chciałem się poradzić u agenta ubezpieczeniowego, który powiedział, że i tak nie uniknę kary za niewypowiedzenie umowy przed terminem i za nieubezpieczenie na swoje nazwisko. Czy można uniknąć kary?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-09-14 08:26
IP: 178.37.x.x
Dzień dobry, jeśli Pana tata posiadał dowód rejestracyjny auta, to jego pojazd musiał być zarejestrowany. Jako taki musi przez cały czas posiadać ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy jest już przerejestrowany na Pana czy nie. W Pana sytuacji najlepiej byłoby skontaktować się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym i ustalić, czy polisa, którą Pan opłacił, obowiązuje.
odpowiedz
Kazia
2021-08-31 18:28
IP: 46.204.x.x
Kuzyn stracił prawo jazdy, wyjechał za granicę i nie opłacał OC kilka lat, auto stało. Kilka lat wcześniej sąd umorzył postępowanie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ale z przyczyn formalnych. Teraz wrócił z zagranicy i jakiś handlarz aut zabrał to auto by go zezłomować. Czy kuzyn zapłaci karę?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-09-01 08:07
IP: 78.8.x.x
Dopóki auto nie zostanie zezłomowane, to powinno przez cały czas posiadać ubezpieczenie OC. Jeśli więc UFG skontroluje auto w tym roku, to niestety Pani kuzyn otrzyma karę za brak polisy.
odpowiedz
Lilka
2021-08-17 22:40
IP: 176.221.x.x
Dzień dobry, 14.05 moja Ciocia kupiła auto, polisa OC starego właściciela skończyła się 15.05 w sobotę. W poniedziałek 17.05 Ciocia ubezpieczyła auto. w niedzielę nie miała możliwości. Za niedzielę 16.05 dostała karę 1120zł. Ma trudna sytuację finansową, sama prowadzi gospodarstwo domowe. Auto jest stare, ma 22 lata. Czy jest szansa na umorzenie kary? W niedzielę nie miała możliwości wykupienia polisy. Czy ma napisać prośbę o umorzenie kary? Czy takie umorzenie jest możliwe?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-08-18 08:16
IP: 78.8.x.x
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje możliwość zmniejszenia lub umorzenia kary za brak OC w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Konieczne jest jednak dokładne udokumentowanie swojego położenia finansowego. Na stronie UFG znajdą Państwo wniosek o umorzenie części kary wraz z informacją, co dokładnie należy udokumentować.
odpowiedz
Lilka
2021-08-18 12:28
IP: 176.221.x.x
Bardzo dziękuję
odpowiedz
MK
2021-07-02 16:20
IP: 165.225.x.x
Witam,ubezpieczenie samochodu było do 01.07 godz,23:59 Nowe ubezpieczenie rozpoczeło sie 02.07 lecz ja opłaciłem popołudniu dnia 02.07. Czy ja taż będę zmuszony zapłacić kare? Dziękuję za odpowiedz.
odpowiedz
Ubea.pl
2021-07-05 08:13
IP: 78.9.x.x
Czy nowe OC zostało zawarte przed 2.07 i na umowie ubezpieczenia jako data rozpoczęcia jest podany po prostu 2.07 bez godziny, od której obowiązuje polisa? Jaki termin płatności składki OC podał ubezpieczyciel w umowie?
odpowiedz
MK
2021-07-07 15:21
IP: 165.225.x.x
Umowę zawarłem telefonicznie dnia 22.06.2021.A data rozpoczęcia umowy na blankiecie jest 02.07.2021 godz.00:00
odpowiedz
Ubea.pl
2021-08-18 08:12
IP: 78.8.x.x
Jeżeli ubezpieczyciel nie wymagał, aby płatność została dokonana jeszcze przed rozpoczęciem umowy, to nie powinna grozić Panu kara.
odpowiedz
Krzysztof
2021-06-02 00:26
IP: 31.0.x.x
Witam co zrobić gdy polisa wygasła 18 maja 2021 a kupiłem nowa 1 czerwca? Zgłosić się do UFG czy poczekać na list?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-06-02 08:50
IP: 212.106.x.x
Decyzja należy do Pana. Może się Pan zgłosić do UFG i od razu zapłacić karę. Może też Pan poczekać i zobaczyć, czy przyjdzie wezwanie do zapłaty kary.
odpowiedz
Piotr Milo
2021-06-01 19:37
IP: 185.170.x.x
Witam kupiłem samochód od poprzedniego właściciela z OC na właściciela poprzedzającego od tego co kupiłem Jeździłem niespełna 2 miesiące i przed końcem wygaśnięcia OC wykupiłem nowe ubezpieczenie W przeciągu paru dni dostałem tel z biura przez które zawarłem umowę tegoż OC że moje poprzednie OC poprostu było nie ważne Właściciel zapłacił się spóźnił i została mu zwrócona wpłata (podobno) Wszystko się rozegrało przed sprzedażą poprzedniemu własiicielowi Grozi mi kara 5600 zł jak i poprzedniemu właścicielowi ponieważ z niego korzystał Tu moje pytania: Jak uniknąć kary bo przecież zostałem wprowadzony w błąd? Jak postępować kiedy przyjdzie kara do zapłaty?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-06-02 08:48
IP: 212.106.x.x
Dzień dobry, jako właściciel auta odpowiada Pan za OC samochodu, więc UFG ma prawo wystawić karę. Jeśli jednak takie wezwanie przyjdzie, warto opisać Funduszowi całą sytuację. Można także rozważyć złożenie pozwu przeciwko pierwszemu właścicielowi za wprowadzenie w błąd i oszustwo.
odpowiedz
Anna
2021-03-05 17:08
IP: 5.173.x.x
Witam. Przez niedopatrzenie od 01/2021 nie miałam opłaconego ubezpieczenia OC . Gdy się zorientowałam (03/2021) ubezpieczyła samochód. Ale jak rozumiem to nie miałam ciągłości. W takim razie czy UFG może na mnie nałożyć karę? Jaki jest % tego że mogę zostać skontrolowania za brak ubezpieczenia przez 2 miesiące?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-03-08 08:33
IP: 83.3.x.x
Dzień dobry, w takim przypadku UFG może niestety nałożyć karę za brak OC przez te dwa miesiące. Jeśli Fundusz skontroluje auto w tym roku, otrzyma Pani karę. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo kontroli. Wirtualny policjant UFG działa coraz sprawniej, ale nadal nie wykrywa wszystkich aut z przerwą w OC.
