Strona główna  |  Wiadomości  |  Assistance ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer

Assistance ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer

Data publikacji: 2017-10-16
Od transportu do Polski przez organizację wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji za granicą po pomoc prawną – ubezpieczenie assistance w PZU może zapewnić najróżniejsze usługi. Sztuką jest więc dobranie wariantu, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Assistance pokrywa też koszty ratownictwa W ramach polisy PZU Wojażer polski ubezpieczyciel proponuje dwa główne warianty ubezpieczenia assistance: pakiet podstawowy i rozszerzony oraz kilka polis dopasowanych do potrzeb konkretnych grup. Ubezpieczyciel oferuje m.in. polisę assistance dedykowaną rodzinom, sportowcom czy osobom wyjeżdżającym w podróż biznesową. Jaką opcję najlepiej wybrać?

Zakres świadczeń ubezpieczenia assistance w PZU Wojażer

Przegląd ofert assistance rozpocznijmy od porównania warunków pakietu podstawowego (który jest obowiązkowym elementem ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer) oraz rozszerzonego (za niego trzeba już dopłacić dodatkową składkę).

Usługa Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony
Transport do kraju zamieszkania (jeśli stan zdrowia uniemożliwia skorzystanie z pierwotnie planowanego środka transportu) Tak Tak

Transport zwłok do miejsca pochówku

Tak

Tak

Koszty poszukiwania i ratownictwa

Do limitu 50 000 zł

Do limitu 50 000 zł
Kontynuacja leczenia na terenie RP po powrocie do domu
- jedna wizyta lekarza w domu (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium) albo wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce (pokrycie honorarium i kosztu transportu do placówki) – limit kosztów w obu przypadkach wynosi 500 zł
- domowa opieka pielęgniarki (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium - limit kosztów to 500 zł)

- jedna wizyta lekarza w domu (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium) albo wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce (pokrycie honorarium i kosztu transportu do placówki) – limit kosztów w obu przypadkach wynosi 500 zł
- domowa opieka pielęgniarki (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium - limit kosztów to 500 zł)
Rehabilitacja na terenie RP po powrocie do domu
- wizyta fizjoterapeuty (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium) lub wizyta w poradni rehabilitacyjnej (pokrycie kosztów transportu i zabiegów) - limit kosztów w obu przypadkach wynosi 500 zł
- dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego (organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu do domu) - limit kosztów wynosi 300 zł
- dostawa leków (organizacja i pokrycie kosztów jednorazowego dostarczenia leków do domu) - limit kosztów wynosi 300 zł

- wizyta fizjoterapeuty (pokrycie kosztów dojazdu i honorarium) lub wizyta w poradni rehabilitacyjnej (pokrycie kosztów transportu i zabiegów) - limit kosztów w obu przypadkach wynosi 500 zł
- dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego (organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu do domu) - limit kosztów wynosi 300 zł
- dostawa leków (organizacja i pokrycie kosztów jednorazowego dostarczenia leków do domu) - limit kosztów wynosi 300 zł
Powypadkowa pomoc psychologa na terenie RP po powrocie do domu
- do kwoty 2000 zł
- dostępna jeśli ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń lub wskutek nieszczęśliwego wypadku, w którym uczestniczył, nastąpi śmierć małżonka / dziecka / rodziców / rodziców małżonka
- jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku zginie ubezpieczony pomoc psychologa przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom

- do kwoty 2000 zł
- dostępna jeśli ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń lub wskutek nieszczęśliwego wypadku, w którym uczestniczył, nastąpi śmierć małżonka / dziecka / rodziców / rodziców małżonka
- jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku zginie ubezpieczony pomoc psychologa przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom
Pomoc w prowadzeniu domu na terytorium RP po powrocie
- jeśli jest potrzebna z uwagi na stan zdrowia
- organizacja i pokrycie kosztów osób pomagających w prowadzeniu domu (dojazd i honorarium) – limit kosztów to 500 zł

- jeśli jest potrzebna z uwagi na stan zdrowia
- organizacja i pokrycie kosztów osób pomagających w prowadzeniu domu (dojazd i honorarium) – limit kosztów to 500 zł
Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
- jeśli hospitalizacja w Polsce trwa minimum 2 dni
- organizacja i pokrycie kosztów przewozu zwierzęcia do osoby mającej się opiekować / odpowiedniej placówki (limit kosztów wynosi 300 zł)

