Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu w PZU

Data publikacji: 2017-10-16

Nagły wypadek lub choroba mogą zniweczyć wymarzone urlopowe plany. Dzięki ubezpieczeniu rezygnacji z wyjazdu oferowanego przez PZU odzyskasz przynajmniej pieniądze zainwestowane w podróż.

Pełna nazwa opisywanej polisy to ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Co to w praktyce oznacza? Jeśli z jakiegoś ważnego powodu nie będziesz mógł pojechać na zaplanowany wyjazd lub będziesz musiał wrócić z niego wcześniej, PZU zwróci Ci koszty poniesione w związku z rezygnacją / skróceniem podróży. Ubezpieczenie rezygnacji można kupić razem z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer lub samodzielnie.

Zawarcie ubezpieczenia rezygnacji w PZU

Rezygnacja z biletu może być kosztowna W przypadku tego ubezpieczenia obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące tego, kiedy powinieneś kupić polisę. Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:

 • dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
 • lub dnia opłacenia kosztów / zaliczki z tego tytułu.

Liczy się oczywiście to, które z tych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

Zakres świadczeń ubezpieczenia rezygnacji w PZU

PZU bardzo dokładnie określa także, kiedy można zrezygnować z wyjazdu lub wrócić z niego wcześniej. Możliwe powody są następujące:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej uniemożliwiające ubezpieczonemu / współuczestnikowi podróży wyjazd lub dalszy udział w nim
 • śmierć ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej osoby bliskiej
 • śmierć osoby bliskiej
 • włamanie w miejscu zamieszkania ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • szkoda w miejscu zamieszkania ubezpieczonego / współuczestnika podróży spowodowana przez zdarzenie losowe
 • bezwarunkowe wezwanie ubezpieczonego / współuczestnika podróży przez władze RP (z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe)
 • kradzież / utrata dokumentów niezbędnych w podróży, jeśli miała ona miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia rezygnacji w PZU

Ubezpieczyciel nie pomoże nam jeśli przyczyna rezygnacji / skrócenia uczestnictwa jest wynikiem:

 • chorób przewlekłych (Uwaga! PZU ponosi jednak odpowiedzialność w przypadku zaostrzenia i powikłania chorób przewlekłych)
 • ciąży
 • popełnienia / usiłowania popełnienia przestępstwa / samobójstwa
 • umyślnego działania ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • zaburzeń psychicznych ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • wypadku powstałego podczas kierowania bez odpowiednich uprawnień lub w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku)
 • spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, substancji psychotropowych przez ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • braku dokonania szczepienia, zabiegów prewencyjnych
 • aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego występujących w krajach zagrożonych takimi zdarzeniami
 • zamieszek, rozruchów, zamachów
 • udziału w zakładach lub bójkach
 • promieniowania radioaktywnego, epidemii, zanieczyszczenia środowiska.

Zgłoszenie rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia uczestnictwa w PZU

O zajściu wypadku uniemożliwiającego udział w podróży należy poinformować organizatora wypoczynku maksymalnie w ciągu 3 dni. Na powiadomienie ubezpieczyciela masz natomiast 7 dni od chwili przekazania wiadomości o rezygnacji organizatorowi.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy okazać PZU:

 • umowę uczestnictwa w wypoczynku,
 • oświadczenie o złożonej rezygnacji poświadczone przez organizatora,
 • wyliczenie kosztów rezygnacji wystawione przez organizatora,
 • dokument potwierdzający wystąpienie przyczyny rezygnacji.

Jeżeli natomiast dojdzie do wypadku powodującego konieczność skrócenia wyjazdu należy w ciągu 7 dni od momentu powrotu z podróży dostarczyć do PZU:

 • dokumentację potwierdzającą konieczność skrócenia uczestnictwa,
 • umowę uczestnictwa w wypoczynku,
 • dokumentację potwierdzającą wcześniejszy powrót.

Uwaga! Koszt powrotnego transportu z wypoczynku jest zwracany tylko wtedy, kiedy koszt transportu w obie strony uwzględniony był w umowie zawartej z organizatorem.

Tagi:

Komentarze