Strona główna  |  Wiadomości  |  Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - assistance samochodowe

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - assistance samochodowe

Data aktualizacji: 2016-10-05
Zastanawiasz się nad assistance w Liberty? Sprawdź co zyskasz kupując assistance Liberty sprzedawane przez towarzystwo AXA Ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia Assistance w Liberty

 • 3 warianty: Mini Assistance, Premium Assistance, Assistance Prestiż i Opony Assistance
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie razem z ubezpieczeniem OC lub z pakietem OC + AC
 • umowa w wariancie Premium i Opony może być zawarta jedynie łącznie z Mini Assistance
 • w takcie trwania umowy nie można zmienić wariantu ubezpieczenia
 • umowa Mini Assistance nie rozwiązuje się w przypadku przeniesienia prawa własności do ubezpieczonego pojazdu
 • po wystąpieniu zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić telefoniczne centrum alarmowe (nie później niż do 48 godzin) i zapobiec powiększeniu się szkody

Zakres ochrony Assistance w Liberty

Mini Assistance:

Holowanie assistance 1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • sposób postępowania w przypadku konkretnego zdarzenia
 • procedura zgłaszania, wymagana dokumentacja, terminy, usługi najbliższych i współpracujących z ubezpieczycielem: pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw
 • warsztaty partnerskie i autoryzowane dla danej marki oraz warsztaty blacharsko-lakiernicze
 • poinformowanie o zdarzeniu wskazanej przez ubezpieczonego osoby zamieszkałej w Polsce

2) Pomoc serwisowa:

 • naprawa pojazdu na miejscu:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia
  • wstępna diagnoza przyczyny i naprawa (do kwoty 300 zł, o ile nie zajmie więcej niż 1 godzinę)
  • nie obejmuje kosztów części zamiennych i płynów eksploatacyjnych
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu
  • holowanie do warsztatu partnerskiego lub najbliższego autoryzowanego warsztatu danej marki (według wyboru ubezpieczonego)
  • nie dalej niż 100 km od miejsca zdarzenia
  • ubezpieczony jest zobowiązany podpisać protokół przekazania pojazdu do holowania
  • jeśli ubezpieczony ustali z centrum alarmowym czas i miejsce, w którym będzie, a później się z niego oddali bez uzasadnionej przyczyny, ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu kosztów wyjazdu holownika
 • holowanie pojazdu poszkodowanego:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku spowodowanego przez ubezpieczonego
  • zorganizowanie i pokrycie faktycznych kosztów holowania
  • transport pojazdu do najbliższego uzgodnionego warsztatu, na parking strzeżony lub do miejsca zamieszkania poszkodowanego (zależnie od tego, które z tych miejsc jest bliżej)
  • poszkodowany jest zobowiązany podpisać protokół przekazania pojazdu do holowania

Premium Assistance:

1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • sposób postępowania w przypadku konkretnego zdarzenia
 • procedura zgłaszania, wymagana dokumentacja, terminy, usługi najbliższych i współpracujących z ubezpieczycielem: pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw
 • warsztaty partnerskie i autoryzowane dla danej marki oraz warsztaty blacharsko-lakiernicze
 • poinformowanie o zdarzeniu wskazanej przez ubezpieczonego osoby zamieszkałej w Polsce

2) Pomoc serwisowa i medyczna:

 • pomoc przy wymianie koła
 • holowanie pojazdu poszkodowanego
 • naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu lub holowanie
 • pomoc przy otworzeniu pojazdu
 • pomoc w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków
 • pomoc w razie braku lub zatankowaniu złego paliwa
 • zorganizowanie parkingu
 • wynajem pojazdu zastępczego
 • dostarczenie pojazdu po naprawie
 • usługi kierowcy zastępczego
 • opłata za nocleg
 • transport osób

Wyłącznie poza terytorium Polski:

 • złomowanie pojazdu
 • dostarczenie części zamiennych
 • pomoc administracyjna
 • usługa tłumacza przez telefon
 • pomoc finansowa
 • pokrycie kosztów naprawy
 • pomoc prawna
 • informacja i natychmiastowa pomoc medyczna
 • natychmiastowa opieka
 • hospitalizacja
 • repatriacja
 • przewóz medyczny
 • wizyta osoby bliskiej
 • dostarczenie niezbędnych lekarstw
 • opieka nad dziećmi
 • transport zwłok

Assistance Prestiż

W zakres usług wchodzą wszystkie usługi z ubezpieczenia Premium Assistance z tą różnicą, że na terenie Polski holowanie jest bez limitu kilometrów a poza granicami do 500 km od miejsca awarii.

