Strona główna  |  Wiadomości  |  W ubezpieczeniach nadal dominuje zagraniczny kapitał

W ubezpieczeniach nadal dominuje zagraniczny kapitał

Data aktualizacji: 2016-12-02
Znaczenie zagranicznego kapitału na krajowym rynku ubezpieczeń jest nieco mniejsze niż 5-6 lat temu. Mimo tego PZU nadal pozostaje jedynym liczącym się ubezpieczycielem bez dominującego inwestora zza granicy.

Kwestie własnościowe na rynku ubezpieczeń raczej nie cieszą się dużym zainteresowaniem mediów i opinii publicznej. Znacznie większe kontrowersje wzbudza np. udział krajowego kapitału w sektorze bankowym. Po ostatnich przejęciach krajowi inwestorzy mają już 40% udziału w aktywach banków, a ten wynik już niebawem może wzrosnąć do 50% - 55%.

Kapitał zagraniczny na rynku ubezpieczeń - statystyki Trudno spodziewać się, że podobna sytuacja w najbliższej przyszłości będzie dotyczyła sektora ubezpieczeń. Perspektywa repolonizacji wspomnianego sektora nie jest atrakcyjna z politycznego punktu widzenia, mimo że udział zagranicznego kapitału ubezpieczycieli jeszcze niedawno przekraczał 80%. Aktualnie ten wynik jest nieco niższy, ale PZU nadal pozostaje jedynym liczącym się graczem na rynku o krajowym rodowodzie.

Sprawdź, czy mDokumenty zmienią rynek ubezpieczeń

Zagraniczny kapitał w ubezpieczeniach to 70% całości

Ciekawe informacje o aktywności zagranicznych inwestorów na rynku ubezpieczeń możemy znaleźć w statystykach publikowanych przez PIU. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że w 2015 roku zagraniczny kapitał stanowił 70,2% całkowitego kapitału podstawowego ubezpieczycieli.

Wynik z 2014 r. był zbliżony (69,6%) i jednocześnie najmniejszy w całym badanym okresie (patrz poniższa tabela). Różnica wydaje się dość znacząca w stosunku do rekordowego 2009 roku (udział kapitału zagranicznego: 82,2%).

Znacznie dłuższy trend spadkowy dotyczy liczby wszystkich ubezpieczycieli z działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe). Pod koniec 2015 r. działało 57 towarzystw ubezpieczeniowych, które były zarejestrowane w Polsce i objęte kontrolą KNF-u. Dziesięć lat wcześniej ubezpieczenia można było kupić od 71 firm - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Udział zagranicznego kapitału w kapitałach zakładów ubezpieczeń oraz zmiana ich liczby (2005 r. - 2015 r.)

Rok Liczba zakładów ubezpieczeń z działu I oraz działu II Udział kapitału zagranicznego w kapitałach podstawowych zakładów ubezpieczeń
2005 r. 71 72,7%
2006 r. 69 75,1%
2007 r. 65 77,9%
2008 r. 67 78,6%
2009 r. 66 82,2%
2010 r. 65 77,4%
2011 r. 61 77,1%
2012 r. 59 78,1%
2013 r. 58 74,7%
2014 r. 56 69,6%
2015 r. 57 70,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Którzy ubezpieczyciele mają dominujący polski kapitał?

Ważnym elementem rynku ubezpieczeń są bez wątpienia dwie spółki kontrolowane prezz Skarb Państwa (PZU Życie oraz PZU S.A). Oprócz tych rynkowych liderów dominującym udziałem krajowego kapitału cechują się następujący ubezpieczyciele:

 • PKO Życie TU S.A. (Dział I)
 • Pocztowe TUnŻ S.A. (Dział I)
 • TUW Rejent - Life (Dział I)
 • TUnŻ Warta S.A. (Dział I)
 • TUW - Cuprum (Dział II)
 • KUKE S.A. (Dział II)
 • Link4 TU S.A. (Dział II)
 • TUW Medicum (Dział II)
 • Partner TUiR S.A. (Dział II)
 • PKO TU S.A. (Dział II)
 • T.U.W. Pocztowe (Dział II)
 • TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (Dział II)
 • TUW TUW (Dział II)
 • TUZ TUW (Dział II)
 • TU Zdrowie S.A. (Dział II)

Sprawdź, jak ubezpieczyć się w TUW

Warto zwrócić uwagę, że do powyższej grupy nie jest już zaliczany TUW SKOK i TU SKOK Życie. W opracowaniach KNF-u te podmioty kwalifikują się do ubezpieczycieli z dominującym kapitałem zagranicznym.