odpowiedz
Anna
2021-03-08 09:30
IP: 5.173.x.x
Dziękuję za odpowiedź. Nie koniecznie dla mnie dobra. Trzeba teraz żyć cały rok w strach🙂
odpowiedz
Monika
2021-02-25 11:04
IP: 178.182.x.x
Witam. Dostałam karę 7800 za busa - brak OC 16 dni. Było to przeoczenie, gdyż samochód nie był użytkowany. Odwoływałam się, gdyż nie mam środków na bieżące wydatki, nie mówiąc już o takiej kwocie. Fundusz nie umorzył mi kary, pomimo przedstawienia im dochodu i wszystkich wydatków. Samochód wart 1500 zł - kara 7800 . Kara rozłożona po 200 zł przez kilka miesięcy, potem jednorazowo 4800 PLN. Czy mogę jeszcze gdzieś się odwołać.
odpowiedz
Ubea.pl
2021-02-25 15:40
IP: 83.3.x.x
Jeśli pomimo przedstawienia dowodów na trudną sytuację finansową, UFG nie zgodził się na umorzenie, nie pozostaje już raczej nic innego, jak opłacić karę w ratach. Ewentualnie może Pani napisać jeszcze jedno pismo do UFG z prośbą o umorzenie części karnej opłaty.
odpowiedz
iza
2021-02-18 18:42
IP: 83.22.x.x
Witam. Nie zapłaciłam OC za 1 dzień, zwyczajnie przeoczyłam ze względu na to ze oc nie było kupowane przez mnie tylko poprzedniego właściciela. za ten jeden dzień przyszło wezwanie do zapłaty 1040 zł. wezwanie przyszło 15 lutego a na dokumencie jest data kontroli 31.12.2021. Czy jest możliwość sprawdzenia czy kontrola na pewno była 31.12.2021? Czy jest możliwość aby umorzono tą karę za ten 1 dzień ? to dużo pieniędzy szczególnie ze auto kosztowało niewiele więcej. Z góry dziękuję za odpowiedź.
odpowiedz
Iza
2021-02-18 18:43
IP: 83.22.x.x
Przepraszam - podałam błędną datę konroli - 31.12.2020!
odpowiedz
Ubea.pl
2021-02-19 08:15
IP: 83.3.x.x
Jeśli kontrola odbyła się jeszcze w 2020 r., to UFG może ukarać za brak OC przez ten jeden dzień w 2020 r. W takim przypadku umorzenie kary, choćby częściowe, byłoby możliwe jedynie ze względu na złą sytuację finansową. Wymagałoby to jednak od Pani przesłania do UFG dokumentów udowadniających takie trudne położenie. Na wezwaniu do zapłaty kary UFG podaje datę kontroli i to jest raczej jedyne potwierdzenie, kiedy taka kontrola miała miejsce.
odpowiedz
Iza
2021-02-19 20:15
IP: 83.22.x.x
Dziękuję za odpowiedź.
odpowiedz
Grrrr
2021-08-11 11:43
IP: 83.20.x.x
Padło też pytanie "Czy jest możliwość sprawdzenia czy kontrola na pewno była 31.12.2021?" mogę prosić o odpowiedź na nie? ;)
odpowiedz
Marek
2021-01-25 18:01
IP: 217.230.x.x
Posiadam Rometa Kadet 50 ccm,od 37 lat ciaglosc w OC!! od Dwoch lat niezaleznie od Polskiego OC,oplacam niemiecki Haftpflichtversicherung(to jak OC) gdyz po odrestaurowaniu pojazd pozostal w niemczech,nie byl uzywany prze ponad 20lat ALE oplacany.czy moge po prostu nie placic ? nie posiadam dowodu rejestracyjnego gdyz zaginal! moglbym sprzedac sam sobie?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-01-26 08:22
IP: 83.3.x.x
Dopóki Romet będzie zarejestrowany w Polsce, musi posiadać ubezpieczenie OC. Brak ciągłości ubezpieczenia nie jest wymagany dopiero w momencie, kiedy pojazd mechaniczny ma już ponad 40 lat. W takim przypadku wystarczy kupić OC przed wyjazdem na drogi publiczne.
odpowiedz
JA
2021-01-23 18:47
IP: 79.185.x.x
Witam. Zakupiłam samochód sprowadzony z Niemiec z 30 dniowym ubezpieczeniem OC. Czy mogę kontynuować ubezpieczenie mimo zmiany tablic rejestracyjnych? (dojeździć do końca) Czy w dniu rejestracji muszę wykupić nowe ubezpieczenie dla tego samochodu? - ubezpieczenie roczne
odpowiedz
Ubea.pl
2021-01-25 09:43
IP: 78.8.x.x
Z opinii publikowanych przez Wydział Komunikacji wynika, że w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy roczne OC należy wykupić od razu w dniu rejestracji w Polsce. W tym przypadku 30-dniowe ubezpieczenie jest bowiem przeznaczone tylko na czas, kiedy auto ma jeszcze zagraniczne tablice rejestracyjne.
odpowiedz
Martyna
2021-01-16 15:10
IP: 77.255.x.x
Witam. W przyszłym tygodniu (22.01.2021) kończy mi się ubezpieczenie OC w firmie (A), a chcę wykupić w innej firmie ubezpieczeniowej. Czy jeśli nie wpłacę składki do firmy (A) to czy z automatu umowa będzie rozwiązana, jako że opłaciłam w tym okresie w innej firmie, czy muszę pisemnie wypowiedzieć umowę?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-01-18 08:54
IP: 83.3.x.x
Jeśli dotychczasowe ubezpieczenie OC w firmie A było wykupione przez Panią i zostało w pełni opłacone, to przedłuży się ono automatycznie na kolejny rok, o ile nie przekaże Pani pisemnego wypowiedzenia najpóźniej na dzień przed końcem obowiązywania ubezpieczenia. Tutaj piszemy, jak wypowiedzieć OC w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych: https://ubea.pl/wypowiedzenie-oc/
odpowiedz
JohnyCash
2021-01-08 11:40
IP: 89.64.x.x
Witam, mam samochód na którym dość długo nie było OC w tamtym roku, z tego co mi ktoś powiedział kary mogą być tylko za bieżący rok, aktualnie wykupuję ubezpieczenie jest 8.01 czy mogą mi dać karę za te 7 dni bieżącego roku po tym jak wykupie już OC?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-01-08 14:44
IP: 83.3.x.x
Jeśli UFG skontroluje auto w tym roku, to nałoży karę za brak OC od 1 stycznia do dnia wykupienia ubezpieczenia. Jeśli natomiast kontrola odbyła się jeszcze w 2020 r., ale wezwanie do zapłaty dopiero dotrze, to UFG może nałożyć karę za brak OC w 2020 r.