- jeśli hospitalizacja w Polsce trwa minimum 2 dni
- organizacja i pokrycie kosztów przewozu zwierzęcia do osoby mającej się opiekować / odpowiedniej placówki (limit kosztów wynosi 300 zł)
Usługi informacyjne i przekazywanie wiadomości Tak Tak
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych Nie
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów osobistych, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wysyłki zastępczych przedmiotów
Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji Nie
- Jeśli lekarz zaleci dalszą rekonwalescencję po wypadku / zachorowaniu PZU organizuje i pokrywa koszty pobytu w hotelu
- Do kwoty 400 zł na dobę, maks. 10 dób
Wcześniejszy powrót do domu Nie
- jeśli ubezpieczony musi wrócić wcześniej, a przewidziany środek transportu nie jest dostępny, PZU organizuje i pokrywa koszty transportu
- Usługa dostępna w przypadku:
1) nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby lub śmierci osoby bliskiej
2) szkody w domu powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego (jeśli czynności prawne / administracyjne wymagają obecności ubezpieczonego)
Wizyta osoby bliskiej Nie
- Jeśli hospitalizacja trwa ponad 7 dni, a w podróży nie towarzyszy ubezpieczonemu żadna pełnoletnia osoba.
- Organizacja i pokrycie kosztów transportu i hotelu dla jednej osoby bliskiej
- Do kwoty 400 zł na dobę, maks. 10 dób
Zmiennik kierowcy Nie
- Jeśli stan zdrowia nie pozwala kierowcy na prowadzenie i żaden z pasażerów nie może go zastąpić.
- Organizacja i pokrycie kosztów transportu zmiennika kierowcy wskazanego przez ubezpieczonego
Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów Nie Tak
Pomoc w przekazaniu kaucji (w przypadku podróży poza RP) Nie Tak
Pomoc tłumacza w razie konfliktu z wymiarem sprawiedliwości (w przypadku podróży poza RP) Nie Pokrycie kosztów honorarium tłumacza do kwoty 5000 zł
Pomoc prawna (w przypadku podróży poza RP) Nie Pokrycie kosztów honorarium prawnika do kwoty 10 000 zł
Kontynuacja podróży (w przypadku podróży poza RP) Nie
Jeśli stan zdrowia ulegnie poprawie, a podróż turystyczna w której ubezpieczony uczestniczy przewidywała zmianę miejsca pobytu uczestników
Zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży (w przypadku podróży poza RP) Nie
- Jeśli środek transportu opóźni się o przynajmniej 6 h, PZU zwraca koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby
- Do kwoty 300 zł

Dedykowane warianty Assistance w PZU Wojażer

Osoby mające szczególne wymagania mogą zdecydować się na dedykowane pakiety usług assistance. PZU udostępnia następujące opcje:

 • Assistance pakiet Rodzina – PZU zorganizuje i pokryje koszty:

  • transportu do domu dla osób bliskich ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia rodzinnego lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży – jeśli ubezpieczony jest transportowany do domu ze względu na stan zdrowia lub w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel zapewni przejazd jedynie w sytuacji kiedy pierwotnie przewidziane środki transportu nie mogły być wykorzystane
  • zakwaterowania w hotelu dla osób bliskich ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia rodzinnego lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży – jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany po upływie przewidzianego dnia powrotu do domu (do kwoty 400 zł za 1 dobę za 1 osobę, maks. 10 dób)

 • Assistance pakiet Dziecko / Osoba niesamodzielna – PZU zorganizuje i pokryje koszty:

  • opieki nad ubezpieczonymi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji rodzica / opiekuna podróżującego z nimi – jeśli nie towarzyszy im żadna inna pełnoletnia osoba bliska. PZU zorganizuje i pokryje koszty: transportu do domu / miejsca zamieszkania osoby, którą poproszono o opiekę
  • transportu opiekuna po dziecko / osobę niesamodzielną łącznie z pokryciem kosztów jednego noclegu oraz kosztów przejazdu dziecka / osoby niesamodzielnej z opiekunem
  • wizyty i hotelu dla rodzica / opiekuna w razie hospitalizacji dziecka / osoby niesamodzielnej - PZU pokrywa też koszty transportu. Ubezpieczyciel opłaci hotel do kwoty 400 zł za jedną dobę (maks. 10 dób)

 • Assistance pakiet Biznes - PZU zorganizuje i pokryje koszty:

