Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenia UNIQA na III miejscu w rankingu „Gazety Bankowej”

Data publikacji: 2010-10-29

UNIQA TU na Życie S.A. zajęła III miejsce wśród najlepszych ubezpieczycieli życiowych, a UNIQA TU S.A. tę samą lokatę w kategorii pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. UNIQA jest jedyną firmą, która zdobyła miejsce na podium w obu kategoriach.

W Rankingu Firm Ubezpieczeniowych ocenie zostały poddane wyłącznie te towarzystwa, które udzieliły odpowiedzi na pytania m.in. o: procent szkód podlegających skróconej ścieżce likwidacji, średni czas likwidacji szkody, czy oględziny są przeprowadzane w miejscu wskazanym przez klienta, czy firma posiada certyfikaty zarządzania jakością, jakie posiada kanały kontaktu z klientem, jaką ma liczbę placówek, jakie sposoby płatności akceptuje oraz jaki jest wskaźnik odnowień polis, czyli stopień lojalności klientów.

Trzecie miejsce „Gazeta Bankowa” otrzymała odpowiedzi od około połowy funkcjonujących na rynku spółek, a ranking sporządził partner merytoryczny PricewaterhouseCoopers. Obrazuje on porównanie towarzystw ubezpieczeń z perspektywy obsługi posprzedażowej. Ranking odnosi się do okresu pierwszego półrocza 2010 r. i został stworzony osobno dla TU działu I – ubezpieczenia życiowe i działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. W drugim dziale ze względu na specyfikę ubezpieczeń OC i casco, ocena odbyła się dla tych dwóch produktów osobno od pozostałych, a następnie została zważona ich udziałem w przypisie konkretnych spółek.

Wyniki rankingu ogłoszono 27 października. Obie spółki Grupy UNIQA zdobyły miejsce na podium rankingu najlepszych ubezpieczycieli „Gazety Bankowej”. „Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się uzyskać nagrody w każdej z kategorii rankingu. Cieszy mnie, że nasze starania nad jednakowo wysokimi standardami obsługi klienta w obu spółkach przynoszą wymierne rezultaty. Realizując naszą wizję Ubezpieczeń nowej generacji, będziemy w dalszym ciągu starali się podnosić poziom naszych serwisów” - powiedział Zbigniew Zieliński, wiceprezes UNIQA TU SA i UNIQA TU na Życie SA, odbierając nagrody.

Pozostałe firmy ubezpieczeniowe zajęły kolejno miejsca:

Dział I

 • miejsce I ING TUnŻ S.A.
 • miejsce II NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A.
 • miejsce III UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
 • miejsce IV AVIVA TUnŻ S.A.
 • miejsce V TUiR ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • miejsce VI AXA ŻYCIE TU S.A.
 • miejsce VII SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
 • miejsce VIII GENERALI ŻYCIE TU S.A.
 • miejsce IX AEGON TU na ŻYCIE S.A.
 • miejsce X METLIFE TUnŻ S.A.

Dział II

 • miejsce I TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
 • miejsce II TUW SKOK
 • miejsce III UNIQA TU S.A.
 • miejsce IV CONCORDIA POLSKA TUW
 • miejsce V STU ERGO HESTIA S.A.
 • miejsce VI COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • miejsce VII GENERALI TU S.A.
 • miejsce VIII D.A.S.TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.
 • miejsce IX AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
 • miejsce X LINK4 TU S.A.
Tagi:

Komentarze