Strona główna  |  Wiadomości  |  Konferencja Concordii w miejscowości Ugoda

Konferencja Concordii w miejscowości Ugoda

Data publikacji: 2011-04-19
Dnia 15 kwietnia w okolicach Bydgoszczy, na polu w miejscowości Ugoda, odbyła się konferencja prasowa Concordii dotycząca likwidacji szkód z ubezpieczeń upraw. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć na żywo jak likwiduje się szkody oraz zobaczyć ich olbrzymie rozmiary po tegorocznej zimie.

Ubezpieczenia upraw Lawina zgłoszeń szkód w uprawach była spowodowana ciężką zimą i związanych z nią trudnych warunków przezimowania upraw, w szczególności rzepaku ozimego. Concordia na bieżąco likwiduje szkody, kierując się przy tym zasadami zawartymi w o.w.u. oraz wypracowanym standardem solidnej likwidacji szkód, co przekłada się na stosowanie adekwatnych do ryzyka składek.

W okresie przezimowania najbardziej ucierpiały uprawy rzepaku. Concordia Polska TUW odnotowała do dnia 15.04.2011 r. ponad 6.700 zgłoszeń szkód w tym zakresie, z czego ponad 3.500 szkód zostało zgłoszonych w ostatnich 3 tygodniach. Najwięcej szkód wystąpiło w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim. W tych województwach praktycznie każdy Rolnik, który posiadał ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania zgłosił szkodę.

"Mając na uwadze tak dużą skalę szkód dotyczących głównie ujemnych skutków przezimowania, Concordia, zorganizowała w miniony piątek, 15 kwietnia konferencję prasową we wsi Ugoda, w okolicach Bydgoszczy, by na miejscu pokazać, jak wyglądają szkody na polach spowodowane mroźną zimą oraz w jaki sposób rzeczoznawcy Concordii oceniają poziom szkód i decydują o wypłacie odszkodowań i w jakim terminie rzeczoznawca przyjeżdża na miejsce szkody" – mówi Paulina Łukasik, Rzecznik prasowy Concordii.

Na konferencji Concordia była reprezentowana przez: Marcina Kotulskiego - członek Zarządu, Andrzeja Janca - dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych, Bernarda Mycielskiego - zastępcę dyrektora BUR, a także grupę rzeczoznawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

"Straty w uprawach rzepaku sięgają od 50 do 70 procent areału. Są plantacje, które już całkowicie zaorano, niektóre tylko w części" – mówią Rolnicy z tamtych terenów. Bardziej przezorni zabezpieczyli się przed tym ryzykiem ubezpieczając swoje uprawy. Robert Kowalczyk - Rolnik ze wsi Ugoda stracił uprawy rzepaku, które jesienią zasiał na polu. Na szczęście posiadał ubezpieczenie Concordia i może liczyć na wypłatę odszkodowania.

"Konferencja prasowa miała na celu pokazanie charakterystycznych cech likwidacji szkód w Concordii i wyjaśnienia najczęściej pojawiających się wątpliwości Rolników, kiedy szkoda wystąpi" – dodaje P. Łukasik. Dokładne oszacowanie szkody polega na dokonaniu oględzin uprawy na plantacji. Przeprowadza je wykwalifikowany rzeczoznawca, który określa stan plantacji na podstawie symptomów szkód. Concordia każde zgłoszenie przeprowadza indywidualnie, mając na względzie to, że najważniejsze jest prawidłowe oszacowanie szkody i terminowa wypłata odszkodowania.

"Poszkodowany otrzymuje informację o numerze zgłoszonej szkody oraz o przewidywanym terminie oględzin upraw Rzeczoznawca telefonicznie umawia termin oględzin upraw wraz z poszkodowanym. Po ich przeprowadzeniu Rolnik zawsze otrzymuje protokół na podstawie którego Towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania" – mówi Bernard Mycielski. Odszkodowania wypłacane są w większości przypadków. Czasem jednak zdarzają się odmowy, związane głównie z powierzchnią szkody oraz powierzchnią uszkodzonych upraw. Rzeczoznawcy Concordii w każdej sytuacji dokładnie wyjaśniają przyczyny odmowy. Ich skala w tym roku wg Concordii nie przekroczy 5% wszystkich zgłoszonych szkód.

Na chwilę obecną oględziny odbyły się u ponad 6.000 poszkodowanych. W odniesieniu do liczby szkód zgłoszonych do 15.04.2011 roku oględziny upraw potrwają do dnia 22.04.2011 roku.

"W miejsca, w których występuje więcej szkód, wysyłani są dodatkowi rzeczoznawcy. Przy tej okazji warto dodać, że na sposób i czas likwidacji szkód przez Concordię w tym sektorze ubezpieczeń nie było w 2010 roku oraz bieżącym roku skarg ze strony Rolników do Rzecznika Ubezpieczeń" – informuje Andrzej Janc, dyrektor BUR.

Odszkodowanie stanowi ryczałtową wartość kosztów, które ubezpieczający poniósł na założenie plantacji. W miejsce zlikwidowanej plantacji Rolnik może założyć uprawę alternatywną, która w okresie letnim lub jesiennym przyniesie mu odpowiedni plon i tym samym dochód z prowadzonej produkcji.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-04-24

Na których ubezpieczycieli rzadko się skarżymy?

Wiemy już, ile skarg na ubezpieczycieli Rzecznik Finansowy otrzymał w 2018 r. Warto porównać te wyniki z udziałem rynkowym poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2014-03-30

Concordia najbardziej przyjaznym ubezpieczycielem roku 2012

Konkurs "Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2012" organizowany przez Gazetę Bankową został rozstrzygnięty. Najbardziej przyjaznym ubezpieczycielem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2013-12-08

Dobre ubezpieczenie narciarskie wg Concordii

Narciarze często zapominają o solidnym ubezpieczeniu turystycznym, korzystając najczęściej tylko z wariantu podstawowego. Co gorsza są i tacy, którzy w ogóle nie myślą o polisie. Co więc zrobić...

Czytaj więcej
Komentarze