  • dosłania niezbędnych przedmiotów osobistych / służbowych – w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty przedmiotów.
  • zakwaterowania na czas rekonwalescencji – jeśli lekarz zaleci dalszą rekonwalescencję po wypadku / zachorowaniu PZU organizuje i pokrywa koszty pobytu w hotelu (do kwoty 400 zł na dobę, maks. 10 dób)
  • wcześniejszego powrotu do domu – jeśli ubezpieczony musi wrócić wcześniej, a przewidziany środek transportu nie jest dostępny, PZU organizuje i pokrywa koszty transportu. Usługa dostępna w przypadku: 1) ciężkiej choroby, śmierci osoby bliskiej
   2) szkody w domu powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego (jeśli czynności prawne / administracyjne wymagają obecności)
   3) wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia w miejscu zatrudnienia – pożaru, strajku, śmierci zwierzchnika
  • wizyty osoby bliskiej – jeśli hospitalizacja trwa ponad 7 dni, a w podróży nie towarzyszy żadna pełnoletnia osoba. Organizacja i pokrycie kosztów transportu i hotelu dla jednej osoby bliskiej (do kwoty 400 zł na dobę, maks. 10 dób)
  • zmiennika kierowcy – jeśli stan zdrowia nie pozwala kierowcy na prowadzenie i żaden z pasażerów nie może go zastąpić. Organizacja i pokrycie kosztów transportu zmiennika kierowcy wskazanego przez ubezpieczonego
  • pomocy informacyjnej i finansowej w przypadku kradzieży dokumentów
  • zastępstwa w podróży służbowej – jeśli przez nagły wypadek / zachorowanie ubezpieczony nie może spełniać obowiązków służbowych, PZU organizuje i pokrywa koszty transportu pracownika do domu i koszty transportu pracownika oddelegowanego w zastępstwo
  • pomocy w przekazaniu kaucji (w przypadku podróży poza RP)
  • pomocy tłumacza w razie konfliktu z wymiarem sprawiedliwości (w przypadku podróży poza RP) – koszty honorarium tłumacza do kwoty 5000 zł
  • pomocy prawnej (w przypadku podróży poza RP) – koszty honorarium prawnika do kwoty 10 000 zł
  • kontynuacji podróży służbowej (w przypadku podróży poza RP) – jeśli stan zdrowia ulegnie poprawie, PZU organizuje i pokrywa koszty transportu do następnego etapu podróży służbowej
  • zwrotu kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży (w przypadku podróży poza RP) – jeśli środek transportu opóźni się o przynajmniej 6 h PZU zwraca koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (do kwoty 300 zł)

Jak widać, pakiet Biznes jest w rzeczywistości lekko zmodyfikowaną wersją rozszerzonego pakietu Assistance.

 • Assistance pakiet Sport – tę polisę można dokupić tylko jeśli ubezpieczenie turystyczne rozszerzy się o ryzyka związane ze sportem. W ramach pakietu Sport PZU zorganizuje i pokryje koszty:

  • badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych
  • poszukiwania i ratownictwa z uwagi na warunki pogodowe lub awarię sprzętu (do kwoty 50 000 zł)
  • naprawy zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajmu (do kwoty 500 zł)
  • niewykorzystanego Ski-Passu – jeśli w wyniku wypadku / zachorowania ubezpieczony nie może go do końca wykorzystać (do kwoty 50 000 zł)
  • usług informacyjnych turystyczno–sportowo–rekreacyjnych

 • Assistance pakiet Rowerzysta – tę polisę można dokupić tylko wtedy, kiedy zakres terytorialny Twojego ubezpieczenia turystycznego to Polska lub Europa. W ramach tego ubezpieczenia w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru przysługuje jedno z następujących świadczeń:

  • zwrot kosztów wypożyczenia roweru (na maks. 7 dni)
  • zwrot kosztów transportu do najbliższego warsztatu / do domu
  • zwrot kosztów naprawy roweru umożliwiającej kontynuowanie podróży

W pakiecie Rowerzysta limit na usługi to 500 zł w strefie Polska oraz 1000 zł w strefie Europa.

Ubezpieczenie nie zadziała jednak:

 • jeśli szkodę wyrządził umyślnie ubezpieczony lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • szkoda powstała wskutek kradzieży (a nie rabunku)
 • szkoda powstała jedynie w ogumieniu

Kiedy warto kupić ubezpieczenie assistance w PZU?

Większości turystów wystarczy podstawowy pakiet assistance, który jest obowiązkowym elementem polisy PZU Wojażer. Jeżeli jednak ruszasz w podróż na inny kontynent, masz pod opieką dzieci i jesteś na wyjeździe jedyną dorosłą osobą lub planujesz aktywny wypoczynek, rozważ rozszerzenie polisy.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-06-22

Szkolne ubezpieczenie NNW wystarczy dziecku na koloniach?

Co roku wiele dzieci wyjeżdża na letnie kolonie. Czy na taki wyjazd wystarczy szkolna polisa NNW? Czy też rodzice takich uczniów powinni zakupić dodatkowe ubezpieczenie?

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-14

PZU Wojażer – ubezpieczenie turystyczne

Na urlopie odpoczywamy w różny sposób, ale jest jedna rzecz, która łączy wszystkich turystów: na wakacjach chcemy zapomnieć o stresach i zmartwieniach. Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer zapewni...

Czytaj więcej
Komentarze