Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki Grupy Ergo Hestia w roku 2010

Data publikacji: 2011-03-17

Sopocka Grupa Ergo Hestia kończy rok 2010 z największym udziałem - 3,7 miliarda zł - w składce międzynarodowych spółek Grupy ERGO.

TU Ergo Hestia, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w ciągu czterech kwartałów 2010 roku zebrało 2,3 miliarda zł składki przypisanej brutto. Jednocześnie dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych w Ergo Hestii wyniosła 107% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Strata netto firmy wyniosła 84 miliony zł.

TU na Życie Ergo Hestia zebrało 817 milionów zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 163 proc., a zysk netto 23 miliony zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń - drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi - zebrało 545 milionów zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 120%. Zysk netto MTU wyniósł 11 milionów złotych.

Ubiegły rok zapisał się w historii jako pełen zdarzeń spowodowanych nadzwyczajnymi anomaliami pogodowymi, które znacząco wpłynęły na zwiększenie kosztów ubezpieczycieli z tytułu odszkodowań. Najpierw najostrzejsza od 30 lat zima, następnie największe od ponad 200 lat majowe i czerwcowe powodzie, a także rekordowe letnie opady. W rezultacie w 2010 roku - w stosunku do poprzedniego – dynamika liczby wszystkich szkód zgłoszonych do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia przekroczyła 135%, a w przypadku szkód majątkowych - ponad 150%. W najbardziej szkodowym tygodniu maja do ubezpieczyciela trafiło tyle szkód majątkowych, ile statystycznie wpływa przez pół roku.

ERGO Hestia - sukces firmy Pomimo trudnej sytuacji rynkowej największa majątkowa spółka Grupy Ergo Hestia zanotowała dynamikę przypisu składki brutto na poziomie ponad 107%. Świadczy to między innymi o skutecznym modelu dystrybucji, wspieranym poprzez ciągły rozwój sieci, a tym samym dostępność oferty Ergo Hestii na rynku.

Powrót do najwyższych standardów

Spora liczba zgłoszeń spowodowała poważne trudności towarzystw ubezpieczeniowych związane z procesem likwidacji szkód. W rezultacie Ergo Hestia wprowadziła procedury awaryjne, mające na celu przywrócenie najwyższej jakości serwisu likwidacyjnego w sytuacjach większej, niż zwykle liczby zgłoszeń. Zgodnie z wyznaczonymi przez Zarząd Spółki celami, już na przełomie 2010/2011 roku Ergo Hestia powróciła do swoich standardów w obsłudze Klienta i likwidacji szkód.

Ergo Hestia w obliczu trudnej sytuacji rynkowej już od pierwszego kwartału 2010 roku konsekwentnie wprowadzała działania ukierunkowane na poprawę rentowności portfela. Zmieniono warunki szczególnie nierentownych umów ubezpieczeniowych, a także dokonywano korekt taryfikatorów w ubezpieczeniach samochodowych.

Nowe technologie i logo

Sopockie towarzystwo w ubiegłym roku wdrożyło najbardziej zaawansowaną na rynku technologię, wspierającą pracę pośrednika ubezpieczeniowego – iPegaz online. System zapewnia najwyższą jakość obsługi Klienta przez doradcę ubezpieczeniowego, a także integrację z systemami centralnymi Grupy Ergo Hestia.

Ergo Hestia wprowadziła także w 2010 roku nowy system identyfikacji wizualnej. Zmieniony został logotyp firmy i kolorystyka, w której obecnie dominują czerwień i szarość. Odświeżony zewnętrzny wizerunek pojawił się w ponad 1000 punktach sprzedaży Ergo Hestii w całej Polsce.

Spółka życiowa wciąż w górę

Sopockie TU na Życie Ergo Hestia odnotowało w 2010 roku ponadrynkową dynamikę sprzedaży na poziomie 163%, tym samym osiągając bardzo dobry wynik finansowy.

Budowaniu coraz silniejszej pozycji Spółki wśród ubezpieczycieli życiowych sprzyja głównie stały rozwój współpracy z bankami w zakresie ochronnych produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających zobowiązania kredytowe.

Na sukces TU na Życie Ergo Hestia składa się również systematycznie rozbudowywana oferta. Wśród nowości wymienić można pierwszy w Polsce hybrydowy program ubezpieczeniowo-oszczędnościowy Eventus DUO. To unikatowy produkt, który pozwala z jednej strony otrzymywać gwarantowaną kwotę emerytury, a z drugiej znacznie podnieść poziom kapitału, dzięki swobodnemu, zależnemu od możliwości klienta i długoletniemu inwestowaniu w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Dowodem stabilności i efektywności spółki życiowej są nie tylko imponująca dynamika sprzedaży i dobry zysk, ale także najważniejsze w tym roku nagrody przyznane Ergo Hestii przez redakcje m.in. "Rzeczpospolitej" i "Gazety Finansowej".

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, drugie w Grupie towarzystwo ubezpieczeń majątkowych, dzięki unikatowej strategii dystrybucji osiągnęło ponadrynkową dynamikę oraz zysk netto w wysokości blisko 11 mln zł. MTU, specjalizujące się w ubezpieczeniach samochodu, w ubiegłym roku unowocześniło swój podstawowy pakiet komunikacyjny, zmodernizowało konstrukcję taryfy oraz zwiększyło dostępność produktów dzięki nowym kanałom dystrybucji.

Tagi:

Komentarze

2011-03-25 16:58

falkiewicz

Nazywam się falkiewicz Zdzisław mieszkam w Warsawie w sprawie ubezpieczenia proszę o kontakt mój tel. 601257631