Strona główna  |  Wiadomości  |  Czym się różni ubezpieczenie dla firm?

Czym się różni ubezpieczenie dla firm?

Data aktualizacji: 2021-09-24
Przedsiębiorca kupujący ubezpieczenie firmowe (np. OC lub AC) powinien pamiętać, że nie ma takich samych praw jak konsument. Właściciel firmy może jednak obniżyć swój podatek o część kosztów związanych z polisą.

Ubezpieczenie dla firm Według danych GUS-u w Polsce działa obecnie około 4,2 mln przedsiębiorstw. Potencjał rozwoju ubezpieczeń firmowych wydaje się spory, nawet jeśli przyjmiemy, że część zarejestrowanych firm jest nieaktywna.

Polisy kupują nie tylko firmy zaliczane do grupy średnich i dużych przedsiębiorstw. Z roku na rok coraz ważniejszym klientem ubezpieczycieli są mikrofirmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Sprawdź, kiedy przyda się ubezpieczenie OC dla firm

Spis treści:

  1. Składkę polisy można uznać za koszt działalności
  2. Przedsiębiorca nie może zrezygnować z polisy kupionej przez Internet
  3. Realny koszt ubezpieczenia firmowego jest zwykle mniejszy o 18% - 19%
  4. Jakie ubezpieczenia dla firm są dostępne na rynku?

Składkę polisy można uznać za koszt działalności

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie kupowali ubezpieczeń firmowych, często nie zdają sobie sprawy z ważnych różnic prawnych. Ta sama osoba fizyczna, nabywająca firmową polisę, nie będzie mogła liczyć na identyczną ochronę prawną, jak podczas zakupu ubezpieczenia chroniącego prywatny majątek. Różnice dotyczą m.in. możliwości odstąpienia od umowy. Takie niedogodności są kompensowane przez możliwość zaliczenia składki ubezpieczeniowej do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może zrezygnować z polisy kupionej przez Internet

Zróżnicowanie polis oferowanych firmom jest bardzo duże. To samo dotyczy również warunków ochrony. Dlatego lepiej skupić się na prawnych aspektach ubezpieczeń firmowych, które są takie same niezależnie od ubezpieczyciela i rodzaju polisy – mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Na wstępie warto przypomnieć, że konsumentem jest osoba fizyczna kupująca od przedsiębiorcy ubezpieczenie w celach bezpośrednio niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zobacz art. 22¹ kodeksu cywilnego - KC). Brak statusu konsumenta skutkuje mniejszą ochroną prawną nabywcy ubezpieczenia. W tym kontekście trzeba wspomnieć o następujących kwestiach:

1. Konsument podczas postępowania sądowego może wskazać, że w umowie ubezpieczenia znalazły się klauzule rażąco naruszające jego prawa (tzw. klauzule abuzywne), które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu praw i obowiązków stron (podstawa prawna: art. 385¹ kodeksu cywilnego). Z mocy prawa klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta. Umowa nadal jest ważna, jeżeli można ją wykonywać z wyłączeniem klauzul abuzywnych.

Przedsiębiorca, jako podmiot bardziej profesjonalny niż konsument, nie może powoływać się na klauzule abuzywne. W przypadku ubezpieczeń jedyny wyjątek dotyczy umów zawieranych przez osobę fizyczną w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (patrz art. 805 par. 4 KC). Tylko taki jednoosobowy przedsiębiorca może wskazać na klauzulę abuzywną w umowie. Podobnego prawa nie ma na przykład spółka z o.o. lub spółka jawna.

2. W przypadku umów ubezpieczenia zawartych poza kanałem direct konsument ma 30 dni na odstąpienie od kontraktu, jeśli przewidziany okres ochrony przekracza 6 miesięcy.

Analogiczny okres odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę został skrócony do 7 dni (zobacz: art. 812 par. 4 KC). Zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, przy odstępowaniu od umowy musi zapłacić ubezpieczycielowi za faktyczny okres ochrony.

3. Konsumenci w ciągu pierwszych 30 dni posiadają prawo do odstąpienia od umów ubezpieczenia zawartych przez Internet lub telefon (patrz art. 40 ustawy o prawach konsumenta).

Dla przedsiębiorców nie przewidziano podobnych preferencji ustawowych. Jeżeli polisa firmowa kupiona zdalnie ma okres ochrony przekraczający 6 miesięcy, to przysługuje siedmiodniowy termin wypowiedzenia na mocy art. 812 par. 4 KC.