odpowiedz
OCek
2021-01-07 17:46
IP: 193.239.x.x
A ja mam Rouvera 2 koła i dwa-koła dodatkowe z boku i ma trąbkę i trąbi mogem-zaplacić z 2 grosze że nie noszę OC czyli że co Obrona Cywilna? Sam siem-broniem brrr! jak sie Broniom-zasłaniam,Bronia?! miałaś ugotować na kolację Karaluszki ;)
odpowiedz
moto
2021-01-26 20:10
IP: 37.47.x.x
nie OCek tylko CYC
odpowiedz
mateusz
2020-12-29 15:07
IP: 195.35.x.x
W czerwcu 2019 r. zapomniałem kupić OC. Zakupiłem OC w lipcu 2019 r. Otrzymałem list z karą w dniu 02.01.2020 r. Czy kara jest ważna? Czy to jest zgodne z prawem? z tego co wiem: UFG może nałożyć karę za brak OC wyłącznie w roku kontroli.
odpowiedz
Ubea.pl
2021-01-08 07:06
IP: 83.3.x.x
Proszę pamiętać, że liczy się data kontroli, a nie data dostarczenia wezwania do zapłaty kary. Jaką datę kontroli podano na wezwaniu do zapłaty kary?
odpowiedz
Andrzej
2020-12-11 10:41
IP: 83.9.x.x
Witam.po 2 tygodniowym pobycie w szpitalu 7.12 2020 kończyła się moja polisa OC która była przepisana z poprzedniego właściciela..7go też wyszedłem że szpitala gdzie w międzyczasie miałem wstrza anafilaktyczny po podaniu antybiotyku który bardzo ciężko przeszedłem..10 zorientowałem się że mam już nieważna polisę i zawarłem nowa..czuje się jeszcze źle i nie zakończyłem leczenia.prosze o poradę czy to może być powód odwołania w przypadku nałożenia ewa.kary czy lepiej zgłosić ten fakt do GG i próbować wytłumaczyć im zwloke
odpowiedz
Ubea.pl
2020-12-11 16:04
IP: 83.3.x.x
Zgodnie z prawem UFG może zgodzić się ewentualnie na umorzenie części lub całości kary tylko w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej ukaranej osoby. Proszę jednak pamiętać, że UFG może ukarać jedynie za brak OC w roku kontroli. Fundusz może więc Pana ukarać tylko, jeśli kontrolę przeprowadzi jeszcze w 2020 r. (przy czym liczy się data kontroli a nie data dostarczenia wezwania do zapłaty kary).
odpowiedz
MARCIN
2020-10-28 13:22
IP: 165.225.x.x
Witam, przez niedopilnowanie nie wykupiłem polisy ubezpieczeniowej od 24.07.2020 do 28.10.2020. Jeśli UFG wykryje to w roku 2121r. wciąż będą mogli nałożyc karę?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-10-28 15:21
IP: 83.3.x.x
Jeśli kontrola zostanie przeprowadzona w 2021 r., UFG nie będzie już mogło nałożyć karę za brak OC w 2020 r. Może jednak być tak, że kontrola zostanie przeprowadzona jeszcze w 2020 r., a wezwanie przyjdzie dopiero w styczniu czy lutym. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić karę, ponieważ liczy się data kontroli.
odpowiedz
Marcin
2020-07-21 22:21
IP: 88.156.x.x
Witam dnia 02.07.2020 skończyło mi się oc poprzedniego właściciela auta ,ubezpieczyłem auto dnia 17.07.2020 czyli 14 dni byłem bez OC na jaką kare mam liczyć 2600 czy 5200 ?? Bardzo proszę o odpowiedz.
odpowiedz
jaki
2020-07-21 16:49
IP: 31.60.x.x
Mialem zawarta OC miesiac czasu i przez pomyłke zlikwidowali moje OC i zwrócili pieniadze . A pomyłka z tego że złomowałem drugie auto i zwrócili niewykożystaną OC z obydwoch aut . I co teraz ?
odpowiedz
kubik
2020-07-17 00:37
IP: 176.103.x.x
źle sprecyzowałem. nie rejestrował tylko przerejestrowywał ponieważ motocykl był już zarejestrowany na terytorium RP oraz miał wykupioną polisę na poprzedniego właściciela.
odpowiedz
Ubea.pl
2020-07-17 07:54
IP: 83.3.x.x
Obecnie grozi Panu kara za brak OC powyżej 14 dni w 2020 r. Może Pan taką karą otrzymać, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, czy UFG skontroluje akurat Pana motocykl.
odpowiedz
kubik
2020-07-17 20:08
IP: 176.103.x.x
ok. Dzięki.
odpowiedz
kubik
2020-07-17 00:30
IP: 176.103.x.x
Witam. W 2008 roku zakupiłem motocykl 250cm pojemności. Ponieważ był on uszkodzony nie rejestrowałem go ani nie opłacałem składki oc. Czy w chwili obecnej gdy będę go rejestrował i wykupię polisę oc zostanę ukarany.
odpowiedz
Henia102
2020-07-13 09:52
IP: 83.20.x.x
W 2012r kupiłam auto sprowadzone z Niemiec,po zarejestrowaniu mineło 2-3 dni kiedy oppłaciłam OC (wyszło to z niewiedzy). Po prawie ośmiu latach dostałam wezwanie do za zapłaty. Czy to jest zgodne z prawem?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-07-13 15:56
IP: 83.3.x.x
Otrzymała Pani wezwanie do zapłaty kary za brak OC w 2012 r., czy dobrze rozumiemy? Czy już wcześniej UFG pisało do Pani w tej sprawie czy jest to pierwsze wezwanie? Jeśli jest to pierwsze wezwanie, wzywanie do zapłaty teraz nie byłoby zgodne z prawem. Artykuł 92 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że: "Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2."