Opony Assistance:

1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • najbliższe zakłady wulkanizacyjne
 • sklepy z oponami
 • punkty przechowywania opon

2) Pomoc serwisowa:

 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego koła na sprawne koło znajdujące się w wyposażeniu lub jego tymczasowa naprawa przy pomocy zestawu naprawczego będącego częścią wyposażenia pojazdu
 • jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa – odholowanie do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego, nie dalej niż 120 km
 • koszty pomocy technicznej do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, maksymalnie 300 zł na terytorium Polski i 80 euro za granicą

Wyłączenia odpowiedzialności w Assistance Liberty

 • koszty poniesione przez ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania autoryzacji centrum obsługi klienta
 • koszty poniesione bezpośrednio przez ubezpieczonego, w tym napraw w warsztatach
 • koszty skutków interwencji assistance w postaci utraconych korzyści lub strat handlowych
 • utrata lub uszkodzenie bagażu i innych przedmiotów osobistych
 • awaria wynikająca z nieodpowiedniej konserwacji pojazdu lub z jego złego stanu, o którym wiedziano przed wyjazdem
 • naruszenie przez użytkownika auta warunków gwarancji technicznej
 • wydarzenia wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne
 • promieniowanie radioaktywne
 • strajk, rozruchy, akty terroryzmu lub sabotażu
 • powódź lub huragan
 • udział ubezpieczonego w zakładach, bójkach i przestępstwach (z wyjątkiem obrony własnej i ratowania życia)
 • udział w zawodach, wyścigach i rajdach oraz w ich próbach
 • umyślne działanie ubezpieczonego lub osób, z którymi pozostaje on w gospodarstwie domowym
 • rażące niedbalstwo
 • kierowanie samochodem przez osoby nie posiadające do tego odpowiednich uprawnień
 • kierowanie pod wpływem alkoholu, silnych leków, narkotyków lub innych środków odurzających
 • przebywanie pojazdu poza granicami Polski łącznie ponad 6 miesięcy w okresie ubezpieczenia
 • pojazdy (z wyjątkiem tych, których ubezpieczenie OC stanowi inaczej):
  • unieruchomione wskutek przeładowania
  • dopuszczalnej masie powyżej 3,5 T
  • używane jako rekwizyty, do nauki jazdy, do odpłatnego przewozu przesyłek, towaru lub osób
  • wynajmowane odpłatnie osobom trzecim (z wyjątkiem pojazdów będących zabezpieczeniem kredytu lub leasingowanych)
  • składane z części – tzw. składaki
  • których wiek przekracza określony przed zawarciem umowy
  • nieposiadające ważnego i udokumentowanego badania technicznego
  • specjalnego zastosowania (policji, straży miejskiej, pogotowia itd.)
  • oddane do komisu
  • używane do transportu towarów niebezpiecznych (np. toksycznych lub wybuchowych)
  • przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób wraz z kierowcą

Ponadto Liberty Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • opóźnienie lub niemożność wykonania świadczenia z przyczyn od niego niezależnych (blokady dróg, efekty zjawisk meteorologicznych i kataklizmów, awarie sieci energetycznej itp.)
 • ograniczenie lub niemożność wykonania świadczenia w przypadku zdarzeń zaistniałych poza miejscami ogólnodostępnymi (np. bezdroża, zamknięty garaż, ogrodzony teren zakładu pracy, policyjny lub wojskowy) z wyjątkiem terenu należącego do ubezpieczonego i drogi dojazdowej
 • zbyt dużą liczbę przewożonych osób – świadczenie nie jest realizowane wobec żadnej z nich
 • awarie powtarzające się po pierwszej interwencji ubezpieczyciela, wynikające z braku całkowitego usunięcia usterki (np. nawracające awarie akumulatora czy systemu alarmowego)
 • osoby przewożone odpłatnie lub okazjonalnie (np. autostopowicze)

Dodatkowo, w wariancie Premium Assistance:

 • zakres pomocy medycznej nie obejmuje:
  • zdarzeń wynikających z ciąży lub wcześniej leczonych chorób psychicznych
  • obrażeń i chorób powierzchownych, które nie uniemożliwiają dalszej podróży ubezpieczonym pojazdem
  • efektów użycia toksyn, narkotyków, środków odurzających i leków nieprzepisanych przez lekarza
  • chorób chronicznych, które mogą wpłynąć na ważne funkcje życiowe, o których ubezpieczony wiedział przed rozpoczęciem podróży
  • nawrotów chorób, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w drogę
  • rekonwalescencji
 • organizacja podróży ubezpieczonego i pasażerów (zgodnie z przysługującymi usługami) nie obejmuje:
  • zwierząt
  • płatnego nadbagażu
  • opłat celnych i drogowych
  • wyżywienia w trakcie podróży

W przypadku wariantu Opony Assistance:

 • zdarzenia, do których doszło na drogach nieutwardzonych lub objętych zakazem ruchu
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem
 • koszty naprawy opon i dętek oraz zakupu nowych opon, dętek i zestawu naprawczego

Bonusy w Assistance Liberty

 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy (poza wariantem Mini Assistance, które działa tylko w Polsce)
 • bogaty pakiet usług w ramach Premium Assistance
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-30

Przejęcie OC

Po zmianie właściciela auta OC przechodzi automatycznie na nabywcę. Mimo to przejęcie OC rodzi wiele pytań. Eksperci Ubea.pl przygotowali więc poradnik, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-01-18

Beesafe – nowy kalkulator ubezpieczeniowy. Opinie, zalety, wady

Beesafe to nowa marka ubezpieczeniowa na polskim rynku oferująca polisy komunikacyjne. Sprawdzamy, jakie są jej zalety i wady oraz jak kupić ubezpieczenie, wypowiedzieć OC i zgłosić szkodę w Beesafe.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie Moto – Assistance w HDI

Coraz chętniej podróżujemy samochodem na zagraniczne wakacje. W trakcie takich wojaży, a także krajowych podróży, może przydać się ubezpieczenie assistance. Sprawdzamy warunki polisy Moto-Assistance...

Czytaj więcej
Komentarze