Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu w PZU

Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu w PZU

Data publikacji: 2017-10-16
Nagły wypadek lub choroba mogą zniweczyć wymarzone urlopowe plany. Dzięki ubezpieczeniu rezygnacji z wyjazdu oferowanego przez PZU odzyskasz przynajmniej pieniądze zainwestowane w podróż.

Pełna nazwa opisywanej polisy to ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Co to w praktyce oznacza? Jeśli z jakiegoś ważnego powodu nie będziesz mógł pojechać na zaplanowany wyjazd lub będziesz musiał wrócić z niego wcześniej, PZU zwróci Ci koszty poniesione w związku z rezygnacją / skróceniem podróży. Ubezpieczenie rezygnacji można kupić razem z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer lub samodzielnie.

Zawarcie ubezpieczenia rezygnacji w PZU

Rezygnacja z biletu może być kosztowna W przypadku tego ubezpieczenia obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące tego, kiedy powinieneś kupić polisę. Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:

 • dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
 • lub dnia opłacenia kosztów / zaliczki z tego tytułu.

Liczy się oczywiście to, które z tych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

Zakres świadczeń ubezpieczenia rezygnacji w PZU

PZU bardzo dokładnie określa także, kiedy można zrezygnować z wyjazdu lub wrócić z niego wcześniej. Możliwe powody są następujące:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej uniemożliwiające ubezpieczonemu / współuczestnikowi podróży wyjazd lub dalszy udział w nim
 • śmierć ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej osoby bliskiej
 • śmierć osoby bliskiej
 • włamanie w miejscu zamieszkania ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • szkoda w miejscu zamieszkania ubezpieczonego / współuczestnika podróży spowodowana przez zdarzenie losowe
 • bezwarunkowe wezwanie ubezpieczonego / współuczestnika podróży przez władze RP (z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe)
 • kradzież / utrata dokumentów niezbędnych w podróży, jeśli miała ona miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia rezygnacji w PZU

Ubezpieczyciel nie pomoże nam jeśli przyczyna rezygnacji / skrócenia uczestnictwa jest wynikiem:

 • chorób przewlekłych (Uwaga! PZU ponosi jednak odpowiedzialność w przypadku zaostrzenia i powikłania chorób przewlekłych)
 • ciąży
 • popełnienia / usiłowania popełnienia przestępstwa / samobójstwa
 • umyślnego działania ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • zaburzeń psychicznych ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • wypadku powstałego podczas kierowania bez odpowiednich uprawnień lub w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku)
 • spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, substancji psychotropowych przez ubezpieczonego / współuczestnika podróży
 • braku dokonania szczepienia, zabiegów prewencyjnych
 • aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego występujących w krajach zagrożonych takimi zdarzeniami
 • zamieszek, rozruchów, zamachów
 • udziału w zakładach lub bójkach
 • promieniowania radioaktywnego, epidemii, zanieczyszczenia środowiska.

Zgłoszenie rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia uczestnictwa w PZU

O zajściu wypadku uniemożliwiającego udział w podróży należy poinformować organizatora wypoczynku maksymalnie w ciągu 3 dni. Na powiadomienie ubezpieczyciela masz natomiast 7 dni od chwili przekazania wiadomości o rezygnacji organizatorowi.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy okazać PZU:

 • umowę uczestnictwa w wypoczynku,
 • oświadczenie o złożonej rezygnacji poświadczone przez organizatora,
 • wyliczenie kosztów rezygnacji wystawione przez organizatora,
 • dokument potwierdzający wystąpienie przyczyny rezygnacji.

Jeżeli natomiast dojdzie do wypadku powodującego konieczność skrócenia wyjazdu należy w ciągu 7 dni od momentu powrotu z podróży dostarczyć do PZU:

 • dokumentację potwierdzającą konieczność skrócenia uczestnictwa,
 • umowę uczestnictwa w wypoczynku,
 • dokumentację potwierdzającą wcześniejszy powrót.

Uwaga! Koszt powrotnego transportu z wypoczynku jest zwracany tylko wtedy, kiedy koszt transportu w obie strony uwzględniony był w umowie zawartej z organizatorem.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2020-10-01

Ubezpieczenie turystyczne AXA czy PZU? Które lepiej wybrać?

Osoby zastanawiające się nad wyborem polisy turystycznej mogą skorzystać m.in. z ofert firm AXA oraz PZU. Postanowiliśmy porównać te propozycje.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
Komentarze