odpowiedz
Nowy38
2020-02-20 12:32
IP: 213.227.x.x
Wczoraj (19.02) rodzice rejestrowali pojazd zakupiony w salonie. Pojazd oczywiście znajduje się w salonie do momentu odbioru. Czynności rejestracyjne zostały zakończone po godzinie 15stej z uwagi na ogromne kolejki w urzędzie. Rodzice nie zdążyli poinformować w dniu wczorajszym salon w celu wystawienia ubezpieczenia. Dziś (20.02) o godzinie 10:25 salon wystawił polisę i poinformował, że prawdopodobnie będzie naliczona kara za dzień zwłoki w wysokości 1040 zł. Czy jest jakaś szansa na uniknięcie kary?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-02-20 15:41
IP: 81.190.x.x
Niestety taka kara faktycznie może zostać naliczona za jeden dzień braku OC. Jeśli wirtualny policjant Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) skontroluje w tym roku auto Pana rodziców, to zostanie wysłane wezwanie do zapłaty kary. Taką opłatę trzeba będzie wtedy uiścić. Pozostaje czekać, czy wirtualny policjant skontroluje akurat to auto (skuteczność wirtualnego policjanta jest coraz większa, ale nadal nie jest to 100%).
odpowiedz
Nowy38
2020-02-20 16:59
IP: 213.227.x.x
Dziękuję za odpowiedź. Auto przez 18 godzin stało na salonie, który zakładam również ubezpiecza pojazdy... a mimo to nabywca teraz musi płacić ogromną karę. Totalny absurd prawny i brak zrozumienia sytuacji życiowej. Sprawy urzędowe wlekły się od 9 do 15stej a salon oddalony ponad 40 kilometrów. Sprawa nadająca się na wokandę sądową. Chore!
odpowiedz
Ubea.pl
2020-02-21 08:46
IP: 81.190.x.x
W razie otrzymania wezwania do zapłaty kary zawsze można napisać odwołanie do UFG, w którym opisze się dokładnie, jak doszło do tego, że przez ten jeden dzień nie było OC. Może akurat uda się uzyskać przynajmniej zmniejszenie kary.
odpowiedz
Klaudia
2020-02-02 19:13
IP: 46.134.x.x
Umowę na samochód dostałam dziś (02.02.2020), Data spisania umowy jest na 20.01.2020, 03.02.2020 będę szła ubezpieczyć auto czy poniosę kare , ponieważ jest długi okres pomiędzy spisaniem umowy a dostarczeniem umowy do ręki, właściciel zwlekał z umową i jak się potem okazało, wcześniejszy właściciel nie płacił OC, czy ja jako nowy właściciel samochodu będę ponosiła konsekwencje zadłużenia które narosło pierwszemu właścicielowi ?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-02-03 08:20
IP: 81.190.x.x
Jak rozumiem, obecnie auto nie ma OC? Za ubezpieczenie OC samochodu odpowiada Pani od dnia zakupu auta. W Pani przypadku jest to 20.01.2020, ponieważ liczy się data widniejąca na umowie, a nie dzień faktycznego dostarczenia umowy do ręki. Pozostaje więc jak najszybciej ubezpieczyć auto (w tym celu zapraszamy na kalkulator OC: https://kalkulator.ubea.pl - bez wychodzenia z domu sprawdzi Pani cenę w różnych towarzystwach i zakupi OC online) i oczekiwać, czy przyjdzie kara. Pani grozi kara za czas między 20.01 a dniem zawarcia nowego OC. Nie ponosi Pani natomiast odpowiedzialności za braki w OC przed 20.01.2020.
odpowiedz
Iliana
2020-01-24 16:35
IP: 83.31.x.x
Sprzedałam auto 31.03.19, umowa OC obowiązywała do 10.06.19. Umowę OC wypowiedzieliśmy, ze nie chcemy przedłużać w związku ze sprzedażą. Nowy właściciel nie wykupił OC na siebie, zezłomowal auto w listopadzie 2019. Przyszło nam teraz pismo zUFG o karze. Czy nowy właściciel będzie musiał ponieść koszt kary? Czy odpuszczą mu?
odpowiedz
Iliana
2020-01-24 16:39
IP: 83.31.x.x
Dodam tylko, ze kontrola UFG była 03.10.2019
odpowiedz
Ubea.pl
2020-01-27 08:21
IP: 81.190.x.x
Do czasu zezłomowania i wyrejestrowania auta, pojazd powinien mieć ubezpieczenie OC. Nowy właściciel będzie więc musiał zapłacić karę za ten czas, kiedy auto należało do niego i nie miało OC.
odpowiedz
Zdzich
2020-01-19 19:11
IP: 83.9.x.x
Co w przypadku jeśli agent ubezpieczeniowy błędnie wystawił polise ze zła datą - miesiąc później niż powinna się ona zaczynać? I niestety nie zostało to wychwycone przeze mnie. Polisa opłacona w terminie właściwym dla poprawnej? Czy w przypadku ewentualnej kary jest możliwość odwołania?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-01-20 08:31
IP: 81.190.x.x
Można spróbować się odwołać, ale sprawa będzie dość ciężka. Ostatecznie podpisał Pan umowę ubezpieczeniową w takiej formie, w jakiej została Panu przedstawiona, czyli z błędną datą. Czy dysponuje Pan jakimś dowodem na datę, od której chciał Pan zawrzeć ubezpieczenie (nagranie rozmowy telefonicznej, korespondencja mailowa)?
odpowiedz
Zdzich
2020-01-21 13:30
IP: 37.248.x.x
Tylko mmsa z wysłanym do agenta poprzednim ubezpieczeniem, które się kończyło z poprzedniego właściciela i na nim są daty. Pytanie moje jest teoretyczne, bowiem może być tak, że kara w ogóle nie zostanie nałożona.
odpowiedz
Ubea.pl
2020-01-22 08:50
IP: 81.190.x.x
Jakaś podstawa to jest. Jednak tak naprawdę aby mieć szansę coś osiągnąć, musiałby już Pan teraz zwrócić się do ubezpieczyciela i wskazać na błąd popełniony przez agenta. Jeśli o tym błędzie popełnionym przez agenta zacznie Pan mówić dopiero wtedy, kiedy UFG nałoży karę, ciężko będzie liczyć na to, że UFG zrezygnuje z nałożonej kary.
