Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczyciele wreszcie zarabiają na polisie OC

Ubezpieczyciele wreszcie zarabiają na polisie OC

Data publikacji: 2018-03-26
Po dziesięciu latach nastąpił przełom na rynku obowiązkowych polis komunikacyjnych. Zakłady ubezpieczeń wreszcie osiągnęły roczny zysk ze sprzedaży OC dla kierowców.

Na podstawie danych z trzech kwartałów 2017 roku eksperci porównywarki Ubea.pl prognozowali przełomową zmianę wyników finansowych ubezpieczycieli. Już jesienią minionego roku wiele wskazywało na to, że zakłady ubezpieczeń wreszcie osiągną roczny zysk dotyczący polis OC dla kierowców.

Niedawno opublikowane statystyki Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają pozytywną zmianę oraz zysk nienotowany od dziesięciu lat. Komunikacyjne polisy OC wreszcie stały się trwale zyskowne. Taka sytuacja daje kierowcom pewne nadzieje na obniżki składek.

Dodatni wynik ze sprzedaży ubezpieczeń OC sięgnął 0,5 mld zł

Ubezpieczyciele osiągnęli zysk na OC Polski rynek obowiązkowych polis dla kierowców jest z pewnością bardzo specyficzny. Zakłady ubezpieczeń regularnie notowały roczne straty ze sprzedaży OC dla kierowców od 2007 do 2016 r.. Czasem te ujemne wyniki finansowe nie były niepokojąco duże (np. w 2007 r. czy w 2013 r.). Znacznie częściej mieliśmy jednak do czynienia z roczną stratą przekraczającą 0,5 mld zł. Rekordowe straty w 2015 i 2016 roku wynosiły nawet więcej niż 1 mld zł. Właśnie dlatego dodatni wynik na OC w 2017 r. jest tak ważny i przełomowy.

Sprawdź, ile wynosi składka OC, AC lub NNW

Dane KNF-u wskazują, że w minionym roku obowiązkowe OC wygenerowało 0,48 mld zł zysku dla zakładów ubezpieczeń. To wynik prawie dwa i pół raza lepszy niż zysk odnotowany w 2006 r. Półmiliardowy zysk na sprzedaży obowiązkowego OC oznacza względną równowagę rynkową i definitywny koniec wyniszczającej wojny cenowej wśród ubezpieczycieli - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zmiany wyniku technicznego ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców (2006 r. - 2017 r.)

Rok ↓ Wynik techniczny na obowiązkowych polisach OC dla kierowców
2006 r. +0,20 mld zł
2007 r. -0,14 mld zł
2008 r. -0,70 mld zł
2009 r. -0,95 mld zł
2010 r. -0,90 mld zł
2011 r. -0,64 mld zł
2012 r. -0,43 mld zł
2013 r. -0,26 mld zł
2014 r. -0,79 mld zł
2015 r. -1,11 mld zł
2016 r. -1,09 mld zł
2017 r. +0,48 mld zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU oraz KNF

W 2017 r. składki OC rosły szybciej niż odszkodowania

Skumulowany zysk techniczny ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC to wynik, na który wpływa bardzo wiele zmiennych.

Po zagłębieniu się w szczegółowe dane Komisji Nadzoru Finansowego można bez żadnych wątpliwości odpowiedzieć na pytanie o przyczyny ubiegłorocznych zysków ubezpieczycieli - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze czynniki wpływające na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w 2016 r. i 2017 r. Mowa o wyniku technicznym dotyczącym wyłącznie sprzedaży OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzięki takiemu zestawieniu rocznych informacji dość łatwo można dostrzec, że przyrost składki OC zebranej przez zakłady ubezpieczeń (+2,82 mld zł w 2017 r.), był znacznie większy od wzrostu wypłaconych odszkodowań i zadośćuczynień (+1,03 mld zł).

Zobacz, jak otrzymać odszkodowanie po zderzeniu z sarną lub jeleniem

Właśnie ta różnica skorygowana o wpływ mniej znaczących czynników (np. kosztów ubezpieczycieli) skutkowała poprawą rocznego wyniku finansowego ze sprzedaży OC o 1,57 mld zł (wzrost z -1,09 mld zł do 0,48 mld zł). Nie można oczywiście zapominać, że ciężar związany ze zrównoważeniem rynku obowiązkowych polis komunikacyjnych ponieśli wyłącznie polscy kierowcy. Wielu z nich dopiero w 2017 r. (przy okazji zakupu polisy na kolejne 12 miesięcy) odczuło skutki dużych podwyżek wcześniej wprowadzonych przez ubezpieczycieli.

Główne czynniki wpływające na wynik ze sprzedaży ubezpieczeń OC dla kierowców w 2016 oraz 2017 r.

Analizowany okres →
Analizowana wartość ↓
2016 r. 2017 r. Zmiana względem 2016 r.
Zebrane składki +7,94 mld zł +10,76 mld zł +2,82 mld zł
Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów +0,33 mld zł +0,41 mld zł +0,08 mld zł
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym +0,11 mld zł +0,21 mld zł +0,10 mld zł
Odszkodowania i świadczenia +7,04 mld zł +8,07 mld zł +1,03 mld zł
Koszty działalności ubezpieczeniowej +1,92 mld zł +2,11 mld zł +0,19 mld zł
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym +0,51 mld zł +0,72 mld zł +0,21 mld zł
Wynik techniczny ze sprzedaży ubezpieczeń -1,09 mld zł +0,48 mld zł +1,57 mld zł

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF

Czy ceny ubezpieczenia OC spadną?

Znacząca poprawa wyników finansowych ubezpieczycieli ze sprzedaży obowiązkowego OC może wzbudzać nadzieję wielu kierowców na obniżki składek. Dane Ubea.pl wskazują, że takie spadki kosztu OC komunikacyjnego już mają miejsce. W lutym 2018 r. przeciętna składka obowiązkowego OC spadła o ponad 5%.

Trudno jednak przypuszczać, że ubezpieczyciele zdecydują się na obniżki, które mogłyby skutkować ponownymi stratami sektora na sprzedaży OC komunikacyjnego. Zakłady ubezpieczeń muszą zwracać uwagę na stanowisko KNF-u. Wspomniana instytucja motywowała towarzystwa ubezpieczeniowe do przywrócenia rentowności OC i nałożyła już kilka kar finansowych na firmy, które w przeszłości ustalały zbyt niskie składki obowiązkowych polis - przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Przeczytaj więcej o spadkach składek OC w lutym 2018 roku

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-08-11

Ile kosztuje OC w lipcu 2020 r.? - barometr Ubea.pl

Od marca do czerwca 2020 r. średnia cena OC ciągle spadała. Warto sprawdzić, czy lipiec przyniósł kontynuację tego trendu.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-10

Barometr Ubea.pl: ceny OC w maju 2020 r.

Kierowcy czekają na kolejne obniżki cen obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdzamy, czy nastąpiły one w maju 2020 r.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-03-28

Ubezpieczyciele zarabiają na OC więcej i dużo płacą za wypadki

Wiemy już, jakie były wyniki finansowe ze sprzedaży OC dla kierowców w 2018 r. Czy wyniki zapowiadają obniżki składek?

Czytaj więcej
Komentarze