Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie bagażu w PZU Wojażer

Ubezpieczenie bagażu w PZU Wojażer

Data publikacji: 2017-10-16
Zgubienie lub uszkodzenie bagażu nie oznacza, że od razu trzeba wracać do Polski, ale zdecydowanie jest to spore utrudnienie w podróży. Ubezpieczenie bagażu w PZU Wojażer zapewni Ci w takiej sytuacji odszkodowanie, które choć nieco zrekompensuje te trudy.

Ubezpieczenie bagażu na podróż Ubezpieczenie bagażu zawiera zazwyczaj bardzo wiele zapisów ograniczających zakres ochrony i uściślających kiedy dokładnie można liczyć na odszkodowanie. Warto je poznać przed zawarciem umowy. Inaczej można się potem mocno rozczarować. Jakie są zatem warunki ubezpieczenia bagażu podróżnego w PZU Wojażer?

Zakres ochrony ubezpieczenia bagażu w PZU

Ubezpieczenie bagażu, które można dokupić do podstawowej polisy turystycznej PZU Wojażer, chroni jedynie rzeczy, które:

 • znajdują się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego
 • powierzono zawodowemu przewoźnikowi
 • oddano za pokwitowaniem do przechowalni bagażu
 • pozostawiono w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu
 • pozostawiono w zamkniętym bagażniku samochodu (Uwaga! Auto musi się znajdować na parkingu objętym monitoringiem)
 • pozostawiono w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (Uwaga! Nie może być to namiot)

Zakres świadczeń ubezpieczenia bagażu podróżnego w PZU Wojażer

PZU pomoże w następujących sytuacjach:

 • utrata, zniszczenie, uszkodzenie bagażu, do którego doszło wskutek:
  • zdarzenia losowego,
  • prowadzenia akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji,
  • kradzieży z przechowalni bagażu,
  • kradzieży z włamaniem z indywidualnego pomieszczenia bagażowego, auta, pokoju w miejscu zakwaterowania,
  • rabunku,
  • w okolicznościach w których ubezpieczony przez nieszczęśliwy wypadek / nagłe zachorowanie / gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia nie mógł zająć się bagażem
 • utrata, zniszczenie, uszkodzenie sprzętu sportowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeśli odpowiedzialność PZU rozszerzono w tym zakresie
 • w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu na miejsce pobytu o co najmniej 24 h (w przypadku podróży poza granicami RP) PZU pokrywa także koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (maks. do kwoty 500 zł)

Uwaga! Jeśli szkoda polega na utracie bagażu powierzonego przewoźnikowi zawodowemu wyłączona jest odpowiedzialność PZU za utratę przenośnego sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel zastosuje także udział własny w szkodzie w wysokości 20%.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia bagażu w PZU Wojażer

Jak widać z wcześniejszych zapisów, bagaż musisz przede wszystkim pozostawić w odpowiednim miejscu, aby móc liczyć na odszkodowanie w razie jego utraty. To jednak nie jedyne ograniczenia takiej polisy. PZU nie odpowiada za szkody:

 • nieprzekraczające kwoty 50 zł
 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego / osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność / osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 • stanowiące utracone korzyści ubezpieczonego
 • w sprzęcie sportowym jeśli się nie rozszerzy odpowiedzialności
 • spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym występującymi na terenie państw zagrożonych takimi zdarzeniami (chyba że rozszerzono odpowiedzialność PZU)
 • spowodowane rozruchami, zamachami
 • powstałe wskutek promieniowania
 • zaistniałe podczas przeprowadzki
 • powstałe na skutek konfiskaty, zniszczenia przez władze państwowe
 • powstałe przy użyciu podrabianych kluczy
 • w wyposażeniu pojazdu, które może być przedmiotem polisy AC
 • wynikające z wady przedmiotu, jego zużycia, wylania się płynów, barwników znajdujących się w bagażu
 • w łatwo tłukących się przedmiotach
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu toreb
 • w urządzeniach elektrycznych powstałych wskutek działania prądu.

Oprócz tego istnieje cała lista rzeczy, za które nie otrzymasz odszkodowania w razie ich utraty lub zniszczenia. Odpowiedzialnością PZU nie są objęte:

 • dokumenty, klucze, środki płatnicze, bilety, papiery wartościowe
 • środki transportu (oprócz wózków inwalidzkich, dziecięcych oraz rowerów)
 • futra, zegarki, przedmioty ze srebra i złota, kamieni szlachetnych
 • rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, zbiory kolekcjonerskie
 • akcesoria samochodowe
 • sprzęt elektroniczny inny niż przenośny sprzęt
 • oprogramowanie, nośniki danych, gry wideo, książki
 • broń, trofea myśliwskie
 • przedmioty w ilościach handlowych
 • sprzęt medyczny, rehabilitacyjny
 • mienie przesiedleńcze
 • artykuły spożywcze, używki
 • kosmetyki

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu w PZU Wojażer

Jeżeli do szkody doszło w wyniku kradzieży lub rabunku, zawiadom niezwłocznie policję i uzyskaj od niej pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia. Jeżeli natomiast bagaż uległ uszkodzeniu po tym, jak powierzyłeś go przewoźnikowi, zawiadom go od razu o tym zdarzeniu i także uzyskaj od niego potwierdzenie zgłoszenia. Te dokumenty przydadzą się, kiedy będziesz zgłaszał szkodę ubezpieczycielowi.

PZU powinieneś zawiadomić o szkodzie najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do Polski z podróży.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie bagażu w PZU?

Tak naprawdę większość cennych rzeczy przewożonych w bagażu jest wyłączonych z ochrony. Warto jednak wykupić tę polisę, jeśli przewozisz wiele przenośnych urządzeń elektronicznych lub sprzęt sportowy (w takim przypadku musisz jednak wykupić rozszerzenie ubezpieczenia).

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2020-10-01

Ubezpieczenie turystyczne AXA czy PZU? Które lepiej wybrać?

Osoby zastanawiające się nad wyborem polisy turystycznej mogą skorzystać m.in. z ofert firm AXA oraz PZU. Postanowiliśmy porównać te propozycje.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
Komentarze