odpowiedz
Karol
2020-01-02 18:12
IP: 176.96.x.x
A jeśli mam motorower który posiada papiery, ale ostatnie ubezpieczenie było w 2001 roku to co zrobić, żeby ubezpieczyć? Będzie naliczana jakaś kara?
odpowiedz
Ubea.pl
2020-01-03 08:18
IP: 81.190.x.x
Aby ubezpieczyć taki motorower, wystarczy udać się do ubezpieczyciela i wykupić polisę. Fakt długiej przerwy nie wpływa w żaden sposób na możliwość wykupienia nowej polisy. Jeśli jednak ta przerwa zostanie wykryta przez UFG, to kara zostanie nałożona. Karę nakłada jednak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a nie ubezpieczyciel.
odpowiedz
Karol
2020-01-03 18:43
IP: 176.96.x.x
A UFG ile lat wstecz może to sprawdzić.
odpowiedz
Ubea.pl
2020-01-07 09:37
IP: 81.190.x.x
UFG może nałożyć karę jedynie za brak OC w roku kontroli. Jeśli więc skontroluje motorower w 2020 r., to nałoży karę jedynie za brak OC w 2020. Warto więc już teraz wykupić nowe OC. Dzięki temu będzie Panu groziła jedynie mniejsza kara za brak OC do 14 dni, a nie pełna kara.
odpowiedz
SETAM
2019-11-20 13:12
IP: 37.47.x.x
Witam. Mam samochód nie opłacalny od 2017 roku nie dostałem żadnego pisma z kara z UFG jeśli opłacę OC W dniu 31.12.2019 roku to UFG morze minie ukarać za lata w stecz bo jeśli przeprowadzą kontrolę w 2019 roku to OC będzie opłacone
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-20 15:32
IP: 81.190.x.x
Jeżeli UFG przeprowadzi kontrolę jeszcze w tym roku, to nałoży na Pana karę za brak OC powyżej 14 dni w 2019 r. Jeśli kontrola zostanie przeprowadzona już w 2020 r., a auto będzie miało OC od 1.01.2020 r., to nie zostanie nałożona na Pana kara. Przy czym należy podkreślić, że liczy się data kontroli, a nie data wysłania wezwania do zapłaty kary.
odpowiedz
SETAM
2019-11-20 16:42
IP: 37.47.x.x
Dziękuję za odpowiedź ale mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli mój tata jest współwłaścicielem to na niego mogą też naliczyc karę. UFG morze tak zrobić ze przeprowadza kontrolę w 2019 r a dopiero w 2020 roku mnie za to karać lub tylko napisać że kontrola była w 2019 roku
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-21 08:14
IP: 81.190.x.x
UFG nakłada jedną karę za brak OC, niezależnie od tego ilu właścicieli ma auto. Jeśli jeden ze współwłaścicieli zapłaci karę, to drugi już nie musi. Często jest tak, że np. w lutym czy marcu właściciele aut otrzymują wezwanie do zapłaty kary za brak OC wykryty jeszcze w poprzednim roku. Na wezwaniu zawsze powinna być umieszczona data kontroli i to ona jest wiążąca.
odpowiedz
Syrena
2019-11-14 05:17
IP: 5.173.x.x
Pojazd bez oc 20lat jak wznowić oc ,czy będzie naliczona kara
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-14 08:14
IP: 81.190.x.x
Aby wznowić ubezpieczenie OC, wystarczy je zakupić. Procedura wygląda tak samo jak w przypadku aut, które cały czas mają OC. W celu zakupu OC zapraszamy na porównywarkę ubezpieczeń: https://kalkulator.ubea.pl Sprawdzimy, gdzie będzie najtaniej. Kara za brak OC grozi natomiast już teraz, niezależnie od tego czy nowe OC zostanie kupione . Jeśli wirtualny policjant UFG skontroluje auto, przyśle wezwanie do zapłaty kary.
odpowiedz
Syrena
2019-11-16 13:52
IP: 94.254.x.x
Po 20 latach ,niema np. przedawnienia itp;
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-18 08:28
IP: 81.190.x.x
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę jedynie za brak OC w roku kontroli. Jeśli więc UFG skontroluje auto w tym roku, to nałoży karę za brak OC w tym roku (w 2019 r. kara za brak OC samochodu osobowego powyżej 12 miesięcy to 4500 zł). Brak OC w poprzednich latach nie będzie już brany pod uwagę.
odpowiedz
wqrzony
2019-08-01 11:49
IP: 94.75.x.x
Cześć. Mam pytanie odnośnie pewnej sytuacji: Dokonuję zakupu używanego auta. Otrzymuję informację, że ma ono ważne OC. W praktyce okazuje się, że umowa została automatycznie przedłużona ale poprzedni właściciel nie opłacił składki. Czy w związku z tym ubezpieczenie jest nieważne i mi jako nowemu właścicielowi grozi kara umowana od UFG? Oczywiście sprawą ubezpieczenia zajmę się bezzwłocznie ale czy są jakieś konkretne terminy w jakim czasie powinienem to uregulować (dopiero po 11 dniach od zakupu dowiedziałem się, że składka jest nieopłacona - wbrew zapewnieniom sprzedającego i pierwszej wersji agenta PZU - który twierdzi że za pierwszym razem pomylił się przy sprawdzaniu...)
odpowiedz
Ubea.pl
2019-08-01 15:41
IP: 81.190.x.x
Automatycznie przedłużone OC, nawet jeśli nie zostało opłacone, powinno być ważne. Należy więc podjąć decyzję, czy chce Pan korzystać z tego OC czy rezygnuje z niego i kupuje gdzie indziej. Na kalkulatorze OC https://kalkulator.ubea.pl może Pan sprawdzić, co zaoferują inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
odpowiedz
wqrzony
2019-08-01 17:44
IP: 94.75.x.x
dziękuję za odpowiedź :)
odpowiedz
Dawid
2019-06-29 17:32
IP: 89.229.x.x
Witam. Mam Rometa o pojemności 50, którego nie użytkowałem, a ostatnie OC jest zapłacone w listopadzie 2017r. teraz chciał bym go ubezpieczyć by móc jeździć czy dostanę karę za poprzedni rok ??
