Strona główna  |  Wiadomości  |  Czym zaskoczyły wyniki ze sprzedaży OC w I kwartale 2019?

Czym zaskoczyły wyniki ze sprzedaży OC w I kwartale 2019?

Data publikacji: 2019-06-25
Znamy wyniki sprzedaży OC komunikacyjnego na początku 2019 r. Są one dość zaskakujące.

Komisja Nadzoru Finansowego podała niedawno wyniki działalności zakładów ubezpieczeń w I kw. 2019 roku. Publikacja tych danych jest zawsze oczekiwana przez osoby zainteresowane sytuacją aktualnie panującą na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Tym razem dane KNF - u mogą wzbudzać jeszcze większe zainteresowanie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nieco wcześniej (na podstawie własnych kalkulacji) podał bowiem, że w I kw. 2019 r. po raz pierwszy od dawna odnotowano spadek łącznej składki przypisanej brutto z OC dla kierowców. Kwartalne informacje Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że ten spadek nie był jedyną niespodzianką dotyczącą rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili wskazać inne ciekawe zmiany „komunikacyjnych” wyników ubezpieczycieli, które miały miejsce na początku 2019 r.

Składka przypisana brutto z ubezpieczenia OC rzeczywiście nieco spadła

Wyniki sprzedaży ubezpieczeń OC Analizę kwartalnych informacji niedawno podanych przez KNF warto rozpocząć od potwierdzenia wniosków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szacunki UFG wskazywały, że roczny spadek składki przypisanej brutto z obowiązkowego OC dla kierowców wyniósł 43 mln zł (wynik dla I kw. 2019 r. względem I kw. 2018 r.).

Po sprawdzeniu rozbudowanych tabel, które publikuje Komisja Nadzoru Finansowego okazuje się, że składka przypisana brutto z OC komunikacyjnego rzeczywiście spadła w ujęciu rocznym. To sygnał potwierdzający, że obniżki składek obowiązkowych polis komunikacyjnych wpłynęły na finanse ubezpieczycieli - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, czy zostanie wprowadzone czasowe wycofanie samochodu z ruchu

Zmiany łącznej składki OC to dowód na cenową stagnację

Poniższe zestawienie przygotowane przez analityków Ubea.pl dostarcza nam szerszych informacji na temat wyników ze sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych (grupa 10 działu II ubezpieczeń). Po podsumowaniu obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego można na przykład stwierdzić, że łączny poziom zebranej składki (w odróżnieniu od składki przypisanej brutto) nieco wzrósł w ujęciu rocznym (od I kw. 2018 r. do I kw. 2019 r.). Wzrost z 2,95 mld zł do 3,01 mld zł w skali dwunastu miesięcy trudno jednak uznać za imponujący.

To wynik bardzo daleki od dodatnich zmian, które były widoczne w czasach intensywnych podwyżek składek OC. Porównanie łącznej wartości składek OC komunikacyjnego zebranych w I kw. 2018 r. oraz I kw. 2019 r. sugeruje cenową stagnację na rynku - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Spadek świadczeń dla ofiar wypadków jest tylko przejściowy

W kontekście wyników krajowych ubezpieczycieli dotyczących obowiązkowych polis komunikacyjnych największą niespodzianką wydaje się roczny spadek wartości świadczeń wypłaconych ofiarom wypadków. Od początku stycznia do końca marca 2019 roku takie świadczenia miały łączną wartość 2,19 mld zł. Oznacza to spadek o 0,05 mld zł względem I kw. 2018 r.

Warto odnotować, że ta niewielka zmiana została skompensowana przez wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej i pozostałych kosztów technicznych na udziale własnym (zobacz poniższa tabela) - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W poniższym zestawieniu uwagę zwraca również wzrost wyniku technicznego ze sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych. Ten wzrost w ujęciu rocznym (I kw. 2018 r./I kw. 2019 r.) wyniósł 0,07 mld zł. Oczywiście jest to dobry prognostyk dla ubezpieczycieli na cały bieżący rok. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki prezentowane poniżej dotyczą tylko I kw. 2019 r. Wydaje się, że w kolejnych miesiącach bieżącego roku widoczna będzie ujemna presja na zysk techniczny ze sprzedaży OC.

Taka presja może być związana przede wszystkim ze wzrostem wartości wypłat dla ofiar wypadków drogowych i malejącym lub stałym przypisem składki. Roczny spadek świadczeń wypłaconych osobom poszkodowanym (widoczny od stycznia do marca br.) to raczej tylko wyjątek potwierdzający wzrostową regułę.

Zobacz, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC i AC

Ciekawą kwestią wydaje się również perspektywa ewentualnego spadku zebranych składek OC lub ustabilizowania ich łącznej wartości.

Wskazania barometru cenowego Ubea.pl sugerują, że w dwóch miesiącach drugiego kwartału 2019 r. (kwiecień - maj) był widoczny na rynku powolny trend spadkowy dotyczący składek obowiązkowych polis komunikacyjnych. Wspomniane polisy dla kierowców powróciły w maju do poziomu cenowego z lutego bieżącego roku - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź aktualne ceny OC na rynku

Główne czynniki wpływające na wynik ze sprzedaży komunikacyjnych ubezpieczeń OC w I kw. 2018 r. oraz I kw. 2019 r.

Analizowana wartość I kw. 2018 r. I kw. 2019 r. Zmiana względem I kw. 2018 r.

Zebrane składki OC

2,95 mld zł

3,01 mld zł

+0,06 mld zł

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów

0,10 mld zł

0,09 mld zł

-0,01 mld zł

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

0,04 mld zł

0,05 mld zł

+0,01 mld zł

Odszkodowania i świadczenia

2,24 mld zł

2,19 mld zł

-0,05 mld zł

Koszty działalności ubezpieczeniowej

0,55 mld zł

0,58 mld zł

+0,03 mld zł

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

0,18 mld zł

0,19 mld zł

+0,01 mld zł

Wynik techniczny ze sprzedaży ubezpieczeń OC

+0,12 mld zł

+0,19 mld zł

+0,07 mld zł


Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-23

Barometr Ubea.pl: ceny OC a inflacja

Lutowe polisy OC średnio były nieco droższe niż przed rokiem. Po uwzględnieniu inflacji sytuacja cenowa wyglądała jednak zupełnie inaczej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-07-04

Barometr Ubea.pl: ceny OC w czerwcu 2022 r.

Maj bieżącego roku przyniósł nieoczekiwany spadek średniego kosztu OC. Warto sprawdzić, czy czerwcowe wiadomości były równie pomyślne dla kierowców.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-08-11

Ile kosztuje OC w lipcu 2020 r.? - barometr Ubea.pl

Od marca do czerwca 2020 r. średnia cena OC ciągle spadała. Warto sprawdzić, czy lipiec przyniósł kontynuację tego trendu.

Czytaj więcej
Komentarze