Strona główna  |  Wiadomości  |  Gdzie można kupić ubezpieczenie nagrobka i ile to kosztuje?

Gdzie można kupić ubezpieczenie nagrobka i ile to kosztuje?

Data aktualizacji: 2020-10-26
Listopad to czas zadumy i nostalgii. Dla niektórych osób wizyta na cmentarzu może jednak wiązać się z nieprzyjemną niespodzianką, jeśli okaże się, że ktoś uszkodził nagrobek bliskiej osoby. Czy można ubezpieczyć nagrobek od takich sytuacji?

Według danych Komendy Głównej Policji w samym 2009 roku doszło na terenie cmentarzy do 1864 przestępstw. Zdecydowana większość z nich dotyczyła przypadków kradzieży i dewastacji nagrobków.

Miejscom ostatecznego spoczynku naszych bliskich grozi nie tylko działalność przestępców. Wiele nagrobków zostaje uszkodzonych przez upadające drzewa, nawałnice czy uderzenia piorunów.

Coraz więcej osób zastanawia się więc nad ubezpieczeniem nagrobka. Sprawdzamy, jak kupić taką polisę i ile ona kosztuje.

Spis treści:

 1. Jak kupić ubezpieczenie nagrobka?
 2. Od czego chroni ubezpieczenie nagrobka?
 3. Kiedy ubezpieczenie nagrobka nie zadziała?
 4. Oferty ubezpieczenia nagrobka w Polsce
 5. Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Jak kupić ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka Ubezpieczenie nagrobka jest dostępne jako dodatek do polisy chroniącej nasze mieszkanie lub dom.

Taka polisa obejmuje zazwyczaj:

 • płytę umieszczoną na cokole,
 • tablicę z napisami,
 • rzeźby i inne elementy ozdobne.

Różne jest podejście ubezpieczycieli do ochrony części dekoracyjnych otoczenia nagrobka. Dla przykładu w Wiener takie elementy jak ławeczka, klęcznik czy kostka brukowa są od razu chronione. Może jednak być tak, że takie elementy wymagają dopłaty dodatkowej składki lub w ogóle nie mogą być objęte ochroną.

Od czego chroni ubezpieczenie nagrobka?

Zazwyczaj ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • działania sił przyrody (uderzenie pioruna, opady, powódź, śnieg, grad, huragan, lawina, trzęsienie ziemi itp.),
 • upadku drzew,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • kradzieży z włamaniem,
 • wandalizmu.

Jeśli chcemy, by polisa zapewniła faktyczną ochronę, wybierzmy sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 10000 zł.

Kiedy ubezpieczenie nagrobka nie zadziała?

Jak w przypadku każdej polisy są takie sytuacje, w których ubezpieczenie nagrobka nie zapewni ochrony. Dokładne wykluczenia mogą się różnić w zależności od towarzystwa, ale są pewne sytuacje, które są standardowymi wyłączeniami odpowiedzialności.

Ochrona nie obejmuje zazwyczaj elementów dekoracyjnych niezwiązanych trwale z nagrobkiem, takich jak wieńce, znicze, bukiety czy wazony. Jeśli więc kupimy bardzo drogą i dekoracyjną wiązankę, a ktoś ukradnie ją z cmentarza, nie dostaniemy żadnego odszkodowania.

Ubezpieczyciel nie ponosi też odpowiedzialności, jeśli szkodę wyrządzi zarządca cmentarza, kamieniarz czy firma pogrzebowa. W takim przypadku odszkodowania należy żądać od winowajcy.

Zazwyczaj ubezpieczenie nagrobka nie obejmuje też szkód powstałych na skutek:

 • zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,
 • osuwania lub zapadania się ziemi,
 • zabrudzenia,
 • działania dymu i sadzy,
 • wylania wosku.

Oferty ubezpieczenia nagrobka w Polsce

Prezentujemy niektóre oferty ubezpieczenia nagrobka dostępne na polskim rynku. Warto podkreślić, że w każdym przypadku polisa chroniąca nagrobek jest oferowana jako dodatkowo płatna klauzula do ubezpieczenia nieruchomości.

Poniżej podajemy te warunki, które są inne od standardowych reguł ubezpieczenia nagrobka opisanych powyżej.

Balcia - Dom Pakiet

 • ochrona obejmuje także kradzież zwykłą
 • wniosek do ubezpieczyciela musi zawierać informacje o:
  1. nazwie i adresie cmentarza
  2. numerze alei, rzędu i kwatery (o ile istnieją)
  3. roku wybudowania nagrobka
  4. cechach charakterystycznych nagrobka (opis konstrukcji lub zdjęcia)

Concordia - Mój Dom

 • ochrona nie obejmuje szkód będących skutkiem podnoszenia się ziemi lub naporu systemów korzeniowych roślin.