odpowiedz
Ubea.pl
2019-07-01 08:48
IP: 81.190.x.x
Kara za brak OC grozi Panu niezależnie od tego, czy kupi Pan nowe ubezpieczenie czy nie. Jeśli bowiem "wirtualny policjant" UFG skontroluje Pana pojazd, to kara zostanie nałożona. Pozostaje więc kupić nowe OC, jeździć i liczyć na to, że kontrola online UFG akurat Pana pominie.
odpowiedz
nicky
2019-06-21 21:44
IP: 5.60.x.x
Witam. Mam okropny dylemat. Jestem w trakcie rozwodu. Użytkuję samochód, którego właścicielem na umowie kupna i w dowodzie jest były mąż. nie chciał się dogadać, żebyśmy na wzajem zrzekli się z pojazdów które użytkujemy, ale z dopłatą finansową dla mnie. Nie zgodził się. W dodatku pakuję w ten samochód grube pieniądze, bo ten gruchot ciągle się psuje i wolałabym się go pozbyć. Dzisiaj dostałam smsa, że termin UBEZPIECZENIA był równo tydzień temu. Postanowiła, że nie będę więcej płaciła OC skoro mi tak utrudnia wszystko. On nie zamierza. co w takiej sytuacji. Jakie są konsekwencje.... co teraz????
odpowiedz
Ubea.pl
2019-06-24 08:42
IP: 81.190.x.x
Za ubezpieczenie samochodu odpowiada właściciel samochodu wpisany w dowodzie rejestracyjnym, czyli w tym przypadku Pani były mąż. Ewentualne wezwanie do zapłaty kary za brak OC UFG wyśle więc do Pani byłego męża. Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Czy poprzednie ubezpieczenie zostało wykupione przez Państwa i opłacone w całości? W takim przypadku OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok i ubezpieczyciel będzie wymagał zapłaty składki.
odpowiedz
rob
2019-06-07 09:40
IP: 83.3.x.x
Witam, Polisa na okres 02.05.2019-03.05.2019 r. Termin płatności do 01.05.2019 r. W dniu 01.05.2019 r. zapłaciłem przelewem bankowym. Ubezpieczyciel odpisał,że wpłatę zaksięgował 05.05.2019 r. w związku z tym objął okresem ubezpieczenie samochód od dnia 04.05. Za dwa dni 02.05 i 03.05 przyszła mi kara z BFG, Liczy się data zlecenia przelewu czy data zaksięgowania na koncie ubezpieczyciela? Wadaje się, że wpłaciłem w terminie.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-06-07 15:36
IP: 81.190.x.x
Czy zawarty przez Pana dokument był już gotową polisą czy jedynie wnioskopolisą? W tym pierwszym przypadku ubezpieczenie powinno być ważne od 2.05.2019 r., nawet jeśli ubezpieczyciel zaksięgował wpłatę później.
odpowiedz
rob
2019-06-14 08:56
IP: 83.3.x.x
Tak miałem w treści pisma "Informujemy,że po zakupie pojazdu do nabywcy pojazdu wysyłana jest propozycja ubezpieczeniowa, która zatwierdzana jest z dniem zaksięgowania składki na koncie PZU. Płatność została zaksięgowana w dniu 04.05 i z tym dniem umowa została zatwierdzona" Czy to prawda ? Reguluje to jakiś przepis czy to wewnętrzne ustalenia i nic nie można zrobić? Zlecenie przelewu wysłałem w terminie . Nie mam wpływu na to,że było tyle dni wolnych i zaksięgowano dopiero 04.05( wcześniej pisali ,że 05.05)
odpowiedz
Ubea.pl
2019-06-14 15:35
IP: 81.190.x.x
Jeżeli to była jedynie propozycja ubezpieczeniowa, to ubezpieczyciel może ustalić, że polisa będzie ważna dopiero od dnia zaksięgowania składki. Radzimy jednak zadzwonić jeszcze po darmową poradę do Rzecznika Finansowego i poprosić jego o opinię w tej sprawie.
odpowiedz
ana
2019-04-17 18:00
IP: 94.254.x.x
Kupiłem auto 11.04 i go przerejestrowałem, 16.04 okazało się, że poprzedni właściciel nie opłacał OC i auto nie jest ubezpieczone. Co w takiej sytuacji zrobić
odpowiedz
Ubea.pl
2019-04-18 08:22
IP: 81.190.x.x
Jako nowy właściciel odpowiada Pan za OC auta od dnia zakupu samochodu. Należy więc jak najszybciej wykupić nowe OC, aby nie narazić się na najwyższą karę (za brak OC powyżej 14 dni). Obecnie grozi Panu niższa kara za brak OC od 4 do 14 dni. Zapraszamy na kalkulator OC: https://kalkulator.ubea.pl Znajdziemy dla Pana najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.
odpowiedz
Iwo
2019-03-28 18:51
IP: 193.28.x.x
Witam. Mam Rometa , którego nie użytkuje, a ostatnie OC jest zapłacone w listopadzie 2011r. Sprawa przedawniona, czy mogę go wyrejestrowac nie płacąc żadnej kary?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-29 08:27
IP: 81.190.x.x
Niezależnie od tego co Pan zrobi, grozi Panu obecnie kara za brak OC w bieżącym roku. Dodatkowo nie każdy urząd zgadza się na wyrejestrowanie pojazdu, który nie ma OC. Dlatego jeśli chciałby Pan mieć pewność, że nie będzie problemów z wyrejestrowaniem, trzeba by wykupić ubezpieczenie OC, następnie wyrejestrować pojazd i potem poprosić ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki. Nie da się jednak przewidzieć, czy otrzyma Pan karę czy też nie.
odpowiedz
Adam
2019-03-13 14:03
IP: 195.170.x.x
Witam. Auto zostało zakupione od innego właściciela, samochód i OC zarejestrowany na osobę trzecią. Zarejestrowalem samochód w urzędzie. Po czym ją sprzedał przed końcem OC. Liczyć czy mi mandat za OC?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-13 15:40
IP: 81.190.x.x
Jak rozumiem, auto przez cały czas miało OC? W takim razie nie grozi kara za brak OC.
odpowiedz
Mario
2019-03-07 17:09
IP: 185.12.x.x
Witam. Zakupiłem nowy samochód w salonie. Zarejestrowałem pojazd i ubezpieczyłem na drugi dzień. Samochód stoi nadal w salonie i czeka na odbiór. Czy zapłacę za brak ubezpieczenia za ten jeden dzień. a dokładniej z kilkanaście godzin gdy auto nie zostało jeszcze odebrane.
