Strona główna  |  Wiadomości  |  Sergio Balbinot z Grupy Generali nowym prezesem CEA

Sergio Balbinot z Grupy Generali nowym prezesem CEA

Data publikacji: 2011-06-16
Dyrektor zarządzający włoskiej Grupy Generali - Sergio Balbinot - został wybrany na stanowisko prezesa CEA podczas Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń i Reasekuracji, które odbyło się dnia 15 czerwca br. w Atenach.

Generali Przy ustalaniu priorytetów dla swojego zespołu Sergio Balbinot skoncentrował się na Solvency II - systemie regulującym rynek ubezpieczeniowy. Założenia Solvency II mają wejść w życie z początkiem 2013 roku. Balbinot podkreślił potrzebę zapewnienia, by zasady Solvency II działały na rzecz wzmocnienia pozycji firm ubezpieczeniowych w UE.

„Musimy dobrze przygotować Solvency II. Cała branża jest bardzo zaangażowana w działania mające na celu dostosowanie poziomu kapitałów w stosunku do ponoszonego ryzyka. Jednakże tego rodzaju aktywność nie powinna umniejszać strategicznej roli, którą pełni branża ubezpieczeniowa w nowoczesnej gospodarce”, powiedział Balbinot. W obecnych realiach, ubezpieczyciele pełnią kluczową rolę na rzecz usuwania zagrożeń społecznych, zapełniania luki pozostawionej przez ograniczoną rolę państwowych systemów emerytalnych i sprawowania funkcji długookresowego i konserwatywnego inwestora”, dodał nowo mianowany prezes.

„Wszystkie te kluczowe zadania mogą być osłabione, jeśli Solvency II nie zostanie właściwie skalibrowane. Prawidłowe wdrożenie Solvency II ma zatem kluczowe znaczenie dla europejskich ubezpieczycieli, europejskiej gospodarki i ochrony konsumenta. CEA będzie dokładało wszelkich starań, aby zyskać pewność, że zasady Dyrektywy Ramowej Solvency II są utrzymane oraz że nowe ramy prawne regulacji są adekwatne i dostosowane do celu, jakiemu mają służyć.”

Sergio Balbinot przedstawił również zarys strategii, która będzie stanowić fundament jego prezesury. „Będę współpracował ze stowarzyszeniami, które są członkami CEA w celu wypracowania możliwie najlepszego otoczenia biznesowego dla europejskich ubezpieczycieli, najlepszych praktyk i dla stworzenia warunków, w których ubezpieczyciele będą mogli się rozwijać i wykazywać swoją innowacyjność. W tym miejscu chciałbym podkreślić znaczenie następujących wyzwań: debaty makro-ekonomicznej na temat ryzyka systemowego, dyskusji o systemie emerytalnym i zapewnieniu równych szans instytucjom odpowiedzialnym za obszar emerytalny, rozwoju światowych standardów i zasad księgowych”, stwierdził Balbinot.

Podczas Walnego Zgromadzenia delegatów z 33 stowarzyszeń członkowskich Balbinot poruszał także kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. „Stowarzyszenie jest żywo zainteresowane współpracą w ramach sektora publicznego i prywatnego we wszystkich możliwych obszarach w celu ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w przypadku katastrof naturalnych”, powiedział Balbinot. Branża posiada szerokie kompetencje i wiedzę specjalistyczną, zamierzam, więc dążyć do uproszczenia zasad współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a instytucjami rządowymi w celu ograniczenia destrukcyjnych skutków katastrof”.

Dziękując dotychczasowego prezesowi Tommy'emu Persson'owi za trzyletnią kadencję Sergio Balbinot powiedział: "Podczas przeprowadzania znaczących zmian regulacyjnych w branży, najważniejsze jest by europejscy ubezpieczyciele mówili jednym, donośnym głosem. Dzięki ciężkiej pracy i oddaniu Tommy’ego Persson’a, CEA posiada odpowiednie, mocne umocowanie by przemówić tym donośnym, reprezentatywnym głosem”.

Persson witając nowego prezesa powiedział: „Z przyjemnością przekazuję przewodnictwo CEA osobie tak utalentowanej i doświadczonej jak Sergio. Już podczas roku w czasie którego pełnił funkcję wiceprezesa, Sergio wykazał swoje zaangażowanie w sprawy CEA. Jestem pewny, że pod jego przewodnictwem stowarzyszenie jeszcze bardziej się wzmocni”.

Sergio Balbinot jest dyrektorem zarządzającym włoskiej grupy ubezpieczeniowej Generali. Dołączył do niej w 1983 roku rozwijając swoją karierę w kilku firmach działających na rynku włoskim i za granicą. Po powrocie do centrali Generali w Trieście w 1996 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora zarządzającego w 1998 roku i dyrektora zarządzającego w 2000 roku. Od kwietnia 2002 roku pracował na stanowisko dyrektora zarządzającego Generali i ponosił odpowiedzialność za całość międzynarodowego biznesu ubezpieczeniowego Generali, działalność techniczną i aktuarialną towarzystwa we Włoszech i za granią oraz rozwój i badania.

Źródło: Grupa Generali

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-06-21

Ubezpieczenie fotowoltaiki - właściciele domów mają wybór?

Ubezpieczenie fotowoltaiki staje się coraz bardziej popularne. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć fotowoltaikę mogą właściciele domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-05-16

Wakacje w Grecji 2022 r. - koszt ubezpieczenia

Wakacje w Grecji pozostają częstym wyborem Polaków. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, ile w 2022 roku kosztuje przykładowe ubezpieczenie na wakacje w Grecji.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-12-16

Polisę narciarską kupimy z ochroną przed COVID w pakiecie?

O ochronie ubezpieczeniowej związanej z COVID-19 mówi się w kontekście polis na letnie wakacje. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja dotycząca ubezpieczeń narciarskich.

Czytaj więcej
Komentarze