Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Cena ubezpieczenia telefonu

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-25

TNS Polska w 2014 roku przeprowadziło badania, według których większość posiadaczy telefonów posiada smartfony. Ubezpieczenia takich urządzeń nie są jednak tak popularne jak ubezpieczenia komunikacyjne czy nieruchomości. Często zdarza się jednak, że taki gadżet to nie lada wydatek i w gruncie rzeczy warto pomyśleć o ubezpieczeniu.

Do najbardziej powszechnych zdarzeń związanych z telefonami należą kradzieże, zgubienia albo uszkodzenia. Operatorzy często dają możliwość ubezpieczenia, dlatego przy podpisywaniu umowy warto rozważyć opcję takiej polisy. Przeczytaj, co dzięki niej zyskasz.

Czy warto ubezpieczać telefon?

Kwota na jaką ubezpieczony jest telefon w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia telefonu jest równa cenie telefonu, którą przyjął operator. Na ogół cena ta nie uwzględnia rabatów ani cen promocyjnych. Właściwie ubezpieczenie telefonu działa na bardzo podobnej zasadzie co pozostałe polisy ubezpieczeniowe – wiele zależy od zakresu polisy na jaką się zdecydujemy.

Za przykład może posłużyć Play proponujący swoim klientom polisę Bezpieczny Telefon. W 2014 r. ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wariantach: Komfort i Premium. Wariant Komfort chroni telefon od przypadkowego uszkodzenia telefonu, w tym także zalania.

Z kolei wariant Premium obejmuje swoim zakresem:

 1. koszty nieuprawnionego użycia telefonu po kradzieży, kradzieży kieszonkowej lub rabunku,
 2. przypadkowe uszkodzenie telefonu (w tym zalanie),
 3. utratę telefonu na skutek kradzieży, kradzieży kieszonkowej lub rabunku.

  Koszt ubezpieczenia telefonu

Wiele zależy od ceny telefonu oraz oczywiście zakresu ubezpieczenia. Dla komórki wartej mniej niż 900 zł. składka dla Wariantu Komfort wyniesie 7,99 zł miesięcznie; wariantu Premium - 9,99 zł. Z kolei dla telefonu przekraczającego wartość 1500 zł składka miesięczna dla Wariantu Komfort wyniesie - 19,99 zł, a Wariantu Premium - 24,99 zł.

Orange daje swoim klientom do dyspozycji trzy opcje ubezpieczenia telefonu: Standard za 7,99 zł miesięcznie, Komfort za 14,99 zł miesięcznie oraz Premium za 18,99 zł miesięcznie.

Należy zauważyć, że Wariant Standard obejmuje zakresem ryzyko:

 1. kosztów połączeń lub innych usług telekomunikacyjnych powstałych wskutek nieuprawnionego użycia telefonu w przypadku jego kradzieży lub rabunku, zrealizowanych do czasu zastrzeżenia karty SIM (ale nie później niż w ciągu 12 godzin od dokonania kradzieży lub rabunku),
 2. utraty telefonu wskutek kradzieży (w tym włamania) ale z wyłączeniem kradzieży kieszonkowej lub rabunku,
 3. zniszczenia lub uszkodzenia telefonu wskutek dewastacji, uszkodzenia mechanicznego nie objętego gwarancją telefonu (z wyłączeniem uszkodzenia wskutek zalania).

Wariant Komfort w swoim zakresie posiada to co w Wariancie Standard, a dodatkowo uszkodzenia telefonu wskutek zalania. Ostatni Wariant Premium gwarantuje pełny zakres ubezpieczenia. Poza ochroną proponowaną w pakietach Standard i Komfort posiada w swoim zakresie także ryzyko utraty telefonu wskutek kradzieży kieszonkowej i rabunku.

Ubezpieczenie telefonu z pewnością będzie opłacalne dla tych, którzy posiadają bardzo drogie aparaty. Należy jednak pamiętać, że telefon to, oprócz wartości materialnej, także dane prywatne: numery telefonów, zdjęcia oraz inne pliki przechowywane w telefonie.

Tagi:

Komentarze