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-08 08:24
IP: 81.190.x.x
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi jednoznacznie: samochód należy ubezpieczyć w dniu rejestracji albo w dniu wprowadzenia auta do ruchu na drodze publicznej (zależnie od tego co z tych dwóch zdarzeń nastąpi pierwsze). Grozi więc Panu niestety otrzymanie kary za brak OC. Jeżeli otrzyma Pan wezwanie do zapłaty kary, będzie trzeba ją zapłacić.
odpowiedz
Krych
2019-03-02 12:14
IP: 5.173.x.x
Co jeżeli kupiłem auto i stało 4miesiące bez ubezpieczenia nigdzie nie dzwoniłem po prostu było zepsute i nie wiem gdzie poprzednie ubezpieczenie
odpowiedz
Ubea.pl
2019-03-04 08:36
IP: 81.190.x.x
Czy auto kupione przez Pana jest zarejestrowane w Polsce? Jeśli tak ma Pan obowiązek ubezpieczać je w zakresie OC, niezależnie od stanu technicznego pojazdu. Jeśli poprzedni właściciel nie zadbał o ubezpieczenie, to Pan miał obowiązek kupić OC w dniu zakupu samochodu. Skoro Pan tego nie zrobił, to grozi Panu kara za brak OC. Teraz pozostaje tylko wykupić nowe OC (tu może Pan sprawdzić, gdzie będzie najtańsza polisa: https://kalkulator.ubea.pl ) i czekać, czy UFG skontroluje Pana auto czy też nie.
odpowiedz
Darek
2019-02-24 19:35
IP: 31.178.x.x
11 stycznia skonczylo mi sie ubezpieczenie a nie zaplacilem 2 raty w tamtym roku czy firma przedluzyla mi umowe czy zerwala ja po 11 stycznia ?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-02-25 08:18
IP: 81.190.x.x
Zgodnie z prawem ubezpieczyciel nie powinien przedłużyć umowy ubezpieczenia OC, jeżeli któraś z rat za poprzednią polisę nie została opłacona. Warto jednak skontaktować się bezpośrednio z towarzystwem i ustalić, czy faktycznie tak się stało. Zapraszamy również na kalkulator OC: https://kalkulator.ubea.pl Sprawdzimy, kto zaoferuje najtańsze nowe OC dla Pana auta.
odpowiedz
wdok
2019-02-18 21:20
IP: 188.146.x.x
jezeli mam zaleglosc 4 miesiace do tylu to przysluguje mi najwysza kara
odpowiedz
Ubea.pl
2019-02-19 08:15
IP: 81.190.x.x
Tak, za brak OC powyżej 14 dni płaci się najwyższą stawkę kary.
odpowiedz
Marek
2019-01-21 10:26
IP: 83.20.x.x
Witam, mam samochód ubezpieczony od OC 10 lat u jednego ubezpieczyciela. W ub roku spóźniłem się z zapłatą o 14 dni. Dostałem wezwanie z UFG do zapłaty kary za brak OC, gdyż ubezpieczyciel po otrzymaniu płatności wystawiła mi nową polisę po przerwie 14 dniowej ? Czy mógł tak zrobić ? ja umowy OC nie wypowiadałem, więc moim zdaniem polisa OC powinna zachować ciągłość. Czy ubezpieczyciel ma do tego prawo ?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-01-21 15:40
IP: 81.190.x.x
Jeżeli nie wypowiadał Pan polisy OC, to powinna się ona przedłużyć automatycznie na nowy rok. Ubezpieczyciel miał prawo wysłać do Pana ponaglenie z wezwaniem do zapłaty składki, ale powinien przedłużyć automatycznie polisę bez przerwy. Radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia tej kwestii, a jeśli to nie pomoże, należałoby poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego.
odpowiedz
An
2019-01-11 20:36
IP: 188.146.x.x
Witam, auto zostało zakupione od innego właściciela, który miał opłacona składkę do końca - składka została przepisana na mnie jako nowego własciel, a ubezpieczyciel poinformował mnie ze mam opłacone OC. Przy końcu tej umowy wysłał ofertę odnowienia umowy ubezpieczenia na kolejny rok. ubezpieczyciel sporządził pismo 02/05/2018 zaznaczając ze przygotowano ofertę na okres od 28-04-2018 do 27-04-2019 i aby ją skutecznie zawrzeć należy opłacić stawkę do 28-04-2018 !!! pismo fizycznie przez pocztę dotarło około 8 tygodniu później czyli pod koniec czerwca i wówczas od razu została opłacono składka. okazuje się jednak teraz prawie po roku - że ubezpieczyciel nie ma tej polisy u siebie, nie wiem też co stało się z wpłaconą składkę (szukają gdzie została zaksięgowana) a fundusz grwancyjny domaga się potwierdzenia czy została zawarta umowa OC. Co w takiej sytuacji powinniam zrobić ? czy potwierdzenie przelewu dokonania opłaty OC będzie wystarczającym potwierdzeniem dla funduszu skoro ubezpieczyciel tak właściwie nie wie co się stało z pieniędzmi, a
odpowiedz
Danie
2020-02-24 22:04
IP: 89.64.x.x
Witam, mam ten sam problem, udało CI się go rozwiązac ?
odpowiedz
Danuta
2018-11-28 16:34
IP: 178.192.x.x
witam mam pytanie zakupilam moje pierwsze auto pod koniec czerwca i od razu nie oplacilam skladki ubezpieczeniowej w pzu mialam miesiaczna przerwe a pozniej oplacilam u innego ubezpieczyciela dostalam kare 4200zl czy mozna ta kare zaplacic w ratach?czy postapiono zgodnie z regulaminem prosze o pomoc
odpowiedz
Ubea.pl
2018-11-29 09:01
IP: 81.190.x.x
Jeżeli auto nie miało OC przez miesiąc, to kara została nałożona słusznie. UFG praktycznie zawsze zgadza się jednak na rozłożenie płatności kary na raty. W wyjątkowych sytuacjach (np. ze względu na sytuację ekonomiczną) zgadza się nawet na umorzenie części kary. Należy napisać do UFG i przedstawić swoją propozycję rozłożenia płatności na raty.