Zobacz, jak wypowiedzieć OC

Jak widać, preferencje wynikające ze statusu konsumenta są znaczące. Warto pamiętać, że ta sama osoba w stosunkach z jednym ubezpieczycielem może być jednocześnie konsumentem (np. w ramach ubezpieczenia prywatnego samochodu) oraz przedsiębiorcą (np. z tytułu ubezpieczenia firmowego sprzętu).

Realny koszt ubezpieczenia firmowego jest zwykle mniejszy o 18% - 19%

Warto zdawać sobie sprawę, że możliwość wliczenia składki w koszty firmowe przynajmniej po części kompensuje gorszą ochronę prawną dla przedsiębiorców kupujących polisy. Dzięki mechanizmowi tzw. tarczy podatkowej realny koszt ubezpieczenia jest zwykle mniejszy o część równą aktualnej stawce opodatkowania firmy (najczęściej 18% lub 19%). Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorca odzyska część kosztu ubezpieczenia poprzez zapłatę niższego podatku - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przedsiębiorcy wliczający składkę ubezpieczeniową do kosztów firmy powinni zwracać uwagę na pewne szczegółowe kwestie rachunkowe. Stają się one szczególnie istotne, jeżeli właściciel firmy sam prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Przykładem takiej księgowej „pułapki” jest możliwość uwzględnienia tylko tych kosztów ubezpieczenia Autocasco (AC), które dotyczą wartości samochodu nieprzekraczającej 20 000 euro. W przypadku droższego auta firmowego jedynie proporcjonalna część składki pomniejszy wysokość podatku (np. 2/3 składki przy ubezpieczeniu AC samochodu o wartości 30 000 euro). Warto nadmienić, że podobne ograniczenia nie dotyczą ubezpieczeń (np. OC i NNW), których składka nie jest bezpośrednio uzależniona od wartości auta - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jakie ubezpieczenia dla firm są dostępne na rynku?

Wiesz już, czym się różnią ubezpieczenia dla firm? Sprawdź, jakie są najpopularniejsze polisy chroniące przedsiębiorstwa są dostępne na rynku:

Ubezpieczenia majątkowe

Chronią budynek / lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, wraz z jego wyposażeniem. Dodatkowa klauzula może także objąć ochroną środki obrotowe, mienie osób trzecich oraz rzeczy prywatne pracowników.

Tego typu polisa zabezpieczy Cię w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne / transportowe

Większość firm ma w swoim posiadaniu co najmniej jedno auto będące narzędziem pracy przedstawicieli handlowych i innych pracowników. Jeśli przedsiębiorstwo posiada więcej pojazdów można je ubezpieczyć w ramach jednej wynegocjowanej umowy z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym (tzw. Flota). Istnieje też możliwość zawierania umów indywidualnych.

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe ryzyka powodujące podwyższenie składki takie jak np. zwiększone ryzyko z tytułu prowadzenia pojazdu przez osoby poniżej 25 lat czy też specyficzny użytek zawodowy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pełną ofertę ochrony ubezpieczeniowej ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego (morski, samochodowy, lotniczy, kolejowy oraz żegluga śródlądowa). Firmy logistyczne i transportowe coraz częściej wykupują ubezpieczenie, aby mieć pewność, że towar dostarczany do odbiorcy jest w pełni chroniony zarówno w trasie, jak i podczas załadunku oraz rozładunku.

OC działalności gospodarczej

Takie ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim zarówno w mieniu, jak i na osobie. Wybierając ofertę, zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, aby wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Sprawdź, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla samochodu firmowego

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-30

Auto wycofamy z ruchu na 4 lata i zapłacimy grosze za OC?

Kierowcy narzekają na brak możliwości łatwego wycofania z ruchu nieużywanego auta na 1 - 2 lata. Niebawem taka opcja może się pojawić.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-10

Leasing dla osób prywatnych - na czym polega?

Leasing dla osób prywatnych zyskuje coraz większą popularność. Wyjaśniamy na czym polega taka forma leasingu. Zaprezentowaliśmy też jej aspekt ubezpieczeniowy.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-02

OC i autocasco - czy firmy to ważny klient dla ubezpieczycieli?

Nie tylko gospodarstwa domowe kupują ubezpieczenia komunikacyjne. Czy polisy dotyczące pojazdów firmowych są ważne dla ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
Komentarze