Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Pocztowego TUW za I półrocze 2011 roku

Wyniki Pocztowego TUW za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-18
W 2011 roku przychody ze sprzedaży ubezpieczeń przez Pocztowe TUW rosną w tempie dwucyfrowym. I półrocze 2011 roku zakończyło się dla firmy zyskiem finansowym netto.

Pocztowe TUW, którego jedynym udziałowcem jest Poczta Polska S.A., działa zgodnie z przygotowaną przez zarząd i zatwierdzoną w zeszłym roku przez właściciela strategią średnioterminową do końca 2015 r. Zgodnie z jej założeniami Pocztowe TUW dąży do utrzymania szybkiego, ale zrównoważonego wzrostu przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń w kolejnych latach. Na koniec I półrocza 2011 r. towarzystwo uzyskało 19,91 mln zł przypisu składki brutto, czyli o 29,8% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wyniki i rozwój firmy "2010 rok, a właściwie jego drugą połowę poświęciliśmy na przygotowanie strategii, dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych zadań oraz uporządkowanie finansów. Obecny rok jest pierwszym pełnym rokiem wdrażania strategii, czego pierwsze pozytywne owoce są już widoczne" - mówi Bogdan Koczorowski, prezes Pocztowe TUW.

Koszty i ryzyko pod kontrolą

Szybkiemu rozwojowi Pocztowe TUW towarzyszy ścisła kontrola wydatków. W I półroczu br. koszty działalności zwiększyły się o 21,9%, do 8,03 mln zł, przy czym wydatki administracyjne wzrosły tylko o 8,1%, do 3,4 mln zł. Wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez Pocztowe TUW wzrosła o 13,3%, do 14,09 mln zł. Ze względu na szybki rozwój i wzrost wypłaconych odszkodowań, Towarzystwo zwiększyło odpowiedzialnie o 29,4%, do 55,19 mln zł wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w tym rezerwy składki i na niezgłoszone odszkodowania i świadczenia. Mimo poprawy w II kwartale br., w całym I półroczu 2011 r. wynik techniczny (z podstawowej działalności) był ujemny (-476 tys. zł). Na koniec czerwca 2011 roku firmie udało się wypracować niewielki zysk netto: 34 tys. zł, poprawiając znacznie wynik z I kwartału br.

"Obecnie ze względu na wzrost wartości naszego portfela, znacznie szybszy niż rynek (w I kwartale, według Komisji Nadzoru Finansowego przypis składki z ubezpieczeń majątkowych ogółem zwiększył się o 9,2 proc.), bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do polityki cenowej, jak i procesu oceny ryzyka. Należy pamiętać, że nasze towarzystwo, choć bardzo szybko rośnie, nadal jest dopiero na początku swojego rozwoju, co ma oczywisty wpływ na wyniki. Spodziewamy się trwałej poprawy wyników finansowych od 2013 r., gdy osiągniemy już odpowiednią skalę działalności" - wyjaśnia prezes Bogdan Koczorowski.

Zgodnie ze strategią, na koniec 2015 r. przypis składki brutto ma wzrosnąć do 256 mln zł, co ma umożliwić Pocztowemu TUW wejście do pierwszej 20-tki krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Pocztowe TUW ma trwale wypracowywać dodatni wynik operacyjny i netto przysparzając grupie Poczty Polskiej dodatkowych dochodów.

Kierunek: zacieśnianie współpracy

Przygotowana strategia przewiduje, że Pocztowe TUW nastawi się głównie na obsługę klientów indywidualnych, którym zaoferuje proste i tanie produkty, m.in.: ubezpieczenia komunikacyjne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, assistance), mieszkań (w przygotowaniu jest nowy pakiet „Bezpieczny Dom”), osobowe (NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków). Towarzystwo przygotowało też specjalną ofertę dla wspólnot mieszkaniowych. Rozwijana ma być również sprzedaż ubezpieczeń dla dużych podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnej rezygnacji z obsługi małych i średnich firm.

W planach pozostaje również intensyfikacja sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem podmiotów z Grupy Poczty Polskiej (Poczta Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.). W październiku zeszłego roku Towarzystwo rozpoczęło ścisłą współpracę z Bankiem Pocztowym, swoim partnerem strategicznym w segmencie bancassurance, od tego czasu zaoferowało jego klientom cztery produkty.

"Bank Pocztowy wesprze nas w sprzedaży tradycyjnych ubezpieczeń, np. komunikacyjnych, czy mieszkań. Podobną umowę dystrybucyjną podpisaliśmy z Pocztą Polską S.A. Pod koniec lipca rozpoczęły się szkolenia dla Menedżerów Usług Finansowych, rekrutujących się spośród kadry Poczty, którzy będą odpowiedzialni za grupy pracowników zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i produktów bankowych. Dzięki umowom partnerskim wzrośnie skala działalności, co pozwoli nam na wypracowywanie dodatniego wyniku finansowego, jednocześnie mamy pewność, że utrzymamy wysokie tempo rozwoju w kolejnych latach" – mówi Bogdan Koczorowski, prezes Pocztowe TUW.

Źródło: Pocztowe TUW

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-10-31

Tegoroczne wakacje przyniosły wiele wypadków?

Trzeci kwartał zwykle cechuje się zwiększoną liczbą wypadków. Warto sprawdzić, jak w bieżącym roku wyglądały wakacje pod względem bezpieczeństwa drogowego.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-11-27

Przebieg aut - polscy kierowcy jeżdżą niewiele?

Średni wiek polskich aut wciąż jest problemem. Warto sprawdzić, czy kłopotliwe są też duże roczne przebiegi wpływające na stan techniczny samochodów.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-11-29

Jak sobie radzą krajowe Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW-y)?

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pozostają w cieniu większych konkurentów. Warto sprawdzić, jak te podmioty radzą sobie na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Czytaj więcej
Komentarze