odpowiedz
daw
2018-10-31 15:25
IP: 80.48.x.x
Witam. Poprzedni właściciel nie opłacał OC przez dwa lata. Czy jakbym kupił od niego auto ja bym musiał płacić kare za brak ciągłości?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-10-31 15:39
IP: 81.190.x.x
Jako nabywca auta jest Pan odpowiedzialny za OC od dnia zakupu. Od razu w dniu zakupu samochodu należy więc wykupić ubezpieczenie OC (zapraszamy na kalkulator OC: https://kalkulator.ubea.pl Poszukamy najlepszej opcji). Wtedy nie będzie Panu groziła kara za brak OC.
odpowiedz
daw
2018-10-31 15:53
IP: 80.48.x.x
dziekuje za odpowiedz :)
odpowiedz
agivex
2018-10-23 18:27
IP: 77.253.x.x
Witam. Czy jesli spozniłem sie z 2 rata za oc to bede musial placic kare? ?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-10-24 08:38
IP: 81.190.x.x
Spóźnienie w zapłacie kolejnej raty za OC nie powoduje, że ubezpieczyciel rozwiązuje umowę. Ciągłość OC zostaje więc zachowana i nie ma powodu do nakładania kary. Spóźnienie / nieopłacenie jednej z rat za OC może mieć natomiast inne niedobre konsekwencje. Po pierwsze, ubezpieczyciel może nałożyć odsetki za spóźnienie w zapłacie raty. Po drugie, jeśli w ogóle nie opłaci się jednej z rat OC, ubezpieczyciel nie przedłuży automatycznie tej umowy ubezpieczenia na kolejny rok. Jeśli nie kupi się wtedy w odpowiednim terminie polisy w innym towarzystwie, może powstać przerwa w OC i wtedy grozi nam już kara. Powinien więc Pan jak najszybciej uregulować płatność drugiej raty z ubezpieczycielem i wszystko będzie wtedy OK.
odpowiedz
Iwcia
2018-10-23 10:31
IP: 37.7.x.x
Witam. Spuznilam się tydzień czasu z przelewem za ciągłość polisy oc za skutera. Czy grozi mi jakaś ogromna kara?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-10-23 15:51
IP: 81.190.x.x
Czy poprzednie OC kupowała Pani i opłaciła całą składkę za nie? Jeśli tak, to polisa przedłużyła się automatycznie. Wystarczy teraz zapłacić za nowe ubezpieczenie. Gorzej, jeśli korzystała Pani z OC poprzedniego właściciela / nie opłaciła Pani całej składki za poprzednie ubezpieczenie. Wtedy ubezpieczyciel nie przedłuży tego OC automatycznie na kolejny okres. W takim wypadku grozi Pani kara za przerwę w OC - tu może Pani sprawdzić, ile ona wyniesie: https://ubea.pl/Kara-za-brak-OC-w-2018-i-2019-roku%2Cartykul%2C850/
odpowiedz
Max
2018-09-13 12:53
IP: 88.220.x.x
Witam, Czy zgodnie z tym co znalazłem na waszych stronach: "Kara za 2018 - kierowca nie płacący OC od kilku lat może się nieźle przestraszyć, kiedy zsumuje karę za cały okres braku OC. Takie osoby ucieszą się z wieści, że kara jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli. Zatem jeżeli kierowca nie będzie miał polisy od czerwca 2016 r. do lutego 2018 r., to w wyniku kontroli UFG w 2018 r. otrzyma jedynie karę za brak ubezpieczenia w 2018 r." Czysto teoretycznie możliwe jest w przypadku baaaardzo długiego (lata) nieopłacania ubezpieczenia OC poczekać do 1go stycznia 2019, ubezpieczyć i czekać na ewentualną karę od UFG za brak ubezpieczenia jedynie w roku kontroli tj. w 2019r, czyli za 1 dzień? Jak inaczej można zrozumieć ten zapis? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
odpowiedz
Max
2018-09-13 13:14
IP: 88.220.x.x
Lub... teoretycznie, zaryzykować i 31go grudnia 2018 ubezpieczyć pojazd. Wtedy kontrola w 2019 wyjdzie pozytywnie, brak jakiejkolwiek kary. Czyż nie?
odpowiedz
Max
2018-09-13 13:20
IP: 88.220.x.x
I czy UFG mogłoby być na tyle cwane, że nawet jeżeli nieprawidłowość odkryliby w 2019 roku, powiedzmy w lutym, mogliby przyznać karę, wskazując że kontrola wirtualnego policjanta miała miejsce w grudniu 2018, a pismo szło bardzo długo?
odpowiedz
Ubea.pl
2018-09-13 16:12
IP: 81.190.x.x
Jest tak jak Pan napisał: nawet w przypadku nieposiadania ubezpieczenia przez kilka lat, UFG może ukarać jedynie za brak OC w roku kontroli. Czyli kontrola odbywa się w 2018 r., UFG karze za ewentualny brak OC w 2018. Kontrola odbywa się w 2019 r., UFG karze za ewentualny brak OC w 2019. Nie mamy powodów do podejrzewania UFG o fałszowanie daty kontroli. Faktem jest jednak, że niekiedy pismo z wezwaniem do zapłaty kary idzie dość długo.
odpowiedz
darek
2018-09-06 15:49
IP: 89.228.x.x
Witam sprowadziłem samochód zarejestrowałem otrzymałem tablice wykupiłem ubezpieczenie przez millenium bank nieopatrznie z automatu nie zmieniłem daty i okazało sie ze zaczeło ono obowiazywac po tygodniu czyli auto było od 28.08 do 4.09 nie ubezpieczone czy mi cos grozi
odpowiedz
Ubea.pl
2018-09-06 16:06
IP: 81.190.x.x
Niestety grozi Panu kara za brak OC (stawki kar można sprawdzić tutaj: https://ubea.pl/Kara-za-brak-OC-w-2018-roku%2Cartykul%2C850/3/). Jeśli UFG skontroluje Pana auto w tym roku, przyśle do Pana wezwanie do zapłaty kary. Do czasu otrzymania takiego wezwania nie trzeba nic robić. Jeśli UFG nie skontroluje Pana auta w tym roku, nie będzie już mogło ukarać za powyższy brak OC.
odpowiedz