Jak widać, osoby zainteresowane wspieraniem krajowych ubezpieczycieli mają dość duży wybór. Problem polega jednak na tym, że wśród rynkowych liderów polski kapitał (jako dominujący) reprezentuje tylko państwowe PZU (patrz poniższe zestawienie).

W Polsce aktywnie inwestują potentaci z Europy Zachodniej i USA

Pozostali wiodący ubezpieczyciele są kontrolowani przez takich potentatów europejskiego i światowego rynku jak na przykład:

 • Talanx International: TUnŻ Europa, Open Life TU Życie, TUiR Warta,
 • Munich Re:STUnŻ Ergo Hestia, STU Ergo Hestia,
 • Aviva Group Holdings: Aviva TUnŻ,
 • Metropolitan Life Insurance Company: MetLife TUnŻiR,
 • NN Continental Europe Holdings: Nationale - Nederlanden TUnŻ,
 • Allianz SE: TUiR Allianz Polska,
 • Vienna Insurance Group: Compensa TU VIG
 • i Generali Group: Generali T.U.

Prezentacja informacji o wiodących zakładach ubezpieczeń oraz ich głównych akcjonariuszach

Dział I ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)

Nazwa ubezpieczyciela Udział w składce działu I*
(I połowa 2016 r.)
Nazwa i kraj pochodzenia dominującego akcjonariusza
PZU ŻYCIE 33,76% Skarb Państwa (Polska)
AVIVA TUnŻ 8,01% Aviva Group Holdings (Wlk. Brytania)
METLIFE TUnŻiR 5,93% Metropolitan Life Insurance Company (USA)
NATIONALE - NEDERLANDEN TUnŻ 5,44% NN Continental Europe Holdings (Holandia)
OPEN LIFE TU ŻYCIE 5,30% Talanx International (Niemcy)
TU na ŻYCIE EUROPA 5,27% Talanx International (Niemcy)
STUnŻ ERGO HESTIA 5,10% Munich Re (Niemcy)


Dział II ubezpieczeń (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe)

Nazwa ubezpieczyciela Udział w składce działu II*
(I połowa 2016 r.)
Nazwa i kraj pochodzenia dominującego akcjonariusza
PZU S.A. 38,22% Skarb Państwa (Polska)
TUiR WARTA 13,97% Talanx International (Niemcy)
STU ERGO HESTIA 13,80% Munich Re (Niemcy)
TUiR ALLIANZ POLSKA 6,63% Allianz SE (Niemcy)
COMPENSA TU VIG 3,81% Vienna Insurance Group (Austria)
GENERALI T.U. 3,48% Generali Group (Włochy)

*- Uwaga: uwzględniono składkę zarobioną na udziale własnym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF i stron ubezpieczycieli

Trudno oczekiwać, że opisywana sytuacja na krajowym rynku ubezpieczeń ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Grupa PZU wprawdzie posiada możliwości przejmowania zagranicznych konkurentów, ale wszystko wskazuje na to, że plany państwowego ubezpieczyciela są inne.

Jak wiadomo, PZU zostało zaangażowane w plan repolonizacji sektora bankowego. Taka kontrowersyjna i ryzykowna inicjatywa raczej nie będzie sprzyjała przejmowaniu kolejnych konkurentów.

Mimo tego warto obserwować poczynania największego krajowego ubezpieczyciela, bo próba połączenia działalności bankowej i ubezpieczeniowej w ramach jednej grupy finansowej jest ciekawym eksperymentem. Wcześniej takie przedsięwzięcia nie były zbyt udane. Wystarczy przypomnieć na przykład połączenie Travellers Group i Citicorp oraz przejęcie Dresdner Banku przez Allianz - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zobacz także, czy w przyszłym roku OC dalej będzie rosnąć

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-06-21

Ubezpieczenie fotowoltaiki - właściciele domów mają wybór?

Ubezpieczenie fotowoltaiki staje się coraz bardziej popularne. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć fotowoltaikę mogą właściciele domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-07

Darmowe OC - kto może na nie liczyć?

Niedawno pojawiły się informacje, że zakłady ubezpieczeniowe proponują bezpłatne ubezpieczenia graniczne dla Ukraińców. Wyjaśniamy na czym polega taka pomoc.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-09-13

Czy w Polsce mamy niewielu ubezpieczycieli?

Polska, w stosunku do swojej populacji, cechuje się niezbyt dużą liczbą ubezpieczycieli. Jakie są tego przyczyny? Czy z perspektywy kierowców jest to złe zjawisko?

Czytaj więcej
Komentarze