InterRisk - Dom Max

 • klauzula dostępna jedynie jeśli ubezpieczy się nieruchomość w ramach opcji Dom Max, a składka ubezpieczenia domu / lokalu / mienia ruchomego wyniesie co najmniej 250 zł za rok
 • ubezpieczenie obejmuje szkody będące skutkiem osunięcia się ziemi
 • za szkody spowodowane wandalizmem ubezpieczyciel odpowiada do sumy 2000 zł
 • ochrona nie obejmuje kradzieży z włamaniem
 • obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości szkody (musi jednak wynosić min. 500 zł)
 • do wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć:
  1. dokumentację fotograficzną
  2. informację o dokładnej lokalizacji nagrobka (miejscowość, ulica, kwatera, rząd itp.)
  3. opis umożliwiający identyfikację

PZU - Dom

 • oferuje także wariant ubezpieczenia nagrobka Od Wszystkich Ryzyk, który zapewni odszkodowanie w wielu nietypowych sytuacjach (np. zniszczenie nagrobka przez zwierzęta leśne)

UNIQA - Twój Dom Plus

 • ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące skutkiem osuwania się ziemi
 • w przypadku wandalizmu maksymalne odszkodowanie to 20% sumy ubezpieczenia nagrobka
 • ochrona nie obejmuje kradzieży
 • składając wniosek o ubezpieczenie, należy:
  1. podać rok postawienia nagrobka
  2. podać wartość nagrobka
  3. załączyć dokumentację fotograficzną (jeśli sumę ubezpieczenia ustali się na co najmniej 10 000 zł)

Warta - Dom

 • Warta nie odpowiada za szkody nieprzekraczające 100 zł
 • zawierając umowę ubezpieczenia, należy przesłać do ubezpieczyciela zdjęcia nagrobka

Wiener - Cztery kąty

 • ubezpieczenie od szkód będących bezpośrednim następstwem powodzi wymaga zapłaty dodatkowej składki
 • odpowiedzialność za szkody będące wynikiem wandalizmu jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia
 • ochrona nie obejmuje szkód:
  1. powstałych wskutek prowadzonych robót ziemnych oraz drgań lub wibracji spowodowanych przez działanie człowieka
  2. powstałych wskutek tąpnięcia lub osiadania gruntu
  3. estetycznych
  4. będących skutkiem upadku drzew / ich części w rezultacie ich wycinania lub przycinania (nawet jeśli te czynności były zgodne z prawem)
  5. powstałych wskutek upadku drzew albo ich części w rezultacie naturalnego procesu starzenia drzew lub wyrządzonych przez stojące, częściowo lub całkowicie martwe drzewo (suszkę), zmarłe na skutek działania szkodliwych czynników, np. zanieczyszczeń atmosferycznych, jeżeli do obowiązków ubezpieczonego należało wykonywanie zabiegów konserwacyjnych w odniesieniu do tych drzew, w szczególności wycinka martwych drzew albo ich części
  6. w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
 • w celu obniżki składki istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej wynoszącej 150 zł

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka nie jest wcale dużym wydatkiem. Dokładna wysokość składki zależy oczywiście od wartości nagrobka, jego lokalizacji oraz wybranej sumy ubezpieczenia, ale przeciętnie można przyjąć, że dobrą ochronę otrzyma się za mniej więcej 100 zł za rok.

Biorąc pod uwagę, że granitowy nagrobek kosztuje przynajmniej kilka tysięcy złotych, a jego naprawa także jest bardzo kosztowna, taka cena za polisę nie jest zbyt dużą sumą.

Najczęściej zadawane pytania
Jak kupić ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka można kupić jako dodatek do ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Od czego chroni ubezpieczenie nagrobka?

Zakres ubezpieczenia nagrobka różni się zależnie od ubezpieczyciela, ale zazwyczaj obejmuje szkody będące następstwem:

 • działania sił przyrody
 • upadku drzew
 • uderzenia pojazdu mechanicznego
 • kradzieży z włamaniem
 • wandalizmu.

Jaką sumę ubezpieczenia nagrobka wybrać?

Aby polisa zapewniała faktyczną ochronę, suma ubezpieczenia nagrobka powinna wynosić co najmniej 10 000 zł.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-01

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartego na odległość?

Niższa cena i wygoda zakupu to nie jedyne zalety kupna ubezpieczenia przez Internet. Zawierając polisę przez Internet, możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni, nie podając przyczyn. Jak skutecznie...

Czytaj więcej
Komentarze
asis
2020-11-20 10:04
IP: 45.82.x.x
Szkoda , że PZU nie odpowiada za grafiti
odpowiedz